časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Firma EBV Elektronik na českém trhu

|


Firma EBV Elektronik na českém trhu
Rozhovor s panem Peterem Máriássym, ředitelem firmy EBV Elektronik v ČR

Firma EBV Elektronik se poprvé představila v č. 5/2006 časopisu Světlo. V úvodním článku bylo mnoho pozornosti věnováno současným možnostem a perspektivám použití diod LED v různých oblastech světelné techniky. Velmi málo se ale čtenáři dozvěděli o samotné firmě. Nejdříve bychom rádi znali sídlo a statut mateřské firmy a následně umístění, odborné obsazení a úkoly obchodního zastoupení firmy v ČR.
Firma EBV Elektronik byla založena v roce 1969 v Německu, od roku 2000 patří koncernu Avnet a v Evropě je jedním z největších distributorů polovodičových součástek. Obr. 1. Strategií EBV je osobní kontakt se zákazníky a perfektní servis. V Evropě přibližně 250 obchodních zástupců nabízí zboží ze sortimentu jen několika vybraných špičkových dodavatelů. Zhruba 110 pravidelně školených specialistů předává technické know-how a pomáhá při vývoji nových aplikací přímo u zákazníka. Páteří EBV je Avnet Logistics, největší servisní centrum svého druhu v Evropě – nabízí skladování, logistické služby a logistiku s přidanou hodnotou jako programování, páskování součástek, popisování laserem apod. EBV má v současné době 56 kanceláří v 27 zemích Evropy, v Izraeli, Dubaji a Jižní Africe. Centrála firmy v Německu zabezpečuje všechny činnosti, které jsou společné, tj. např. sklad, expedice, fakturace, nákup, marketing apod. V jednotlivých kancelářích jsou jen obchodníci a specialisté na technickou podporu – lidé v každodenním kontaktu se zákazníky. Tím se dosahuje vysoké efektivity práce, štíhlé firemní struktury, což má pozitivní dopad na provozní náklady a následně výhodnější ceny.

Obr. 2.

Obr. 1. Ředitel EBV Elektronik p. Máriássy (vlevo) s šéfredaktorem p. Novotným
Obr. 2. Zahradní svítidlo LED se solárním článkem

Od kdy působí firma v Česku a na Slovensku; můžete se zmínit o některých realizacích, které vznikly s vaší spoluúčastí?
Pražská kancelář EBV Elektronik byla otevřena v roce 1997, takže letos oslaví deset let. Ze začátku se dvěma pracovníky zajišťovala podporu zákazníků jak v ČR, tak i na Slovensku. Mezitím byla založena samostatná kancelář v Bratislavě, rovněž se dvěma zaměstnanci. V Praze je nyní devět odborníků, jejichž primárním úkolem je každodenní styk se zákazníky. Firma ročně podporuje stovky různých projektů. Z oblasti světelné techniky jde o řídicí jednotky pro dálkově ovládané stmívače osvětlení, elektronické transformátory pro halogenové žárovky, elektronické startéry pro zářivky, solární svítidla LED, řídicí jednotky pro LED, osvětlovací trubice LED, plošné dekorativní RGB panely, velkoplošné reklamní RGB panely, dopravní značení apod. Je třeba podotknout, že EBV tato zařízení nevyrábí ani nedodává. Vždy jde o pomoc při vývoji, výrobě a o dodávky součástek pro výrobu.

Obr. 3.

Obr. 3. Aplikace LED v automobilové technice umožňuje větší volnost při návrhu tvarového řešení, větší spolehlivost a vyšší bezpečnost

