Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Příští týden začne v Praze strojírenský veletrh FOR INDUSTRY Letos na něm předvedou jedinečné novinky české společnosti. Spojení designu a moderní…

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Více aktualit

Co je nového v CIE


Co je nového v CIE

Tentokrát přinášíme aktuální informace o plenárním zasedání ČNK CIE a o organizačních změnách v jeho vedení. Dne 18. června 2007 se v Českém metrologickém institutu (ČMI) konalo zasedání představenstva a plenární schůze ČNK CIE.

Účastníci schůze vyslechli zprávu předsedy ČNK Ing. Vladimíra Dvořáčka o činnosti, o ekonomické situaci a hospodaření ČNK.

Ze zprávy a následného hodnocení ekonomické situace ČNK mj. vyplynulo:

 • ČNK CIE k datu sepsání zápisu ze schůze se plně vyrovnala se svými závazky vůči ústředí CIE včetně roku 2006, takže je zcela reálný předpoklad, že v dalším období již budeme schopni průběžně a včas plnit všechny své závazky vůči ústředí,

 • ústředí CIE velmi vstřícně reaguje na požadavky ČNK ohledně získávání informací o novinkách v publikační činnosti CIE a operativně vyřizuje objednávky vydávaných odborných publikací,

 • členové ČNK jsou o činnosti CIE informováni prostřednictvím Informací ČNK CIE, v nichž jsou uváděny stručné obsahy všech nově vydávaných publikací, norem a sborníků z odborných seminářů CIE,

 • další informace o činnosti CIE jsou publikovány v odborném časopise Světlo a nebo jsou poskytovány v rámci odborných konferencí a seminářů,

 • byla vyslechnuta informace o účasti členů ČNK CIE na generální konferenci CIE konané v červenci t. r. v Pekingu. Zasedání předsedů NK členských zemí se zúčastní dr. M. Šmíd z ČMI, jednání konference se zúčastní další čtyři členové ČNK,

 • v hospodaření nebyly shledány žádné závady,

 • byla pozitivně hodnocena a schválena činnost tematické skupiny Rušivé světlo, vedené Ing. T. Maixnerem, a potvrzeno pokračování Ing. Maixnera v této funkci,

 • bylo doporučeno novelizovat stanovy ČNK CIE,

 • pro další propagaci činnosti ČNK byla navržena skupina ve složení Ing. Adámek, Ing. Maixner, dr. Šmíd pod vedením Ing. Žáka, která by měla připravit vhodnou formu prezentace CIE na internetu,

 • pozitivně byly hodnoceny i aktivity členů ČNK CIE v rámci odborných divizí CIE, ČNI a dalších odborných organizací.

Důležitým bodem schůze byly volby nového představenstva a předsedy ČNK. Průběh voleb řídil prof. Habel, byl schválen způsob voleb navržený představenstvem (volba předsedy, obou místopředsedů a vědeckého tajemníka tajně, volba zbývajících členů představenstva aklamací). Byla schválena volební komise ve složení Ing. Novotný, RNDr. Juklová. Výsledky voleb:

 • do funkce předsedy ČNK byl jednomyslně zvolen dr. M. Šmíd z ČMI,

 • do funkce prvního místopředsedy byl jednomyslně zvolen Ing. Dvořáček,

 • funkce druhého místopředsedy zůstala neobsazena,

 • do funkce vědeckého tajemníka byl jednomyslně zvolen Ing. Petr Žák, Ph.D., jako řádný člen představenstva,

 • členy představenstva nadále zůstávají prof. Habel, Ing. Kotek, Ing. Novotný, doc. Plch a prof. Sokanský,

 • ve funkci předsedy revizní komise zůstává Ing. Ludvík Adámek, dalším členem byl zvolen Ing. Tomáš Novák, Ph.D.

Nově zvolený předseda dr. M. Šmíd poděkoval Ing. Dvořáčkovi za dosavadní dlouholetou obětavou činnost ve funkci předsedy ČNK CIE.

Ing. Novák informoval o připravované konferenci světelných techniků ze zemí Vyšegradské čtyřky, která se koná ve dnech 16. až 19. září 2008 v Polsku. Z České republiky se předpokládá účast asi 50 odborníků a prezentace osmi až deseti odborných referátů.

Ing. Cejnek, CSc., informoval o účelu a činnosti odborné skupiny GTB působící v oblasti automobilového průmyslu a o nových směrech v osvětlení automobilů. Uvedená skupina bude organizovat své příští jednání v květnu 2008 v Praze, ČNK CIE byla požádána o spolupráci.

ČNK CIE vyzývá další zájemce z řad odborné světelnětechnické veřejnosti k účasti v činnosti v CIE, kde aktivně pracuje sedm divizí, jejichž činnost je zaměřena na řešení konkrétních projektů za účasti špičkových světových odborníků v dané oblasti. Přihlášku lze získat na jakékoliv dále uvedené adrese funkcionářů ČNK.

Kontakty ČNK CIE:
předseda: dr. Ing. Marek Šmíd
tel.: 257 288 311
e-mail: msmid@cmi.cz
místopředseda: Ing. Vladimír Dvořáček
tel.: 283 970 609
e-mail: dvoracek2@seznam.cz
vědecký tajemník: Ing. Petr Žák, Ph.D.
tel.: 257 320 595, –7
e-mail: zak@etna.cz

Ing. Vladimír Dvořáček,
místopředseda ČNK CIE

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde