Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Více aktualit

Co je nového v CIE?

číslo 1/2004

Co je nového v CIE?

Aktivita Mezinárodní komise pro osvětlení CIE tradičně spočívá zejména v publikační činnosti a v pořádání konferencí a seminářů. Ty CIE, resp. jednotlivé národní komitéty, zajišťuje samostatně anebo se na jejich realizaci podílí ve spolupráci s dalšími národními světelnětechnickými organizacemi. I v období 2004 až 2005 je, jako každoročně, plán činnosti CIE dostatečně bohatý. Upozorňujeme na některé důležitější akce.

Akce pořádané CIE

7. a 8. července 2004 se v Tokiu koná sympozium týkající se problematiky velmi perspektivních světelných zdrojů – diod LED. Navazuje na úspěšná sympozia z let 1997 a 2001 na dané téma. Pozornost se soustředí na množství dosud nevyřešených otázek, jako je např. fyzikální měření optických vlastností LED, vizuální hodnocení barev a jasu, fotometrické standardy pro LED, požadavky na fotobiologickou bezpečnost apod.

30. září až 2. října 2004 se ve Vídni setkají experti zabývající se problematikou vztahu světla a lidského zdraví. Vystoupí zde mezinárodně uznávaní odborníci s informacemi o objevech uskutečněných za poslední tři roky, které se týkají vlivu světla na denní biologické rytmy a náladu, nových aplikací světla, použití světla např. při léčení mentálních poruch nebo přínosu či nebezpečí vyplývajících z použití UV záření. Konference je vhodnou příležitostí pro výměnu informací mezi lékařskými a světelnětechnickými odborníky.

12. až 21. května 2005 se ve španělském Leónu uskuteční setkání CIE pravidelně pořádané v mezidobí mezi dvěma generálními konferencemi CIE. Setkání nejvyšších představitelů CIE, jejích jednotlivých divizí a technických komitétů, během něhož budou projednány aktuální otázky související s činností CIE, je organizováno v rámci kongresu Lighting for XXI. century, pořádaného Španělským národním komitétem CIE. Program konference je zaměřen na několik oblastí světelné techniky: zobrazovací technologii, fotobiologii a fotochemii, diody LED a jejich aplikace, osvětlení a signalizaci v dopravě, ekonomické i všeobecné aspekty osvětlování a nové světelnětechnické aplikace. Tradičně se očekává účast nejvyššího vedení CIE, významných vědců a dalších odborníků ze všech oborů světelné techniky.

Další světelnětechnické akce se spoluúčastí národních komitétů CIE

30. března až 3. dubna 2004 se v Sofii koná světelnětechnický veletrh Expolight, pořádaný mezinárodní organizací OWP (Ost- West Partners) ve spolupráci s Bulharským národním komitétem CIE.

18. až 22. července 2004 se ve francouzském Toulouse koná desáté mezinárodní sympozium Věda a technika světelných zdrojů. Program konference zahrnuje tato témata: modelování a diagnostika vysokotlakých výbojek, zářivek, nízkotlakých zdrojů a LED, žárovky a halogenové žárovky, elektronické příslušenství světelných zdrojů, materiály používané pro světelné zdroje, otázky vztahu životního prostředí a světelných zdrojů, fotometrie světelných zdrojů, osvětlovací soustavy, použití světelných zdrojů v automobilech, nové světelné zdroje apod.

19. až 22. září 2004 organizuje Německá světelnětechnická společnost a Německý NK CIE v Dortmundu mezinárodní konferenci Licht 2004.

8. až 13. května 2005 se v Granadě koná desátý kongres Mezinárodní asociace pro barvu.

19. až 21. září 2005 se v Berlíně uskuteční mezinárodní kongres Lux Europa 2005.

Podrobnější informace o pořádaným akcích budou postupně k dispozici v ČNK CIE.

Výsledkem rozsáhlé činnosti jednotlivých technických komitétů v období od poslední generální konference CIE jsou tyto nové publikace CIE:

  • Publikace CIE 153 – 2003: Zpráva o výsledcích srovnávacích měření vysokotlakých sodíkových výbojek, která shrnuje výsledky mezinárodního porovnání měření světelného toku vysokotlakých sodíkových výbojek. Porovnávají se výsledky získané ve třinácti laboratořích z devíti zúčastněných zemí, a to u výrobců i národních měřicích laboratoří. Je konstatována velmi dobrá shoda dosažených výsledků, které se u devíti ze třinácti účastníků nacházejí v rozmezí ±2 % od průměrné hodnoty.

  • Publikace CIE 154 – 2003: Údržba venkovních osvětlovacích soustav. Ve zprávě jsou uvedeny hodnoty udržovacích činitelů respektující změny parametrů osvětlovacích soustav v průběhu jejich provozu. Jsou popsány faktory ovlivňující zhoršování těchto parametrů a navržen postup stanovení udržovacích cyklů u venkovních soustav, včetně dalších doporučení pro obsluhu.

  • Publikace CIE 155 – 2003: Dezinfekce vzduchu UV zářením. Zpráva podává historický přehled o výzkumu vlivu UV záření na živé organismy a o změnách vyvolávaných v těchto organismech v důsledku jeho absorpce. Je studován vliv UV záření na biologické systémy s cílem vypracovat zásady ochrany lidí před šířením infekčních nemocí pomocí deaktivace mikroorganismů v potravě, vodě a vzduchu, a to v souvislosti s eskalací bioterorismu na přelomu tisíciletí i v souvislosti s rostoucím výskytem odolných infekčních mikroorganismů. Publikace poskytuje informaci o současném stavu vědy a techniky v oblasti dezinfekce vzduchu pomocí UV záření a nabízí doporučení pro další práci ve výzkumu, standardizaci a při zkušebních postupech.

Uvedené publikace je možné získat prostřednictvím ČNK CIE.

Ing. Vladimír Dvořáček,
předseda ČNK CIE