časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Bezdrátový systém BOSys v komerčních budovách

Miloš Plecháč, Enika CZ s. r. o.
 
S nárůstem počtu komerčních a kancelářských budov rostou také požadavky na jejich provoz z hlediska komfortu, bezpečnosti a především úspor energií, popř. úspor souvisejících s vlastní elektroinstalací. Elektroinstalace patří k jedné z nejnáročnějších prací – jak technicky, tak i finančně. Společnost Enika CZ v tomto směru nabízí velmi výhodné řešení s využitím systému BOSys.
 
Firma Enika má bohaté zkušenosti s použitím tohoto systému již ze zemí západní Evropy, zejména z Francie. Například budovy Montparnasse Tower nebo Axa Building v Paříži se pyšní nejen svou jedinečnou architekturou, ale i ovládacím systémem BOSys.
 
V převážné většině budov tohoto typu je použit konektorový systém Ensto NET. Jde o kabelové elektroinstalační rozvody dodávané „na míru“ pro konkrétní budovu. Kabely jsou zakončeny konektory, jimiž jsou osazeny i spotřebiče (svítidla, systém předokeních rolet apod.). Díky tomuto řešení v kombinaci s použitím bezdrátového systému se podstatně zkracuje doba potřebná na instalaci, snižují se požadavky na pracovníky provádějící vlastní instalaci z hlediska odbornosti, a tudíž se snižuje i cena.
 
Nejběžnější v komerčních budovách je potřeba ovládat svítidla. Protože ve většině případů majitel budovy neví, co přesně v určitém podlaží bude, je zde také požadavek na co možná největší variabilitu interiéru. Tento požadavek lze řešit i za použití klasické drátové instalace, ale za podstatně delší dobu a vyšších finančních nákladů na rekonstrukci, nemluvě o ztrátách, kdy je konkrétní prostor právě z důvodu změn interiéru mimo provoz.
 

Charakteristika systému BOSys

Bezdrátový ovládací systém (BOSys) společnosti Enika CZ splňuje všechny požadavky kladené na moderní elektroinstalaci v komerčních a kancelářských budovách. Systém se skládá z ovládacích prvků (vysílačů) a přijímačů spínajících světelné okruhy. Prvky pracují na frekvenci 433,92 MHz (toto pásmo se jeví jako nejvhodnější pro použití uvnitř budov z hlediska lepší prostupnosti signálu zdmi) a díky jedinečnému způsobu kódování signálu využívajícího standard EXM nenastává „nechtěné“ ovlivňování jednotlivých prvků systému jinými vysokofrekvenčními přístroji.
 
Na základě požadavků na úsporu energií a finančních prostředků souvisejících s vlastní instalací vyvinula firma Enika CZ osmikanálový přijímač Rx8 E3, který je osazen konektory Ensto. Nejběžnějším místem jeho instalace v komerčních budovách jsou stropní podhledy. Přijímač umožňuje ovládat různé typy zátěží velkých výkonů (2 300 W odporové zátěže, 500 V·A/64 μF elektromagnetické předřadníky, 1 750 V·A pro elektronické předřadníky a 12V halogenové žárovky). Není-li konektorový systém v budově k dispozici, lze použít přijímač Rx2 N se stejnými parametry spínané zátěže jako u Rx8 E3. Je osazen svorkami pro bezšroubové připojení vodičů, a splňuje tak požadavky na rychlou a snadnou montáž.
 
Spolu s běžně vyráběnými vysílači v designu firmy ABB (Time nebo Element) jsou k dispozici základní prvky pro ovládání osvětlení v komerčních budovách. Vysílače opatřené baterií s dobou života minimálně deset let splňují požadavky na „bezúdržbovost“ systému v dané budově. Vysílače jsou přizpůsobeny pro instalaci na všechny druhy povrchů, včetně skla, dřeva, dlaždic apod. Díky napájení 3V baterií lze umístit vysílač i do míst, kde je možné klasický vypínač instalovat jen s velkými problémy, např. do blízkosti vodních zdrojů, na spodek desky stolu nebo na stěny z hořlavých materiálů. Vzájemná kompatibilita celého systému usnadňuje rozšiřitelnost ovládacích míst. V podstatě se jen „nahraje“ nový vysílač do paměti přijímače ovládajícího konkrétní světelný okruh. Tak je zaručena možnost individuálně ovládat několik svítidel jediným vysílačem nebo více vysílači.
 
Další výhodou systému BOSys je centrální ovládání svítidel nebo předokenních rolet s ponecháním možnosti ovládat je jednotlivě. V tomto případě je použití systému BOSys nejen praktičtější, ale především cenově výhodnější již při nákupu materiálu.
 