Z širokého záběru aplikací zmíněných v úvodním článku nepřímo také vyplývá, že jste schopni dodat LED a polotovary s LED od mnoha výrobců. Jaké výrobky a možnosti nabízíte?
Jak jsem již uvedl, dodáváme jen komponenty pro výrobu a samotné polovodičové světelné zdroje. Jde tedy o LED různých provedení a barev od výrobců, jako je Vishay, Osram, Avago, Toshiba atd. Co jméno, to špičková firma a pojem pro určité aplikace. Třeba SMD LED od Osram Opto lze nalézt téměř ve všech automobilech a řada Ostar téže firmy je v současnosti nejvýkonnější LED (typicky 400 lm nebo 95 cd), dále Avago (původně jedna z divizí HP) má čelné postavení mezi vývodovými LED a výkonovými RGB moduly LED. Zde proto velice záleží na otevřené komunikaci mezi námi, tedy výrobcem elektroniky a výrobcem osvětlovací techniky. Podle požadavků koncového zákazníka dokážeme poradit s výběrem správného typu LED a k tomu příslušného napájecího zdroje – řídicí jednotky. Někde je vhodné použít vývodové LED, někde verzi pro povrchovou montáž, jinde kombinaci různých barev nebo např. tříbarevné LED v jednom pouzdru. Nesmíme zapomenout na návrh pracovního režimu diody LED a její chlazení – jinak nelze dosáhnout propagovaných výkonů a životů, a dojde k velkému zklamání.

Obr. 4.

Obr. 4. Linear Led Modul RGB Avago – standardní sortiment EBV,16W světelný zdroj obsahuje 50 barevných LED, umožňuje kombinací RGB složek vytvářet světlo požadované barvy; polotovar na chladiči o rozměrech 100 × 18 × 8 mm, v případě bílé CIE 1931 (0,285; 0,300) a při pracovní teplotě 70 °C dává světelný tok 310 lm

Vaše dodávky jsou určeny jen prvovýrobcům, nebo také pro kompletaci jednotlivých realizací podle individuálních projektů?
Záleží na zákazníkovi – existuje kategorie výrobců osvětlovací techniky, kteří jsou schopni zabezpečit celý řetězec ve vlastní režii. Pro nás to představuje jednodušší případy; těch ale není moc. Většinou se setkáváme s požadavkem výrobců osvětlovací techniky: dejte nám světelný zdroj, k němu zdroj napájení a my s tím uděláme to ostatní. Naše snaha je uspokojit obě strany.

Tým EBV zná polovodičový trh a techniku velmi podrobně, má přístup k předním výrobcům LED a využívá silnou síť externích partnerů. EBV Elektronik pomůže při návrhu použít správné součástky; tak může být zajištěno nákladově nejefektivnější řešení.

Obr. 5.

Obr. 5. Venkovní velkoplošný RGB panel LED o ploše 25 m2 na OD Dunaj Bratislava (vyrobek firmy Codep, Praha); na vývoji řídicí elektroniky a dodávkách komponent se podílela firma EBV

Spolupracujeme s několika kvalitními výrobci elektroniky, kteří mají dostatek zkušeností a jsou dostatečně flexibilní, aby mohli na zakázku vyvinout a vyrobit požadované díly. My zkontaktujeme výrobce osvětlovací techniky s těmito výrobci elektroniky. Současně poradíme s konstrukcí svítidla nebo panelu tak, aby bylo především zabezpečeno správné chlazení LED. Takže shrnuto – dodáváme jak prvovýrobcům, tak i vybrané moduly pro realizaci projektů, např. pásky LED, vláknovou optiku pro osvětlovací a dekorační účely apod.

Zde je snad vhodné připomenout rychlý postup technologických inovací – nyní se hodně mluví o nové technologii tzv. organických LED (OLED). Zatím je problém s jejich životem, ale vyjdeme-li z nástupu technologie LCD, za deset až patnáct let budeme nabízet barevné plošné zdroje světla OLED pro architektonické interiérové osvětlení.

Obr. 6.

Obr. 6. Zahradní svítidla s LED napájená fotovoltaickými panely

Asi není možné vyjmenovat všechny spolupracující firmy, přesto bychom rádi při této příležitosti publikovali nějaké fotografie zajímavých aplikací, na nichž se firma EBV svými dodávkami podílela.
Samozřejmě, poskytneme několik fotografií se stručným popisem, z nichž si budete moci podle vašeho uvážení vybrat.

Děkuji Vám za rozhovor a za redakci časopisu přeji hodně zdraví a úspěchů v podnikání. Těšíme se na další informace o nových produktech pro světelnou techniku, o nichž budeme neprodleně informovat naše čtenáře.

Za redakci časopisu Světlo se ptal Ing. Jiří Novotný