Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2019 vyšlo tiskem
29. 7. 2019. V elektronické verzi na webu 29. 8. 2019.

Světelně-technická zařízení
Foxtrot řídí nové sídlo asociace barmanů
Dynamické osvětlení kaple Anděla Strážce v Sušici

Příslušenství osvětlovacích soustav
Bezpečnost, úspornost a komfort s KNX
Celosvětově první LED spínaný zdroj s rozhraním KNX od výrobce MEAN WELL
KNX – systém s budoucností
Schmachtl – konektorová instalace gesis

Aktuality

Nový pobočný spolek ČSO – region Praha Po mnoha letech existence České společnosti pro osvětlování byl v červnu tohoto roku…

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Historicky nejvyšší grant Evropské unie dostal česko-slovenský energetický projekt ACON Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD) získaly od Evropské…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

Více aktualit

City, People, Light – akce Philips v Rotterdamu

Akce City, People, Light (Město, lidé, světlo) společnosti Philips se konala 23. až 24. května 2007 v nizozemském městě Rotterdam. Pro zástupce tisku ze zemí střední a západní Evropy byl připraven program na 23. května. Na pozvání slovenského zastoupení společnosti Philips se této akce zúčastnil i časopis Světlo.
Po příletu do Amsterodamu a ubytování v moderní budově hotelu Sheraton v areálu letiště byli zde ubytovaní zástupci tisku převezeni autobusem do hotelu Golden Tulip v Rotterdamu, kde se konala tisková konference k projektu City, People, Light.
Úvodního slova se ujal pan Theo van Deursen, CEO Philips Lighting. V rámci představení projektu, pořádaného ve spolupráci s profesním sdružením světelných designérů (ELDA+) a mezinárodním společenstvím osvětlování měst (LUCI), hovořil o trendech vývoje městského osvětlení v kontextu s jeho energetickou náročnosti a vlivem na kvalitu života obyvatel rozšiřujících se městských aglomerací. Na několika příkladech řešení osvětlení s využitím techniky LED demonstroval představy společnosti Philips.
Následovalo představení náplně asociace ELDA a informace o její letošní „světelné“ dílně ELDA+, konané v Rotterdamu s využitím novinek Philips.
Po přednášce k putovní přehlídce výsledků výzkumu společnosti Philips, projektu Transition, byli všichni přítomní pozváni k její prohlídce. Následně byli vyhlídkovou lodí dopraveni k místu jejího konání v jednom z přístavních skladových objektů. Po prohlídce, doprovázené na požádání odborným výkladem zástupců společnosti Philips, program pokračoval večeří ve stylové restauraci v centru města. V pozdních večerních hodinách byli všichni dopraveni lodí k hotelu Golden Tulip a odtud autobusem opět do Amsterodamu.
Protože letadlo zpět do Prahy odlétalo druhý den v odpoledních hodinách, nebyl časopis Světlo u toho, když družstva složená z členů ELDA+ výsledky svého čtyřdenního úsilí ten samý den ve večerních hodinách prezentovala v praxi. Nicméně s využitím dostupných podkladů lze čtenářům časopisu krátce přiblížit i tento projekt.
 

K projektu City, People, Light

Výzkumný projekt společnosti Philips, City, People, Light (pozn.: platforma město, lidé, světlo byla vytvořena jako trvalé diskusní fórum), byl zaměřena na směr, vývoj a úlohu osvětlení ve stavebnictví a městském životě a jeho vliv na kvalitu života obyvatel (sociální, kulturní, estetický aj.). Spolupracovali na něm slavní světoví architekti, špičkoví návrháři, zástupci technických služeb a představitelé měst, „krajinotvůrci“ a sociologové ve spolupráci s ELDA+ a LUCI. Projekt, vycházející z předpokladu, že stále rostoucí počet obyvatel žijících ve městech postupně dosáhne až 75 %, byl spuštěn v roce 1996 a trval deset let. Byli osloveni významní architekti a projektanti městského osvětlení, aby na základě výsledků odborných rozhovorů s důrazem na energetickou úspornost a omezování rušivého světla v souladu s přírodou znázornili, jak vidí budoucnost městského osvětlení a jaké jsou jeho priority. Předložené vize byly za účasti deseti družstev složených se zástupců montážních firem, projektantů, světelných designérů a architektů-krajinářů zkoumány a vyhodnocovány při příležitosti pracovních dílen v Evropě (Hamburk, Lyon), Severní Americe (Philadelphia) a Asii (Šanghaj) a formou vizualizací v Delphi studiu zpracovány. Výsledky tohoto výzkumného projektu byly shrnuty do publikace City, People, Light 2007 (Město, lidé, světlo II) (pozn.: Kniha navazuje na první díl z roku 1998, zveřejňující dílčí výsledky.), která by měla sloužit jako inspirace projektantům a realizátorům městského osvětlení.
 

