Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo tiskem
18. 9. 2017. V elektronické verzi na webu bude 18. 9. 2017.

Svítidla a světelné přístroje
MAYBE STYLE představuje LED designová svítidla německého výrobce Lightnet
TREVOS – nová svítidla pro průmysl i kanceláře
Kolik typů LED panelů vyrábí MODUS?
Inteligentní LED svítidlo RENO PROFI

Osvětlení interiérů
Světlo v bytovém interiéru – otázky a odpovědi

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

V českých zemích se svítí již 170 let 15. září 1847, tedy přesně před 170 lety se pražské ulice poprvé ozářily plameny z více…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Nejvyšší dřevěná stavba na světě zahájí konferenci Požární bezpečnost staveb 2017 Přípravy 2. ročníku konference odborného portálu TZB-info Požární bezpečnost staveb 2017,…

Více aktualit

České muzeum loutky a cirkusu – osvětlení interiéru


České muzeum loutky a cirkusu – osvětlení interiéru

V květnu letošního roku otevřelo Národní muzeum svoji novou expozici Muzeum české loutky a cirkusu. Pro její umístění byly vybrány prostory původní knihovny na Velkém náměstí v Prachaticích.

Obr. 1.

Obr. 1. Vizualizace expozice loutek (g. l. architekti)
Obr. 2. Expozice loutek

Expozice se nachází ve třech podlažích. V prvním podlaží je vstupní hala a pokladna. Vlastní expozice je umístěna ve druhém a třetím podlaží. Její první část je věnována historii české loutky od nejstarších loutkářů, přes rodinná a spolková divadla až k profesionálním scénám. Kromě tradičních čertů a kašpárků se návštěvníci setkají s loutkami zhotovenými podle předloh M. Alše, V. Suchardy či J. Trnky. Přímo v expozici je možné zhlédnout slavné inscenace loutkových her v historických divadélkách. Ve druhé části – v jediném cirkusovém muzeu v Čechách, jsou nejen vystaveny plakáty, fotografie, dokumenty, ale návštěvník se ocitne v cirkusové manéži s hrazdami, perskou tyčí, jednokolkami, žonglérským náčiním a s cirkusovými kostýmy. Součástí expozice je i motocykl, na kterém jezdili medvědi s Cibulkou.

Jelikož muzeum sídlí v původních prostorách městské knihovny, tedy vzhledem k odlišnému využití místností, bylo třeba nově vyřešit jejich osvětlení. Jedním z požadavků zadání bylo alespoň částečně využít původní svítidla. Proto soustavu základního a nouzového osvětlení tvoří původní svítidla a pro soustavu expozičního osvětlení byla zvolena svítidla nová.

Obr. 2.

Koncept osvětlení

Systém osvětlení v expozičních prostorách tvoří tři samostatné osvětlovací soustavy: soustava základní, expozičního a nouzového osvětlení.

Soustava základního osvětlení je určena pro osvětlení při úklidových pracích, pro osvětlení při změnách expozice a jako osvětlení při kontrole expozičních prostorů. Ovládá se vypínači u dveří každé místnosti. Je navržena na průměrnou hladinu osvětlenosti Em = 100 lx. V přízemí do této soustavy patří svítidla osvětlující pracoviště pokladny s trvalým pobytem. Toto pracoviště je navrženo na průměrnou hodnotu osvětlenosti Em = 300 lx. Celkový instalovaný příkon uvedené soustavy je PiZ =1,8 kW.

Obr. 3.

Obr. 3. Loutková scéna

Soustava expozičního osvětlení se skládá z vnější a vnitřní části. Vnější expoziční soustava se využívá pro osvětlení exponátů ze vzdálenějších poloh, pro osvětlení popisků a doprovodných textů. Tvoří ji svítidla Metro pro halogenové reflektorové žárovky 75 W/230 V s úhly poloviční svítivosti 10° a 30°, jež jsou umístěna v tříokruhových lištách Standard, a dále samostatně zavěšená svítidla Cestello 3× 50 W. Pro kratší vzdálenosti a rozměrnější předměty jsou svítidla Metro doplněna rozptylnými skly a refraktory, které umožňují změnit tvar křivky svítivosti. Dva z okruhů lištového systému jsou napojeny přes výkonové stmívače. Tím je u svítidel v lištách vytvořen systém skokové regulace (100 %, 70 %, 60 %).

