časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Covid 19 – jsou vůbec v této době nějaké novinky u výrobců svítidel?

Ing. arch. L. Sekal | A.A.L.S. – atelier architektury | https://sekal.cz/

Zdálo by se, že v této covidové době jsou i v osvětlovací technice všichni přikrčeni, na home office a vyhlížejí opatrně lepší časy. Při letmé obhlídce se ale lze setkat s mnohými novinkami, jako by se nechumelilo. Výrobci představují další a další novinky (obr. 1). Obvykle se věnuji konkrétnímu tématu s úzkým vymezením vybraných svítidel. Nyní jsem měl jediné omezení: naprostá většina představovaných svítidel byla uvedena na trh v poslední době (tzn. roku 2020; psáno v lednu 2021).

Jde o svítidla exteriérová i interiérová, typologicky nejsou utříděna: svítidla nástěnná, podhledová, stojanová, stolní, světelné objekty, systémy pro jeden vývod napájení (kterým jsem se obsáhleji věnoval v minulých textech) či spíše dekorativní. Společné ale většinou mají to, že využívají přednosti LED – tzn. subtilnost jak provedení, tak v designovém jazyce (obr. 2). Výběr zahrnuje nová svítidla, u kterých by za několik let nemělo být znát datum „zrození“ – jsem si vědom odvážného tvrzení o výběru „nadčasových“ svítidel, použitelných jak ve veřejném prostoru, tak hlavně v bytovém interiéru. Mezi novinkami uvádím i úplnou klasiku – stolní svítidlo Tolomeo (Artemide), které bylo ale představeno v novém barevném provedení nazvaném Bicolor (obr. 3).

Obr. 1. Svítidlo Reeds: IP68, 67 pro exteriér nebo IP20 pro interiér; skupiny po sedmi světelných prutech různé výšky, maximálně 1,5 m, příkon skupiny 9,5 W LED, 79 lm, 3 000 K, Ra 80 (výrobce: Artemide, design: Klaus Begasse)
Obr. 1. Svítidlo Reeds: IP68, 67 pro exteriér nebo IP20 pro interiér; skupiny po sedmi světelných prutech různé výšky, maximálně 1,5 m, příkon skupiny 9,5 W LED, 79 lm, 3 000 K, Ra 80
(výrobce: Artemide, design: Klaus Begasse)

Obr. 2. Svítidlo Alive: 6,9 W LED, 575 lm, 2 700 K (výrobce: Grok, design: Francesc Vilaró)  Obr. 3. Svítidlo Tolomeo Micro Bicolor: celková délka 730 mm, 4 W (400 lm) LED, 46 W (700 lm) E14 (design: Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina)
Obr. 2. (vlevo) Svítidlo Alive: 6,9 W LED, 575 lm, 2 700 K (výrobce: Grok, design: Francesc Vilaró)
Obr. 3. (vpravo) Svítidlo Tolomeo Micro Bicolor: celková délka 730 mm, 4 W (400 lm) LED, 46 W (700 lm) E14 (design: Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina)

Rodiny svítidel

Nevšímal jsem si jen designu svítidel, ale – a to možná ještě více – jejich užitných vlastností. Proto v mnoha případech jde o reprezentanta celé rodiny svítidel, popř. o svítidlo, které umožňuje naklápěním, otáčením, vysouváním změnu směřování světelného toku. Tím se násobí jeho užitné vlastnosti (obr. 4).

Zástupcem tvarových změn svítidla, které jsou přímo součástí jeho designu, je stojanové svítidlo, které musí svou lapidárností přímo vynutit úsměv na tváři – jak jednoduché (obr. 5).

Rodinu lineárních svítidel charakterizuje zajímavý princip kombinace modulů. Zde tvoří základ tyč (o čtyřech délkách) se stínidlem otočným o 360°. Kloubový prvek (obr. 6a) umožňuje spojování jednotlivých modulů do sestav – s připojením na jediný kabelový vývod. Modul je možné využít i samostatně – jako nástěnné svítidlo (obr. 6b), nebo v různých sestavách (obr. 6c).

