časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

České muzeum loutky a cirkusu – osvětlení interiéru

|


České muzeum loutky a cirkusu – osvětlení interiéru

V květnu letošního roku otevřelo Národní muzeum svoji novou expozici Muzeum české loutky a cirkusu. Pro její umístění byly vybrány prostory původní knihovny na Velkém náměstí v Prachaticích.

Obr. 1.

Obr. 1. Vizualizace expozice loutek (g. l. architekti)
Obr. 2. Expozice loutek

Expozice se nachází ve třech podlažích. V prvním podlaží je vstupní hala a pokladna. Vlastní expozice je umístěna ve druhém a třetím podlaží. Její první část je věnována historii české loutky od nejstarších loutkářů, přes rodinná a spolková divadla až k profesionálním scénám. Kromě tradičních čertů a kašpárků se návštěvníci setkají s loutkami zhotovenými podle předloh M. Alše, V. Suchardy či J. Trnky. Přímo v expozici je možné zhlédnout slavné inscenace loutkových her v historických divadélkách. Ve druhé části – v jediném cirkusovém muzeu v Čechách, jsou nejen vystaveny plakáty, fotografie, dokumenty, ale návštěvník se ocitne v cirkusové manéži s hrazdami, perskou tyčí, jednokolkami, žonglérským náčiním a s cirkusovými kostýmy. Součástí expozice je i motocykl, na kterém jezdili medvědi s Cibulkou.

Jelikož muzeum sídlí v původních prostorách městské knihovny, tedy vzhledem k odlišnému využití místností, bylo třeba nově vyřešit jejich osvětlení. Jedním z požadavků zadání bylo alespoň částečně využít původní svítidla. Proto soustavu základního a nouzového osvětlení tvoří původní svítidla a pro soustavu expozičního osvětlení byla zvolena svítidla nová.

Obr. 2.

Koncept osvětlení

Systém osvětlení v expozičních prostorách tvoří tři samostatné osvětlovací soustavy: soustava základní, expozičního a nouzového osvětlení.

Soustava základního osvětlení je určena pro osvětlení při úklidových pracích, pro osvětlení při změnách expozice a jako osvětlení při kontrole expozičních prostorů. Ovládá se vypínači u dveří každé místnosti. Je navržena na průměrnou hladinu osvětlenosti Em = 100 lx. V přízemí do této soustavy patří svítidla osvětlující pracoviště pokladny s trvalým pobytem. Toto pracoviště je navrženo na průměrnou hodnotu osvětlenosti Em = 300 lx. Celkový instalovaný příkon uvedené soustavy je PiZ =1,8 kW.

Obr. 3.

Obr. 3. Loutková scéna

Soustava expozičního osvětlení se skládá z vnější a vnitřní části. Vnější expoziční soustava se využívá pro osvětlení exponátů ze vzdálenějších poloh, pro osvětlení popisků a doprovodných textů. Tvoří ji svítidla Metro pro halogenové reflektorové žárovky 75 W/230 V s úhly poloviční svítivosti 10° a 30°, jež jsou umístěna v tříokruhových lištách Standard, a dále samostatně zavěšená svítidla Cestello 3× 50 W. Pro kratší vzdálenosti a rozměrnější předměty jsou svítidla Metro doplněna rozptylnými skly a refraktory, které umožňují změnit tvar křivky svítivosti. Dva z okruhů lištového systému jsou napojeny přes výkonové stmívače. Tím je u svítidel v lištách vytvořen systém skokové regulace (100 %, 70 %, 60 %).

Druhou částí soustavy expozičního osvětlení jsou svítidla instalovaná ve vitrínách nebo přímo ve volně umístěných divadélkách. Pro osvětlení větších vitrín a divadélek jsou použita zářivková svítidla 36 a 58 W a v menších vitrínách luminiscenční diody (LED) a optické kabely. Tato část expozičního osvětlení je napojena na řídicí systém DALI, který umožňuje plynulou regulaci světelného toku světelných zdrojů v rozsahu 10 až 100 %. S ohledem na navrženou regulaci (plynulá a skoková) umožňuje nastavení osvětlenosti na exponátech podle požadavku autora expozice v rozsahu 50 až 150 lx. Instalovaný příkon celé soustavy expozičního osvětlení je PiE = 9,0 kW. Vzhledem k regulaci soustavy bude její skutečný příkon podle kvalifikovaného odhadu PiEreg ~ 6,0 kW.

