časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Co je nového v CIE 2021/02

Ing. Vladimír Dvořáček | ČNK CIE |

Návrh mezinárodní normy ISO/CIE DIS 11664-2:2020 Colorimetry-Part 2: CIE Standard Illuminants
(Kolorimetrie – Část 2: Normalizované iluminanty CIE)

Tento dokument připravila Mezinárodní komise pro osvětlení (CIE) ve spolupráci s Technickým komitétem ISO/ /TC 274 Světlo a osvětlení. Tento návrh mezinárodní normy představuje revizi mezinárodní normy ISO 11664-2:2007/ /CIE S 014-2:2006. Ruší a nahrazuje normu ISO 11664-2:2007/CIE S 014-2:2006 a stává se prvním vydáním ISO/CIE 11664-2. Dokument je technicky a redakčně upraven v souladu s aktuálními pravidly ISO a CIE, odkazy jsou rovněž aktualizovány. Tento návrh mezinárodní normy může být národními komitéty komentován.

Dokument definuje tyto tři normalizované iluminanty:

a) Normalizovaný iluminant CIE A
Normalizovaný iluminant CIE A má představovat typické osvětlení světelnými zdroji s wolframovým vláknem. Jeho poměrné spektrální složení energie je shodné s Planckovým zářičem s teplotou přibližně 2 856 K. Má být užíván ve všech aplikacích kolorimetrie používajících osvětlení teplotními zdroji, nejsou-li specifické důvody pro použití jiných iluminantů. Spektrum normalizovaného iluminantu A se ve fotometrii používá jako primární referenční spektrum pro kalibraci fotometrických přístrojů.

b) Normalizovaný iluminant CIE D65
Normalizovaný iluminant D65 CIE má představovat průměrné denní světlo mající náhradní teplotu chromatičnosti přibližně 6 500 K. Má být používán ve všech kolorimetrických výpočtech vyžadujících typické venkovní denní světlo, nejsou-li specifické důvody pro použití jiného spektrálního složení. Je známo, že se vyskytují změny poměrného spektrálního složení denního světla, jmenovitě v ultrafialové oblasti spektra, jako funkce ročního období, denní doby a geografické polohy. Avšak normalizovaný iluminant D65 se používá podle dostupnosti dalších informací o těchto změnách.

c) Normalizovaný iluminant CIE D50
Normalizovaný iluminant CIE D50 má představovat denní světlo mající náhradní teplotu chromatičnosti přibližně 5 000 K. Má být používán ve všech kolorimetrických výpočtech vyžadujících takovou náhradní teplotu chromatičnosti.

Hodnoty poměrného spektrálního složení normalizovaných iluminantů CIE A, D65 a D50 jsou uvedeny v tomto dokumentu po 1 nm od 300 do 830 nm.

Publikace je v angličtině a má 15 str.

Publikace CIE 241:2020: Recomended Reference Solar Spectra for Industrial Purposes (Doporučovaná referenční sluneční spektra pro průmyslové účely)
ISBN: 978-3-902842-90-9

V dokumentu jsou uvedena referenční sluneční spektra doporučovaná CIE pro průmyslové účely. Publikace obsahuje velký výběr zkušebních testů pro celkové sluneční spektrum a jeho přímé a rozptýlené složky v různých atmosférických podmínkách a za různých slunečních poměrů (definovaných vzduchovou hmotou). Pro tyto účely byl k vypracování tabulek a údajů spektrální sluneční zářivosti v řadě různých atmosférických podmínek daných explicitními meteorologickými vstupními parametry použit volně dostupný model spektrální sluneční zářivosti. Údaje, jak jsou udány v tomto dokumentu, jsou ve značné míře srovnatelné s údaji v Publikaci CIE 085-1989, jsou však prezentovány s širším spektrálním výběrem. Jednotlivá sluneční spektra představují základ normalizovaných referenčních národních a mezinárodních spekter pro různá použití. Byla ověřena rozsáhlým porovnáváním s naměřenými spektry.

Tento dokument ruší a nahrazuje Publikaci CIE 085-1989.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 89 str., 6 obr. a 12 tab.

Publikace CIE 242:2020: Photometry of curved and flexible OLED and LED sources (Fotometrie tvarovaných a pružných OLED a LED světelných zdrojů)
ISBN: 978-3-902842-91-6

Trendy vývoje high-tech výrobků jdou směrem k dosažení pružnosti, např. pružné osvětlení, displeje, mobilní telefony, baterie, čidla, paměti, sluneční baterie. Pružné výrobky mohou být lehké, tenké, odolné proti rozbití a nabízejí kreativnější volnost vývojářům. Nejde zde pouze o zábavu a módu, ale rovněž o to, že pružné výrobky jsou praktické. Například svinutelné displeje mohou zmenšit požadavky na prostor a zvýšit pohodlí pro přenosné digitální elektronické výrobky. Pro jeho tenkost a lehkost lze pružné osvětlení integrovat s oblečením pro zvýšení bezpečnosti v noci. Pružné zdroje rovněž umožňují větší variabilnost světelného designu. Díky jejich schopnosti obohatit život člověka stále více výzkumných ústavů pracuje na vývoji pružných materiálů a výrobků. Vzhledem k tomu, že se takovéto výrobky stávají stále běžnějšími, vzniká potřeba podpořit průmysl výzkumem v oblasti měření.

Zpráva popisuje metody měření fotometrických a kolorimetrických veličin tvarovaných světelných zdrojů a poskytuje návod na stanovování nejistot měření. K měřeným veličinám patří jas, světelný tok, barva, činitel odrazu a zorný úhel.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 72 str., 47 obr. a 10 tab.

Publikace CIE 243:2021: Discomfort Glare in Road Lighting and Vehicle Lighting (Rušivé oslnění v uličním osvětlení a osvětlení dopravních prostředků)
ISBN: 978-3-902842-92-3

Předmětem této zprávy je rušivé oslnění v kontextu uličního osvětlení a osvětlení dopravních prostředků. Poskytuje přehled výzkumných metod, matematických modelů a proměnných, o nichž se předpokládá, že ovlivňují rušivé oslnění. Zpráva popisuje potíže související s hodnocením a měřením rušivého oslnění a rozdíly v modelech.

Jedním z úkolů této zprávy je podpořit další výzkum rušivého oslnění s využitím metod doporučených v návrzích v ní uvedených. Takový výzkum připraví větší soubor věrohodných údajů a tím umožní vyvinout robustnější model. Záměrem je tuto zprávu v příhodné době aktualizovat těmito novými údaji a upravit model rušivého oslnění.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 40 str., 7 obr. a 2 tab.

Ing. Vladimír Dvořáček, místopředseda ČNK CIE