časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo tiskem 
9. 4. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 4. 2021.

Denní světlo
Denné osvetlenie novostavby telocvične pomocou GLASSFLOOR

Příslušenství osvětlovacích soustav
DALI LINK – inteligentní a ekonomické řízení osvětlení pro samostatné místnosti
Napájecí zdroje LED s bezdrátovým rozhraním v nabídce MEAN WELL

FCC Public oslavilo 20 let

|

Ocenění za práci pro elektrotechniku a elektrotechnickou literaturu

Dne 21. července tohoto roku se při příležitosti tří významných výročí – 20 let časopisu Elektro, 65 let časopisu Elektrotechnik, 101 let časopisu Elektrotechnický obzor – uskutečnilo slavnostní setkání příznivců a přátel technické literatury pod názvem 20 let FCC Public – Pokračujeme v díle těch, kteří byli první.

Toto setkání se konalo pod záštitou rektora ČVUT pana profesora Havlíčka ve slavnostní aule ČVUT v Betlémské kapli v Praze. Při příležitosti těchto tří významných výročí se sešli představitelé průmyslu a akademické obce spolu s pracovníky nakladatelství FCC Public. Všechny přítomné nejprve osobně přivítal rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. Ve svém proslovu zdůraznil důležitost odborných periodik a jejich zásluhy o vývoj elektrotechnického průmyslu a vzdělávání u nás. Velmi ocenil angažovanost FCC Public a jeho pracovníků nejenom pokračovat v dlouholeté tradici české technické literatury, ale i přes často nepříznivé ekonomické podmínky ji úspěšně obohatit o nové odborné tituly v souladu s technickým vývojem.
Ředitel FCC Public Ing. Emil Širůček komentoval osobním pohledem okolnosti vzniku nakladatelství a uplynulých úspěšných dvacet let. Vyzdvihl pracovní nasazení a iniciativu kolegů i jejich rozhodující podíl na celkovém úspěchu. Zdůraznil význam a důležitost podpory a spolupráce průmyslu a akademické obce.

Šéfredaktoři odborných časopisů FCC Public Ing. Josef Košťál – Elektro, Ing. Petr Bartošík – Automa a Ing. Jiří FCC Public oslavilo 20 let Ocenění za práci pro elektrotechniku a elektrotechnickou literaturu Novotný – Světlo představili jednotlivé časopisy a poděkovali všem, kdo přispívají k odborné úrovni a ekonomické prosperitě časopisů.
Prorektor ČVUT prof. Ing. Petr Moos, CSc., načrtl osobní názor na elektrotechniku, důležitost její prezentace na veřejnosti a v této souvislosti i klíčovou roli odborných médií.
'
Proděkan Elektrotechnické fakulty ČVUT doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., pozdravil účastníky setkání, vyslovil uznání nakladatelství za dobrou práci a jeho přínos pro českou odbornou veřejnost nejenom v tištěné podobě, ale zdůraznil i význam internetu.
Prezident Českomoravské elektrotechnické asociace Ing. Stanislav Adamec vyzdvihl význam práce FCC Public pro českou elektrotechniku. Jako výraz jejího ocenění předal do rukou zakladatele společnosti FCC Public Ing. Miloslava Folprechta cenu asociace v podobě křišťálové koule.

Generální ředitel společnosti Terinvest Ing. Jiří Šviga předal za přínos pro elektrotechniku a dlouholetou podporu veletrhu Amper představitelům FCC Public prestižní ocenění Zlatý Amper. V duchu vůdčí myšlenky Pokračujeme v díle těch, kteří byli první oznámil na závěr ředitel FCC Public obnovu vydávání nejstaršího českého elektrotechnického časopisu Elektrotechnický obzor, staronového vědeckého tiskového média. Šéfredaktorem obnoveného časopisu bude prof. Ing. Jiří Lettl, CSc., předseda redakční rady jubilanta – časopisu Elektro, a moderátor večera.

Oficiální část setkání zakončilo několik skladeb z Prahy doby rudolfínské v podání hudební skupiny Musica ad tabula.
Neformální část setkání a osobní rozhovory potvrdily, že odborná veřejnost si velmi cení práce FCC Public a jeho cílevědomé podpory odborného vzdělávání, informovanosti a rozvoje elektrotechnického průmyslu v České republice.

http://www.fccpublic.cz

Obr. 1. Hovoří rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
Obr. 2. O časopise Světlo řekl pár slov jeho šéfredaktor Ing. Jiří Novotný
Obr. 3. Tým spolupracovníků FCC Public – zakladatel nakladatelství Ing. Miloslav Folprecht (sedící v popředí) se Zlatým Amperem v ruce