Využití systému pro úspory elektřiny

Zaměřme se nyní na další velmi důležitou problematiku spojenou s komerčními budovami – na úspory elektrické energie. Jen provoz osvětlení tvoří poměrně značnou položku. Nabízí se tedy otázka, zda se svítí skutečně efektivně – např. ve společných prostorách nebo v kancelářích v době nepřítomnosti pracovníků (někteří zapomenou zhasnout, a tudíž se svítí nepřetržitě). Co se týče společných prostor, zde je vhodné použít detektor pohybu. Ten zaručí, že se bude svítit pouze za přítomnosti osob a jestliže hladina okolního osvětlení klesne pod nastavenou mez. Aby nebyla „pokažena“ elegantní instalace, je k dispozici bezdrátový detektor pohybu Tx PSMR 16. Tento detektor lze umístit i do kanceláří. Jestliže budou pro kanceláře vybrány nástěnné vysílače, je velmi snadné ovládat zde osvětlení centrálně. Po skončení pracovní doby tak pracovník údržby nebo ostrahy budovy centrálně vypne svítidla v jednotlivých podlažích. Potřebuje-li poté někdo vstoupit do kanceláře a rozsvítit v ní, využije místní ovládání. Svítidla v ostatních kancelářích tak zůstanou zhasnuta.
 
Již dávno neplatí, že moderní technika je v porovnání s klasickou elektroinstalací finančně příliš nákladná.
 
V komerčních budovách je tlak na úspory energie větší než kdekoliv jinde. Jestliže se totiž svítí zbytečně na celém patře pouze proto, že v jedné kanceláři se pracuje déle, jdou náklady na elektrickou energii do závratných částek. Mějme tedy na paměti, že zde nejde o dvě nebo tři svítidla, ale o množství svítidel v desítkách kanceláří v několika patrech. Proto jedním ze základních požadavků je centrální zapnutí/vypnutí osvětlení, popř. předokenních rolet současně s možností ovládat je v jednotlivých kancelářích. Při plnění tohoto požadavku s použitím klasické „drátové“ instalace je zřejmé, že už jen nákup samotného materiálu je cenově minimálně na stejné úrovni jako cena systému BOSys, nemluvě o době potřebné na vlastní realizaci. Připočte-li se požadavek na následné úpravy interiéru (většinou jde o prostory k pronájmu, a proto se konkrétní prostor používá pro různé účely), jeví se zde klasická „drátová“ instalace jako opravdu nevýhodná.
 

Porovnání klasického („drátového“) a bezdrátového (BOSys) ovládání osvětlení a rolet

Příklad zapojení svítidel pro klasické a bezdrátové napájení a ovládání je na obr. 1 a obr. 2. Zapojení a ovládání rolet ukazují obr. 3 a obr. 4.
 
Rozdíl je patrný již ze schémat zapojení. Pro „drátový“ model jsou k ovládání osvětlení uvažovány impulzní relé, pro rolety elektronické ovládací jednotky. Realizace bez elektroniky, ale s použitím stykačů je v současné době již skutečně nemyslitelná.
 
Porovnání obou typů instalace v případě prostoru o rozměru 30 × 15 m s dvaceti kancelářemi je zřejmé z obr. 5. Je požadováno ovládání osvětlení a předokenních rolet (centrálně i lokálně). A z uvedeného schématu je patrné, že realizace tohoto zadání je skutečně snadná – pouze se vřadí přijímač systému BOSys k přívodnímu vedení osvětlení a vysílače se nalepí na libovolné místo v kanceláři. Tento způsob však uživatel ocení především při jakékoliv následné úpravě interiéru. V tab. 1 jsou porovnány náklady na klasickou („drátovou“) instalaci a na bezdrátový systém BOSys (schéma zapojení je na obr. 5). Z údajů vyplývá, že moderní bezdrátová technika vždy neznamená větší pořizovací náklady.
 
Obr. 1. Osvětlení skupiny kanceláří – příklad klasického (drátového) zapojení; již ze schématu je patrná komplikovanost a pracnost tohoto způsobu zapojení
Obr. 2. Příklad zapojení systému BOSys pro ovládání osvětlení kanceláří; zde je na první pohled zřejmá úspora připojovacích vodičů, a tudíž podstatně kratší doba potřebná na samotnou instalaci, nemluvě o možnosti libovolně rozmístit ovladače
Obr. 3. Příklad ovládání předokenních rolet klasickými „drátovými“ elektronickými řídicími jednotkami; zapojení s použitím stykačů je již nemyslitelné
Obr. 4. Bezdrátové ovládání předokenních rolet systémem BOSys, P1, P2– přijímače Rx LT R nebo Rx Light R, V1, V2– vysílače Tx Time 4 (společné pro ovládání osvětlení)
Obr. 5. Schéma napájení a ovládání osvětlení a předokenních rolet ve dvaceti kancelářích (podlaží 30 × 15 m) systémem BOSys (vysílače Tx Time 4 zde nejsou znázorněny)
 
 Tab. 1. Porovnání nákladů na elektroinstalaci osvětlení a předokenních rolet v kancelářích podle obr. 5