časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen

Ing. Jaromír Klaban | Teco, a. s. | www.tecomat.cz

Tecomat Foxtrot je univerzální řídicí systém kolínské firmy Teco a. s. V časopise Světlo jsou již řadu let uváděny příklady jeho použití k řízení osvětlení. Jeho výhody však začínají vynikat především tam, kde je třeba řídit více technologií v souvislostech.

Obr. 1. Nová fasáda Hotelu Breukelen má řízené efektové osvětlení
Obr. 1. Nová fasáda Hotelu Breukelen má řízené efektové osvětlení

O tom, že se systém Foxtrot ujal v Nizozemsku v několika zajímavých instalacích díky systémovému integrátorovi, firmě B&R Design, bylo na stránkách Světla napsáno už několikrát. V řetězci hotelů Van der Valk si Foxtrot upevňuje pozice jako nadřazený systém, kterému jsou svěřeny všechny funkce vyžadované pro provozování veškeré techniky kongresových sálů. Tentokrát zmiňme Hotel Breukelen.

Projekt rekonstrukce hotelu Van der Valk v Breukelenu s pokročilou automatizací Teco byl rozvržen do dvou etap: v roce 2018 a 2019. V první etapě získala hlavní budova zvenku novou fasádu s přírodním vzhledem, uvnitř se hosté dočkali nové restaurace, hotelového baru, kavárny, terasy, ale především konferenčního centra se sedmnácti zbrusu novými multifunkčními místnostmi a pěti zasedacími sály. Část z těchto sálů a salonků má flexibilní dělicí příčky, což umožňuje nejrůznější konfigurace místností. Rekonstrukce zahrnula i přístavby fitness a wellness centra s novým stylovým interiérem. Ve druhé fázi, trvající od července do srpna 2018, byly renovovány sály London, Milano a Tokyo včetně nového audio- a videosystému. Byla vystavěna skleněná zimní zahrada, spojující hlavní budovou s novým konferenčním centrem.


Obr. 2. Velké kongresové sály jsou většinou flexibilní, dělené mobilními příčkami na menší prostory a Foxtrotu je svěřena logika rekonfigurace ovládání svítidel a distribuce audioa videosignálu podle aktuálního prostorového uspořádání sálů

Popis funkcí, které tu jsou svěřeny Foxtrotu, vychází z blokového schématu na obr. 3. V prostřední části je Foxtrot se svými sběrnicovými rozšiřovacími moduly a webovými interaktivními stránkami, na které se přistupuje z mobilního tabletu odkudkoliv v prostoru kongresových sálů. Foxtrot je tedy centrální osou instalace, resp. jejího řídicího systému. Rozšiřovací sběrnicové moduly systému (CIB – Common installation Bus®) přímo ovládají žaluzie, promítací plátna, spínání a stmívání svítidel jak klasických, tak i LED. Ve spodní linii vpravo jsou uvedena ta světla a světelné efekty, které Foxtrot povoluje při použití sběrnice DALI, DMX512 nebo s využitím protokolu KNX.


Obr. 3. Blokové schéma řízení kongresového centra

Dále je naznačeno, že pod sebou má Foxtrot přes komunikační linky, většinou s IP protokoly (TCP/IP, UDP), distribuci videa z centra do jednotlivých obrazovek nebo projektorů v jednotlivých sálech s pomocí videomatice 12 × 12. Zde jsou konkrétně použity špičkové přístroje firmy BlackMagic. Dále Foxtrot rozesílá aktuální informace o akci, časových rozvrzích a obsazenosti konkrétního sálu do velkoplošných displejů na chodbách.

Selektivní distribuce audiosignálů z různých zdrojů adresovaných do různých sálů probíhá prostřednictvím audiomatice a zesilovače firmy BOSE řady Profesional, které používají systém DANTE (Digital Audio Network Through Ethernet), tedy přenos audia po datové síti v nekomprimovaném formátu a s nízkou latencí (zpožděním). Jedním z mnoha zdrojů audiosignálů na vstupu jsou i bezdrátové mikrofony, zde od firmy Sennheiser.


Obr. 4. S multimediálními systémy Bose, Sennheiser, NEC, BlackMagic a Philips si Foxtrot vyměňuje informace po síti prostřednictvím TCP/IP protokolů; všechny informace a povely integruje do jednotného ovládacího prostředí dostupného obsluze z mobilních tabletů

Závěrem konstatujme, že tato instalace je jednou z nejnázornějších ukázek otevřenosti systému Tecomat Foxtrot a jeho schopnosti uživatelsky integrovat na nejrůznějších technických komunikačních rozhraních složité a profesionální komerční soustavy, jakými hotely a jejich kongresová centra jsou. S Foxtrotem jako spolehlivým nástrojem se může podobným směrem a s jistotou vydat každý systémový integrátor, který pro své projekty hledá vhodnou integrační platformu.

Z podkladů firmy B&R Design a fotografií Hotelu Breukelen sestavil Ing. Jaromír Klaban, Teco a. s.

Ing. Jaromír Klaban klaban@tecomat.cz
Teco a. s., Průmyslová zóna Šťáralka 984, 280 02 Kolín
www.tecomat.com


V galerii níže:
Obr. 5. Při řízení konfigurace sálů příčkami podřizuje Foxtrot řízení osvětlení a vnitřního klimatu rozvrhu akcí v celém hotelu; online informace bere přímo z rezervačního systému Amadeus

Obr. 6. Osvětlení jednací místnosti je utvářeno více světelnými zdroji, přičemž si pronajímatel sálu může jejich nastavení sám upravit předem a uložit jako scény, které pak vyvolává během akce podle potřeby

Obr. 7. Autor instalace Arjan van der Vine (B&R Design) a Petr Ovčáček (Teco a. s.) ověřují paralelní dostupnost uživatelského ovládání z tabletu, telefonu a z fixního panelu na předsednickém stole

Obr. 8. Řídicí technika kongresové části hotelu je soustředěna do dvou rozváděčů: vlevo je multimediální s audio- a videomaticemi, zesilovači a základnami bezdrátových mikrofonů, vpravo je sestava sedmi základních modulů Foxtrot CP-1005 zapojených v síti LAN; každý z nich ovládá kompletně tři sály současně