Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2017 vyšlo tiskem
7. 2. 2017. V elektronické verzi na webu od 7. 3. 2017.

Veletrhy a výstavy
Pozvánka na výstavu SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE 2017 

Architekturní a scénické osvětlení
Světelný design v kostce – Část 28
Osvětlení spiegeltentu a jeho specifika

Aktuality

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Konferencia SVETLO 2017 – 1. oznámenie Slovenská svetelnotechnická spoločnosť a Česká společnost pro osvětlování vás pozývajú na…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Více aktualit

Fotovoltaika na veletržním výstavišti v Drážďanech


Fotovoltaika na veletržním výstavišti v Drážďanech

Ing. Vladislav Poulek, CSc., Poulek Solar, s. r. o., Praha,
doc. Ing. Martin Libra, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Úvod

Ve dnech 4. až 8. září 2006 se v areálu Messe Dresden v Drážďanech (SRN) konala velká mezinárodní konference a výstava v oboru fotovoltaické (PV) přeměny solární energie 21th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Registrovalo se zde téměř 2 000 účastníků konference a 385 vystavovatelů z celého světa. Kromě pořádajícího Německa tu byla silně zastoupena zejména Čína. (Z České republiky přijelo dost účastníků jak na konferenci, tak i na výstavu.) Šlo tedy o velkou a prestižní akci. Jelikož jsme o novinkách v oboru fotovoltaické přeměny energie informovali v časopise Světlo poměrně nedávno [1], omezí se tento článek jen na několik zajímavých obrázků z výstavy.

Obr. 1. Expozice PV panelů německé firmy Solara
Obr. 2. Malé flexibilní PV panely německé firmy Solara
Obr. 3. Expozice PV panelů na bázi monokrystalického křemíku španělské firmy Isofoton

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Na obr. 1 je dosti rozsáhlá expozice fotovoltaických (PV) panelů německé firmy Solara, na němž lze rozpoznat PV panely na bázi polykrystalického i monokrystalického křemíku. Na obr. 2 je možné vidět malé flexibilní PV panely téže firmy zapouzdřené do teflonu; jsou vhodné jako drobné mobilní zdroje elektrické energie do terénu. Podobná expozice PV panelů na bázi monokrystalického křemíku španělské firmy Isofoton je na obr. 3. Na výstavě se objevily i PV panely na bázi jiných polovodičů (např. GaAs), ale objem jejich výroby je zanedbatelný v porovnání s panely na bázi křemíku (především pro jejich cenu). Uplatňují se proto pouze ve speciálních aplikacích, zejména ve vesmíru. PV panely na bázi organických polymerních vrstev (obr. 4) jsou možná výhodné nižší cenou, ale zatím vykazují malou účinnost PV přeměny energie (jen okolo 7 %), a proto prozatím nemají větší význam pro praxi.

Obr. 4. PV panely na bázi organických polymerních vrstev
Obr. 5. Česká expozice firmy Poulek Solar, s. r. o., ve venkovním prostoru
Obr. 6. Expozice elektronických měničů nizozemské firmy Mastervolt

Obr. 4. Obr. 5. Obr. 6.

Na obr. 5 je část české expozice firmy Poulek Solar ve venkovním prostoru. Byl zde vystaven PV solární systém s pohyblivým automatickým stojanem typu TRAXLETM a s hřebenovým koncentrátorem záření s maximálním výkonem 2 kWp. Tento pohyblivý stojan byl rovněž nedávno podrobně popsán např. v [2], [3].

Elektronické měniče jsou důležité prvky v konstrukci solárního fotovoltaického systému, je-li třeba stejnosměrný proud z PV panelů přeměnit na střídavý proud pro přímé spojení se sítí v síťových systémech nebo pro napájení spotřebičů střídavým proudem v ostrovních systémech. Expozice měničů nizozemské firmy Mastervolt je na obr. 6, expozice měničů rakouské firmy Fronius na obr. 7.

Obr. 7. Obr. 9.

Obr. 7. Expozice měničů rakouské firmy Fronius
Obr. 9. Elektrochemické akumulátory německé firmy Akku Solar

Výrobní kapacity čistého křemíku limitují světovou výrobu PV panelů, a proto firmy hledají další možnosti jeho výroby i know-how. Výroba křemíku je totiž na produkci PV panelů investičně i energeticky nejnáročnější. Model zařízení na tažení monokrystalických křemíkových ingotů Czochralskiho metodou je na obr. 8.

A ještě k problému akumulace vyrobené energie. Na obr. 9 jsou elektrochemické akumulátory německé společnosti Akku. Tato forma akumulace energie sice patří k méně efektivním, ale dobře se uplatňuje na odlehlých místech bez elektrické sítě k napájení drobných spotřebičů. Jejím běžným použitím je napájení např. meteorologických stanic, radiokomunikačních pojítek, měřicích systémů v terénu, osvětlení v chalupách na samotě apod.

Obr. 8.

Obr. 8. Model zařízení na tažení monokrystalických křemíkových ingotů

Těchto konferencí a výstav se zúčastňujeme již mnoho let. Trvale rostoucí počet účastníků konference i počet vystavovatelů a návštěvníků výstavy svědčí o bouřlivém rozvoji tohoto oboru. Některé evropské země již přistoupily k dotační politice elektrické energie z fotovoltaické přeměny sluneční energie a v dalších zemích se podobný postup připravuje. Podle posledních informací se tato koncepce připravuje i v Číně a v Japonsku.

Literatura:
[1] LIBRA, M. – POULEK, V.: Fotovoltaika v roce 2005. Světlo, 2006, roč. 9, č. 3, s. 40–42, ISSN 1212-0812.
[2] POULEK, V. – LIBRA, M.: Solární fotovoltaický systém s vysokou účinností. Elektro, 2002, roč. 12, č. 8-9, s. 72–75, ISSN 1210-0889.
[3] LIBRA, M. – POULEK, V.: Solární energie, fotovoltaika – perspektivní trend současnosti i blízké budoucnosti. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, 2006, ISBN 80-213-1488-5.