časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

DESIGNBLOK, osvětlení Superstudia

|


DESIGNBLOK, osvětlení Superstudia

Petr Žák, ETNA s. r. o.,
Helmut Regvart, Andrea Valová, Lighting Design Austria

Designblok již sedmým rokem spojuje a prezentuje významné firmy, instituce i návrháře z oblasti designu. Stejně jako předchozí, i letošní ročník se vyznačoval kvalitou prezentací jednotlivých účastníků, kterých letos bylo téměř devadesát. Hlavní program celé akce probíhal od 4. do 10. října po celé Praze a centry byly části Starého Města, Vinohrad, Holešovic a Karlína. Zahájení akce a některé doprovodné programy se konaly v Superstudiu Designbloku v karlínské tovární hale v Thámově ulici. Mimo prezentaci interiérového designu přímo v prostorách přihlášených firem se představilo mnoho domácích i zahraničních návrhářů, designérů i architektů.

Obr. 1.

Obr. 1. Dynamické barevné osvětlení čelní fasády

Organizátoři Designbloku se při přípravě akce obrátili na rakouskou společnost Lighting Design Austria (LDA) se žádostí o spolupráci při osvětlení prostoru tovární haly. Zde se kromě prezentace českých a zahraničních účastníků konala i zahajovací vernisáž.

Společnost LDA se již v minulých letech podílela na návrzích osvětlení různých významných projektů v České republice. Příkladem je síť nákupních center Olympia, nákupní centrum Nové Butovice, Bredovský Dvůr, Anděl City, Hotel Anděl’s.

Společnost Lighting Design Austria je samostatná nezávislá organizace, která byla založena ve Vídni roku 1985. V současné době zde pracuje šest projektantů osvětlení (lighting designers) s bohatými zkušenostmi z projektů realizovaných po celém světě, např. Hongkong and Shanghai Bank (Čína), Národní banka v Abú Dhabi (Spojené arabské emiráty), hlavní sídlo IBM v Londýně a další.

Obr. 2.

Obr. 2. Osvětlení při zahajovací vernisáži

Společnost LDA poskytuje architektům, investorům a dodavatelům kompletní služby a know-how ohledně denního i umělého osvětlení. Nabídka služeb zahrnuje činnosti od vypracování studie osvětlení po prováděcí projekt, světelnětechnické zkoušky, vypracování podkladů pro výběrové řízení, vyhodnocení nabídek, dozor na stavbě, nastavení osvětlovací soustavy a zaškolení obsluhy. V současné době je jedinou nezávislou společností na českém trhu, která nabízí tak široké spektrum služeb týkajících se osvětlení. Hlavní důraz klade na úspory provozních nákladů, a to jak z pohledu energetické náročnosti, tak z pohledu úspor nákladů na údržbu osvětlovacích soustav. Jedním z příkladů uplatnění této koncepce je projekt Florido Tower ve Vídni. V rámci odborného poradenství, kterým byla společnost LDA pověřena, se podařilo výběrem optimálních typů svítidel s ohledem na využití daných prostorů původně navržený počet svítidel zmenšit z 6 000 na 3 000.

Obr. 3. Obr. 6.

Obr. 3. Osvětlení komunikace a zvýraznění pilířů
Obr. 6. Svítidla Berlino pro osvětlení vstupní části

Jednou z důležitých aktivit společnosti LDA je vývoj vlastních svítidel a systémů osvětlení pro konkrétní projekty, jichž velká část přešla z původně atypických výrobků mezi standardně vyráběné systémy osvětlení. Příkladem je svítidlo Varibeam, původně vyvinuté pro obchodní centrum pro firmu John Lewis Kingston, které bylo následně použito ve více než 100 projektech po celém světě.

V létě letošního roku otevřela společnost LDA své přímé zastoupení v Praze.

Návrh a realizaci osvětlení Designbloku připravila společnost LDA ve spolupráci s firmou ETNA s. r. o. Navržený koncept osvětlení měl dvě základní úrovně. První úrovní bylo osvětlení centrálního prostoru tovární haly, které mělo vytvořit zajímavé světelné prostředí pro zahajovací vernisáž a zároveň upozornit na industriální architekturu Karlína. Toto osvětlení bylo založeno na dynamických a barevných světelných scénách a bylo určeno pouze pro zahájení akce. Druhou úrovní bylo stabilní osvětlení vybraných prostorů tovární haly, kde byly vystaveny návrhy českých i zahraničních účastníků.

