Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo tiskem
15. 6. 2018. V elektronické verzi na webu 16. 7. 2018.

Příslušenství osvětlovacích soustav
Večer s Foxtrotem na Českém nebi

Veřejné osvětlení
Nadčasové svítidlo pro veřejné osvětlení – Streetlight 11
Ovládání veřejného osvětlení

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

For Arch 2018 – Jak dosáhnout chytrého a bezpečného domova Bezpečný domov je jedním z nejdůležitějších aspektů spokojeného života. Nestačí jen…

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Více aktualit

Hra svetla a farieb

číslo 2/2003

Hra svetla a farieb

Alica Horváthová

Umelec je umelcom preto, že je zvedavý, má potrebu bádať a získané poznatky prenáša do svojej tvorby. Tak sa stalo aj v mojej maturitnej práci. Bola to moja druhá maturitná skúška, ktorú som absolvovala na Súkromnej strednej umeleckej škole v Bratislave na odbore propagačné výtvarníctvo, výstavníctvo, kde týmto rokom ukončujem pomaturitné štúdium. Prvú maturitnú skúšku som absolvovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici na odbore tvarovanie priemyselných výrobkov.

Obr. 1.

Vybrala som si tému Kalendár a rozhodla som sa pre jej netradičné spracovanie. Výzvou mi bolo riešiť toto zadanie tak, aby bol kalendár funkčný, zaujal ľudí, dali sa doň vpisovať poznámky, čiže určitým spôsobom zapojiť ľudí do jeho tvorby, do akejsi hry. Aby plnil ako aj účelovú funkciu, tak aj relaxačnú funkciu, aby ľudí aspoň na chvíľku vytrhol z ich bežných denných starostí. Keďže nie je pre umelca väčšieho potešenia, ako keď vidí, že ním vytvorené dielo je stále používané, rozhodla som sa, kvôli vlastnému zadosťučineniu, vyriešiť dilemu večného kalendára, ktorý by fungoval zároveň ako diár.

Prvou inšpiráciou pri tejto práci mi bolo denné svetlo, jeho správanie sa pri prechode, odraze od rôznych materiálov. Druhou inšpiráciou mi bol následne vybratý ušľachtilý priesvitný materiál – sklo, správanie sa svetla pri prechode ním, pri jeho vrstvení, pri striedaní matných a lesklých plôch (obr. 1). Treťou inšpiráciou mi boli maľby na skle, prechod svetla cez tieto maľby, dopĺňanie sa obrazu maľby s obrazom pozadia presvitajúcim cez nezafarbené plochy (obr. 2). Štvrtou inšpiráciou mi bola ľudská psychika, hlavne deštruktívne správanie sa človeka voči svojmu okoliu, prejavujúce sa škriabaním do stien budov, zatretých okenných tabulí. Riešenie tejto problematiky je založené na mojich osobných skúsenostiach a pozorovaniach.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 6.

Najskôr som robila skúšky s pieskovaním skla, neskôr som sa rozhodla túto techniku zameniť za striekanie farby na sklo, čo malo podobný efekt, ale umožnilo mi vytvárať farebne odlíšené plochy. Kalendár obsahuje tri druhy informácií: mesiac, deň a poznámky alebo odkazy k príslušnému dňu, ktoré naň umiestňujú jeho užívatelia. Týmto trom druhom nosných informácií som priradila tri základné farby, žltú, červenú a modrú, preto, že medzi týmito farbami je najväčší roz- diel, nemôže dôjsť k ich zámene a všetky ostatné farby vznikajú ich zmiešaním, to znamená, že pri ich vzájomnom vrstvení môžu vzniknúť najzaujímavejšie farebné kombinácie (obr. 3).

Obr. 4. Obr. 5.

Na tri druhy farebne odlíšených údajov som potrebovala tri sklené plochy. Pre realizáciu, ktorá je umiestnená v učebni našej školy, bolo ideálnym priestorom dvojité okno. V tejto triede je šesť okien, teda na každé okno pripadli dva mesiace roka. Prvé dva druhy informácií sú nemenné, preto som nedovolila ľuďom do nich zasahovať a umiestnila som ich dovnútra okna. Usporiadanie druhov informácií smerom z vonka do triedy je od všeobecnejších po konkrétnejšie.

