časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

EIB systémové instalace nyní i se spínači v běžných designech

|

číslo 1/2004

EIB systémové instalace nyní i se spínači v běžných designech

Ing. Josef Kunc, ABB s.r.o., Elektro-Praga

V uplynulém roce byly na trh uvedeny nové spínací mechanismy domovních elektroinstalačních přístrojů z produkce ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec nad Nisou. Jsou to spodky spínačů konstrukční řady 3559 (obr.ázku kompletního spodku spínače (obr. 1) jsou vidět tlačítka pro uvolnění pružinového mechanismu svorky. Příslušné tuhé vodiče nebo vodiče laněné se zpevněnými konci se zasouvají ze zadní strany. Každá ze svorek dovoluje přivedení dvou vodičů. Použití těchto klasických přístrojů souvisí nejen se sníženou pracností při montáži a s vyšší spolehlivostí svorek v běžných instalacích, ale také s dalším rozšířením možností využití systémové techniky EIB.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 6.

Známou skutečností je možnost využití téměř jakéhokoliv elektromechanického spínacího prvku v systémových instalacích s Evropskou instalační sběrnicí EIB jako kontaktního snímače. Tyto spínače jsou připojeny k různým binárním vstupům a slouží pro následné převedení spínacího pulsu do binárního kódu odesílaného jako telegram s požadovanou informací po sběrnici. Takto tedy lze využívat i klasických tlačítkových ovladačů se šroubovými svorkami pro odesílání příkazů pro operace spínání, stmívání, řízení žaluzií atd. Určitou nevýhodou je vyšší pracnost spojená s montáží vodičů do šroubových svorek na straně spínače a mnohdy i na straně binárního vstupu, při dlouhých vedeních navíc také zbytečně vysoká spotřeba silových vodičů.

Ke snížení montážní pracnosti a spotřeby silových vodičů napomůže využití zmíněných spínačů se spodky s bezšroubovými svorkami, vybavenými tlačítkovým rozhraním s kolíkovými přívody integrovanými do tohoto přístroje (viz obr. 2).

Obr. 1.

Pro spolupráci s rozhraním je nejvhodnější využít spodků spínačů v provedeních tlačítkových ovladačů (např. 1/0 nebo 1/0 + 1/0), tedy jednonásobných nebo dvojnásobných spínacích přístrojů. Svými čtyřmi kolíkovými vývody se rozhraní jednoduše zasune do bezšroubových svorek na zadní straně přístrojů. Takto lze využít tlačítkových ovladačů v designech z produkce ABB: Tango, Time®, Element®, solo®, alpha-nea®, alpha-exclusive® nebo impuls®.

Rozhraní je vybaveno LED pro indikaci provozního stavu klasického jednonásobného tlačítkového ovladače s ovládací kolébkou vybavenou průzorem. LED svítí v zapnutém nebo vypnutém stavu.

Obr. 4.

Návod pro montáž sice předepisuje správnou montážní polohu rozhraní ke spodku ovladače, ale aplikační program pro software ETS obsahuje možnost virtuálního „otočení“ rozhraní o 180°, tedy o softwarovou úpravu pro případ opačného zasunutí kolíkových vývodů do svorek. Případnou nesprávnou montáž lze napravit softwarově. Tlačítkové ovladače vybavené těmito rozhraními lze snadno vložit do vícenásobných rámečků společně s dalšími domovními přístroji potřebnými pro kompletaci vybavení dané místnosti (obr. 3).

Při použití jednonásobného nebo dvojnásobného tlačítkového ovladače lze pro každý pól naprogramovat odesílání telegramů pro prosté nebo předdefinované spínání jednoho objektu, pro spínání a stmívání (oddělení příkazů krátkými a dlouhými pulsy), pro odesílání jednobytové hodnoty anebo pro spínání scén (zpravidla k využití pro spouštění scény z vedlejšího místa). Obě části dvojnásobných ovladačů jsou potřebné pro řízení provozu jednoho okruhu žaluzií, pro řízení spínání a stmívání jednoho světelného okruhu při rozdělení ovládání podle požadovaného smyslu změny anebo pro přepínání mezi komfortním a nočním režimem činnosti vytápění.

Vezmeme-li v úvahu, že v některých designech nejsou k dispozici další potřebné přístroje, jako jsou prostorové termostaty s možností přímého zapojení do systémové instalace, uvedené rozhraní bude s výhodou použito především v různých provozních místnostech, v nichž chceme zabezpečit komunikaci klasických tlačítkových ovladačů se systémovou instalací EIB.

