časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Autopal s. r. o., Nový Jičín

|

Světlo 4/01

Lenka Konvičková, Dalibor Mikuš, Výzkum a vývoj světelné techniky, Autopal s. r. o., Nový Jičín

Autopal s. r. o., Nový Jičín

Historie

Město Nový Jičín bylo založeno na sklonku 13. století jako hospodářské středisko panství, jehož centrum bylo na hradě Starý Jičín. Počátkem 19. století v Novém Jičíně nastal rozklad řemeslné a manufakturní soukenické výroby a přešlo se na strojovou výrobu. Po roce 1848, kdy bylo v celém Rakousku-Uhersku zrušeno poddanství, vznikla v tomto městě většina továren, čímž byl definitivně určen jeho průmyslových charakter.

Obr. 1. Obr. 2.

Autopal Nový Jičín vyrostl z malého klempířství, které založil 4. října 1879 podnikavý řemeslník Josef Rotter.

Kromě běžných klempířských prací byla výroba zaměřena na kočárové svítilny a svítilny pro selské vozy. Vzrůstající počet zakázek přiměl původního majitele k rozšíření výroby a k vybudování továrny, jejíž výrobky byly prodávány ve všech zemích tehdejší rakousko-uherské monarchie i za jejími hranicemi.

Na počátku byla produkce zaměřena na výrobu svíčkových, petrolejových a acetylenových svítilen, kočárových lamp, lamp pro motorová vozidla a různého drobného zboží pro povozy a kočáry. Závod získal také zakázky na výrobu svítilen pro lokomotivy a železniční dopravu, které se vyznačovaly velkou svítivostí. Speciální Rotterovy revizní svítilny byly zavedeny na všech rakouských železnicích a užívalo se jich až do konce první světové války.

Obr. 3.

Do výrobního programu byla zařazena i výroba reflektorů a osvětlovacích těles pro automobilovou výrobu. Jedním z odběratelů těchto výrobků byla i kopřivnická Tatra.

V období války se firma specializovala na výrobu autovýzbroje, zvláště chladičů. V průběhu válečných let obdržela firma zakázky od státu na výrobu zbrojního materiálu, hlavně obalů na ruční granáty. Konec první světové války byl pro podnik značně problematický, protože výroba musela být přeorientovaná na takové výrobky, které byly schopny konkurence na tehdejších trzích.

Firma Rotter vyráběla ve dvacátých letech kromě chladičů komponenty všech systémů pro motorová vozidla, letadla, kompresory, motorové vozy, lokomotivy, hospodářské stroje a také různé součásti světelné výstroje a hliníkové zboží.

Na počátku třicátých let byl výrobní program velmi pestrý. Produkce byla zaměřena na světelnou a chladicí výstroj a příslušenství pro motorová vozidla, svítilny pro kola, různé hliníkové nádobí a turistické potřeby.

V roce 1937 se do závodu vrátila prosperita. Rozšířil se okruh zákazníků, výrobky nalezly četná odbytiště nejen doma, ale i v zahraničí. V dochovaném katalogu lze nalézt tyto výrobky: reflektory pro vozy Tatra, Škoda, svítilny, stropní svítilny, reflektory pro dodávkové vozy, traktory, motocykly, ukazatele směru a mnoho dalších zajímavých věcí.

V období druhé světové války se zde vyráběly kryty na letecké motory a součástky pro německý válečný průmysl.

V roce 1945 nacisté znehodnotili stroje. Po skončení války byl podnik zásluhou obětavosti českých zaměstnanců znovu uveden do provozu.