Obr. 4. Svítidlo Bella: stolní, závěsné, nástěnné, popř. zápustné, průměr 10 cm, 5 W LED, 388 lm, 70 000 h, 2 700 K, Ra > 90, přímé a nepřímé světlo, barva: bílá, černá, titan, bronz, matná mosaz (výrobce Panzeri, design: Enzo Panzeri)
Obr. 4. Svítidlo Bella: stolní, závěsné, nástěnné, popř. zápustné, průměr 10 cm, 5 W LED, 388 lm, 70 000 h, 2 700 K, Ra > 90, přímé a nepřímé světlo, barva: bílá, černá, titan, bronz, matná mosaz (výrobce Panzeri, design: Enzo Panzeri)

Variabilita svítidel

Současně jsem si vědom, že právě zmí - něné aspekty nejsou pro uživatele zdaleka prioritní. Tak, jak se svítidla poprvé nain - stalují, vydrží beze změny dlouhou dobu. To je rozhodně škoda, ale praxe mě stále více utvrzuje v tom, že poslední, kdo má zájem na možnosti proměnlivosti světel - ných scén v čase, je architekt, resp. specia - lista na návrh osvětlovací soustavy (obr. 7).

Je jen velmi omezený počet uživatelů, kteří využívají možnosti proměny osvětlovacích soustav. Zatímco v galeriích je zcela samozřejmé, že při instalaci nové výstavy jakýchkoliv výtvarných děl se systém osvětlení – tzn. obvykle stávající systém – upraví tak, aby vyhovoval novému scénáři, v domácnosti nebo třeba v kancelářích se možnost těchto fyzických změn volí málokdy. Myslím, že pokud jsou nainstalovány systémy jednotlivých scén, které je možné ovládat samostatně, tyto scény (tak do počtu tři) se využívají. Nejpoužívanější je stmívání svítidel – popř. celých scén.

Tvarově jednoduchý design

Dále jsem při výběru volil pokud možno jednoduchý designový jazyk. Slovo jednoduchý přímo úměrně degraduje práci designéra. Bylo by možné konstatovat, že čím jednodušeji svítidlo (a každý designový produkt) vypadá, tím bývá práce designéra složitější a často i technologicky podstatně náročnější (obr. 8).

Jednodušší ale neznamená bez výrazu. Právě kombinace funkčnosti a lapidárního výrazu dává vybraným svítidlům šanci na jistou nadčasovost. Protože koncipování interiéru nechápu jako skladbu módních prvků, domnívám se, že vybrané kusy mají šanci svou funkci (morální i fyzickou) plnit dlouhou dobu.

Tvarově lapidární současně znamená důraz na jednoduchou, ale rafinovanou hmotovou tvorbu, minimalizaci spojovacích prvků a pracovních spár, kompaktní tvarování povrchů. To přináší – vedle estetických hodnot – i často zjednodušení údržby (obr. 9, obr. 10).

Důraz na zpracování

Lapidární tvar ale současně klade mimořádné nároky na kvalitu zpracování, na kvalitu použitých materiálů. U tvarově – obrazně řešeného – jednoduchého předmětu jsou pozorovatelné všechny spáry dílů, všechny detaily, rovinatost ploch, které by u tvarově „roztodivného“ produktu třeba nebyly ani vnímány (obr. 11).

Avšak u lapidárně – řekněme minimalisticky pojatého předmětu je třeba tyto detaily řešit ve smyslu minimalizace jejich vnímání. Je kladen mimořádný důraz na kvalitu použitých materiálů, na strukturu povrchů materiálů (obr. 12), na kombinaci materiálů, na jejich barevnost, na trvanlivost barvy, struktury a materiálu povrchu, na vnímání hmatem, na jejich snadné ovládání – ať už mechanické, nebo digitální. To vše vede k mimořádným požadavkům na technologii výroby, na kvalitu vstupních materiálů, dále na proces zpracování a kompletace finálních komponent a celých výrobků. Výsledkem je nejen tvarově a světelnětechnicky zajímavý finální produkt, který současně splňuje požadavky na odolnost v prostředí, pro které je navrhován. To se pak musí promítnout do celkové ceny produktu.

Soulad s funkčností svítidel

Svítidla by se měla posuzovat, spolu s designem, především podle jejich funkce, tzn. podle distribuce světelného toku. V souladu s technickou úrovní elektronického vybavení s důrazem na minimální spotřebu elektrické energie při maximálním měrném světelném výkonu.

... pokračování

>>  celý článek čtěte ZDE <<