Druhou částí soustavy expozičního osvětlení jsou svítidla instalovaná ve vitrínách nebo přímo ve volně umístěných divadélkách. Pro osvětlení větších vitrín a divadélek jsou použita zářivková svítidla 36 a 58 W a v menších vitrínách luminiscenční diody (LED) a optické kabely. Tato část expozičního osvětlení je napojena na řídicí systém DALI, který umožňuje plynulou regulaci světelného toku světelných zdrojů v rozsahu 10 až 100 %. S ohledem na navrženou regulaci (plynulá a skoková) umožňuje nastavení osvětlenosti na exponátech podle požadavku autora expozice v rozsahu 50 až 150 lx. Instalovaný příkon celé soustavy expozičního osvětlení je PiE = 9,0 kW. Vzhledem k regulaci soustavy bude její skutečný příkon podle kvalifikovaného odhadu PiEreg ~ 6,0 kW.

Obr. 4.

Obr. 4. Expozice cirkusu

Původní systém nouzového osvětlení byl zachován. Byla pouze opravena nefunkční svítidla a doplněna svítidla s piktogramem.

Ochrana exponátů

Jednou z důležitých zásad při osvětlování výstavních prostorů je ochrana exponátů před škodlivými účinky světelného záření. Poškození exponátů ovlivňují čtyři základní faktory:

  • spektrální citlivost exponátů,
  • množství dopadajícího záření,
  • spektrální složení dopadajícího záření,
  • doba expozice.
Obr. 5.

Obr. 5. Svítidlo Cestello, iGuzzini

První parametr nelze ovlivnit; je určen k zatřídění exponátu do určité kategorie citlivosti. Pro tuto kategorii jsou stanoveny, resp. doporučeny mikroklimatické podmínky, ve kterých může být exponát vystaven. Tyto podmínky se v praxi popisují těmito veličinami:
a) hodnota osvětlenosti E (lx),
b) obsah UV záření Fe,UV (mW/lm),
c) doba vystavení t (h).

Kromě dodržení stanovených hodnot osvětleností je třeba používat světelné zdroje nevyzařující v oblasti pod 380 nm, nebo jen v minimální míře do10 mW/lm (minimální měřitelná hodnota současnou měřicí technikou). V návrhu expozičního osvětlení jsou tři typy světelných zdrojů s těmito parametry:

Obr. 6.

Obr. 6. Svítidlo Metro, iGuzzini
Obr. 7. Spektrální průběh vyzařování zářivek LUMILUX UVS

1. Halogenová reflektorová žárovka (Halopar, Osram) s potlačenou složkou UV záření: Fe,UV = 7 mW/lm. Teplota chromatičnosti halogenových žárovek je Tcn = 3 000 K a index podání barev Ra = 100. Důležité je, že při stmívání halogenových žárovek se mění barevný tón vyzařovaného světla, a tím i teplota chromatičnosti.

2. Pro osvětlení části vitrín a divadélek jsou použita zářivková svítidla osazená zářivkami s potlačeným obsahem UV záření (Lumilux UVS, Osram). Obsah této UV složky je Fe,UV < 1 mW/lm. Teplota chromatičnosti světla těchto zářivek je Tcn = 4 000 K a index podání barev Ra > 90. Spektrální průběh vyzařování je uveden na obr. 7.

3. Pro osvětlení části vitrín byly vybrány moduly s LED. Již principem vzniku světla v těchto světelných zdrojích je dáno, že podíl UV složky ve vyzařovaném světle je minimální (obecně se uvádí Fe,UV = 7 mW/lm). Teplota chromatičnosti použitých diod je Tcn = 4 700 K a index podání barev Ra > 80.

Obr. 7.

Ovládání osvětlení

Expoziční osvětlení je napojeno na řídicí systém Power Express od firmy ApolloArt a ovládání soustavy je v současné době nastaveno do těchto scén:

  • spínání expozice po patrech,
  • zvýšení osvětlenosti pro příležitostné akce (např. vernisáž),
  • jednotlivé místnosti (při změnách expozice),
  • posílení základního osvětlení pro úklid (pouze svítidla v lištách).

Ovládání expozičního osvětlení je centrální z pokladny a velínu přes panel s dotykovou obrazovkou.

Autor a komisař expozice: PhDr. Vlasta Koubská, PhDr. Hanuš Jordán
Architekt expozice: akad. arch. Vlastimil Vagaday, g.l. architekti
Návrh osvětlení: Ing. Petr Žák, Etna s. r. o.
Svítidla: iGuzzini, SAAS
Vitríny: František Záhrobský, Revyko
Expoziční doplňky: Luděk Novotný, LND
Produkce: Ing. Jiří Gregor

ETNA, s. r. o.
Mečislavova 2/307
140 00 Praha 4
tel.: 257 320 595, 257 320 597
fax: 257 310 604, 241 742 759
e-mail: etna@etna.cz
http://www.etna.cz