časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Eiffelova věž – osvětlení legendy


Eiffelova věž – osvětlení legendy

Vzpomeňte si na nejznámější světové symboly měst: Sochu svobody, Operu v Sydney nebo Big Ben v Londýně a zřejmě nejznámější z nich – Eiffelovu věž v Paříži. Všechny tyto stavby jednoznačně odkazují na města, ve kterých stojí, a jsou i symboly celých zemí. Již odedávna se osvětlení těchto staveb využívá k jejich ještě většímu zvýraznění a zkrášlení v noci. V roce 1986 navrhl Pierre Bideau vzrušující a zcela nový systém osvětlení Eiffelovy věže. S použitím 352 světlometů Philips HNF 206 osazených výbojkami o příkonu 1 000 W osvětlil celou konstrukci zevnitř. Výsledkem byl ohromující vizuální efekt, který se stal standardem osvětlení monumentů a staveb.

Uvedená soustava svítidel bez problémů fungovala osmnáct let. Avšak v roce 2004 se francouzská správa věže rozhodla rekonstruovat systém osvětlení tak, aby byla využita nejnovější zařízení, efektivnější svítidla a zdroje pro dosažení výrazných úspor a zvýšení ekonomičnosti osvětlení věže.

Obr. 1. Eiffelova věž – nové architekturní osvětlení
Obr. 3. Detail upevnění světlometu na konstrukci věže
Obr. 4. Baterie světlometů v dolní části věže s obslužnou lávkou

Obr. 1. Obr. 3. Obr. 4.

Od okamžiku, kdy byla společnost Phlilips kontaktována managementem správy věže, aby navrhla obměnu osvětlení, bylo zřejmé, že celý proces rekonstrukce nebude jednoduchý. Podmínky a kritéria zadávací dokumentace byly nekompromisní. Při zachování stejných světelných vlastností, které poskytovala soustava svítidel Philips HNF 206 s 1 000W výbojkami, mělo nové řešení přispět ke snížení spotřeby energie minimálně o 30 % a současně ke zmenšení rozměrů soustavy o 50 %. Ta navíc musela vyhovovat novým bezpečnostním předpisům a současně být odolnější proti povětrnostním vlivům. Konkrétně bylo nutné zajistit odolnost proti extrémním vibracím a současně proti rychlosti větru větší než 180 km za hodinu.

Pracovní skupina pod vedením Pierra Bideaua, jenž navrhl již původní soustavu z roku 1986, splnila všechny požadavky náročného zadání. Po ověření navrženého řešení, jež spočívalo v množství zkoušek, které daleko překračovaly předepsané limity, byl Philips potvrzen jako dodavatel nového osvětlení Eiffelovy věže.

Obr. 2.

Obr. 2. Světlomet Philips ArenaVision
Obr. 5. Baterie světlometů – upevnění a napájení

Již v roce 1985 navrhl Pierre Bideau jako první nasvětlit Eiffelovu věž „zevnitř“. Bylo to řešení, které zdůrazňovalo unikátní strukturu konstrukce věže, a zároveň světelný koncept, jenž nikterak neporušoval nezaměnitelný tvar této světové památky. Nový návrh měl za cíl naprosto zachovat dosavadní vizuální efekt a i nadále nenarušovat charakteristickou siluetu tohoto symbolu.

Pokrokové světelné zdroje pro unikátní stavbu

Základní podmínkou splnění požadavku na snížení energetické náročnosti bylo použití nejmodernějších vysokotlakých sodíkových výbojek Master SON-T PIA Plus 600W s unikátní technologií PIA, které díky vyšší energetické účinnosti, tj. vyššímu měrnému výkonu, umožňují dosáhnout úspor ve výši 40 % spotřebované elektrické energie.

Ovšem úspora elektrické energie je jen jednou z jejich výhod. Kromě ní poskytují i větší spolehlivost. Philips integrovaná anténa (PIA) nahrazuje původní bimetalovou, jež je používána v tradičních vysokotlakých sodíkových výbojkách. Jejím včleněním do povrchu hořáku se zmenšil počet pohyblivých částí konstrukce výbojky, a byl tak i zmenšem počet svarů. Výsledkem je vysoká odolnost výbojky proti vibracím. Pravděpodobnost selhání je tudíž při 6 000 h svícení těžko uvěřitelných 0 %, při 16 000 h jen 8 % z instalovaných zdrojů. Co se týče poklesu světelného toku, tyto výbojky po 16 000 h provozu zaručují minimálně 90 % počátečního světelného toku. Všechny zmíněné vlastnosti snižují náklady na neplánované výměny světelných zdrojů, a tak vedou k významným úsporám.

