časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Elektroinstalace budoucnosti Xcomfort od firmy Moeller

|

číslo 2/2003

Elektroinstalace budoucnosti Xcomfort od firmy Moeller

Ing. Jaromír Pávek,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

V současnosti postupuje technický rozvoj, zejména v elektrotechnice, velmi rychle kupředu a proniká i do našich domovů a budov, kde často pobýváme nebo pracujeme. Všichni se v nich snažíme uspořádat život tak, aby instalované přístroje a systémy splňovaly základní požadavky na pohodlí, bezpečnost, úsporu energie, cenovou dostupnost a jednoduchost ovládání. Zásluhou řídicích systémů není obtížné vytvářet při rekonstrukcích nebo nové výstavbě elektrických instalací moderní, inteligentní, automatické řídicí systémy ovládající základní úkony elektrických spotřebičů – osvětlení, vytápění, větrání, klimatizaci a ostatní přístroje tak, aby splňovaly i náročné požadavky uživatelů. Dosud vyráběné řídicí systémy pro automatizaci budov nacházejí hlavní uplatnění ve velkých administrativních budovách, ale pro běžné aplikace v rodinných domech jsou zbytečně složité a cenově nákladné.

Obr. 1.

Firma Moeller nabízí kromě právě představovaných inteligentních produktů Xcomfort pro automatizaci budov a komfortní ovládání instalace řadu dalších výrobkových skupin, vytvářející dokonalý obraz domu budoucnosti – Xclever home. Xclever home nabízí kompletní elektroinstalace od jednoho systémového dodavatele. Velké písmeno X zároveň symbolizuje eXtra velké výhody.

Do skupiny inteligentních systémů označované Xcomfort se řadí dva systémy. Jedním z nich je nově uváděný rádiový systém firmy Moeller, který byl poprvé představen na veletrhu elektrotechniky AMPER 2003. Využívá rádiový přenos informací mezi nástěnnými tlačítkovými spínači a výkonovými spínacími, stmívacími nebo roletovými členy – aktory, jenž jsou umístěny např. ve svítidlech. V tomto článku čtenáře blíže seznámíme s druhým, mladším sběrnicovým systémem Nikobus, který je v České republice již instalován v mnoha aplikacích rodinných domů, hotelů, penzionů, administrativních a ostatních budov.

Systém Nikobus (obr.1) využívá pro komunikaci mezi prvky systém sběrnicového vedení s maximální délkou 1 000 m. Jeho naprogramování – uvedení do provozu je podstatně jednodušší oproti jiným sběrnicovým systémům (EIB, LON apod.). Jeho obsluhu snadno zvládne každý uživatel. Zmíněný produkt je velmi flexibilní, umožňuje snadné projektování a montážně jednoduché sestavení celého systému z modulových dílů. Jeho úkolem je nejen vykonávat naprogramované pokyny, ale i předcházet nepředvídaným situacím a řešit je bez přítomnosti osob v objektu. Všechny komponenty systému v elektrické instalaci lze rozdělit do tří funkčních skupin: senzory, aktory a systémové přístroje. Senzory jsou přístroje, které reagují na události v systému, např. sepnutí tlačítkových spínačů. Jakékoliv změny v systému vysílají senzory v podobě povelů na sběrnici. K senzorům se řadí sběrnicová tlačítka se dvěma, čtyřmi nebo osmi tlačítkovými body, binární vstupy, infračervené (IR) nebo radiofrekvenční (RF) nástěnné nebo ruční vysílače, termostaty, detektory pohybu a sběrnicové převodníky pro začlenění libovolných kontaktů do systému Nikobus, požárních hlásičů, ústředen EZS (elektronického zabezpečovacího systému) a EPS (elektronického protipožárního systému), vytápěcích a ostatních systémů v budově. Aktory zajišťují vykonání určité operace, jako důsledek změny v systému. Po stlačení sběrnicového tlačítka se rozsvítí světlo nebo vytáhnou rolety, po poklesu teploty v místnosti se zapne vytápění. Mezi aktory patří především řídicí jednotky s integrovanými výkonovými členy (reléovými kontakty) nebo stmívači. Systémové přístroje a komponenty vytvářejí infrastrukturu systému a zajišťují jeho základní funkce. Jsou to sběrnicové modulové převodníky pro začlenění světelných snímačů nebo časových spínačů a kontaktních binárních vstupů, RF modulové přijímače a telefonní rozhraní pro dálkovou komunikaci se systémem. Hlavní novinkou letošního roku je doplnění systému o jednotku PC-LINK, která umožňuje časové, logické a komfortní funkce, včetně připojení počítače ke sběrnicovému vedení a snadného programování dané aplikace přímo na stavbě nebo dálkově z kanceláře přes telefonní modem. Komunikační jednotka PC-LINK je již v prodeji a software Nikobus pro vytvoření aplikace je přikládán k jednotce zdarma. Senzory a aktory jsou propojeny sběrnicovým vedením – kroucenou stíněnou dvojlinkou typu J-Y(St)-Y 2 × 2 × 0,8 mm, galvanicky oddělenou od silového rozvodu sítě 230 V. První pár vodičů v kabelu slouží pro přenos dat a současně pro napájení sběrnicových tlačítek a ostatních sběrnicových převodníků, druhý pár je určen k napájení diod LED pro signalizaci nebo k napájení sběrnicových tlačítek s IR přijímači, popř. detektorů pohybu a teplotních senzorů. Sběrnice pracuje s bezpečným, neuzemněným, malým napětím 9 V DC (SELV).

