časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

City, People, Light – akce Philips v Rotterdamu

|

Akce City, People, Light (Město, lidé, světlo) společnosti Philips se konala 23. až 24. května 2007 v nizozemském městě Rotterdam. Pro zástupce tisku ze zemí střední a západní Evropy byl připraven program na 23. května. Na pozvání slovenského zastoupení společnosti Philips se této akce zúčastnil i časopis Světlo.
Po příletu do Amsterodamu a ubytování v moderní budově hotelu Sheraton v areálu letiště byli zde ubytovaní zástupci tisku převezeni autobusem do hotelu Golden Tulip v Rotterdamu, kde se konala tisková konference k projektu City, People, Light.
Úvodního slova se ujal pan Theo van Deursen, CEO Philips Lighting. V rámci představení projektu, pořádaného ve spolupráci s profesním sdružením světelných designérů (ELDA+) a mezinárodním společenstvím osvětlování měst (LUCI), hovořil o trendech vývoje městského osvětlení v kontextu s jeho energetickou náročnosti a vlivem na kvalitu života obyvatel rozšiřujících se městských aglomerací. Na několika příkladech řešení osvětlení s využitím techniky LED demonstroval představy společnosti Philips.
Následovalo představení náplně asociace ELDA a informace o její letošní „světelné“ dílně ELDA+, konané v Rotterdamu s využitím novinek Philips.
Po přednášce k putovní přehlídce výsledků výzkumu společnosti Philips, projektu Transition, byli všichni přítomní pozváni k její prohlídce. Následně byli vyhlídkovou lodí dopraveni k místu jejího konání v jednom z přístavních skladových objektů. Po prohlídce, doprovázené na požádání odborným výkladem zástupců společnosti Philips, program pokračoval večeří ve stylové restauraci v centru města. V pozdních večerních hodinách byli všichni dopraveni lodí k hotelu Golden Tulip a odtud autobusem opět do Amsterodamu.
Protože letadlo zpět do Prahy odlétalo druhý den v odpoledních hodinách, nebyl časopis Světlo u toho, když družstva složená z členů ELDA+ výsledky svého čtyřdenního úsilí ten samý den ve večerních hodinách prezentovala v praxi. Nicméně s využitím dostupných podkladů lze čtenářům časopisu krátce přiblížit i tento projekt.
 

K projektu City, People, Light

Výzkumný projekt společnosti Philips, City, People, Light (pozn.: platforma město, lidé, světlo byla vytvořena jako trvalé diskusní fórum), byl zaměřena na směr, vývoj a úlohu osvětlení ve stavebnictví a městském životě a jeho vliv na kvalitu života obyvatel (sociální, kulturní, estetický aj.). Spolupracovali na něm slavní světoví architekti, špičkoví návrháři, zástupci technických služeb a představitelé měst, „krajinotvůrci“ a sociologové ve spolupráci s ELDA+ a LUCI. Projekt, vycházející z předpokladu, že stále rostoucí počet obyvatel žijících ve městech postupně dosáhne až 75 %, byl spuštěn v roce 1996 a trval deset let. Byli osloveni významní architekti a projektanti městského osvětlení, aby na základě výsledků odborných rozhovorů s důrazem na energetickou úspornost a omezování rušivého světla v souladu s přírodou znázornili, jak vidí budoucnost městského osvětlení a jaké jsou jeho priority. Předložené vize byly za účasti deseti družstev složených se zástupců montážních firem, projektantů, světelných designérů a architektů-krajinářů zkoumány a vyhodnocovány při příležitosti pracovních dílen v Evropě (Hamburk, Lyon), Severní Americe (Philadelphia) a Asii (Šanghaj) a formou vizualizací v Delphi studiu zpracovány. Výsledky tohoto výzkumného projektu byly shrnuty do publikace City, People, Light 2007 (Město, lidé, světlo II) (pozn.: Kniha navazuje na první díl z roku 1998, zveřejňující dílčí výsledky.), která by měla sloužit jako inspirace projektantům a realizátorům městského osvětlení.
 

