Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Více aktualit

Energeticky úsporné halogenidové výbojky

Ing. Dušan Kubela, Zbyněk Kubela, LUXART, s. r. o. 
V době probíhající světové finanční krize je snaha o minimalizaci firemních nákladů zřejmá více než kdy jindy. Ceny energií jsou jednou z nejzásadnějších položek, které mohou vést k významným úsporám a zároveň zvýšit konkurenceschopnost podniku. Z tohoto pohledu je logické, že své uplatnění nachází stále více systémů snižujících tyto výdaje. Jejich využití je vhodné jak ve velkých společnostech, tak ve středních a malých provozech (např. výrobních i skladových prostorách).
 
Z dostupných informací totiž vyplývá, že výdaje za elektrickou energii jsou po mzdách druhou nejvýznamnější položkou firemních nákladů. Vzhledem k tomu, že snižování nákladů na materiál, mzdy apod. by mohlo ohrozit výslednou kvalitu produktu (služby), je úspora energie ještě relativně snadnou cestou k jejich snížení a současně ke zvýšení konkurenceschopnosti.
 
Co se týče úspor elektrické energie, nabízí se několik možných postupů jejich realizace. Jedním z nich je snížení nákladů na provoz osvětlovacích soustav použitím vhodných, energeticky úsporných světelných zdrojů.
 
Z porovnání světelnětechnických parametrů klasických lineárních zářivek, klasických halogenidových výbojek a energeticky úsporných halogenidových výbojek vyplývá závěr, že významných úspor elektrické energie lze dosáhnout použitím posledně jmenovaných světelných zdrojů. Všechny typy jsou sice dražší než obyčejné žárovky, avšak je třeba vzít v úvahu, že úspora energie celého systému (výbojky a svítidla), v porovnání s již zmíněnými běžně používanými, znamená velmi krátkou návratnost vložených investic.
 
Je možné říci, že jediným výrobcem, který se problematikou úsporných halogenidových výbojek ve světě zabývá, je americká společnost Venture Lighting. Ještě před podrobnějším pohledem na uvedené světelné zdroje zde krátce představíme tohoto výrobce.
 

Historie

Fyzikální laboratoře Dr. Scott Anderson (Ohio, USA) se od prvopočátku zabývaly experimentálním výzkumem v oblasti molekulární fyziky. V roce 1944 byly transformovány na společnost APL Engineered Materials.
 
V průběhu šedesátých let dvacátého století se tato společnost zaměřila na výzkum a výrobu vysoce čistých anhydrovaných jodidů v přesně definovaných dávkách určených pro výrobu výbojových světelných zdrojů, na jejich vysokorychlostní a přesné dávkování při vlastní výrobě a dále na čištění halogenidů alkalických kovů. Výzkum a výroba postupně zasáhly do oboru materiálů pro výrobu sodíkových výbojek (amalgámy sodíku), rtuťových výbojek (amalgámy zinku) a halogenidových výbojek (Na/Sc).
 
Po šestnácti letech strávených ve společnosti General Electric, kde se věnoval vývoji a výrobě halogenidových výbojek, založil Wayne Hellman se svými kolegy roku 1983 firmu Venture Lighting International (Solon, Ohio, USA).
 

Současnost

Pod společnou hlavičkou ADLT – Advancet Lightign Company je nyní firma Venture Lighting International spojena se společností APL Engineered Materials. V současné době ovládá více než 90 % celosvětového trhu s halogenidovými výbojkami. Za posledních deset let vyvinula více než 50 % halogenidových výbojek vyráběných konkurencí právě firma Venture Lighting International a APL Engineered Materials. Tradice a zkušenosti z výzkumu a výroby těchto výbojek umožňují firmě Venture Lighting International vyrábět výbojky s výbornými světelnětechnickými parametry, jako jsou hodnoty světelného toku až 50 000 lm (450 W), velmi pozvolná změna vlastností výbojky v průběhu života (pokles světelného toku, stálost teploty chromatičnosti a indexu podání barev atd.), střední doba života 15 000 až 20 000 h (u speciálních typů až 30 000 h), rozptyl teplot chromatičnosti každého jednotlivého výrobku dané typové řady maximálně ±150 K atd.
 

Řešení

Jednou z nejzajímavějších položek, o kterých zde bude podrobnější zmínka, jsou výbojky z části sortimentu UniForm® Pulse Start. Prvním zástupcem je řada Energy Saving – 200/350 W. Nejdůležitější parametry výbojek této řady, uvedené v tab. 1, jsou totiž srovnatelné s parametry běžných halogenidových výbojek 250 a 400 W. Ovšem jejich použitím se významně snižuje spotřeba elektrické energie – a to až o 20 %.
 
Druhým zástupcem jsou výbojky High Performance. Tyto výbojky se vyznačují extrémně vysokým světelným tokem (až 25 000 lm/250 W, resp. 100 lm/W, a 44 000 lm/400 W, resp. 110 lm/W) a dlouhou střední dobou života (15 000 h/250 W, 20 000 h/400 W). V tomto případě je možné redukovat počet svítidel, a tím také snížit náklady na provoz osvětlovací soustavy. Samozřejmostí je jejich nabídka v celé škále provedení, tzn. trubkové čiré nebo elipsoidní čiré, popř. s opalizovanou baňkou. Navíc není opomenuta ani bezpečnost. Je tedy možné volit mezi výbojkami pro uzavřená svítidla (svítidla s krytem světelně činné části) a výbojkami pro otevřená svítidla (bez krytu světelně činné části) – obr. 1 a obr. 2. V této souvislosti je třeba zmínit skutečnost, že v USA a Kanadě je tato konstrukce s vnitřním ochranným válcem jediná uznávaná a není přípustné použít jiné varianty pro otevřená svítidla (např. použití teflonového pokrytí baňky, které vlivem UV záření křehne).
 

Praxe – Modelový příklad

Za modelový příklad byl zvolen prostor o rozměrech 20 × 40 m, s výškou stropu 6 m a s požadovanou intenzitou osvětlení 500 lx. Provoz osvětlovací soustavy byl stanoven na 10 h denně, 250 dnů za rok. Výpočet osvětlení byl proveden ve dvou variantách: za použití svítidel pro standardní a energeticky úsporné halogenidové výbojky 200 W (tab.1). Porovnat výsledky obou variant lze v tab. 2 (uvedená cena za 1 kW·h je pouze orientační).
 
I přes nepatrně vyšší cenu svítidla 200W je návratnost vložených investic velmi krátká. Je zřejmé, že v rozsáhlejších aplikacích jsou rozdíly významnější a úspory v rámci osvětlení v některých případech dosahují velmi zajímavých částek.
 
Díky rozsáhlé spolupráci s tuzemskými výrobci světelné techniky, kteří se významně podílejí na propagaci a uvádění tohoto systému do praxe, jsme již zaznamenali mnoho kladných ohlasů z minulých realizací. Jestliže vás tato problematika zaujala, neváhejte se prosím obrátit na výrobce, popř. přímo na nás, s konkrétním dotazem či požadavkem.
 
Obr. 1. Výbojka pro otevřená svítidla – detail ochranného válce
Obr. 2. Výbojka pro otevřená svítidla – funkčnost ochranného válce při destrukci hořáku výbojky v praxi
 
Tab. 1. Porovnání technických parametrů halogenidových výbojek
Tab. 2. Porovnání nákladů na elektrickou energii při osvětlení prostoru dvěma typy halogenidových výbojek