časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Architekturní osvětlení zámku Jemniště

|

číslo 3/2005

Architekturní osvětlení zámku Jemniště

Ing. Radek Panchartek, Miroslav Hajzler,
Enika Nová Paka

Asi v polovině cesty z Benešova směrem na Vlašim je obec Jemniště se stejnojmenným zámkem. Po cestě krátkou alejí, tvořenou mohutnými lipami, návštěvník stane před kovanou zámeckou bránou. Za ní v čele nádvoří stojí hlavní budova jednopatrového barokního zámku s mansardovými střechami. Po obou jejích stranách se táhnou nízké, dříve hospodářské budovy. Uprostřed je fontána s barokními soškami.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 4.

Obr. 1. Celkový pohled na budovu zámku Jemniště ve dne
Obr. 2. Fontána v průčelí budovy nasvícená ponornými svítidly UWF 10/75
Obr. 4. Vchody do hospodářských budov jsou nasvíceny zemními svítidly Cricket 26

Zámek nechal postavit František Adam Trauttmansdorf v roce 1754 podle plánů významného architekta Františka Maximiliána Kaňky. Zámek byl využíván jako letní sídlo a byl proslulý velkolepými zahradními slavnostmi, pořádanými ve francouzské zahradě u zadní strany zámku. Nejhonosnější místností je taneční sál, který prostupuje obě podlaží. Za pozornost stojí i zámecká kaple sv. Josefa s freskou nanebevzetí Ježíše Krista a oltářem s plastikou kalvárie. V roce 1868 se novým majitelem zámku stal Zdeněk ze Šternberka. Nyní je zámek v majetku Jiřího Šternberka, který s rodinou obývá jeho levé křídlo, ve kterém se neprovádí. Zámek je běžně přístupný, některé prostory jsou pronajímány na svatby nebo jiné společenské akce.

Obr. 3.

Obr. 3. Ve spodním rezervoáru fontány jsou tři svítidla UWF 10/75, v horní číši další dvě téhož typu

Současný majitel stál také za projektem nového osvětlení hlavní budovy zámku. Svítidla montovala firma Jiřího Matouška MCE Čerčany, přičemž použila svítidla od firem SBP a ing. Castaldi illuminazione, dodaná firmou Enika s. r. o. Nová Paka. Obě firmy jsou známy mimo jiné i realizací nasvícení hradu Český Šternberk (SVĚTLO č. 3/2002, str. 14). Návrh osvětlení zámku je dílem diplomovaného projektanta Otakara Vávry z Vlašimi.

Požadavek byl nasvítit především hlavní budovu zámku, bývalé hospodářské budovy vybavit pouze orientačním světlem a jako solitéry nasvítit fontánu a sošky na nádvoří. Záměrem bylo vytvořit scenérii, jejíž dominantou bude nasvícená budova vystupující z temného pozadí.

Průčelí hlavní budovy osvětluje dvojice světlometů LEO/A s asymetrickými reflektory od firmy SBP, osazenými sodíkovými výbojkami SON-T verze COMFORT s příkonem 400 W. Světlomety jsou zabudovány v kamenité drti rozprostřené před vchodem. Navíc jsou umístěny u paty mladých stromků tak, aby nepůsobily jako nežádoucí prvek. Pozornost pozorovatele mají naopak přitahovat koruny stromků, nasvícené zemními svítidly D27 POWERDISC/ SW od firmy ing. Castaldi illuminazione se sodíkovými výbojkami SON-T o příkonu 100 W. V současné době ještě není efekt dokonalý; zeleň musí dorůst do požadovaných rozměrů. Podobně jsou nasvíceny stromky rostoucí v ostrůvcích bezprostředně za vstupní kovanou bránou.

Obr. 5.

Obr. 5. Nasvícená budova zámku vystupuje z tmavého pozadí

Ve středu nádvoří stojí fontána, jež je obklopena barokními soškami ve vrcholech pomyslného čtverce kolem fontány. Na sošky dopadá světlo z drobných svítidel Jaguar s halogenovými žárovkami o příkonu 50 W. Bílé světlo podtrhuje chladnou šeď opracovaného kamene. Fontána je osazena pěti ponornými svítidly UWF-10/75 s dichroickými halogenovými žárovkami s příkonem 75 W/12 V. Tři jsou ponořena v dolním, větším rezervoáru a zbývající dvě v horní číši. I zde je využito bílé světlo halogenových žárovek, v tomto případě změkčené průchodem vodním sloupcem.

