časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Fotbalový stadion v Trnavě

|


Fotbalový stadion v Trnavě

Ing. Tomáš Maixner,
Siteco Lighting, s. r. o.

Osvětlování sportovišť řeší česká verze evropské normy [1]. Kromě toho existují i předpisy fotbalových federací. Požadavky na osvětlení se odvozují podle úrovně soutěží, které se na hřišti hrají. Není myšlena herní úroveň, je myšlen stupeň soutěže. Například nejvyšší, (mezi)národní utkání patří do třídy I; zde je požadována průměrná udržovaná osvětlenost hrací plochy 500 luxů. Pro regionální soutěže nebo rekreační „fotbálek„ postačí 75 luxů (třída III). Je-li stadion zajímavý i pro televizní přenosy, nároky se zvyšují.

Obr. 1. Hřiště třídy osvětlení III – 75 lx
Obr. 3. Hřiště třídy osvětlení III – 100 lx

Obr. 1. Obr. 1.

Národ sobě

Osvětlení velkých stadionů bylo v tomto časopise popsáno již několik. V závěru tohoto příspěvku přispěji svojí trochou do mlýna i já. Zde se však chci pozastavit u zanedbávané kategorie třetí (a nižší) třídy. Venkovská hřiště mnohdy bývají osvětlována velmi svérázně. Nechybí soustavy využívající svítidla pro veřejné osvětlení, svítí se čímkoliv. Třeba tím, co obecní elektrikář nalezl zaprášené v rohu skladu. Investiční náklady jsou minimální. Stejně minimální je i kvalita osvětlení. Jinak je tomu s výdaji na provoz – ty již často spadají do kategorie maximální.

Přitom není až tak nemožné navrhnout a realizovat kvalitní osvětlení. Kvalitní, i když nákladnější, než jsou soustavy poskládané z toho, co dům dal. Soustavy investičně dražší, ale provozně rozhodně levnější.

Obr. 2. Světlomet SiCOMPACT A2 MAXI
Obr. 4. Světlomet SiCOMPACT S2 MAXI
Obr. 5. Jedna ze čtyř věží, osazená 40 světlomety SiCOMPACT R2 MAXI, šest světlometů SiCOMPACT A2 MIDI pro nouzové osvětlení
Obr. 6. Světlomet SiCOMPACT R2 MAXI osazený vysokotlakou halogenidovou výbojkou 2 000 W; použito pět různých rotačně symetrických vyzařovacích charakteristik: od velmi úzké k velmi široké

Obr. 2. Obr. 4. Obr. 6.

O ochotnících

Ta nejjednodušší osvětlovací soustava je schematicky zobrazena na obr. 1. Na šesti stožárech výšky 16 m jsou umístěny světlomety SiCOMPACT A2 MAXI (obr. 2) s celkovým příkonem 12,2 kW. Ve svítidlech jsou použity halogenidové výbojky o příkonu 2 000 W. Osvětlenost hrací plochy je právě potřebných 75 luxů s rovnoměrností 0,5. Při návrhu bylo počítáno s udržovacím činitelem 0,77.

Nelze pominout ani vliv navržené soustavy na noční prostředí. Podle doporučení německých norem (a evropských normativů, potažmo zanedlouho českých) nemá být osvětlenost svislých ploch objektů (rozumějte oken) vyšší než 3 luxy v libovolnou hodinu a v libovolné lokalitě. Obr. 5. Jen tam, kde jsou nejvyšší požadavky na klid – nemocnice, domovy důchodců, klidné obytné čtvrti (přimluvil bych se za okolí hvězdáren) je doporučeno, aby tato osvětlenost byla nanejvýš 1 lux.

Světlomety popsané soustavy jsou orientovány tak, že výstupní otvor se jen mírně odchyluje od vodorovné roviny (o pět stupňů). Přesto je vliv na okolí zanedbatelný, svítivost v úhlech blízkých horizontále je téměř nulová. A již od vzdálenosti 50 m od okraje hrací plochy je vertikální osvětlenost menší než 3 luxy. Takto osvětlené hřiště tedy může být kdekoliv, s výjimkou těch nejklidnějších oblastí.

Ekologičtější a kopajícími vítanější je o něco větší osvětlovací soustava (o dva světlomety – viz obr. 3). Ekologičtější proto, že používá světlomety se zcela vodorovně orientovaným výstupním otvorem. Osvětlenost svislých ploch ve vzdálenosti větší než 50 m je dokonce nižší než 1 lux, a takové hřiště lze tedy provozovat třeba po celou noc i v těch nejklidnějších končinách.