K přehlídce Transitions 2007/2008 – světlo v pohybu

Projekt Transitions 2007/2008 světlo v pohybu je přehlídkou novinek světelné techniky Philips, instalovanou v mobilních kontejnerech. V rámci tohoto projektu předvedlo v podobě nápaditých expozic v osmi z nich osm předních architekturních studii (z Dánska, Francie, Velké Británie, Itálie, Nizozemí, Německa, Rakouska a Španělska) široké možnosti uplatnění inovačních systémů dynamického osvětlování Philips.
Úkolem projektu je seznámit s použitím osvětlovacích systémů Philips v architektuře co nejvíce lidí, navázat tvůrčí spolupráci s dalšími profesními partnery a podnítit co nejširší dialog o kvalitě osvětlování měst s ohledem na potřeby jeho obyvatel. Transitions 2007/2008 bude v letech 2007 a 2008 cestovat po celé Evropě (např. Itálie, Benelux, Dánsko, Francie, Německo, Finsko a Polsko).
V současnosti je v centru celosvětového zájmu dynamické osvětlování na bázi LED, umožňující prostřednictvím proměnných efektů a barev světla měnit vzhled a charakter osvětlovaných prostor (např. zdůrazňování průčelí a detailů). Použitím těchto inovačních a dynamických osvětlovacích technik při rekonstrukci nebo doplňování již existujícího osvětlení lze snížit energetickou náročnost osvětlovacích soustav, aniž by byl omezen světelný komfort. Světoví architekti a návrháři osvětlení stále častěji používají LED ke světelnému zdůraznění architekturních detailů, aniž by docházelo k oslňování nebo světelnému rušení. Například jedna z nejznámějších budov na světě, Buckinghamský palác, byla nedávno osvětlena svítidly s LED (viz článek Buckinghamský palác – architekturní osvětlení průčelí, Ing. Jakub Wittlich, Philips ČR spol. s r. o., divize Lighting, Světlo 2/2007, str. 14). Přímo v Rotterdamu je svítidly s LED osvětlena radnice.
Odrazem kvalitního městského osvětlení je např. pokles kriminality a vandalismu, zvýšení dopravní bezpečnosti, snadná orientace aj., následně nárůst komerčního, a tím i společenského života městských obyvatel ve večerních a nočních hodinách. Psychologové doufají, že díky tomu vzroste i osobní komunikace mezi obyvateli na úkor komunikace přes počítač.
 

Ke světelné dílně ELDA+

ELDA (European Lighting Designer’s Association) je asociace evropských světelných designérů zabývající se osvětlováním jakýchkoliv objektů. ELDA+ (resp. PLDA – Professional Lighting Designer’s Association) sdružuje projektanty nejen z Evropy, ale z celého světa (tuto skutečnost vyjadřuje znaménko +). Ve spolupráci s různými městy organizuje tzv. dílny architekturního osvětlení (viz např. článek Dílna Alingsas, Ing. Luboš Mudroň, Artlite Studio, Světlo 4/2004). Cílem dílny je naučit účastníky něčemu novému a demonstrovat, jak lze vylepšit městské prostory profesionálním osvětlením architektur s využitím nejnovější techniky. Účastníkům je při té příležitosti poskytnuta nejnovější osvětlovací technika a odborné vedení a oni podle svých představ během čtyř dnů zrealizují osvětlení některého k tomu určeného objektu. Výsledné realizace po dobu jednoho měsíce od termínu konání dílny město oživují a jsou zároveň názornou inspirací pro přihlížející z řad profesionálů zabývajících se osvětlením měst.
Letošní dílna se konala v Rotterdamu jako jedna z akcí v rámci třetího nizozemského architektonického Biennale, tzn. souboru výstav, konferencí, seminářů aj. konajících se v průběhu celého roku a upozorňujících účastníky na zajímavé budovy, veřejné prostory a vše, co s touto problematikou souvisí. Šest zkušených profesionálních návrhářů osvětlení zde se svými týmy navrhlo a zrealizovalo s využitím novinek Philips šest vybraných objektů: Erasmus Bridge (Erasmův most), World Arts Museum (Muzeum světového umění), Buizenpark Katendrecht (obytné parkové nábřeží), Provimi (budova společnosti vyrábějící krmné směsi), Lost Luggage Sculpture (památník ztracených zavazadel holandských emigrantů) a MSR Maritime Simulation Rotterdam (klasická moderní budova).
 
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Hotel Golden Tulip – místo konání tiskové konference
Obr. 2. Tisková konference – přednášející (u mikrofonu Z. Anpico z asociace ELDA+, resp. PLDA, dále zprava Fernand Pereira, Segment Manager Outdoor, Theo van Deursen, CEO Philips Lighting, Rene van Schooten, CEO Philips Lighting Luminaires)
Obr. 3. Architekturní osvětlení LED radnice v Rotterdamu (Philips)
Obr. 4. Přesun na přehlídku Transition vyhlídkovou lodí
Obr. 5. Ukázky z knihy City, People, Light 2007
Obr. 6. Transition – vpravo vzadu jeden z prezentačních kontejnerů
Obr. 7. Prezentace Španělska (Mansilla + Tunon Arquitectos, Madrid) – detail
Obr. 8. Prezentace Velké Británie (BDP osvětlení, Londýn)
Obr. 9. Prezentace Francie (Architecture-atelier, Paříž)
Obr. 10. Ukázky možností využití osvětlovacích systémů Philips
Obr. 11. Objekty osvětlené v rámci dílny ELDA+ a) World Arts Museum (Muzeum světového umění), b) Provimi (budova společnosti vyrábějící krmné směsi), c) MSR Maritime Simulation Rotterdam (klasická moderní budova)