Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2016 vyšlo v tištěné podobě 19. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici ihned.

Normy, předpisy a doporučení
Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy) z hlediska stavební světelné techniky

Světelnětechnická zařízení
PROLICHT CZECH – dodavatel osvětlení pro nové kanceláře SAP
Posviťte si v práci na práci
Moderní a úsporné LED osvětlení bazénové haly

Aktuality

THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION v novém formátu a termínu Výstava divadelní a jevištní techniky THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION se nebude konat…

Doprovodný program SIGNALu ovládne Maotik, DJ Maceo a The Cupcake Collective i Containall V obří nafukovací kupoli SIGNAL Dome, která se v rámci SIGNAL festivalu už podruhé objeví…

Festival Lunchmeat začal v klášteře, vyvrcholí v říjnu na Bubenské Hlavní večer festivalu Lunchmeat letos představí více než 20 mezinárodních projektů,…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Více aktualit

Exkurze ve společnosti Siteco v Traunreutu


Exkurze ve společnosti Siteco v Traunreutu

Ing. Jiří Novotný, FCC Public s. r. o.

Na pozvání společnosti Siteco Lighting spol. s r. o. jsem se za redakci časopisu SVĚTLO zúčastnil 12. a 13. září t. r. exkurze v ústředí firmy Siteco Beleuchtungstechnik GmbH v jihobavorském Traunreutu. O tomto předním výrobci svítidel a osvětlovacích systémů bylo v časopisu SVĚTLO publikováno již několik článků, např. v č. 1/2001, str. 20, v č. 3/2001, str. 14, v č. 2/2004, str. 10.

Siteco Lighting spol. s r. o. byla založena v prosinci 2004 jako dceřiná společnost Siteco Beleuchtungstechnik GmbH. Je to obchodní společnost zabývající se prodejem, distribucí a poprodejním servisem pro zákazníky s působností v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Tímto krokem byla posílena přítomnost výrobků a služeb firmy u nás a v dalších zmíněných zemích.

Obr. 1.

Obr. 1. Viditelnost překážek na zkušební komunikaci při různých úrovních jasu vozovky; a) velmi malý jas – méně než 0,5 cd/m2, b) průměrný jas – asi 0,8 cd/m2, c) velký jas – více než 1,5 cd/m2

Zajímavé exkurze se kromě zaměstnanců společnosti zúčastnilo asi 40 zájemců různých profesí – manažeři, projektanti, architekti, vyučující na vysokých technických školách a pracovníci technických služeb.

Vlastní program návštěvy byl rozvržen do dvou částí.

První, večerní část po příjezdu a večeři 12. září byla věnována přednášce o teoretických základech osvětlování pozemních komunikací a předvádění různých způsobů uličního osvětlení v praxi na zkušební komunikaci. Přivítání přítomných, přednášku i prezentaci vedl p. Eggers.

V druhé, dopolední části programu od 8.45 h představil p. Werner firmu Siteco a p. Balk seznámil účastníky s výrobním programem v oblasti dekorativních, klasických a architekturních svítidel.

Po přestávce na občerstvení pokračovali pánové Scroll a Krüger přednáškami o účelových (technických) venkovních svítidlech, světlometech a nepřímých zrcadlových světlometných systémech (o posledních zmíněných výrobcích viz SVĚTLO č. 2/2004, str. 10, 11).

Závěrečné slovo přednesl p. Werner, který se jménem společnosti Siteco s účastníky rozloučil a pozval všechny na oběd.

Obr. 2.

Obr. 2. Pohled do velínu a pozorovací místnosti zkušební komunikace

Z technických informací byly nejzajímavější ty, které se týkaly systematické unifikace dílů svítidel, která umožňuje vytváření modifikovaných výrobků, zejména architekturních venkovních svítidel, podle účelu a přání zákazníků. Dále je to péče o kvalitu, snadnou obsluhu svítidel a dlouhodobou stabilitu jejich technických parametrů v praxi. U technických uličních svítidel s vysokým krytím až IP66 je použit speciální filtr, který usnadňuje vytěsňování vlhkosti při jejich provozu a brání jejímu zpětnému pronikání při chladnutí po jejich vypnutí.

Pro většinu účastníků byla zjevně nejzajímavější ukázka různých způsobů osvětlení na zkušební komunikaci – tzv. road show. V pohodlí malého sálu s proskleným výhledem na osvětlovanou komunikaci z pozice řidiče motorového vozidla bylo možné sledovat, jaký vliv na viditelnost protijedoucího vozidla, figuranta i dopravních značek má jas vozovky, jeho rovnoměrnost i oslnění při použití různých svítidel i geometrických parametrů simulované uliční osvětlovací soustavy. Tyto parametry byly krátce po každé změně dálkově nastaveny operátorem a uvnitř zobrazeny na sledovacím monitoru.

Stručné seznámení s problematikou venkovního osvětlení a se současnými možnostmi řešení efektivních i estetických osvětlovacích soustav díky společnosti Siteco bylo jistě pro další práci většiny účastníků přínosem.