Milníky poválečné historie
1945 obnovení výroby
1947 závod začleněn do svazu Československých automobilových a leteckých závodů
1945 zřizovací listinou ministerstva průmyslu ustanoven s platností od 1. ledna 1950 národní podnik Autopal
1948 až 1950 započata výroba světelné a chladicí techniky pro všechny druhy motorových a kolejových vozidel a částečně i letadel do závodů
1958 zřizovací listinou ministerstva automobilového průmyslu je podnik Autopal v Novém Jičíně od 1. dubna podřízen Sdružení národních podniků příslušenství motorových vozidel
1965 vznik trustu Československých automobilových závodů – ČAZ. V něm bylo začleněno 28 podniků. Všechny podniky vyráběly osobní a nákladní automobily, autobusy, motocykly, díly a příslušenství
1966 až 1969 do svazku podniků začleněny další závody Chirana, Adast a bývalý závod Sigma, které byly sloučeny v jeden pobočný závod
1975 Ing. František Bill, ředitel Autopalu, jmenován generálním ředitelem ČAZ Praha
1986 trust ČAZ změněn na Kombinát automobilového průmyslu
1986 až 1988 Autopal se stal součástí Oborového podniku pro příslušenství motorových vozidel PAL Magneton Kroměříž
1989 Autopal se stal státním podnikem (1. 4.)
Kombinát automobilového průmyslu zrušen
vznik Sdružení automobilového průmyslu (SAP) – Autopal je jedním ze zakládajících členů
viceprezidentem SAP je Ing. Ladislav Glogar (předseda Rady jednatelů Autopalu s. r. o.)
1993 v rámci privatizačního procesu se státní podnik Autopal Nový Jičín stává společností s ručením omezeným
po téměř tříletém procesu privatizace se Autopal stává majetkem Ford Motor Company
1997 vznik dceřiné společnosti Ford Motor Company s názvem Visteon Automotive Systems, Autopal její součástí
2000 osamostatnění společnosti Visteon, získání nezávislosti na spol. Ford Motor Company

Mezinárodní úspěchy a ocenění před rokem 1989

Autopal jako první podnik ze států východního bloku a neoficiálně čtvrtý ve světě vyvinul a zavedl v letech 1959 až 1960 do výroby asymetrický světlomet. Značný pokrok byl udělán i ve výrobě pomocných světlometů. Dokazuje to vývoj a zavedení světlometu do mlhy s použitím halogenové žárovky v roce 1967. Tento výrobek byl ohodnocen v roce 1968 na MSV v Brně, bylo mu uděleno osvědčení pro CID.

Obr. 4.

V návaznosti na rozvoj světelné techniky ve světě byl vyvinut vlastní asymetrický světlomet s halogenovou žárovkou typu H4, jako první ve státech tehdejšího RVHP. Za dosažení významných úspěchů ve výrobě a technickém rozvoji světelné výzbroje a chladicích systémů pro motorová vozidla a letadla udělil prezident gen. Svoboda Autopalu 3. října 1969 Řád práce.

Významným mezníkem v historii podniku byl rok 1970, kdy výrobky Autopalu obstály v konkursu na dodávky světelné techniky pro novou ruskou automobilku VAZ Togliatti a zvítězily v silné mezinárodní konkurenci. Během celého období spolupráce bylo firmě VAZ dodáno téměř 30 miliónů světlometů pro vozy Lada a Žiguli – typy 2101, 2103, 2105 (světlomet pro tento typ vozu oceněn v roce 1980 na MSV v Brně zlatou medailí jako výrobek roku), Samara atd.

Jakožto monopolní výrobce světelné techniky v ČR vyvíjel a dodával Autopal rovněž světlomety, svítilny, chladiče pro domácí výrobce automobilů a užitkových vozidel – Škoda, Tatra, Liaz, Karosa, Zetor. Veškeré výrobky byly vždy na vysoké technické a kvalitativní úrovni a nezaostávaly za světovými trendy. Proto byly často vyznamenávány a oceňovány na mezinárodních veletrzích a výstavách; za dosažené výsledky a technický rozvoj v osmdesátých letech udělil prezident republiky Autopalu státní vyznamenání – Řád republiky.

Rozhodující přelom a nová etapa historie

Zásluhou vysokých investic firmy Ford po roce 1993 ve výši čtyři miliardy korun byla firma zmodernizována a výrobní a administrativní objekty byly zcela přestavěny tak, aby odpovídaly současným trendům ve světě.

Byly zavedeny nejmodernější technologie, bylo vybudováno vlastní vývojové centrum optických systémů, kde pracují špičkoví technici, mezi nimiž je mnoho členů různých mezinárodních komisí a rad zabývajících se osvětlením automobilů (komise GTB, ECE, CIE apod.). Mezi největší úspěchy našich vývojových pracovníků lze zařadit vývoj a zavedení do výroby např. tzv. fazetové optiky, která je pilířem současné produkce. Za tuto práci bylo vývojové centrum Autopalu v roce 1997 odměněno Cenou Henryho Forda. Rovněž obě vybudovaná centra simultánního inženýrství (pro konstrukci výrobků) patří mezi světovou špičku. Díky těmto pracovištím jsou všechny výrobky Autopalu vlastní konstrukce a vlastního vývoje.

Obr. 5.

Především vlivem těchto změn v podniku nyní pracuje téměř 3 800 zaměstnanců; tímto počtem se firma zařadila do dvacítky nejvýznamnějších zaměstnavatelů v ČR.