K přehlídce Transitions 2007/2008 – světlo v pohybu

Projekt Transitions 2007/2008 světlo v pohybu je přehlídkou novinek světelné techniky Philips, instalovanou v mobilních kontejnerech. V rámci tohoto projektu předvedlo v podobě nápaditých expozic v osmi z nich osm předních architekturních studii (z Dánska, Francie, Velké Británie, Itálie, Nizozemí, Německa, Rakouska a Španělska) široké možnosti uplatnění inovačních systémů dynamického osvětlování Philips.
Úkolem projektu je seznámit s použitím osvětlovacích systémů Philips v architektuře co nejvíce lidí, navázat tvůrčí spolupráci s dalšími profesními partnery a podnítit co nejširší dialog o kvalitě osvětlování měst s ohledem na potřeby jeho obyvatel. Transitions 2007/2008 bude v letech 2007 a 2008 cestovat po celé Evropě (např. Itálie, Benelux, Dánsko, Francie, Německo, Finsko a Polsko).
V současnosti je v centru celosvětového zájmu dynamické osvětlování na bázi LED, umožňující prostřednictvím proměnných efektů a barev světla měnit vzhled a charakter osvětlovaných prostor (např. zdůrazňování průčelí a detailů). Použitím těchto inovačních a dynamických osvětlovacích technik při rekonstrukci nebo doplňování již existujícího osvětlení lze snížit energetickou náročnost osvětlovacích soustav, aniž by byl omezen světelný komfort. Světoví architekti a návrháři osvětlení stále častěji používají LED ke světelnému zdůraznění architekturních detailů, aniž by docházelo k oslňování nebo světelnému rušení. Například jedna z nejznámějších budov na světě, Buckinghamský palác, byla nedávno osvětlena svítidly s LED (viz článek Buckinghamský palác – architekturní osvětlení průčelí, Ing. Jakub Wittlich, Philips ČR spol. s r. o., divize Lighting, Světlo 2/2007, str. 14). Přímo v Rotterdamu je svítidly s LED osvětlena radnice.
Odrazem kvalitního městského osvětlení je např. pokles kriminality a vandalismu, zvýšení dopravní bezpečnosti, snadná orientace aj., následně nárůst komerčního, a tím i společenského života městských obyvatel ve večerních a nočních hodinách. Psychologové doufají, že díky tomu vzroste i osobní komunikace mezi obyvateli na úkor komunikace přes počítač.
 

Ke světelné dílně ELDA+

ELDA (European Lighting Designer’s Association) je asociace evropských světelných designérů zabývající se osvětlováním jakýchkoliv objektů. ELDA+ (resp. PLDA – Professional Lighting Designer’s Association) sdružuje projektanty nejen z Evropy, ale z celého světa (tuto skutečnost vyjadřuje znaménko +). Ve spolupráci s různými městy organizuje tzv. dílny architekturního osvětlení (viz např. článek Dílna Alingsas, Ing. Luboš Mudroň, Artlite Studio, Světlo 4/2004). Cílem dílny je naučit účastníky něčemu novému a demonstrovat, jak lze vylepšit městské prostory profesionálním osvětlením architektur s využitím nejnovější techniky. Účastníkům je při té příležitosti poskytnuta nejnovější osvětlovací technika a odborné vedení a oni podle svých představ během čtyř dnů zrealizují osvětlení některého k tomu určeného objektu. Výsledné realizace po dobu jednoho měsíce od termínu konání dílny město oživují a jsou zároveň názornou inspirací pro přihlížející z řad profesionálů zabývajících se osvětlením měst.
Letošní dílna se konala v Rotterdamu jako jedna z akcí v rámci třetího nizozemského architektonického Biennale, tzn. souboru výstav, konferencí, seminářů aj. konajících se v průběhu celého roku a upozorňujících účastníky na zajímavé budovy, veřejné prostory a vše, co s touto problematikou souvisí. Šest zkušených profesionálních návrhářů osvětlení zde se svými týmy navrhlo a zrealizovalo s využitím novinek Philips šest vybraných objektů: Erasmus Bridge (Erasmův most), World Arts Museum (Muzeum světového umění), Buizenpark Katendrecht (obytné parkové nábřeží), Provimi (budova společnosti vyrábějící krmné směsi), Lost Luggage Sculpture (památník ztracených zavazadel holandských emigrantů) a MSR Maritime Simulation Rotterdam (klasická moderní budova).
 
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Hotel Golden Tulip – místo konání tiskové konference
Obr. 2. Tisková konference – přednášející (u mikrofonu Z. Anpico z asociace ELDA+, resp. PLDA, dále zprava Fernand Pereira, Segment Manager Outdoor, Theo van Deursen, CEO Philips Lighting, Rene van Schooten, CEO Philips Lighting Luminaires)
Obr. 3. Architekturní osvětlení LED radnice v Rotterdamu (Philips)
Obr. 4. Přesun na přehlídku Transition vyhlídkovou lodí
Obr. 5. Ukázky z knihy City, People, Light 2007
Obr. 6. Transition – vpravo vzadu jeden z prezentačních kontejnerů
Obr. 7. Prezentace Španělska (Mansilla + Tunon Arquitectos, Madrid) – detail
Obr. 8. Prezentace Velké Británie (BDP osvětlení, Londýn)
Obr. 9. Prezentace Francie (Architecture-atelier, Paříž)
Obr. 10. Ukázky možností využití osvětlovacích systémů Philips
Obr. 11. Objekty osvětlené v rámci dílny ELDA+ a) World Arts Museum (Muzeum světového umění), b) Provimi (budova společnosti vyrábějící krmné směsi), c) MSR Maritime Simulation Rotterdam (klasická moderní budova)