Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2019 vyšlo tiskem
16. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned.

Činnost odborných organizací
Mezinárodní konference SVĚTLO 2019 – 6. oznámení
Zúčastnili sme sa kongresu Medzinárodnej komisie pre osvetlenie CIE 2019 vo Washingtone
Odborný seminár SLOVALUX 2019

Veletrhy a výstavy
Inspirujte se boho stylem i designem Dálného východu na podzimním veletrhu FOR INTERIOR

Aktuality

FOR ARCH oslavil třicetiny! Největší stavební veletrh v ČR nemá konkurenci Stovky vystavovatelů napříč obory, tisíce spokojených návštěvníků, desítky novinek a…

Tematický seminár SLOVALUX 2019 Slovenská svetelnotechnická spoločnosť Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických…

Společnost Eaton opět partnerem projektu Machři roku Společnost Eaton Elektrotechnika, která je součástí globálního leadera v oblasti řízení…

Cenu Architekt roku 2019 získal český architekt Stanislav Fiala Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech, cenu Architekt roku…

Více aktualit

Co je nového v CIE


Co je nového v CIE

Koncem loňského roku se objevily dvě nové publikace a jedna norma. Jsou to publikace 169-2005 ohledně projektování osvětlení sportovních akcí pro přenosy barevné televize a filmu, druhé vydání publikace 97-1992 věnované údržbě vnitřních osvětlovacích soustav, norma S 012 o hodnocení simulátorů denního světla a norma S 016 s požadavky na bezpečnost při osvětlování venkovních pracovišť.

Publikace CIE 97-2005 (2nd edition): Guide on the Maintenance of Indoor Electric Lighting (Směrnice k údržbě vnitřních osvětlovacích soustav – 2. vydání)
V průběhu života osvětlovací soustavy se v důsledku stárnutí soustavy a usazování nečistot na jejím povrchu postupně snižuje její užitečný světelný tok. Míra snížení je ovlivněna výběrem zařízení, okolním prostředím a provozními podmínkami. Při vypracovávání světelnětechnického projektu je nutné s těmito případy počítat a využívat udržovací činitel a vhodný plán údržby, kdy cílem je uvedené znehodnocení omezit. V kapitole 4.8 normy pro osvětlení ISO 8995/CIE S 008-2001 Osvětlení vnitřních pracovišť je doporučena minimální hodnota udržovacího činitele. Norma stanovuje, že „Osvětlovací soustava má být projektována se souhrnným udržovacím činitelem určeným pro vybrané osvětlovací zařízení, okolní prostředí a specifický plán údržby.„ Velká hodnota udržovacího činitele a efektivní plán údržby podporují energeticky efektivní projekt osvětlovací soustavy a omezují požadavky na instalovaný příkon na osvětlení.

V revizi této směrnice jsou popsány parametry ovlivňující proces stárnutí a je zde předložen postup umožňující odhadnout udržovací činitel pro vnitřní osvětlovací soustavy. Je v ní podána informace potřebná pro výběr zařízení a předběžné stanovení ekonomických intervalů údržby a informace o technických pomůckách pro obsluhu osvětlovací soustavy. Rovněž jsou zde uvedeny některé příklady parametrů, avšak zároveň doporučení získávat přesné údaje od výrobců.

Tato směrnice nahrazuje CIE 97-1992 Údržba vnitřních osvětlovacích soustav. Je v angličtině se stručným obsahem ve francouzštině a němčině. Má 34 str.,13 obr. a 6 tab.

Poznámka: Českou verzi prvního vydání uvedené publikace připravil Český normalizační institut k vydání v podobě Technické normalizační informace ke konci loňského roku. S ohledem na zprávu CIE o připravovaném druhém vydání bylo rozhodnuto, že česká verze vyjde až po její aktualizaci v souladu s druhým vydáním zmíněné směrnice. Tato aktualizovaná publikace se objeví v prvním pololetí letošního roku.

Publikace CIE 169-2005: Practical Design Guidelines for the Lighting of Sport Events for Colour Television and Filming (Praktické směrnice k projektování osvětlení sportovních akcí pro přenosy barevné televize a filmu)

Tato technická zpráva obsahuje směrnice určené projektantům sportovních zařízení, u nichž je požadováno, aby osvětlení splňovalo veškeré požadavky na snímání pro barevnou televizi a film.

Je ji třeba používat v návaznosti na publikaci CIE 83-1989, která stanovuje kvantitativní požadavky na osvětlení.

Zmíněná zpráva je rozdělena do tří hlavních sekcí. V první části jsou všeobecné směrnice pro projektování osvětlení sportovních akcí. Jsou v ní zahrnuty typy svítidel a světelných zdrojů, výpočetní metody a informace o elektrické instalaci. Ve druhé části je přehled 51 druhů sportů se specifickými radami ohledně osvětlení pro každý z nich. Třetí část obsahuje odkazy na příslušné normy a na jednotlivé publikace, v nichž jsou popisovány nové osvětlovací soustavy ve sportovních zařízeních.

Zpráva je v angličtině s krátkým obsahem ve francouzštině a němčině. Má 79 str., 80 obr. a 1 tab.

ISO 23603-2005(E)/CIE S 012/E-2004: Standard Method of Assessing the Spectral Quality of Daylight Simulators for Visual Appraisal and Measurement of Colour (Normalizovaná metoda hodnocení spektrální kvality simulátorů denního světla k vizuálnímu hodnocení a měření barvy)

Tato norma specifikuje metodu hodnocení spektrální kvality ozářenosti od simulátoru denního světla používaného k vizuálnímu hodnocení barev anebo při měření barev a metodu hodnocení úrovně kvality ve vztahu k simulátoru. Specifikuje maximálně přípustnou odchylku chromatičnosti simulátoru od chromatičnosti normalizovaného denního světla CIE anebo od denního světla CIE, které je napodobováno, a pro simulátor, který má být touto metodou ohodnocen.

Základem hodnocení je speciální index metamerie při výměně světla s použitím dvojice virtuálních (lépe než reálných) vzorků specifikovaných jejich odraznými a fluorescenčními vlastnostmi. Dvojice vzorků je metamerně shodná při osvětlení denním světlem CIE, je-li hodnocena standardním fotometrickým pozorovatelem CIE 1964. Metoda popisovaná v této normě kvantifikuje neshodu při osvětlení dvojice virtuálních vzorků zkoumaným světlem a při vyhodnocení stejným standardním pozorovatelem.

K normě je přiložen CD-ROM s tabulkami 3 až 6 obsahujícími spektrální údaje ve formátu MS Excel.

Norma byla schválena CIE a ISO.

CIE Standard S016/E-2005: Lighting of Outdoor Work Places-Lighting Requirements for Safety and Security (Osvětlení venkovních pracovišť – požadavky na bezpečnost a ochranu)

Pro efektivní a přesné plnění zrakových úloh, zejména v noci, je nutné zajistit přiměřené a odpovídající osvětlení. Míra viditelnosti a zrakové pohody požadovaná pro širokou oblast venkovních pracovišť je dána charakterem a dobou dané aktivity.

Tato norma specifikuje požadavky na osvětlení, které přispějí ke splnění potřeb vidění z hlediska bezpečnosti a ochrany na venkovních pracovištích. Byla vypracována v rámci 5. divize CIE a měla by být používána v návaznosti na normu CIE S 015/E:2005 Osvětlení venkovních pracovišť.

Norma je v angličtině, francouzská a německá verze se připravují.

Ing. Vladimír Dvořáček,
předseda ČNK CIE