Obr. 7. Obr. 8.

Na vonkajšiu tabuľu okna z vnútornej strany, kvôli poveternostným vplyvom, som nastriekala červenú farbu a vyryla do nej názvy mesiacov (obr. 4). Vonkajšiu stranu vnútornej tabule okna som nastriekala modrou farbou a vyryla do nej čísla dní k príslušnému mesiacu (obr. 5). Vnútornú stranu vnútornej tabule okna, teda tú, ktorá je otočená do triedy, som nastriekala žltou farbou. Nechala som ju ako čistú plochu určenú na vyrývanie poznámok a odkazov pre užívateľov kalendára (obr. 6).

Obr. 9.

Toto farebné usporiadanie je najideálnejšie a dospela som k nemu skúškami s prekladaním a vrstvením farebných sklených plôch proti svetlu, sledovaním odrazov a preniku svetla cez ne. Červená farba je najvýraznejšia a zároveň najtmavšia z použitých farieb, preto je umiestnená ako prvá styčná plocha so svetlom, aj keď je až tretia v poradí, za dvoma farebnými vrstvami, stále ju vidíme a vplýva na farebnosť ostatných vrstiev. Žltá je zase najsvetlejšia a umožňuje priesvit modrej a červenej vrstvy.

Denné svetlo prechádzajúce cez vyškriabané názvy mesiacov na vonkajšej červenej ploche premieta tieto nápisy na vnútornú tabuľu okna. Pomedzi všetky vyškriabané nápisy sú vidieť jednotlivé farebné vrstvy, ktoré sa prelínajú, presvitajú cez seba a tak vznikajú zaujímavé farebné a svetelné kompozície (obr. 7 a obr. 8), ktoré sa počas dňa menia a putujú po skle, čo je spôsobené pohybom slnka po oblohe. Je to akási hra svetla a farieb.

Použité písmo je môj vlastný font, ktorý som vytvorila v inej práci pri výskume problematiky ľudskej deštrukčnej činnosti – škriabania do stien a rešpektuje zákonitosti tejto techniky.

Obr. 10.

Zmyslom tejto práce je aktívne zapojiť ľudí do tvorivého procesu a využiť ľudskú deštrukčnú činnosť pre tvorbu umeleckého diela. Je to funkčný večný kalendár-diár, plní informačnú funkciu a zároveň ľudí odreaguje, zapojí ich do tvorby a tým rozvíja aj ich fantáziu a kultivuje deštrukčné sklony. Čím viac je plocha určená na záznamy doškriabaná, tým vzniká zaujímavejší a výraznejší farebný a svetelný efekt. Dielo má vždy iný výzor, na jeho tvorbe sa aktívne zúčastňujú jeho užívatelia. Aktuálny deň je určený zoškriabaním vrchnej vrstvy na poznámky z dňa predchádzajúceho. Kalendár na konci roka prejde každoročným rituálom nastriekania žltej farby na plochu pre poznámky, z ktorej sa môžu, ale nemusia zoškriabať zvyšky starej farby, čo môže vytvoriť zase nový výzor diela. Napriek použitej „drsnej„ technike škrabania celkový výzor práce pôsobí veľmi jemne a kultivovane, pripomína až šperk.

Tento kalendár je určený pre funkčné a príjemné spestrenie verejných priestorov alebo priestorov, kde pracujú ľudia, ktoré sú inak nezaujímavé, šedé až sterilné a sú k človeku cudzie a chladné, ako napr. školy (obr. 9 a obr. 10), nemocnice, kancelárske priestory a iné. Je určite príjemnejšou formou použiť tento kalendár tiež na oknách miestností, ktoré majú inak zatreté okná buď kvôli tlmeniu vnikajúceho svetla alebo nežiadúcich pohľadov. Variantom pre realizáciu tohto kalendára môžu byť aj akékoľvek dve na seba priložené sklené tabule umiestnené proti svetlu. Takto vzniká možnosť instalovat kalendár do priestoru, nie len na okne, ale využiť ho napr. aj ako deliacu stenu do kancelárskych priestorov.