Obr. 2.

Základními díly systému Nikobus jsou řídicí jednotky: spínací, roletová a stmívací. Všechny jsou vybaveny mikroprocesory a řídí činnost celého systému buď odděleně, nebo ve vzájemné součinnosti. Na straně senzorů lze k jednotkám prostřednictvím sběrnice připojit sběrnicová tlačítka, spínací hodiny, termostaty, detektory pohybu, binární vstupy nebo sběrnicové převodníky pro začlenění různých kontaktů systému, radiofrekvenční převodníky RF, soumrakové spínače a další. K jedné jednotce může být připojeno až 256 senzorů. Na výstupní straně aktorů se k jednotlivým výstupům řídicích jednotek připojují vedení 230 V ke spotřebičům, v případě stmívací jednotky stmívače ovládané řídicím napětím 0/10 V nebo elektronické převodníky pro ovládání elektronických stmívatelných předřadníků s řídicím napětím 1-10 V pro zářivková osvětlení.

Spínací jednotka (obr. 2) spíná pomocí zabudovaných kontaktů 10 A elektrické spotřebiče nebo stmívače v tlačítkovém ovládání s příkonem do 2,3 kV·A. Obsahuje výměnný modul s pamětí EEPROM pro záznam naprogramované aplikace domu, programovací tlačítka, LED pro signalizaci stavů a detekci poruch. Na výstupu má jedenáct zapínacích kontaktů a jeden přepínací. Jednotka obsahuje vlastní napájecí zdroj, který zároveň slouží pro napájení sběrnice napětím 9 V DC (není nutné instalovat externí napáječ systému). Po výpadku napětí sítě se na výstupech obnoví stav, který zde byl před výpadkem. Lze však naprogramovat vypnutí nebo naopak zapnutí vybraných spotřebičů, které by se po výpadku aktivovaly. Jednotlivé výstupy se zapínají vždy postupně s časovým zpožděním tak, aby se předešlo náhlému přetížení sítě nebo zapůsobení nadřazeného jističe.

Roletová jednotka ovládá systémy s motorovými pohony, např. rolety, žaluzie, markýzy, brány apod. Je v principu stejná jako spínací jednotka, na výstupu však má šest dvojic elektricky blokovaných kontaktů pro spínání jednofázových motorů a další funkce. Pro řízení pohonů lze nastavit dobu chodu od 0,4 do 90 s a zpoždění zapnutí kontaktů po stisku tlačítka od 1 do 3 s. Po výpadku napětí sítě a po jeho následném obnovení zůstanou žaluzie z bezpečnostních důvodů v poloze, v jaké byly před výpadkem napětí.

Stmívací jednotka (obr. 3) dovoluje vytvářet světelné scény nastavitelné uživatelem v obytném prostoru. Má dvanáct napěťově řízených výstupů 0/10 V, z nichž každý výstup může řídit i několik stmívačů s celkovým zatížením výstupu maximálně 2 mA. Umožňuje centrální zapnutí nebo vypnutí či vyvolání světelné scény, stmívání nebo rozjasňování (zvětšování intenzity osvětlení), zapnutí na poslední nastavenou úroveň intenzity osvětlení po vypnutí, vypnutí se stmíváním a blikání. Rychlost stmívání a rozjasňování lze nastavit v rozsahu 1 s až 5 min (1 s je rychlost pro „měkké“ zapnutí nebo vypnutí, 4 s odpovídá rychlosti při ručním stmívání nebo rozjasňování). Stmívací jednotka má kapacitu paměti pro 36 vyvolání nastavitelných světelných scén pro dvanáct kanálů.

Obr. 3.

Jednou z největších předností obou (radiového a sběrnicového) systémů Xcomfort je skupinové ovládání spotřebičů pomocí jednoho nebo i několika centrálních ovládacích míst. Tato místa mohou být např. u vstupu do budovy či bytu, v ložnici, obývacím pokoji apod. Využitím vzhledově, tvarově a designově navržených tlačítek lze dosáhnout téměř dokonalého světelného komfortu, výběru operací uskutečňovaných v nepřítomnosti, optimalizace spotřeby elektrické energie při maximálním pohodlí, včetně komplexní ochrany celého domu.

Systém Xcomfort poskytuje svým uživatelům daleko více. Například centrální funkce osvětlení cesty při ranním vstávání – rozsvítí se světla v ložnici, na toaletě, v kuchyni, zapne se varná konvice, a to vše rychle a tiše. Lze také naprogramovat funkci, která při otevření okna automaticky vypne radiátor nacházející se pod ním. Velmi zajímavá je simulace přítomnosti osob. I v jejich nepřítomnosti zapíná systém světla v jednotlivých pokojích, což odradí případné zloděje, chrání soukromí i majetek. Také je možné připojit celý systém na telefonní rozhraní, na které mohou být připojeny ústředny EZS a EPS. Zapomnětlivci zase pomocí např. mobilního telefonu mohou zapnout či vypnout až čtyři různé elektrické spotřebiče, mohou centrálně stáhnout žaluzie nebo centrálně vypnout osvětlení, popř. vypnout vybrané energeticky důležité elektrospotřebiče v domě. Je možné také využít časové funkce pro aktivaci vypínače a vypnout tak osvětlení automaticky. Velkou výhodou je možnost automaticky ovládat žaluzie nebo venkovní markýzy v závislosti na venkovních povětrnostních podmínkách a intenzitě denního osvětlení.

Již při zavádění systému se projeví jeho výhody, spočívající ve snadné instalaci pro elektroinstalatéry a velké přizpůsobivosti pro uživatele tak, aby si sami rozhodli, z jakých míst budou ovládat jednotlivá světla a přístroje v budově. Jestliže se později rozhodnou, že dosavadní systém ovládání novým požadavkům již nadále nevyhovuje, je nové nastavení otázkou několika minut bez nutnosti volat servisního technika. Při vývoji systému bylo přihlíženo i k bezpečnosti uživatelů. Veškeré tlačítkové spínače a sběrnicové převodníky jsou napájeny bezpečným napětím 9 V a tím je v podstatě vyloučena možnost úrazu elektrickým proudem.

Firma Moeller v současné době uvádí na trh nový rádiový systémem Xcomfort pro komfortní ovládání a automatizaci budov, který nalezne své uplatnění v novostavbách nebo rekonstruovaných budovách při požadavku vytvoření inteligentní elektroinstalace. Jeho velkou předností je montáž i do stávajících objektů, kdy bez sekání, bourání a prachu lze doplnit stávající elektroinstalaci moderními prvky spínání, stmívání, řízení vytápění nebo ovládání rolet, markýz, bran a mnoha dalšími funkcemi.

Další informace naleznete na internetových stránkách www.moeller-cz.com a www.cleverhome.cz na kontaktních adresách:

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: cleverhome@moeller-cz.com