časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem
18. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 7. 2021.

Osvětlení interiérů
Osvětlení nového ateliéru Ronyho Plesla
Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Měření a výpočty
Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500

Elektrotechnický zkušební ústav v Praze

|

Elektrotechnický zkušební ústav se zabývá zkoušením a certifikací elektrotechnických výrobků. Svými službami posuzování shody přispívá k dodržování zákonů České republiky, k posilování konkurenceschopnosti a prestiže českého průmyslu, ke zvyšování bezpečnosti a informovanosti spotřebitelů a uživatelů elektrotechnických výrobků.
 
Historie EZÚ zasahuje až do roku 1919, kdy byl založen Elektrotechnický svaz československý – ESČ, a o sedm let později vzniká zkušebna ESČ. S touto značkou se můžeme potkat o přibližně stejnou dobu později, konkrétně 1935, kdy začala být umisťována na výrobky. Název Elektrotechnický zkušební ústav zkušebna získala po zrušení Elektrotechnického svazu československého v 60. letech dvacátého století. V následujících letech EZÚ postupně rozšiřoval nabídku služeb, což pokračuje neustále i v dnešní době, a reaguje tak na změny a požadavky výrobců i spotřebitelů.
 
Bezpečnost a technická úroveň výrobků jsou hodnoty, které EZÚ posuzuje již od svého založení. Současná legislativa a navazující technické normy chápou bezpečnost v mnohem širším kontextu než v minulosti. Proto EZÚ dělá jak zkoušky elektrické bezpečnosti, tak i zkoušky elektromagnetické kompatibility, což je v podstatě funkční bezpečnost. Dále jsou to zkoušky obsahu nebezpečných látek, tedy z hlediska bezpečnosti pro životní prostředí, a z mnoha dalších hledisek.
 
Jakost a bezpečnost ve výrobě a službách souvisejí s předchozími hodnotami z hlediska systémů řízení firem. Proto EZÚ provádí certifikaci podle norem ISO 9001 pro systémy managementu jakosti, ISO 13485 pro systémy jakosti v oblasti zdravotnických prostředků, ISO 20000 pro management jakosti v oblasti informačních technologií a podle OHSAS 18001 pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 
Ekologie je dnes nezbytnou podmínkou pro zajištění dalšího rozvoje společnosti. EZÚ nabízí ověření parametrů výrobků pomocí zkoušek, které jsou dále využívány pro získání označení Ekoznačka.
 
Certifikace systémů environmentálního managementu podle normy ISO 14001, ověřování environmentálního prohlášení EMAS a další služby EZÚ přispívají k rozvoji ochrany životního prostředí.
 
V současné době hodnota informací přerůstá hodnotu hmotných statků, a ochrana informací se tak stává strategickou disciplínou. V této oblasti EZÚ provádí certifikaci systémů managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 a atestace informačních systémů veřejné správy.
 
Česká ekonomika je orientována na export, a proto EZÚ systematicky rozvíjí mezinárodní uznání svých služeb. Výsledkem této snahy jsou mezinárodní certifikáty a značky, jejichž účelem je podpora na zahraničních trzích. EZÚ je členem mezinárodních certifikačních systémů a uděluje mezinárodní certifikáty a značky pro elektrotechnické výrobky. EZÚ rovněž zajišťuje mezinárodní certifikáty IQNet pro systémy managementu prostřednictvím certifikačního orgánu CQS.
 
EZÚ je členem mnoha národních i mezinárodních organizací, jako jsou např.:
 
AAAO Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací,
 
CQS Sdružení pro certifikaci systémů jakosti,
 
HK ČR Hospodářská komora České republiky,
 
IECEE-CB Celosvětový certifikační systém mezinárodní elektrotechnické komise IEC pro uznávání výsledků zkoušek podle norem pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu elektrotechnických výrobků,
 
CCA CENELEC Certification Agreement – evropský systém v rámci zemí CENELEC pro uznávání výsledků zkoušek podle norem pro bezpečnost elektrotechnických výrobků,
 
ENEC Dohoda o užívání značky ENEC pro elektrickou bezpečnost pro svítidla a další elektrotechnická zařízení označující shodu s evropskými normami,
 
itSMF IT Service Management Forum se věnuje všem aspektům řízení služeb informačních a komunikačních technologií,
 
NB MED Koordinační skupina k evropským směrnicím pro zdravotnické prostředky a aktivní implatabilní zdravotnické prostředky, a mnoho dalších.