časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

„Chytrý kostel“ podle vzoru „chytrý dům“

Ing. Jiří Ullsperger | HDL Automation s.r.o | www.hdl-automation.cz

aneb bezdrátová technologie zavedená do památkových objektů

O rekonstrukci osvětlení v malebném chrámu sv. Vavřince v Hodoníně (obr. 1) bylo rozhodnuto z důvodu celkového stavu starší elektroinstalace. Původní osvětlení už mělo své roky, bylo nedostatečné i neestetické. Investor, Římskokatolická farnost Hodonín, při té příležitosti ještě doplnil požadavek na úsporu energie.

Kostel svatého Vavřince, Hodonín
Obr. 1. Kostel svatého Vavřince, Hodonín

Odpovědí realizační firmy VEOS Pospíšil s. r. o. (www.veos.cz) na uvedené požadavky bylo zavedení moderních LED osvětlovacích těles s nízkou spotřebou. Jako řídicí systém bylo použito Buspro značky HDL. Buspro dobře vyhovuje tím, že jde o hybridní systém, tzn. že kromě prvků s připojením na kabelovou sběrnici je k dispozici bezdrátová verze, přičemž oba systémy jsou plně propojitelné. To umožnilo omezit stavební zásahy do interiéru, což bylo důležité zejména v hlavní lodi chrámu, kde byly v maximální míře použity původní kabely a jako spínací prvky světelných kanálů byla zvolena bezdrátová relé s instalací přímo do svítidel, takže klenba nemusela být vystavena žádným stavebním zásahům, vyjma montáže nových svítidel (obr. 2). Podružným přínosem tohoto řešení byly minimální požadavky na prostor v rozváděči, kam přibyl jen napájecí zdroj sběrnice, což je modul na lištu DIN o šířce 72 mm.

Obr. 2. Hlavní loď kostela sv. Vavřince, osvětlení podle návrhu Jaroslava Smetany
Obr. 2. Hlavní loď kostela sv. Vavřince, osvětlení podle návrhu Jaroslava Smetany


Obr. 3. Osvětlení bočního oltáře

Vnitřek chrámu obsahuje více než dvacet svítidel s požadavkem na samostatné ovládání, která bylo dříve třeba vypínat a zapínat jednotlivě dlouhou řadou vypínačů. Při rekonstrukci se tedy využití funkcí „scény“ nabízelo samo. Kromě scén Mše, Adorace, Křest, Vše vypnout atd. zůstala zachována možnost ovládat každý světelný kanál zvlášť. Obsluha si přínos scén pochvaluje a oceňuje i řešení ovládacích panelů. Použití panelu Buspro Enviro s dotekovým displejem umožnilo spínat jak scény, tak i jednotlivé kanály (kapacita panelu Enviro je zhruba desetinásobná). Nejčastěji používané scény jsou navíc ovladatelné z důvodu okamžité dostupnosti z osmitlačítkového panelu Buspro iFlex (obr. 4).

Zdvojené ovládání svítidel kostela
Obr. 4. Zdvojené ovládání svítidel kostela

Podstatným rysem použitého systému Buspro značky HDL je stavebnicové řešení, které snižuje náklady na nezbytné minimum, a dále právě jednoduchost nastavení. Buspro bylo vyvinuto s ohledem na potřeby odborníka v oboru elektrických instalací, který nemá ani čas, ani úmysl se pouštět do studia programování, a proto systém omezuje požadavky na nastavení na minimum. Buspro přitom zajistí i pokročilé funkce osvětlení požadované uživatelem. Průměrně kvalifikovaný elektromontér, za předpokladu běžné orientace v OS Windows, je schopen zavádět Buspro do svých realizací po dvoudenním školení, které český distributor tohoto systému (firma HDL Automation s. r. o) poskytuje zdarma.

Osobně se lze se systémy automatizace seznámit a vidět některé jejich funkce na vlastní oči v showroomu v Praze, Italská 35. Na stránkách www.hdl-automation.cz je ke stažení vzorová ukázka automatizace domácnosti 4+kk včetně rámcové cenové kalkulace.