Obr. 4.

Obr. 4. Expozice cirkusu

Původní systém nouzového osvětlení byl zachován. Byla pouze opravena nefunkční svítidla a doplněna svítidla s piktogramem.

Ochrana exponátů

Jednou z důležitých zásad při osvětlování výstavních prostorů je ochrana exponátů před škodlivými účinky světelného záření. Poškození exponátů ovlivňují čtyři základní faktory:

  • spektrální citlivost exponátů,
  • množství dopadajícího záření,
  • spektrální složení dopadajícího záření,
  • doba expozice.
Obr. 5.

Obr. 5. Svítidlo Cestello, iGuzzini

První parametr nelze ovlivnit; je určen k zatřídění exponátu do určité kategorie citlivosti. Pro tuto kategorii jsou stanoveny, resp. doporučeny mikroklimatické podmínky, ve kterých může být exponát vystaven. Tyto podmínky se v praxi popisují těmito veličinami:
a) hodnota osvětlenosti E (lx),
b) obsah UV záření Fe,UV (mW/lm),
c) doba vystavení t (h).

Kromě dodržení stanovených hodnot osvětleností je třeba používat světelné zdroje nevyzařující v oblasti pod 380 nm, nebo jen v minimální míře do10 mW/lm (minimální měřitelná hodnota současnou měřicí technikou). V návrhu expozičního osvětlení jsou tři typy světelných zdrojů s těmito parametry:

Obr. 6.

Obr. 6. Svítidlo Metro, iGuzzini
Obr. 7. Spektrální průběh vyzařování zářivek LUMILUX UVS

1. Halogenová reflektorová žárovka (Halopar, Osram) s potlačenou složkou UV záření: Fe,UV = 7 mW/lm. Teplota chromatičnosti halogenových žárovek je Tcn = 3 000 K a index podání barev Ra = 100. Důležité je, že při stmívání halogenových žárovek se mění barevný tón vyzařovaného světla, a tím i teplota chromatičnosti.

2. Pro osvětlení části vitrín a divadélek jsou použita zářivková svítidla osazená zářivkami s potlačeným obsahem UV záření (Lumilux UVS, Osram). Obsah této UV složky je Fe,UV < 1 mW/lm. Teplota chromatičnosti světla těchto zářivek je Tcn = 4 000 K a index podání barev Ra > 90. Spektrální průběh vyzařování je uveden na obr. 7.

3. Pro osvětlení části vitrín byly vybrány moduly s LED. Již principem vzniku světla v těchto světelných zdrojích je dáno, že podíl UV složky ve vyzařovaném světle je minimální (obecně se uvádí Fe,UV = 7 mW/lm). Teplota chromatičnosti použitých diod je Tcn = 4 700 K a index podání barev Ra > 80.

Obr. 7.

Ovládání osvětlení

Expoziční osvětlení je napojeno na řídicí systém Power Express od firmy ApolloArt a ovládání soustavy je v současné době nastaveno do těchto scén:

  • spínání expozice po patrech,
  • zvýšení osvětlenosti pro příležitostné akce (např. vernisáž),
  • jednotlivé místnosti (při změnách expozice),
  • posílení základního osvětlení pro úklid (pouze svítidla v lištách).

Ovládání expozičního osvětlení je centrální z pokladny a velínu přes panel s dotykovou obrazovkou.

Autor a komisař expozice: PhDr. Vlasta Koubská, PhDr. Hanuš Jordán
Architekt expozice: akad. arch. Vlastimil Vagaday, g.l. architekti
Návrh osvětlení: Ing. Petr Žák, Etna s. r. o.
Svítidla: iGuzzini, SAAS
Vitríny: František Záhrobský, Revyko
Expoziční doplňky: Luděk Novotný, LND
Produkce: Ing. Jiří Gregor

ETNA, s. r. o.
Mečislavova 2/307
140 00 Praha 4
tel.: 257 320 595, 257 320 597
fax: 257 310 604, 241 742 759
e-mail: etna@etna.cz
http://www.etna.cz