Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem
11. 12. 2017. V elektronické verzi na webu bude 11. 1. 2018.

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení univerzitní budovy Centrale Supélec v Saclay ve Francii
Světlo pro naši budoucnost

Denní světlo
Použití a posuzování světlovodů Solatube®

Aktuality

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Výroční SIGNAL festival provede diváky po nových trasách i svou historií Festival světla SIGNAL divákům předvede 20 instalací od umělců z České republiky i…

Tradiční podzimní akce pro odborníky - seminář Interiéry 2017 Šestý ročník odborného semináře INTERIÉRY 2017 se koná ve čtvrtek 9. listopadu 2017 na…

Více aktualit

CITY POINT – Na cestě městem

číslo 3/2004

CITY POINT – Na cestě městem
celorepubliková soutěžní přehlídka městského mobiliáře

Občanské sdružení CITY POINT ve spolupráci s Designcentrem České republiky a za podpory Svazu měst a obcí vyhlásí na jaře příštího roku úvodní ročník výroční soutěžní přehlídky CITY POINT – Na cestě městem.

Kvalita městského prostředí rozhodujícím způsobem ovlivňuje náš život. Tato výroční přehlídka City Point – Na cestě městem mapuje, hodnotí a oceňuje současné realizace i návrhy designu prvků městského mobiliáře. Městský mobiliář významným způsobem utváří naše životní prostředí. Pomezí designu, architektury a umění skýtá obrovský potenciál. Zmíněná soutěž chce průběžně mapovat a účinně propagovat význam a možné cesty vývoje městského prostoru. Zároveň chce dát prostor mladým a talentovaným designérům a ocenit inovační řešení prvků městského mobiliáře. Úvodní ročník soutěže si zároveň klade za cíl zhodnotit dění v této opomíjené oblasti během posledních patnácti let.

Obr. 1.

Nedílnou součástí městského mobiliáře jsou osvětlovací zařízení. Významně ovlivňují konečné působení celkového řešení městského prostředí i prožitek obyvatel.

Téma veřejného osvětlení se promítá do všech kategorií soutěže, proto byli k účasti v sedmičlenné porotě vyzváni i odborníci věnující se této problematice. Ti by měli zajistit odborné posouzení funkční kvality přihlášených děl.

Téma městského mobiliáře patří k tématům často opomíjeným. Málokdo si uvědomuje, že nejde pouze o estetickou složku, která ovlivňuje vnímání veřejného prostoru, ale že se jedná o neméně důležitou složku funkční, dotvářející náš dojem z prostředí.

Toto tvrzení jistě platí i pro veřejné osvětlení. Prvek veřejného osvětlení zahrnuje vlastně dvě propojené roviny (hodnocení) – rovinu funkční a estetickou. Veřejné osvětlení je jinak vnímáno během dne, kdy se do popředí dostává jeho složka vizuální, použitý materiál, proporce a tvar, a jinak během noci. Tehdy je naopak důležitá samotná funkční složka, tedy světlo, které je jím vyzařováno. To může mít opět mnoho podob, jež jsou ovlivněny určením světla nebo estetickým záměrem autora. Zmíněné dvě složky jsou velmi těsně spjaty a kladou vysoké požadavky na autora návrhu.

Obr. 2.

Nedílnou součástí projektu se proto stanou také odborné články věnující se všem aspektům tvorby městského mobiliáře: ergonomii a technologiím výroby, estetické i funkční stránce, způsobům financování úprav veřejného prostoru ve městech. Příspěvky budou během soutěže uveřejňovány na stránkách tiskovin mediálních partnerů přehlídky a zároveň se stanou nedílnou součástí katalogu výstavy, která bude celý projekt prezentovat.

Přehlídka je rozdělena do dvou kategorií:

  • Realizovaná díla. Do soutěže je možné přihlásit všechny prvky městského mobiliáře dokončené v časovém období leden 1990 až prosinec 2004. Přihlašovatelem díla v této kategorii může být jeho autor či zástupci obcí.
  • Nová inspirace. Předmětem této kategorie soutěže jsou nové návrhy prvků městského mobiliáře vytvořené právě pro soutěž nebo jiné, doposud nerealizované práce. Vítězům v této kategorii umožní partner prototyp realizovat, popř. využít ho v rámci jeho výrobního programu.

Městský mobiliář se přímo dotýká života každého z nás. Organizátoři soutěže si kladou za cíl oslovit co nejširší veřejnost, stejně tak odborníky z řad architektů, designérů, projektantů a zástupců veřejné správy.

Martina Svobodová

kontakt pro Vaše dotazy k soutěži: martina.svobodova@earchitekt.cz
aktuální informace o připravované soutěži: www.citypoint.cz