časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Elegance a funkčnost svítidel DAISALUX

|

číslo 1/2004

Elegance a funkčnost svítidel DAISALUX

Nouzové osvětlení

Takovéto osvětlení je určeno k použití při selhání napájení běžného osvětlení. S nouzovým osvětlením se v podstatě každý, nejen projektanti elektro, běžně setkává. A my jsme tu proto, abychom vám pomohli vaši práci co nejvíce zkvalitnit. V následujících řádcích vám stručně připomeneme sortiment, který nabízíme, včetně všech novinek.

Obr. 1.

Nouzové osvětlení je souhrnný název zahrnující nouzové únikové osvětlení a náhradní osvětlení. Nouzové únikové osvětlení zajišťuje bezpečnost lidí opouštějících prostor nebo snažících se dokončit potenciálně nebezpečný proces před opuštěním prostoru. Náhradní osvětlení umožňuje pokračovat v běžné činnosti bez podstatných změn. Oba druhy nouzového osvětlení jsme schopni zajistit naším sortimentem nouzových svítidel DAISALUX. Svítidla společnosti DAISALUX S.A. (certifikace ISO 9002) jsou vyvíjena i vyráběna ve španělské Vitorii. Veškerý sortiment nese značení CE a je certifikován oficiální státní laboratoří L.C.O.E. podle standardu EN 60598-2-22 a EN 60598-1.

Zdroje energie pro nouzové osvětlení

Nouzová svítidla musí pro svoji činnost bezpečně čerpat energii. Zásadní komponentou tedy je zdroj energie. Ten může být buď externí (u centralizovaných systémů) nebo interní (u autonomních systémů). Centrálně napájené systémy jsou napájeny externím zdrojem, který při výpadku síťového napětí dodává potřebné napětí a proud do svítidel. Autonomní systémy fungují na bázi vlastních akumulátorů, které jsou umístěny ve svítidle. Použít kvalitní akumulátory je tedy nezbytné. Je tomu tak proto, že jakékoliv selhání zdroje energie při potřebném nouzovém režimu by mělo nedozírné následky. Hlavním „nepřítelem„ akumulátorů jsou vysoké teploty, které vznikají při jejich dobíjení, a vyšší teploty v místech, kam se svítidla obvykle instalují (alespoň 2 m nad podlahou). Svítidla DAISALUX jsou tudíž vybavena NiCd akumulátory, které odolávají vysokým teplotám (nejedná se o běžné NiCd akumulátory). Samozřejmostí je i elektronický obvod, jenž zajišťuje ochranu proti úplnému vybití akumulátorů (ochrana proti zkracování životnosti akumulátorů). Dále jsou svítidla, podle modelu, opatřena systémem kontroly stavu akumulátorů i systémem kontroly funkčnosti systému. Jde o systémy autotest, popř. centraltest. Z hlediska praxe je významnější systém centraltest. Je určen pro velké instalace a umožňuje z osobního počítače kontrolovat a řídit systém nouzových svítidel. V naší nabídce se proto objevují modely s označením „TCA„, které kombinují systém autotest i centraltest. Tyto modely, nejsou-li připojeny k centrále „TMA„, pracují jako systém autotest. V případě připojení ke zmíněné centrále se stávají součástí centraltestu.

Sortiment nouzového osvětlení DAISALUX a možnosti jeho použití

Standardní nouzová svítidla DAISALUX jsou vybavena diodou LED (nebo žárovkou) signalizující stav akumulátorů. Pro stále svítící nouzové aplikace doporučujeme použít svítidla kombinovaná (místo permanentních s jedním světelným zdrojem). Kombinovaná svítidla mají dva světelné zdroje, přičemž jeden zdroj svítí pouze při síťovém napětí a druhý pouze při výpadku napětí. Proto nedochází ke zkracování života nouzového světelného zdroje, a instalace je tedy bezpečnější.

Obr. 2.

Nouzové osvětlení se svítidly DAISALUX lze projektovat s využitím mnoha programů. K dispozici je též software DAISA, jejž vyvíjejí programátoři společnosti (aktuální verze 2). Celý balík nástrojů pro projektanty je obsažen na CD-ROM DAISALUX (obr. 1). Zde je mimo již zmíněný výpočetní program obsažen i elektronický katalog a nákresy svítidel v podobě souborů dwg a dxf. Programové vybavení DAISA může importovat soubory dxf. Tím poskytuje možnost importovat projekty vyhotovené v AutoCAD nebo jiném kompatibilním softwaru, při zachování všech parametrů. Potřebné parametry výsledného propočtu osvětlení lze podle potřeby nastavit v závislosti na druhu projektované budovy (nemocnice, divadla apod.).

Význam nouzového osvětlení není třeba zdůrazňovat. Nouzové osvětlení je životně důležitou nutností. Mnohdy proto nastává konflikt mezi technickou a architektonickou částí budovy. Často je třeba uvedený rozpor řešit nestandardně. Sortiment svítidel DAISALUX byl vyvíjen s ohledem na technické, ale rovněž s ohledem na architektonické požadavky. Mnohá svítidla byla vyvíjena ve spolupráci s předními designéry a obdržela ocenění např. Svazu architektů Katalánska, Španělského svazu profesionálních designérů (AEPD) a ocenění finalista Evropské ceny designu (European Design Prize). Výsledkem snažení tedy jsou nejen zmíněná ocenění, ale především ucelený, architekty oblíbený sortiment svítidel vhodný do moderních interiérů i do interiérů historických.

Nouzové osvětlení únikových cest
je jedním z projektově nejkonfliktnějších, ale zároveň nejdůležitějších druhů nouzového osvětlení. Jedná se o typ nouzového osvětlení, které umožňuje osobám účinně rozeznat a bezpečně použít únikové prostředky. Řešení spočívá ve využití nouzových svítidel v kombinaci s piktogramy. Obvykle se v těchto instalacích používají kombinovaná nebo permanentní (stále svítící) nouzová svítidla, která i v běžném režimu svítí a neustále osvětlují únikové východy a únikovou cestu. Nejnovějším přírůstkem v této skupině nouzového osvětlení je svítidlo VIR (obr. 2). Jedná se o svítidlo se světelným zdrojem v podobě bílých intenzivně svíticích diod LED. Ty osvětlují metakrylátové sklo, v němž je metodou gravírování zdůrazněno potřebné značení. Současně jde o velmi úspěšně esteticky působící svítidlo. Dalším vhodným řešením je např. svítidlo ARGOS-D.

Protipanické (antipanické) osvětlení
je druh nouzového osvětlení určený k zabránění panice. Poskytuje osvětlení napomáhající osobám dosáhnout místa, odkud již lze rozeznat únikovou cestu. S ohledem na velikost prostoru lze využít množství svítidel. Pro větší prostory, kde panika hrozí nejvíce, doporučujeme svítidlo ZENIT nebo ZENIT-PL. Jedná se o svítidla se světlomety, v prvním případě s halogenovými žárovkami PAR36 a v druhém případě s kompaktními zářivkami 11 W. Tato svítidla jsou vhodná do kinosálů, velkých hal, stadionů apod.

Obr. 3.

Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem
je dalším druhem nouzového osvětlení. Poskytuje osvětlení potřebné pro bezpečnost osob zúčastněných v potenciálně nebezpečných procesech nebo situacích a dovoluje řádně ukončit práci bez nebezpečí hrozícího operátorovi a ostatním osobám přítomným v budově a jejím příslušenství. Jedná se o osvětlení s vyššími požadavky na osvětlenost a rychlost startu nouzového režimu. Zde je důležité zvolit vhodný model s ohledem na danou instalaci, velikost prostoru a další parametry.

Nouzové technické prostředky
jsou další nezanedbatelnou skupinou výrobků vhodnou pro nouzové osvětlení. Jedná se o prostředky, které při použití na únikových cestách vedle běžných svítidel nouzového osvětlení mohou ve stavu nouze zvýšit účinnost tohoto osvětlení. Co se týče sortimentu svítidel DAISALUX, jde především o pozemní návěstidla. Jsou to svítidla určená k instalaci podél únikových cest. Zabudovávají se do podlahy, spodních částí stěn, schodišťových stupňů apod. Z našeho sortimentu lze zmínit svítidla Sherpa, Aras, Lyra (obr. 3) nebo Aqua. Dále jsou k dispozici speciální moduly Clavo a Vela, určené k atypickým řešením podle přání zákazníka. Svítidla mají za hlavní zdroj diody LED, popř. žárovku. Kromě nouzového osvětlení slouží také k dekoraci prostoru a k orientaci. V současné době se běžně hovoří o výhodách diod LED, k nimž patří: dlouhý život (100 000 h), malá tepelná emise, velká svítivost, tzv. technická přívětivost (regulace osvětlení, různobarevná řešení) a bezpečný provoz (12 V/24 V).

A jaký je hlavní význam pozemních návěstidel při nouzi? Je to orientace v zakouřeném prostoru obvykle při požáru. Tehdy pozemní návěstidlo plní nezastupitelnou úlohu při informování o směru úniku k nouzovému východu. Svítidla lze s využitím příslušenství automaticky sekvenčně spínat tak, aby v nouzovém režimu ukazovala směr úniku. Proto je s nimi orientace – nejen v zakouřeném prostoru – mnohem jednodušší.

Využití záložních zdrojů (invertorů) je dalším způsobem řešení nouzového osvětlení. Jedná se o sadu obsahující elektroniku a akumulátory. Nainstaluje se do svítidla pro normální osvětlení. Tak se z běžných svítidel vytvoří svítidla kombinující normální osvětlení s osvětlením nouzovým.

DAISALUX, s. r. o.
nám. V. Mrštíka 40
664 81 Ostrovačice
tel.: 546 427 053, 546 427 063, 546 427 059
fax: 546 427 212
e-mail: info@daisalux.cz
http://www.daisalux.cz