Obr. 5.

Potřebujeme-li využít ve společném prostoru klasických tlačítkových snímačů a současně i prostorového termostatu pro systémové řízení jednotlivých funkcí budovy, máme opět možnost volby z několika designů. Nemusíme být omezeni výběrem jen těch designů, v nichž jsou k dispozici termostaty pro systém ABB i-bus®EIB, tedy solo®, alpha-nea®, alpha-exclusive® nebo kombinované snímače triton®. Můžeme využít komerčních termostatů (obr. 4), které budou překryty víčky vhodného designu. Pak nejsme omezeni na uvedené designy, ale máme možnost použít běžných klasických tlačítkových ovladačů, společně s termostaty ve vícenásobných rámečcích.

Komerční termostat se kompletuje s běžnou sběrnicovou spojkou pro zapuštěnou montáž. Může být sestaven také s kombinací sběrnicové spojky a pětinásobného binárního vstupu (obr. 6). Vyžaduje ale použití speciálního krytu, který je vyráběn jen ve vybraných designech. Pro zajištění této možnosti ve spojení s tlačítkovými ovladači v designech Time® a Element® byl sortiment jejich příslušenství doplněn o potřebný kryt. Kryt (obr. 5) je zatím dodáván v jedné barevné variantě – bílá/bílá. Nyní je tedy možné i uvedené designy používat jednoduše i v interiérech vybavených systémovým řízením osvětlení, žaluzií, vytápění, klimatizace a dalších funkcí.

Na rozdíl od ostatních systémových termostatů není komerční termostat vybaven žádnými prvky pro změnu nastavené hodnoty teploty ani pro přepínání mezi úsporným a komfortním režimem činnosti. S výhodou se těchto přístrojů používá nejen v komerčních objektech, ale i v mnohých bytových prostorách, v nichž využíváme možností centrálního řízení uvedených funkcí ve vazbě na časové nebo jiné programy a na vizualizační systémy. Pro změny nastavení termostatu je proto v tomto případě výhodné využít nyní již přednostně vyžadované možnosti operativních měření a úprav nastavených hodnot vizualizací na PC.

Obr. 7.

Pětinásobný binární vstup (rovněž osazený komerčním termostatem) je vybaven svazkem ohebných přívodních vodičů, dovolujícím jednoduché zasunutí jejich zpevněných konců i do bezšroubových svorek spínačů nebo tlačítkových ovladačů řady 3559. Každý z tlačítkových ovladačů může být naprogramován na spínání jednoho objektu (jedním stiskem zapnout, druhým vypnout, anebo pro definovaný způsob spínání), na odesílání až dvou jednobytových hodnot, na spínání a stmívání jednoho světelného okruhu. Dva tlačítkové ovladače jsou nutné pro řízení jednoho žaluziového okruhu.

Někdy požadujeme i jiné možnosti v ovládání spínaných funkcí, jako třeba spínání dvou předmětů jedním ovladačem apod. Ani v tomto případě nemusíme zůstat bezradní. Zde napomůže dvojnásobné nebo čtyřnásobné univerzální rozhraní pro montáž do zapuštěné elektroinstalační krabice, rovněž opatřené svazkem ohebných vodičů pro připojení jednonásobných nebo dvojnásobných tlačítkových ovladačů např. řady 3559.

Kromě spínacích funkcí, které dovoluje dvojnásobné tlačítkové rozhraní podle obr. 2 anebo pětinásobný binární vstup pro zapuštěnou montáž podle obr. 6, můžeme tlačítkové ovladače připojené k univerzálnímu rozhraní (obr. 7) naprogramovat pro řízení chodu žaluzií i jen jedním ovladačem, ke spínání dvou objektů (krátkými stisky spínáme první objekt, dlouhými stisky zabezpečíme spínání objektu druhého). Dalšími možnostmi jsou kombinační spínání až pěti objektů anebo spínání několika objektů v závislosti na počtu spínacích pulsů odeslaných v krátkých časových intervalech anebo spínání scén obsahujících až pět volitelných předmětů či osmibitových scén. Tlačítkové ovladače zpravidla nebudou využity pro další možnou vstupní funkci (čítač impulsů).

Z možností vybraných hardwarových prostředků systémové elektrické instalace ABB i-bus®EIB vyplývá, že ovládacími prvky nemusí být jen prvky pro přímé propojení se sběrnicovými spojkami, ale také klasické spínací prvky v moderních designech z tuzemské produkce, např. Time® a Element®.

ABB s.r.o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 486 364 111
fax: 483 312 059
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz