Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2019 vyšlo tiskem
29. 7. 2019. V elektronické verzi na webu 29. 8. 2019.

Světelně-technická zařízení
Foxtrot řídí nové sídlo asociace barmanů
Dynamické osvětlení kaple Anděla Strážce v Sušici

Příslušenství osvětlovacích soustav
Bezpečnost, úspornost a komfort s KNX
Celosvětově první LED spínaný zdroj s rozhraním KNX od výrobce MEAN WELL
KNX – systém s budoucností
Schmachtl – konektorová instalace gesis

Aktuality

Nový pobočný spolek ČSO – region Praha Po mnoha letech existence České společnosti pro osvětlování byl v červnu tohoto roku…

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Historicky nejvyšší grant Evropské unie dostal česko-slovenský energetický projekt ACON Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD) získaly od Evropské…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

Více aktualit

GE Lighting, s. r. o., představuje některé typy světelných zdrojů pro úzce specializované použití

číslo 2/2004

GE Lighting, s. r. o., představuje některé typy světelných zdrojů pro úzce specializované použití

Vedle rozsáhlého sortimentu světelných zdrojů použitelných všeobecně nabízí GE Lighting, s. r. o., celou škálu světelných zdrojů pro specifické účely.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

1. LucaloxTM XO PSL

Tato speciální sodíková výbojka byla zkonstruována pro použití v průmyslovém pěstitelství, pro umělé osvětlení skleníků a v zahradnictví.

Vyznačuje se fotosyntetickým světlem podporujícím růst rostlin, velmi vysokým světelným tokem (až o 20 % oproti standardním sodíkovým výbojkám), světelnou účinností až 150 lm/W, dlouhou střední dobou života (až 28 500 hodin) a zvýšenou tolerancí ke kolísání napětí sítě.

Tab. 1. Výkonová řada výbojek LucaloxTM XO PSL

Příkon (W) Označení Teplota chromatičnosti (K) Světelný tok (lm) Kód
400 LU400/XO PSL/T/E40 2 100 56 500 17106
600 LU600/XO PSL/T/E40 2 100 90 000 17107
750 LU750/XO PSL/T/E40 2 100 112 000 17108

Výbojky LucaloxTM XO PSL jsou k dispozici v provedení s čirou trubkovou baňkou, ve výkonové řadě podle tab. 1. Zde jsou uvedeny také základní technické údaje. Fotoaktinické záření PAR těchto výbojek, podporující fotosyntézu rostlinných buněk, je vyjádřeno spektrálním složením emitovaného světla (graf na obr. 1).

2. LFL T8 pro akvária a terária

Zde uvedené lineární záivky byly speciálně vyvinuty pro optimální osvětlení sladkovodních akvárií i akvárií s mořskou vodou nebo terárií. Všechna zmíněná prostředí vyžadují specifické, a přitom zdánlivě odlišné světlo pro zaručení zdravého růstu živočichů a rostlin v nich žijících. V běžnných sladkovodních akváriích je žádoucí, aby umělé osvětlení zvýrazňovalo barevnost ryb a zároveň minimalizovalo růst řas. Naproti tomu korály a rostliny pěstované v akváriích s mořskou vodou pro svůj růst vyžadují dostatečné množství světla v červené a modré části barevného spektra, umožňující fotosyntézu. Odlišnost těchto dvou zbůsobů osvětlení je znázorněna v grafu na obr. 2 (spektrální složení světla vhodné pro sladkovodní akvárium) a v grafu na obr. 3 (složení světla pro akvárium s převahou korálů) Lineární zářivky pro akvária se vyrábějí ve výkonové řadě 15 až 58 W, výkon zářivek pro terária je 15 až 36 W. Tab. 2 představuje výběr standardních typů; kompletní sortiment je k dispozici ve speciální brožuře (na vyžádání).

Tab. 2. Standardní typy zářivek pro akvária a terária Tab. 3. Příklady značení některých typů germicidních výbojek
Výkon (W) Označení Světelný tok (lm) Kód
Fresh Aqua - sladkovodní akvária
18 F18T8 FA 600 16979
36 F36T8 FA 1 425 16982
58 F58T8 FA 2 225 16985
Salt Water Blue - akvária s mořskou vodou
18 F18T8 SW 270 16988
36 F36T8 SW 700 16995
58 F58T8 SW 1 100 17000
Reptilegrow - terária
18 F18T8 REP 550 17003
36 F36T8 REP 1250 17006
Výkon (W) Označení Výkon UV (W) Kód
GBX - germicidní BIAX
11 GBX11 G23 3,6 15879
18 GBX18 2G11 5,5 15882
55 GBX55 2G11 17 15885
GT5 - germicidní T5
8 G8T5 2,3 11077
36 G36T5 12 15874
64 G64T5 22 15864
GT8 - germicidní T8
30 G30T8 12,4 11080
75 G75T8HO 26 15876