Obr. 4.

Obr. 4. Svítidlo Cestello 3 × 100 W

Vlastní prostor, v němž byla akce zahájena, tvořilo pódium, hlediště a opona. Hlavním prostředkem pro vytváření dynamických světelných barevných scén byla průsvitná textilní opona, spuštěná za pódiem. Plocha opony byla zezadu prosvětlována čtyřmi světlomety City Colour pro halogenidové výbojky 1,8 kW a čtyřmi svítidly Moduled RGB, osazenými svíticími diodami (LED) o celkovém příkonu 56 W. Tato soustava vytvářela barevné dynamické osvětlení na ploše opony. Opona současně sloužila pro zadní projekci kolotoče s labutěmi a dalších předmětů umístěných za oponu. Druhou částí soustavy bylo šest svítidel Eyecolour, umístěných přímo na pódiu a osazených barevnými LED o celkovém příkonu 100 W. Poslední částí soustavy byly světlomety instalované na dvou rampách, které byly zavěšeny po obou stranách hlediště. Na rampách bylo umístěno šest dálkově ovládaných svítidel Studio Spot pro halogenidové výbojky 575 W, které vytvářely barevné dynamické scény a nástěnnou projekci barevných schémat, osm svítidel PC Beam, osazených žárovkami 700 W, pro osvětlení jeviště a světlomet Profiler 2,2 kW pro osvětlení jevištní scény. Celý průběh světelných scén byl naprogramován a řízen z ovládacího pultu. Součástí osvětlení pro zahájení Designbloku bylo také venkovní osvětlení čelní stěny tovární haly a přilehlého objektu. Jeho účelem bylo oživení vstupního prostoru a upoutání pozornosti návštěvníka na místo konání akce. Pro zmíněné osvětlení byla opět použita osvětlovací soustava, která vytvářela dynamické barevné efekty. Tvořily ji dvě svítidla City Color pro halogenidové výbojky 1,8 kW a čtyři svítidla Moduled RBG pro barevné LED. Svítidla použitá při zahájení akce poskytla firma Leman; jejich celkový příkon byl 20 kW.

Obr. 5.

Obr. 5. Stálé osvětlení části výstavních prostor (navigace)

Druhou úrovní návrhu bylo stabilní osvětlení po celou dobu konání akce ve vybraných částech prostoru Superstudia. Byl osvětlen vstupní prostor s pokladnou, hlavní komunikace s instalací studia Olgoj Chorchoj a prostory Navigace, Milky Way, Fashion, 3M a chill-out. Pro osvětlení vstupního prostoru byla použita závěsná svítidla Berlino pro 250W halogenové žárovky a svítidlo Greenwich pro dvě 150W halogenidové výbojky. Pro barevné osvětlení konstrukce hlavní části haly bylo vybráno deset světlometů Maxiwoody pro 150W halogenidové výbojky s červenými filtry. K osvětlení hlavní podélné komunikace bylo použito devět světlometů Woody pro 75W halogenové žárovky, které zároveň zvýrazňovaly nosné pilíře tovární haly. Výstavní prostory byly osvětleny dvaceti vícezdrojovými svítidly Cestello 3 × 100 W a třemi svítidly Cestello 6 × 100 W. Oba typy byly osazeny halogenovými reflektorovými žárovkami 100 W (QR111) s úhlem světelného svazku 8, 24 a 45°. Pro venkovní osvětlení fasády v průběhu konání akce bylo použito šest venkovních světlometů Maxiwoody pro 150W halogenidové výbojky, které byly osazeny barevnými filtry (červený, modrý, žlutý). Svítidla použitá v druhé části osvětlovací soustavy od firmy iGuzzini zapůjčila firma Etna s. r. o.; jejich celkový příkon byl 11 kW.

Návrh osvětlení:
Lighting Design Austria–H. Regvart, A. Valová; Etna – P. Žák
Svítidla: Leman, iGuzzini
Montáž a směrování svítidel: Pravoslav Dohnal, Miloslav Naděje, Tomáš Moravec, Michal Kozák
Foto: Petr Janžura