Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Více aktualit

Blahopřání Ing. Tomáši Maixnerovi

V roce 1949, v den jeho jmenin, vyšla v Hostouni hvězda našeho jubilanta, který je potomkem slavné lékařské rodiny. Své dětství prožil v Radnicích, odkud později za studiem dojížděl do blízké Plzně. Nejprve absolvoval gymnázium s matematicko-fyzikálním zaměřením a vzhledem ke svému vyhraněnému zájmu o astronomii chtěl pokračovat ve studiu na matematickofyzikální fakultě. Z kádrových důvodů tento záměr nevyšel, a proto Tomáš pokračoval ve studiu v Plzni na Vysoké škole strojní a elektrotechnické, kterou úspěšně absolvoval jako inženýr elektrotechniky.
 
Jako projektant elektrotechnických zařízení se postupně prokousával do problematiky světla, až se mu povedlo stát se prvním světelným technikem mezi projektanty.
 
S Tomášem jsem spolupracoval v oblasti světelné techniky od konce sedmdesátých let 20. století v Krajské skupině pro osvětlování v rámci Československé vědeckotechnické společnosti, kterou v Plzni vedl. Při pravidelných setkáních vznikla myšlenka pořádat pro odbornou veřejnost semináře zaměřené na problematiku osvětlování. První z těchto seminářů se uskutečnil v Plzni v roce 1981 pod názvem Technika osvětlování. Přednášky zajišťovali pozvaní odborníci. Z iniciativy Tomáše vznikla v Plzni skupina autorů, kteří v dalších pokračováních seminářů Technika osvětlování zajišťovali podstatnou část jejich odborné náplně. Zpracované odborné referáty jednotlivých autorů byly mnohdy tvrdě recenzovány při tzv. kumpánských setkáních v odpoledních hodinách v Tomášově kanceláři. Tito autoři vystupovali na odborných seminářích i mimo Plzeň, např. v Ústí nad Labem a Ostravě.
 
Při dalších pokračováních seminářů Technika osvětlování připravoval Tomáš soubory katalogových listů svítidel, které usnadňovaly projektantům práci při navrhování osvětlovacích soustav.
 
V roce 1987 se stal soudním znalcem v oboru osvětlování, kde se v poslední době věnuje především ekologii osvětlování.
 
V roce 1991 se stal jednatelem přípravného výboru, který podal na Ministerstvu vnitra České republiky návrh na ustavení a registraci České společnosti pro osvětlování. Přípravný výbor na několika setkáních v Plzni s dalšími zájemci o osvětlování připravil stanovy, organizační řád a volební řád nové společnosti. Tyto dokumenty byly spolu se společností ČSO zaregistrovány na MV ČR. Na první valné hromadě, která se konala v květnu 1992 v Plzni, bylo zvoleno vedení ČSO a Tomáš se stal místopředsedou nové organizace. V této době byl předsedou tematické skupiny 17 ČSNK CIE – Světelnětechnické výpočty a výpočetní technika, což je odborné zaměření ve světelné technice, kterému se intenzivně věnoval. Nejprve při práci s programovatelnými „kalkulačkami“ a později jako úspěšný autor výpočetních programů DQL pro celou oblast světelné techniky.
 
Svoje odborné aktivity dlouhodobě využívá při zpracovávání a novelizaci norem pro osvětlení v rámci komise TNK 76 – Osvětlení. V minulém roce zpracoval novelizovanou normu ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení.
 
V posledních letech se jako předseda odborné skupiny Rušivé světlo při ČNK CIE výrazně podílí na boji s mnohdy nesmyslnými požadavky ekologických aktivistů.
 
Velmi bohatá je jeho publikační činnost zaměřená na přednášky na konferencích a články v odborných časopisech. Dlouhodobá je také jeho spolupráce při zadávání, řešení a hodnocení závěrečných prací studentů z oblasti osvětlování na Elektrotechnické fakultě v Plzni. Je členem redakční rady časopisu Světlo a poradcem v oboru světelná technika.
 
Před několika lety v souvislosti s restitucemi majetku hrozilo, že se Tomáš stane chejnovským statkářem. Tuto možnost však nevyužil a zůstal věrný oboru, kterému se léta věnoval.
 
Mezi jeho záliby patří dlouhodobě fotografování. Ve zralém věku rozšířil svoje záliby o golf a jízdu na silné motorce. Po určité době však zjistil, že atraktivní jízda na motorce může být i nebezpečná, a proto raději řídí auto.
 
I když Tomáš sám přiznal, že při studiu na elektrotechnické fakultě se příliš světlu nevěnoval, stal se mu tento obor osudným; myslím, že je to dobře, protože ho v mnohých směrech rozvinul a obohatil.
 
Pevné zdraví, pohodu v osobním životě a hodně elánu v odborné činnosti přeje
 
doc. Ing. Josef Linda, CSc.
 
K tomuto přání se připojuje také redakce časopisu Světlo.
 
Foto Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Ing. Tomáš Maixner v družném rozhovoru s prof. Karlem Sokanským (společenský večer při světelnětechnické konferenci v hotelu Dlouhé Stráně v Jeseníkách)