časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

CITY POINT – Na cestě městem

|

číslo 3/2004

CITY POINT – Na cestě městem
celorepubliková soutěžní přehlídka městského mobiliáře

Občanské sdružení CITY POINT ve spolupráci s Designcentrem České republiky a za podpory Svazu měst a obcí vyhlásí na jaře příštího roku úvodní ročník výroční soutěžní přehlídky CITY POINT – Na cestě městem.

Kvalita městského prostředí rozhodujícím způsobem ovlivňuje náš život. Tato výroční přehlídka City Point – Na cestě městem mapuje, hodnotí a oceňuje současné realizace i návrhy designu prvků městského mobiliáře. Městský mobiliář významným způsobem utváří naše životní prostředí. Pomezí designu, architektury a umění skýtá obrovský potenciál. Zmíněná soutěž chce průběžně mapovat a účinně propagovat význam a možné cesty vývoje městského prostoru. Zároveň chce dát prostor mladým a talentovaným designérům a ocenit inovační řešení prvků městského mobiliáře. Úvodní ročník soutěže si zároveň klade za cíl zhodnotit dění v této opomíjené oblasti během posledních patnácti let.

Obr. 1.

Nedílnou součástí městského mobiliáře jsou osvětlovací zařízení. Významně ovlivňují konečné působení celkového řešení městského prostředí i prožitek obyvatel.

Téma veřejného osvětlení se promítá do všech kategorií soutěže, proto byli k účasti v sedmičlenné porotě vyzváni i odborníci věnující se této problematice. Ti by měli zajistit odborné posouzení funkční kvality přihlášených děl.

Téma městského mobiliáře patří k tématům často opomíjeným. Málokdo si uvědomuje, že nejde pouze o estetickou složku, která ovlivňuje vnímání veřejného prostoru, ale že se jedná o neméně důležitou složku funkční, dotvářející náš dojem z prostředí.

Toto tvrzení jistě platí i pro veřejné osvětlení. Prvek veřejného osvětlení zahrnuje vlastně dvě propojené roviny (hodnocení) – rovinu funkční a estetickou. Veřejné osvětlení je jinak vnímáno během dne, kdy se do popředí dostává jeho složka vizuální, použitý materiál, proporce a tvar, a jinak během noci. Tehdy je naopak důležitá samotná funkční složka, tedy světlo, které je jím vyzařováno. To může mít opět mnoho podob, jež jsou ovlivněny určením světla nebo estetickým záměrem autora. Zmíněné dvě složky jsou velmi těsně spjaty a kladou vysoké požadavky na autora návrhu.

Obr. 2.

Nedílnou součástí projektu se proto stanou také odborné články věnující se všem aspektům tvorby městského mobiliáře: ergonomii a technologiím výroby, estetické i funkční stránce, způsobům financování úprav veřejného prostoru ve městech. Příspěvky budou během soutěže uveřejňovány na stránkách tiskovin mediálních partnerů přehlídky a zároveň se stanou nedílnou součástí katalogu výstavy, která bude celý projekt prezentovat.

Přehlídka je rozdělena do dvou kategorií:

  • Realizovaná díla. Do soutěže je možné přihlásit všechny prvky městského mobiliáře dokončené v časovém období leden 1990 až prosinec 2004. Přihlašovatelem díla v této kategorii může být jeho autor či zástupci obcí.
  • Nová inspirace. Předmětem této kategorie soutěže jsou nové návrhy prvků městského mobiliáře vytvořené právě pro soutěž nebo jiné, doposud nerealizované práce. Vítězům v této kategorii umožní partner prototyp realizovat, popř. využít ho v rámci jeho výrobního programu.

Městský mobiliář se přímo dotýká života každého z nás. Organizátoři soutěže si kladou za cíl oslovit co nejširší veřejnost, stejně tak odborníky z řad architektů, designérů, projektantů a zástupců veřejné správy.

Martina Svobodová

kontakt pro Vaše dotazy k soutěži: martina.svobodova@earchitekt.cz
aktuální informace o připravované soutěži: www.citypoint.cz