Obr. 5.

Světlomety poloviční velikosti

Nová svítidla Philips ArenaVision ve srovnání s původními Philips HNF 206 jsou co do rozměrů pouze poloviční. Designéři společnosti Philips analyzovali a optimalizovali zvlášť každou komponentu svítidla, aby zmenšili její velikost a zároveň zachovali úroveň osvětlení. Zde je několik z jejich opatření:

  • vysoce leštěný hliník vytváří optimální odrazovou plochu,

  • kratší hořák výbojky Master SON-T PIA Plus 600W zajišťuje lepší usměrnění světelného toku než u 1 000W výbojky,

  • antireflexní úprava čelního skla světlometu zajišťuje o 5 až 10 % vyšší odraznost, skla samotná jsou odolná proti nárazu, což chrání světlomet při pádu drobných předmětů z věže,

  • nová čelní skla 2 × 2 vytvářejí ostrý paprsek a zajišťují čistou distribuci světla.

Zvláštní požadavek „železné dámy„

Nové projektory musí odolávat vysokým vibracím a zároveň nárazovému větru o síle až 180 km/h. Proto byla vyvinuta zvláštní testovací metoda, jíž byla zkoušena odolnost světlometů v extrémních podmínkách. Pro dosažení vysoké odolnosti proti vibracím při dodržení podmínky omezené velikosti a hmotnosti bylo oválné čelní sklo svítidel ArenaVision (tato svítidla byla použita na 85 % stadionů olympijských her v Aténách) vyměněno za sklo a optiku kulatého tvaru. Takto nově vzniklý typ bude přidán do nabídky Philips k rozšíření řady svítidel pro projekty osvětlení.

Projekt osvětlení Eiffelovy věže vůbec poprvé v historii vyžadoval specifikaci svítidel odolných proti nárazovému větru o rychlosti až 180 km/h. Aby byl splněn i tento požadavek, Philips vyvinul čelní skla s přesností jednoho mikronu. Byly použity velmi zesílené příruby i veškerý další spojovací materiál.

Pierre Bideau – mistr osvětlení

Prezident Francouzské asociace světelných inženýrů a světelných techniků, viceprezident Francouzské asociace pro osvětlení (AFE) Pierre Bideau je jedním z největších světových odborníků v oblasti osvětlení. Projekt Eiffelovy věže je prací, na niž je právem nejvíce hrdý.

Pierre Bideau je znám realizacemi osvětlení některých hradů a světoznámých katedrál. Pracuje i mimo Francii, známy jsou např. projekty ve Waddesden Manoru ve Velké Británii, osvětlení soch ve Wat Phra Keow v Bangkoku nebo největších staveb v Aténách. V Paříži navrhl např. odpočítávací hodiny na Eiffelově věži (rok 2000) a zároveň i slavnostní osvětlení zvané Jiskřící věž, realizované v tomtéž roce.

Vztah Pierra Bideau ke světlu započal již v roce 1962, kdy nastoupil do Phlilips Sound and Light Division pod vedení Pierre Arnauda. V roce 1967 založil vlastní firmu ve městě Tours, v roce 1986 založil firmu Ciel (francouzský výraz pro oblohu). Specializuje se na městské, architekturní a akcentující osvětlení, světelnou scénografii a na produkci show Sound and Light.

Od olympijských her až k Eiffelově věži

Společnost Philips realizací nového slavnostního osvětlení Eiffelovy věže opět dokázala, že je poskytovatelem nejpokrokovějších řešení v oblasti osvětlení i za podmínek odolnosti navrženého řešení proti extrémním povětrnostním podmínkám.

Nový systém osvětlení je dokončen a výsledné řešení splnilo všechny striktně dané požadavky. Vizuální efekt Eiffelovy věže je zachován a zároveň je dosaženo úspor ve výši 38 % původních nákladů na osvětlení. Současně celkové roční náklady jsou ve výši pouhých 16 % celkových nákladů instalace, která byla používána před rokem 1986.

Technická specifikace

  • stavba: Eiffelova věž v Paříži,
  • Lighting Designer: Pierre Bideau – Ciel,
  • dodavatel svítidel: Phlilips Luminaires,
  • světelný zdroj: Master SON-T Plus 600W.

Více informací:
www.proactive-lightscaping.philips.com
[Materiály Philips Royal Electronics, Holland.]

Ing. Jiří Kolařík, Philips Česká republika,
Market Segment Manager, BU Lamps,
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5