A kopajícími je vítanější proto, že při udržovacím činiteli o velikosti 0,73 zajišťuje osvětlenost hrací plochy rovných 100 luxů. Navíc je osvětlení bez větších výkyvů – rovnoměrnost je 0,6. Soustava je o třetinu účinnější, žel o třetinu energeticky náročnější. Ovšem již neplatí, že je o třetinu dražší, protože vystačí se stejným počtem stejných stožárů jako první soustava. Je možné říci, že k okolním ložnicím je třikrát ohleduplnější.

Obr. 7.

Obr. 7. Hlavní tribuna s doplňkovým osvětlením dvaceti světlomety pro potřeby televizních kamer – na trávníku označení bodů pro kontrolní měření

Fotbalová hřiště s vyššími nároky lze řešit poněkud nákladněji. Pro nejvyšší úroveň – ovšem bez naplnění požadavků pro televizní přenosy (500 lx), je možné použít osvětlovací soustavu s klasickým rozmístěním v rozích hřiště. Instalují se věže s výškou 25 m, každá osazena třinácti světlomety SiCOMPACT S2 MAXI o příkonu 2 000 W (obr. 4). Díky úzké vyzařovací charakteristice světlometů je dosaženo výborné rovnoměrnosti osvětlení. Zvláštností světlometu je to, že je bifokální, má dvě ohniska. Směruje světlo jednak daleko před sebe, jednak i šikmo k hlavnímu směru vyzařování. Světlomety se již neosazují vodorovně s terénem, ale šikmo. Díky popsanému dvojímu charakteru vyzařování svítí na vzdálenější plochu hřiště i na trávník u paty stožáru. Tak lze snadněji dosáhnout kvalitního osvětlení hrací plochy. Světlomety SiCOMPACT S2 MAXI se vyznačuje ještě další pozitivní vlastností – existují verze se dvěma zdroji. Tak je možné regulovat osvětlení beze změny počtu svítidel. A poslední poznámka k tomuto svítidlu – vysoké krytí před prachem a vodou (IP65) z něj vytváří svítidlo téměř bez nutnosti údržby – venkovní nečistoty smyje déšť. Ovšem je třeba podotknout, že v podobných superlativech lze hovořit o všech svítidlech řady SiCOMPACT.

Obr. 8.

O profesionálech

Tak to bylo o „malých„ fotbálcích…, ale profesionální hřiště jsou něco jiného. Štadión Antona Malatinského – sídlo Spartaku Trnava – je nově osvětlen. Nepostačil jeden, dva světlomety na stožáru, nestačilo jich ani třináct. Každá ze čtyř věží vypadá tak jako ta na obr. 5. Pro špičkové osvětlení však nestačí ani to. Soustava věží je doplněna řadou světlometů, které jsou umístěny na hraně zastřešení hlavní tribuny. Tím je dosaženo vynikající osvětlenosti svislé roviny, tedy lépe řečeno hráčů, která je nutná pro kvalitní televizní snímání.

Není bez zajímavosti porovnat současnou realizaci s původní osvětlovací soustavou. Ta čítala 156 svítidel pro halogenidové výbojky o příkonu 3 500 W.

Nová soustava má 180 svítidel o příkonu 2 000 W. To znamená snížení příkonu přibližně na dvě třetiny původního (nejsou známy přesné ztráty původních předřadníků). Znamená to, že rekonstrukce přinesla energetické úspory asi 33 %. Kvalitnější svítidla vedou i k úsporám na údržbě atd. Tedy jsou to významné úspory při neporovnatelně kvalitnějším osvětlení.

Obr. 9.

Obr. 8. Výsledek – osvětlený trávník Spartaku Trnava – Štadión Antona Malatinského; rovnoměrnost osvětlení 0,8
Obr. 9. Alianz aréna Mnichov – nejen hrací plocha dělá výjimečný stadion výjimečným; návrh a realizace osvětlení vnitřních prostorů, barevně proměnlivý plášť a osvětlení přilehlých prostor: firma Siteco

A když se tato kapitolka nazývá O profesionálech, dovolil bych si v závěru vyjmenovat profesionály (v tom dobrém slova smyslu), kteří se na vzniku nového osvětlení podíleli: Realizaci zajišťovala firma Siemens s. r. o., Verejné osvetlenie, Bratislava, svítidla dodala společnost Siteco Lighting, s. r. o., Praha, která při vypracovávání návrhu i při závěrečném nastavení světlometů a měření spolupracovala s mateřskou společností Siteco Beleuchtungstechnik GmbH, Traunreut.

Foto: archiv Siteco, M. Hadžiosmanovič

Literatura:
[1] ČSN EN 12193 – Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť; červenec 2000.
[2] Sportlight – Siteco Lighting Systems – Traunreut, 2002.