časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

FCC PUBLIC – 10 let

|

 
 

Ing. Emil Širůček

FCC PUBLIC – 10 let

Praha. V polovině letošního roku oslavilo 10. výročí činnosti pražské nakladatelství FCC PUBLIC, vydavatel časopisů AUTOMA, ELEKTRO a SVĚTLO.

Na přelomu června a července 1991 skončila jedna epocha v české technické literatuře. Odborné časopisy, až dosud vydávané a podporované státem (přesněji řečeno oborovými ministerstvy), začínaly být svým vydavatelům na obtíž, a ti tedy hledali způsob, jak se finančního břemena elegantně zbavit. V té době se našlo několik jedinců, kteří pod vlivem svých zahraničních zkušeností věřili v budoucnost odborných časopisů. Jeden z nich, podnikatel české národnosti působící dlouhá léta v Německu Miloslav Folprecht, z nabídky zvolil časopisy Elektrotechnik (založený v roce 1946) a Elektrotechnický obzor (jehož historie sahá do roku 1911). Ve spolupráci s původními redaktory oba časopisy spojil v jediný s názvem ELEKTRO.

Obr. 2.

Původní časopis Elektrotechnik byl určen elektrikářům z praxe, revizním technikům, projektantům, elektroúdržbářům. Dodnes se při různých příležitostech k redakci hlásí prošedivělí pamětníci, kteří s lehkou nostalgií vzpomínají na doby, kdy černobílý měsíčník s červenou obálkou býval jediným zdrojem pravidelných a víceméně aktuálních informací. Byl vyráběn klasickou knihtiskovou technikou (tzv. horkou sazbou a od redakční uzávěrky do data vydání to trvalo přes tři měsíce.

Historie časopisu Elektrotechnik skončila číslem 6/1991. Následovalo obvyklé prázdninové dvojčíslo 7-8/1991, avšak tentokrát poprvé s názvem ELEKTRO.

První redakční prostory poskytl nový vydavatel v sídle své firmy v budově velvyslanectví bývalé NDR na Masarykově nábřeží 30 v Praze 1. Na konci roku 1991 se redakce přestěhovala na novou adresu v ulici Pod Vodárenskou věží 4 v Praze-Libni.

Na jaře roku 1992 vyměnil časopis ELEKTRO červenou obálku za plnobarevnou s dominantní zelenou. Vydavatelské oddělení firmy FCC Folprecht již mělo kromě šéfredaktora a redaktorky i vlastní pracoviště pro vytváření stránek časopisu.

V roce 1994 byl realizován záměr majitele Miloslava Folprechta ustavit a vydávat odborný časopis zaměřený na automatizační techniku. Mezi návrhy na název se prosadilo jednoduché jméno – AUTOMA. Za jeho výhodu byla odborníky označována proklamovaná orientace na praktickou a aplikační stránku automatizační a regulační techniky. Nulté nabídkové číslo vyšlo o prázdninách 1994 a bylo distribuováno jako vložená příloha časopisu ELEKTRO, který tak pomohl svému mladšímu sourozenci představit se odborné veřejnosti. AUTOMA pak začala v roce 1995 pravidelně vycházet jako dvouměsíčník. To už ale dnes, v sedmém roce života časopisu, dávno není pravda. Vychází dvanáctkrát do roka jako každý spořádaný měsíčník, jen v letních měsících vytvoří z čísel 7 a 8 jedno dvojčíslo.

V polovině roku 1995 bylo nakladatelství ustaveno jako samostatná společnost tří společníků – Miloslava Folprechta, Ing. Jiřího Kohutky a Ing. Emila Širůčka.

V roce 1998 začaly vycházet nově založené časopisy RADIO a SVĚTLO. Jak už jejich názvy naznačují, jeden z nich je zaměřen na rádiovou komunikaci, druhý se zabývá osvětlovací technikou. RADIO vycházelo po dva roky, SVĚTLO je tu i nadále jako jediný český časopis specializovaný na tuto oblast techniky.

K produkci nakladatelství FCC PUBLIC neodmyslitelně patří i knihy. Pravidelně vychází Ročenka ELEKTRO a navíc každý rok alespoň jedna další kniha. Stěžejním bodem produkce samozřejmě zůstávají časopisy.

Nyní, deset let od prvních edičních počinů nakladatelství FCC PUBLIC, rádi konstatujeme, že odborná technická literatura od nás přináší čtenářům užitek v podobě neocenitelných informací. Je třeba zdůraznit, že zaměstnanci i vedení nakladatelství si váží přízně všech svých obchodních partnerů, která je ekonomickým motorem celého podniku.

Vedení firmy děkuje všem, kdo se během uplynulých let svou prací zasloužili o úspěch nakladatelství.