časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ENIKA rozsvítila jednu z nejmodernějších budov v Evropě

Vladimír Gernat | ENIKA.CZ s. r. o. | www.enika.cz

Československá obchodní banka v Hradci Králové v polovině září slavnostně otevřela nově postavenou regionální centrálu. Nadčasová budova vyniká hospodařením s tepelnou energií a díky využití špičkových technologií se stala jednou z nejmodernějších budov v Evropě. Do objektu se přestěhuje call centrum a regionální útvary banky, v budově navíc může veřejnost zavítat do kavárny či jídelny. Součástí je i školka pro děti od dvou let.

Obr. 1. Nově otevřená regionální centrála ČSOB (foto: BoysPlayNice)  Obr. 1. Nově otevřená regionální centrála ČSOB (foto: BoysPlayNice)
Obr. 1. Nově otevřená regionální centrála ČSOB (foto: BoysPlayNice)

Stavba s důrazem na ekologii

Podle Johna Hollowse, předsedy představenstva a generálního ředitele ČSOB, není společenská odpovědnost a udržitelnost jenom módní záležitostí. Jde o základní pilíř firemní filozofie a součást každodenního života zaměstnanců společnosti. Ve stejném duchu se přistupovalo i k výstavbě pětipodlažní budovy, která je mimořádně ohleduplná k životnímu prostředí. Vytápění a chlazení mají na starosti tepelná čerpadla, která využívají energii ze zemního masivu prostřednictvím 108 vrtů hlubokých až 200 m. Mimořádně úsporného provozu je dosaženo díky pečlivému nakládání s přirozenými zdroji tepla a chladu a s využitím tepla získaného rekuperací vzduchu z vnitřních prostor. Budova reaguje na aktuální klimatické podmínky i na předpokládaný vývoj venkovní teploty např. tím, že umožňuje noční provětrávání. Cílem ČSOB je získání osvědčení LEED Platinum, mezinárodně uznávaného certifikátu v oblasti výstavby šetrných a udržitelných budov.

Budova v číslech:

– Rozloha budovy: 36 982 m2
– Rozloha teras: 3 100 m2
– Kapacita: 1050 standardních pracovních míst
– Chlazení a vytápění řešeno tepelnými čerpadly se 107 geotermickými vrty v hloubce až 200 m
– Celkem devět výtahů (šest osobních, dva evakuační a jeden nákladní)
– 1 087 rostlin v interiéru
– 516 keřů, stromů a rostlin v exteriéru budovy
– 6 168 m2 lučních a travnatých porostů
– 345 parkovacích míst pro cyklisty včetně šatních skříněk
– 314 parkovacích míst pro auta a motorky, z toho deset míst pro elektromobily

Obr. 2. Svítidla LAVIGO osvětlují relaxační zónu
Obr. 2. Svítidla LAVIGO osvětlují relaxační zónu

Vstřícnost pro zaměstnance

Nová regionální centrála byla stavěna pro lidi, a proto je i pro lidi maximálně přizpůsobená tak, aby zapadala do jejich pracovního rytmu a umožnila jim co největší flexibilitu při práci. Zaměstnanci mohou využívat relaxační prostory, tělocvičnu nebo načerpat energii v zahradě na střeše budovy. V duchu filozofie celé budovy bylo nutné navrhnout i vhodné osvětlení, které bude zároveň splňovat normu ČSN EN 12464-1, bude vybaveno účinnými LED zdroji s difuzory omezujícími rušivé jasy (UGR) a jehož index podání barev Ra (CRI) bude minimálně 80. Jako hlavní osvětlovací prvek bylo navrženo stojanové svítidlo, doplněné koridorovým stropním osvětlením. Mezi důležité požadavky investora patřily:
– technologie šetrná k přírodě,
– bezpečné osvětlení pro pohodlné pracovní prostředí,
– design,
– univerzálnost pro všechny prostory budovy.