3. Germicidní zářivkové zdroje

Tyto zářivkové lineární a kompaktní světelné zdroje jsou svými rozměry, výkonovými řadami, paticemi a některými dalšími parametry srovnatelné s běžně používanými zářivkami, odlišují se však schopností emitovat UV zážění určité vlnové délky po celou dobu života. To z nich činí speciální zářivkové zdroje použitelné pro podporu sterilního prostředí v k tomu určených prostorách nemocničních oddělení, laboratoří apod. UV záření vlnové délky 254 nm emitované těmito zdroji efektivně ničí většinu druhů mikroorganismů. Dosažené hodnoty relativní germicidní efektivity v závislosti na vlnové délce UV záření jsou zřejmé z grafu na obr. 4. Germicidní Biax GBX, lineární GT5 a GT8 se vyznačují dalšími společnými přednostmi, např. neprodukují ozon či vykazují malý úbytek vyzařovaného UV záření během doby života. Kompletní řada GBX zahrnuje kompaktní zářivky o výkonu 5, 9, 11, 13, 18, 36 a 55 W s paticemi G23 nebo 2G11, typ GT5 je nabízen ve výkonové řadě 4, 6, 8, 16, 36 a 64 W, řada GT8 je tvořena výkony 15, 25, 30, 55 a 75 W. V tab. 3 jsou uvedeny příklady značení některých ze zmíněných typů.

Obr. 4. Dosažitelné hodnoty relativní germicidní efektivity v závislosti na vlnové délce UV záření

Obr. 4. Obr. 5. Obr. 6.

4. SHOWBIZR – halogenidové výbojky CSR

GE Lighting, s. r. o., nabízí také širokou škálu světelných zdrojů určených k osvětlování prostor v oblasti zábavního průmyslu (obr. 5). Světelné zdroje používané k osvětlení pódií, divadelních jevišť, televizních studií i fotoateliérů mohou samy o sobě být určitou specialitou, zde uvádíme jeden výjimečný příklad – halogenidové výbojky typu CSR. Mezi nejdůležitější přednosti tohoto světelného zdroje patří díky univerzální pracovní poloze použitelnost v pohyblivých svítidlech, dále vynikající podání barev (Ra > 90), výborná barevná stálost a vysoký měrný výkon (až 100 lm/W) po celou dobu života (díky chemickému systému CSR), denní barva světla (od 5 600 do 8 500 K), stmívatelnost a znovuzápal v horkém stavu. Z obr. 6 je zřejmé, že výbojky CSR jsou vyráběny v jednopaticové verzi (GZ9.5, G22 a G38) a dvoupaticové verzi (X515, SFc, Sfa, Cyl 165). Jednopaticová provedení „hot restrike„ zahrnují výkony od 125 do 12 000 W, jednopaticová provedení „cold start„ výkony od 250 do 1 800 W a robustní dvoupaticová provedení „hot restrike„ od 200 až po úctyhodných 18 000 W.

5. StarcoatTM 2DTM T5

Po více než dvaceti letech úspěšné výroby úsporné kompaktní zářivky BIAXTM 2DTM T5 představuje GE Lighting, s. r. o., novou generaci tohoto zdroje pod označením StarcoatTM 2DTM T5.

Obr. 7. Obr. 8. Obr. 9.

Tyto inovované zdroje o výkonu 28 a 38 W s širokou škálou teplot chromatičnosti jsou schopny bezprostředně nahradit současný typ BIAXTM 2DTM. Jejich přínosem je prodloužená doba života až na 15 000 h, větší úspora energie a světelný tok (o 10 %). Nové produkty těží z předností technologie T5 StarcoatTM, použité u lineárních zářivek o průměru 16 mm, jako je např. výborné podání barev a zvětšený světelný tok po celou dobu života. Štíhlejší tvar představuje o 14 % menší celkový průměr zdroje StarcoatTM 2DTM T5. To umožní výrobcům dekorativních svítidel navrhovat nová, elegantní řešení a tvary svítidel se zlepšeným světelným rozptylem při využití koncepce rovnoměrnosti rozložení světla zářivky BIAXTM 2DTM. Tvar a rozměry zdrojů nové generace StarcoatTM 2DTM T5 jsou ukázány na obr. 7 a obr. 8. K charakteristickým znakům nového kompaktního zářivkového zdroje StarcoatTM 2DTM T5 patří známý 2D tvar inovovaného vzhledu, typ 28 W v provedení 2-pin (s vnitřním startérem) nebo 4-pin (pro provoz s vysokofrekvenčním přeřadníkem nebo pro nouzové osvětlení), typ 38 W v provedení 4-pin, vyráběný také ve verzi s amalganovou náplní pro zlepšení světelného toku při provozu v extrémních teplotách (od –6 do +65 °C). Srovnání světelného toku standardní verze 38 W s amalgamovou verzí v závislosti na teplotě okolí je graficky znázorněno na obr. 9. Neopomenutelnou výhodou je také kompatibilita s běžnými předřadníky.

GE Lighting, s. r. o.
Lidická 965/31
602 00 Brno
tel.: +420 541 321 015–6
fax: +420 541 321 017
e-mail: jaroslav.haluza@lighting.ge.com, radovan.sevcik@lighting.ge.com, ales.rychtar@lighting.ge.com
http://www.gelighting.com

Pozn. redakce:
Obsah článku odpovídá firemní prezentaci, která byla pouze jazykově a graficky upravena.

Redakce se omlouvá za tiskové chyby v článku GE Lighting, s. r. o., v minulém čísle.