Oproti roku 1993 se Autopal dynamicky rozvíjí. Proti roku 1994 zvýšil tržby o 482 %, proti roku 1998 o 147 %. Jeho obrat roste nepřetržitě od roku 1994. Produkce má růst i v dalších letech.

Autopal se zařadil mezi nejvýznamnější firmy Sdružení automobilového průmyslu, je druhým největším exportérem v českém automobilovém průmyslu a pravidelně je vyhlašován jednou z nejúspěšnějších firem v soutěži Czech Top 100.

Používané technologie

Výroba:

 • výroba reflektorů z termosetického materiálu,
 • výroba refraktorů světlometů z plastů na lisech Engel, Rakousko,
 • polévání skel světlometů lakem, následné vytvrzování UV zářením,
 • vakuové pokovování reflektorů hliníkem,
 • lakování reflektorů za využíti UV záření,
 • vibrační a ultrazvukové svařování plastů,
 • vícebarevné vstřikování plastů,
 • automatická manipulace roboty s výrobky,
 • lepení světlometů dvousložkovým silikonovým lepidlem,
 • rovinné ohýbání Al trubek,
 • třísouřadnicové prostorové ohýbání na ohýbačkách NC,
 • plamenné pájení Al na poloautomatických karuselech,
 • svařování Al na robotizovaném pracovišti metodou MIG,
 • tváření trubek pro koncovky hadic a akumulátorů za studena na vícepolohových tvářecích strojích,
 • suché zkoušení hadic a akumulátorů pomocí heliového spektrometru,
 • poloautomatické pájení komor chladičů k vložkám pro chladiče měď-mosaz,
 • pájení den nebo vík vložek chladičů pájecí vlnou.

Vývoj a konstrukce výrobků:

 • software CAD (PDGS, CATIA, ProEngineer, I-DEAS atd.),
 • trasování (optický výpočet a následná kontrola) chodu a směru světelných paprsků,
 • počítačové tvarování optických ploch a soustav,
 • virtuální projekce světelného svazku z pohledu řidiče nebo z ptačí perspektivy,
 • virtuální vizualizace vzhledu a vnitřního uspořádání výrobku – tzv. rendering,
 • aplikace metody konečných prvků pro ověřování namáhání výrobku,
 • měření reálných prototypů a výrobků fotogoniometry Optronik nebo LMT,
 • vizuální dynamická simulace chování světelného svazku ve skutečném provozu.

Reference – zákazníci a výrobky

Současná a připravovaná produkce – světlomety, svítilny:

 • Ford Focus,
 • Ford Tranzit,
 • Ford Mondeo,
 • Škoda Fabia/Fabia Kombi,
 • Škoda Octavia,
 • Škoda Superb,
 • Ford Fiesta facelift,
 • Ford Focus facelift.

Současná a připravovaná produkce – komponenty klimatizace, chladiče, výměníky tepla:

 • Ford Ka,
 • Ford Escort,
 • Ford Focus,
 • Ford Mondeo,
 • Ford Galaxy,
 • VW Sharan,
 • Jaguar,
 • Aston Martin,
 • Škoda Octavia.

Kvalita na prvním místě

Vizí Autopalu je být nejlepším dodavatelem automobilových komponent a systémů. Na cestě k plnění této vize musel podnik certifikovat svůj systém řízení jakosti podle normy ISO 9001, dále podle normy QS 9000, což je norma amerických automobilek, a VDA 6.1, což jsou požadavky německých automobilek.

Velkým úspěchem je Fordovo ocenění kvality Q1 pro výrobu světel a klimatizačních komponent.

Velká péče byla věnována odstranění ekonomických zátěží, zlepšení pracovního a životního prostředí. Dalším krokem je obhájení certifikace podle ISO 14001, což je norma životního prostředí.

Velké úsilí je věnováno postupnému zavádění nového výrobního systému – Visteon Production System.

Budoucnost

V současné době Autopal disponuje uceleným výrobním programem, který zahrnuje výrobu světelné techniky, klimatizačních komponent, chladičů a tepelných výměníků.

Konstruktéři a vývojoví pracovníci firmy neustále připravují nové a nové výrobky.

Každým rokem Autopal rozšiřuje stávající výrobu o další významné programy, zvětšuje počet pracovních míst, zvyšuje obrat a udržuje technologie na maximální technické úrovni.

To vše Autopalu zaručuje další dynamický rozvoj v duchu motta společnosti Visteon – See the possibilities [Vidět možnosti].

Použitá literatura: firemní podklady a prezentace firmy Autopal s. r. o., Nový Jičín