Společnost ENIKA.CZ, která již více než 30 let zastupuje přední evropské výrobce osvětlovací techniky, vybrala ve spolupráci s generálním dodavatelem stavby SYNER s. r. o. stojanové svítidlo LAVIGO od německého výrobce Waldmann (pozn.: Evropský výrobce svítidel pro kanceláře, průmysl, strojní zařízení a zdravotnictví s tradicí více než 80 let. V posledních patnácti letech se výrazně soustředí na propojení světla a moderních technologií s důrazem na příjemné a bezpečné pracovní prostředí. Tyto zkušenosti se promítají ve zvoleném svítidle LAVIGO).

Obr. 3. Sdílené kanceláře vybavené „smart“ svítidlem LAVIGO  Obr. 3. Sdílené kanceláře vybavené „smart“ svítidlem LAVIGO
Obr. 3. Sdílené kanceláře vybavené „smart“ svítidlem LAVIGO

Svítidlo LAVIGO pro „smart“ kanceláře

Designéři svítidla LAVIGO se řídili myšlenkou nadčasovosti, proto při navrhování zvolili jednoduchý minimalistický obdélníkový tvar s čistými liniemi, který zůstane moderní nehledě na aktuální trendy. Plochá hlava svítidla s dekorativní horizontální spárou spojuje eleganci s lehkostí. Díky jednoduchému tvaru je svítidlo kompatibilní s mnoha nábytkovými systémy, a proto bylo vybráno jako ideální pro moderní kancelářské prostory a relaxační zóny ČSOB.

Svítidla osazená LED jsou v této době již samozřejmostí, a tak LAVIGO svojí maximální efektivitou zapadá do konceptu energetické udržitelnosti, který společnost ČSOB zastává. Optimální poměr přímého a nepřímého světla, kterým lze osvětlit velké plochy kanceláří i menší úseky nad psacími stoly, je další z předností, jimiž toto svítidlo disponuje. LAVIGO je stojanové svítidlo, a tudíž nevyžaduje žádnou elektroinstalační přípravu. Jednoduše se umístí do prostoru, připojí do zásuvky a je hotovo. Díky tomu lze svítidla snadno přesouvat při změnách rozmístění pracovišť.

Na základě požadavků architektů a managementu budov ČSOB bylo na svítidle provedeno několik technických úprav oproti standardu.

1. Celé svítidlo bylo vyrobeno v bílé barvě včetně čel hlavy svítidla (ve standardním provedení je v barvě antracitové).
2. Přívodní kabel byl prodloužen na 3 m, aby vyhovoval pro všechny prostory budovy.
3. Tvar podnože svítidla byl změněn z tvaru „U“ na tvar „H“. Tato změna byla konstrukčně nejnáročnější, neboť bylo nutné provést kompletní statické výpočty a testy, aby byla zajištěna bezpečnost a 100% funkčnost.
4. Tlačítkový ovladač na noze svítidla byl posunut tak, aby byl jednoduše přístupný pro pracovníka, který sedí u stolu s oddělovací přepážkou.

Všechny tyto změny bylo nutné propojit s ohledem na aplikaci v celé budově, v níž je použito několik typů pracovních stolů a různých odpočinkových zón, kde je třeba umístit svítidla. Díky těmto změnám se podařilo vytvořit jediný typ svítidla, který je univerzálně použit v celé budově. Dnes zde již svítí více než 700 svítidel LAVIGO.

Nová budova ČSOB je protkaná moderními technologiemi s důrazem na efektivní nakládání s energiemi a nejinak je tomu i u hlavního osvětlení kancelářských a společných prostor svítidly LAVIGO.


Obr. 4. Komunitní místa pro setkávání se nacházejí po celé budově, svítidla lze flexibilně přenášet

A jak tedy LAVIGO v Hradci Králové funguje?