Oba boční trakty jsou nasvíceny svítidly LEO, tentokrát rozmístěnými po dvojicích na střeše sousedních hospodářských budov. Aby co nejméně rušila, jsou na obou stranách „zamaskována„ za komínem tak, jak to dovolila vyzařovací charakteristika. Tím, že je hlavní budova nasvícena zboku, jsou plasticky prokresleny ozdobné prvky fasády a střešních mansard. Za světelný zdroj byly vybrány opět sodíkové výbojky SON-T verze COMFORT. Tentokrát byl zvolen příkon pouze 250 W, aby dominantní zůstala střední část budovy s hlavním vchodem.

Obr. 6.

Obr. 6. Průčelí budovy nasvětlují světlomety Leo osazené sodíkovými výbojkami SON-T verze Comfort a skryté v ostrůvcích zeleně

Hospodářské budovy, postavené symetricky po obou stranách zámku, jsou vybaveny jen orientačním osvětlením. Před třemi vchody v každé z obou budov byly vytvořeny konstrukce z ocelového drátu velké tloušťky, jež jsou určeny za podpěru pro popínavé rostliny. U paty těchto konstrukcí jsou osazena zemní svítidla CRICKET 26/71 s hliníkovými krycími kroužky a halogenidovými výbojkami HQI-T o příkonu 70 W. Na obrázcích je vzhled budov ještě surový, až rostliny vzrostou, bude v létě výsledek mnohem romantičtěji.

Všechny použité světelné zdroje jsou od firmy Philips. Při jejich výběru byla prioritou celková barevná kompozice a záměr investora. Pro nasvícení fasády byly zvoleny sodíkové výbojky COMFORT s lepším podáním barev (index Ba = 60), protože klasické výbojky s teplotou chromatičnosti asi 1 950 K dosahují pouze asi třetiny uvedené hodnoty. Díky tomu nevznikl žlutý svit, jenž je znám z uličního osvětlení některých našich měst. Měkké světlo s teplotou chromatičnosti 2 150 K naopak podtrhlo žlutavou barvu fasády a štukové ozdoby barokní budovy.

Obr. 7.

Obr. 7. Sošky jsou nasvíceny malými světlomety Jaguar

Pro nasvícení zeleně a kamenných solitérních prvků byly vybrány halogenové žárovky s bílým světlem, které zachovává přirozenou barvu vegetace a vzniklé ostré stíny listů dávají plasticitu korunám stromků. Podobně bílé světlo podtrhuje chladnou krásu kamene.

Koncepce osvětlení vychází z celkové dispozice zámku, mohutná budova v záři světlometů majestátně vystupuje ze tmy, zatímco na celém rozsáhlém nádvoří je zachována tichá intimita, kterou jako by hlídaly čtyři barokní sošky.

D27 POWERDISC

D27 je výkonné zemní svítidlo vhodné pro nasvětlování architektonických detailů moderních i historických budov, k osvětlení pěších zón, parků a zahrad. Vyrábí se v mnoha verzích, které je možné osadit různými světelnými zdroji, počínaje halogenovými žárovkami s příkonem 60 až 150 W, přes rtuťové výbojky o příkonu 80 až 125 W, halogenidové výbojky s příkonem 35 až 150 W, sodíkové výbojky s příkonem 70 až 100 W po úsporné kompaktní zářivky o příkonu 26 až 42 W. To umožňuje architektům a projektantům snadno vybrat světelný zdroj, který svým výkonem a barvou světla odpovídá architektonickému záměru.

Obr. 8.

Obr. 8. Svítidlo POWERDISC vestavěné do zámkové dlažby

Předností svítidla je možnost nasměrovat reflektor svítidla v rozsahu 20°. Tím lze vyrovnat drobné nepřesnosti v osazení svítidla, ale především nasvítit stěny budov, přestože je svítidlo umístěno u paty zdi. Při osazení kompaktními zářivkami lze dosáhnout nízké povrchové teploty krycího skla a svítidlo používat na veřejně přístupných místech a v budovách.

Tělo svítidla je vyrobeno z technického polymeru vyztuženého skleněnými vlákny, krycí sklo je bezpečnostní, tvrzené, tloušťky 8 mm. Při správném osazení může být svítidlo bez následků přejeto motorovým vozidlem o hmotnosti do 1 500 kg. Jsou-li použity předepsané připojovací kabely, poskytuje krytí IP67.

Není bez zajímavosti, že design svítidla POWERDISC byl již několikrát oceněn, v evropské soutěži v designu Light of the future dokonce zvítězil.

ENIKA, spol. s r. o.
Nádražní 609
509 01 Nová Paka
tel.: 493 773 311
fax: 493 773 322
e-mail: enika@enika.cz
http://www.enika.cz