časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Automotive Design Network – předváděcí místnost

|


Automotive Design Network – předváděcí místnost

Ing. Jakub Wittlich, Philips lighting, s. r. o.

Prostory pro předvádění automobilů jsou nejdůležitější částí každého autosalonu. Zásady jejich osvětlování, jejichž více či méně úspěšné naplňování je možné pozorovat všude kolem nás, byly v různých publikacích již mnohokrát popsány. Základním úkolem zmíněných prostor a jejich osvětlení je co nejatraktivněji předvést nabízený automobil potenciálnímu zákazníkovi a vzbudit v něm chuť jej koupit.

Obr. 1. Pohled do místnosti
Obr. 5. Řez místností s oběma soustavami

Obr. 1. Obr. 5.

V tomto článku je ovšem popsána předváděcí místnost zcela jiného typu.

Ve Francii, nedaleko Paříže, u města Vélizy, vybudovala firma PSA Peugeot Citroen své designérské centrum pro navrhování nových vozů – Automotive Design Network (ADN). Toto centrum je plné zajímavých technických i výtvarných vymožeností.

Co se týče světelné techniky, lze zmínit např. jistě velmi zajímavé a inspirující dynamické osvětlení fasády, jehož autorem je známý americký světelný designér James Turrel. V tomto článku však bude soustředěna pozornost na předváděcí místnost. Tento prostor o ploše 900 m2 je určen pro vyhodnocování designu nových vozů v podmínkách měnícího se denního světla, jinak řečeno – pro ověřování estetického působení designu v běžném světelném prostředí (obr. 1).

Obr. 2.

Obr. 2. Půdorys místnosti s oběma soustavami

Předváděcí místnost je řešena jako bezokenní s výhradně umělým osvětlením. V podstatě eliptický půdorys prostoru umožňuje optimalizovat rozložení světla. V úrovni jednoho ohniska se na tři točny umísťují hodnocená vozidla, zatímco v úrovni druhého ohniska jsou svítidla (obr. 2). Klenba stropu má vysoký činitel odrazu, tmavě šedý koberec naopak velmi nízký.

Hlavním zdrojem světla v prostoru je osvětlovací soustava, jež je tvořena 130 světlomety ArenaVision MVF401 s vysokotlakými halogenidovými výbojkami MHN-SA 1kW (Tcp = 5 600 K, Ra = 90), které jsou umístěny v jakémsi výklenku (obr. 3). Světelný tok světlometů je směrován do matového bílého povrchu stropu; tím je vytvářena nepřímá složka osvětlení. Opálové sklo, které tento výklenek kryje a kterým světlo prochází (obr. 4), usměrňuje část světelného toku do bočních směrů a směrem dolů (obr. 5).

Protilehlá část obvodu předváděcí místnosti je lemována druhou osvětlovací soustavou, kterou tvoří stmívatelný zářivkový systém v zářezu krytém matovým sklem. Tato soustava 450 svítidel s lineárními zářivkami 58 W (Tcp = 6 500 K, Ra = 85) umožňuje na pozadí vytvořit vjem zamlžené rovnoměrné oblohy.

Obr. 3. Detail světlometové soustavy
Obr. 4. Výstup světla světlometové soustavy

Obr. 3. Obr. 4.

Celý osvětlovací systém je řízen z velínu tak, aby bylo možné vytvářet několik různých světelných atmosfér podle požadavků hodnotitelů. Výsledné osvětlení je velmi homogenní a rovnoměrné, jednotlivé zdroje světla nevytvářejí, na rozdíl od prodejních předváděcích místností, na karoseriích automobilů žádné světelné efekty.

Zajímavé jsou naměřené hodnoty osvětleností a jasů. Při regulaci světelného toku zářivkové soustavy na 60 % je průměrná osvětlenost v úrovni podlahy 2 270 lx při rovnoměrnosti 0,87. Vertikální osvětlenost na krajních točnách je 2 500 lx, na střední točně 3 300 lx. Instalovaný příkon osvětlení předváděcí místnosti je 184 kW.

Autoři projektu
Architekt: Jacques Ripault; Atelier d’Architecture Ripault-Duhart, Paříž, Francie
Návrh osvětlení: Roger Narboni, Sara Castagnéová; Agence Concepto, Bagneaux, Francie
Spolupráce Philips: Jean Denost

Philips ČR spol. s r. o. Lighting
Šafránkova 1
155 00 Praha 5
tel.: 233 099 111
fax: 233 099 326
e-mail: jakub.wittlich@philips.com
www.philips.cz