Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Více aktualit

Blahopřání Ing. Tomáši Maixnerovi

V roce 1949, v den jeho jmenin, vyšla v Hostouni hvězda našeho jubilanta, který je potomkem slavné lékařské rodiny. Své dětství prožil v Radnicích, odkud později za studiem dojížděl do blízké Plzně. Nejprve absolvoval gymnázium s matematicko-fyzikálním zaměřením a vzhledem ke svému vyhraněnému zájmu o astronomii chtěl pokračovat ve studiu na matematickofyzikální fakultě. Z kádrových důvodů tento záměr nevyšel, a proto Tomáš pokračoval ve studiu v Plzni na Vysoké škole strojní a elektrotechnické, kterou úspěšně absolvoval jako inženýr elektrotechniky.
 
Jako projektant elektrotechnických zařízení se postupně prokousával do problematiky světla, až se mu povedlo stát se prvním světelným technikem mezi projektanty.
 
S Tomášem jsem spolupracoval v oblasti světelné techniky od konce sedmdesátých let 20. století v Krajské skupině pro osvětlování v rámci Československé vědeckotechnické společnosti, kterou v Plzni vedl. Při pravidelných setkáních vznikla myšlenka pořádat pro odbornou veřejnost semináře zaměřené na problematiku osvětlování. První z těchto seminářů se uskutečnil v Plzni v roce 1981 pod názvem Technika osvětlování. Přednášky zajišťovali pozvaní odborníci. Z iniciativy Tomáše vznikla v Plzni skupina autorů, kteří v dalších pokračováních seminářů Technika osvětlování zajišťovali podstatnou část jejich odborné náplně. Zpracované odborné referáty jednotlivých autorů byly mnohdy tvrdě recenzovány při tzv. kumpánských setkáních v odpoledních hodinách v Tomášově kanceláři. Tito autoři vystupovali na odborných seminářích i mimo Plzeň, např. v Ústí nad Labem a Ostravě.
 
Při dalších pokračováních seminářů Technika osvětlování připravoval Tomáš soubory katalogových listů svítidel, které usnadňovaly projektantům práci při navrhování osvětlovacích soustav.
 
V roce 1987 se stal soudním znalcem v oboru osvětlování, kde se v poslední době věnuje především ekologii osvětlování.
 
V roce 1991 se stal jednatelem přípravného výboru, který podal na Ministerstvu vnitra České republiky návrh na ustavení a registraci České společnosti pro osvětlování. Přípravný výbor na několika setkáních v Plzni s dalšími zájemci o osvětlování připravil stanovy, organizační řád a volební řád nové společnosti. Tyto dokumenty byly spolu se společností ČSO zaregistrovány na MV ČR. Na první valné hromadě, která se konala v květnu 1992 v Plzni, bylo zvoleno vedení ČSO a Tomáš se stal místopředsedou nové organizace. V této době byl předsedou tematické skupiny 17 ČSNK CIE – Světelnětechnické výpočty a výpočetní technika, což je odborné zaměření ve světelné technice, kterému se intenzivně věnoval. Nejprve při práci s programovatelnými „kalkulačkami“ a později jako úspěšný autor výpočetních programů DQL pro celou oblast světelné techniky.
 
Svoje odborné aktivity dlouhodobě využívá při zpracovávání a novelizaci norem pro osvětlení v rámci komise TNK 76 – Osvětlení. V minulém roce zpracoval novelizovanou normu ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení.
 
V posledních letech se jako předseda odborné skupiny Rušivé světlo při ČNK CIE výrazně podílí na boji s mnohdy nesmyslnými požadavky ekologických aktivistů.
 
Velmi bohatá je jeho publikační činnost zaměřená na přednášky na konferencích a články v odborných časopisech. Dlouhodobá je také jeho spolupráce při zadávání, řešení a hodnocení závěrečných prací studentů z oblasti osvětlování na Elektrotechnické fakultě v Plzni. Je členem redakční rady časopisu Světlo a poradcem v oboru světelná technika.
 
Před několika lety v souvislosti s restitucemi majetku hrozilo, že se Tomáš stane chejnovským statkářem. Tuto možnost však nevyužil a zůstal věrný oboru, kterému se léta věnoval.
 
Mezi jeho záliby patří dlouhodobě fotografování. Ve zralém věku rozšířil svoje záliby o golf a jízdu na silné motorce. Po určité době však zjistil, že atraktivní jízda na motorce může být i nebezpečná, a proto raději řídí auto.
 
I když Tomáš sám přiznal, že při studiu na elektrotechnické fakultě se příliš světlu nevěnoval, stal se mu tento obor osudným; myslím, že je to dobře, protože ho v mnohých směrech rozvinul a obohatil.
 
Pevné zdraví, pohodu v osobním životě a hodně elánu v odborné činnosti přeje
 
doc. Ing. Josef Linda, CSc.
 
K tomuto přání se připojuje také redakce časopisu Světlo.
 
Foto Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Ing. Tomáš Maixner v družném rozhovoru s prof. Karlem Sokanským (společenský večer při světelnětechnické konferenci v hotelu Dlouhé Stráně v Jeseníkách)