Svítidlo je naprogramováno tak, aby bylo plně automatické. Automatický režim je nastaven na základě standardů investora a předepsaných hodnot. Rozhodnutí o aktuálním stavu svítidla je ale z důvodu zajištění „příjemného“ pracovního prostředí vždy na daných uživatelích. Uživatel má tedy nejvyšší prioritu. Pouze zásah uživatele může dočasně některé parametry změnit.

Svítidlo je vybaveno snímačem denního světla a pohybu. Intenzitu a distribuci světla lze individuálně nastavit tlačítkovým prvkem na noze svítidla pro přímou a nepřímou složku zvlášť (funkce přímého a nepřímého zapnutí/vypnutí/ /stmívání světla). Senzor v hlavě svítidla detekuje jas na pracovišti a porovnává jej s nastavenou hladinou světla. Jestliže stávající jas překročí nastavenou úroveň světla, svítidlo se ztlumí nebo se vypne. Klesne-li stávající jas pod nastavenou úroveň světla, svítidlo reguluje světlo až do dosažení nastavené hodnoty (definovaného jasu). Když je přímé světlo manuálně zcela vypnuto, deaktivuje se také regulace osvětlení v závislosti na denním světle.

Senzor pohybu

Jakmile osoba vstoupí do oblasti svého pracoviště, mohou nastat tyto provozní stavy:
– Svítidlo se zapne a přizpůsobí se poslední nastavené úrovni světla a na tuto hodnotu reguluje.
– Svítidlo zůstane vypnuté, je-li stávající okolní jas vyšší než nastavená úroveň světla, a proto není nutné žádné další světlo.
– Jakmile osoba opustí detekční dosah senzoru, světlo se ztlumí a po 10 min zhasne.

Ovládání „roje“(LumConnect Talk System)

Světla navzájem komunikují pomocí Bluetooth modulů. Když jedno svítidlo detekuje pohyb, jsou o tom informována ostatní svítidla v okruhu asi 10 m. Všechna svítidla v této skupině přecházejí na osvětlení pouze nepřímou složkou v přibližně 20% výkonu. Jestliže žádná svítidla nezjistí pohyb, všechna ostatní přidružená ve skupině zhasnou přibližně po 10 min.

V praxi to znamená, že jakmile jedno svítidlo zaznamená přítomnost osoby na pracovišti, předá tuto informaci ostatním svítidlům z přidružené skupiny. Tato propojená svítidla pak nepřímou složkou světla neustále osvětlují bezprostřední okolí kanceláře na příjemnou základní úroveň. Tento systém eliminuje vznik nepříjemných „světelných ostrovů“, kdy kromě vlastního stolu zůstane zbytek kanceláře tmavý. Pro pracovníky je tedy pracoviště stále automaticky příjemně osvětleno a zároveň je zajištěna maximální úspora elektrické energie.

Všech více než 700 svítidel je nastaveno identicky a to umožňuje jejich přemístění kamkoliv v celé budově. Dané svítidlo se vždy automaticky bez nutnosti zásahu připojí ke každému aktivovanému svítidlu v nastaveném dosahu.

Obr. 5. Výpočet návrhu osvětlení
Obr. 5. Výpočet návrhu osvětlení

Ruční on/off

Ruční zapnutí a vypnutí má přednost před automatickým. Příkazy zůstávají tak dlouho, dokud je přítomnost osob senzorem detekována. Když osoba opustí pracoviště na déle než 10 min, světlo se automaticky přepne zpět do automatického režimu (světlo se znovu zapne při opětovném vstupu do oblasti detekce).

Reload svítidla

Pro tento projekt byl naprogramován tzv. reload svítidla. Každý den v určitou hodinu se sjednotí parametry všech svítidel na standardní nastavení. Tímto krokem je zajištěno dodržení předepsaných norem, ale hlavně nastavení všech svítidel do režimu, který po příchodu pracovníka připraví parametry na nejoptimálnější hodnotu.

Požadavek na univerzálnost je dán především tím, že většina pracovišť je sdílená – jsou přiděleny určité počty pracovních míst na jednotlivé útvary banky, nikoliv přidělena konkrétní místa na zaměstnance. Toto nastavení přispívá k většímu pohodlí pracovníků, kdy po příchodu na sdílené pracoviště nemusí nejprve svítidlo, které kolega předchozí podvečer nastavil podle svého „světelného pohodlí“ na minimum, měnit na hodnotu odpovídající rannímu příchodu.

Management budovy

Vše výše uvedené bylo navrhováno i s důrazem na jednoduchý servis svítidel v budově. Díky plně automatickému nastavení je možné při úpravách prostor svítidla přemísťovat podle potřeby bez nutnosti zasahovat do systému jejich řízení. Přes automatický režim je zachována možnost individuální úpravy či hromadné úpravy parametrů svítidla. K tomu je určena vlastní aplikace, která mimo nastavení základních parametrů umožňuje i rozšíření dalších funkcí pro správu budovy:
– jednoduchá detekce svítidla pomocí QR kódu,
– individuální nastavení jasu,
– vytváření zón (různé parametry lx pro odpočinkové zóny, pracoviště atd.),
– možnost vyřadit konkrétní svítidla z „roje“,
– vytvoření kompletního layoutu zóny, patra, budovy atd.

Společnost Waldmann nabízí jak pro řadu LAVIGO tak pro novou řadu YARA i variantu svítidla s biodynamickým osvětlení VTL. Novinka YARA navíc rozšiřuje použití tohoto svítidla.

Co YARA umí:
– umožňuje s pomocí aplikace rezervačního systému zablokovat sdílená místa před příchodem do práce,
– monitoruje úroveň CO2,
– poskytuje informace o teplotě v okolí svítidla,
– detekuje nadměrnou hladinu hluku, když kolega nebo šéf zvýší hlas, a upozorňuje na to,
– dává možnost propojit tyto informace do nadřazených systémů MaR.

Obr. 6. YARA – nová generace „smart“ svítidel
Obr. 6. YARA – nová generace „smart“ svítidel

Parametry svítidla LAVIGO DPS 14000/840/R/G2

světelný zdroj: LED
zdroj: elektronický předřadník
napájení: 220 až 240 V; 50/60 Hz
spotřeba energie: 102 W
světelný tok: 14 050 lm
měrný světelný výkon: 137 lm/W
rozložení světla: přímé/nepřímé
teplota chromatičnosti: neutrální bílá 4 000 K
index podání barev: Ra ≥ 80
tolerance teploty chromatičnosti: 3 SDCM
difuzor: prizmatický
stupeň krytí: IP20
třída ochrany: I
technologie: senzor přítomnosti a denního světla (PIR)
ovládání: multifunkční spínač
tělo svítidla: ocel a plast, bíle lakované
kryt svítidla: akrylátový – mikroprizmatický
ocelová stojna: bíle lakovaná
základna svítidla: plochá ve tvaru H
hmotnost (net): 19,7 kg
životnost LED L90/B10: 50 000 h

Závěrem

Díky vizi ČSOB, se kterou vybudovala tuto „ZELENOU“ budovu, a spolupráci s generálním dodavatelem SYNER s. r. o. jsem přesvědčen, že je stále možné hledat možnosti, jak přispívat k udržitelnému prostředí pro budoucí generace. Společnosti ENIKA.CZ tato spolupráce poskytla důležité zkušenosti, které jí mohou při vývoji jejich vlastních technologií pomoci pokročit dále. V oblasti osvětlení by mělo být dnes již samozřejmostí, že se má svítit jen tam, kde je to třeba, a tolik, kolik je třeba. Regulace osvětlení ať autonomní, jako např. LAVIGO, nebo pomocí řídicího systému je to nejlepší a nejbezpečnější řešení, které je šetrné k přírodě i k nákladům na energie.

Výrobce svítidel: Waldmann – www.waldmann.com

Adresa:
Enika.CZ, Vlkov 33, 509 01 Nová Paka,
tel.: +420 493 773 311, e-mail: enika@enika.cz, www.enika.cz