časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo tiskem
14. 12. 2020. V elektronické verzi na webu 18. 12. 2020.

Veletrhy a výstavy
Ohlédnutí za dvacátým druhým ročníkem Designbloku
Soutěž časopisu Světlo na veletrhu FOR ARCH a FOR GARDEN 2020

Architekturní a scénické osvětlení
Světelný design v kostce – Část 48
Světelný design pro show Vivaldianno
Světlík – dílna se světlem a o světle pro děti

Architekturní osvětlení zámku Holešov

|


Architekturní osvětlení zámku Holešov

Ing. Radek Panchartek, Enika, spol. s r. o.

Jednou z významných ranně barokních památek v Holešově je kdysi honosná budova zámku z druhé poloviny 17. století, stavebně dokončená v 18. století. Zámek tvoří dvouposchoďová čtyřkřídlá budova s šestibokými nárožními věžemi.

Předností objektu jsou jeho barokní fasády, které vyniknou především při pohledu z rozsáhlé zámecké zahrady a parku, dále jeho symetrická (téměř čtvercová) kompozice a bohatá štuková a plastická výzdoba interiérů, která ze zámku činí ranně barokní památku prvořadého významu. Celá zámecká budova je obehnána příkopem, přes nějž vedou zděné mosty k přednímu i zadnímu průčelí.

Obr. 1. Zámek Holešov
Obr. 2. Svítidla Leo jsou chráněna proti rozbití ochrannou mřížkou
Obr. 3. Umístění svítidel v bývalém vodním příkopu; kabely uložené v lištách postupně zakryjí popínavé rostliny, stejně jako v zadní části příkopu poblíž věže

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Zámek byl v minulosti honosným sídlem, které bylo vyhlášeno zahradou a parkem se sítí kanálů, vodopádů a bazénů s kamennými figurami. V jeho prostorách se konaly zvláště koncem 19. století velkolepé zahradní slavnosti, hudební produkce a divadelní představení. Ta se odehrávala především v sale terreně; to byl sál velkolepě vyzdobený postavami bájných Atlantů a římskými sloupy.

Na stavu zámku se značně podepsal vliv veřejné komunikace, která přetíná kdysi uzavřené předzámčí a zatěžuje budovu nadměrným provozem motorových vozidel.

Obr. 4. Průčelí zámku v noci, jak je vidět z náměstí F. X. Richtera
Obr. 5. Pohled na rozsvícené světlomety v bývalém vodním příkopu
Obr. 6. Detail rohové věže; všechny světlomety jsou z pohledové strany ukryty za vegetací

Obr. 4. Obr. 5. Obr. 6.

Vzhledem k významu a stavu budovy bylo rozhodnuto o její postupné rekonstrukci ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Na základě toho rozhodnutí byl zajištěn stav budovy a byly zahájeny práce na rekonstrukci zámecké zahrady podle dobových dokumentů a plánů.

V této souvislosti se objevil požadavek na nasvětlení zámku. Požadavek vznesl majitel budovy, kterým je Městský úřad Holešov. Ten používá prostorný sál v severovýchodním křídle s rozsáhlou a hodnotnou barokní výzdobou jako obřadní síň. Další prostory jsou využívány jako městská knihovna, městský archiv a městské muzeum.

Podle požadavku městského úřadu, zastoupeného p. Grossem, který má údržbu městských budov na starosti, byla zpracována světelná studie. Oslovený velkoobchod Elvo a. s. Brno úzce spolupracuje s dovozcem italské firmy SBP, firmou Enika s. r. o. Nová Paka, která nabízí i bezplatné zpracování počítačových světelných studií programem CADE Lighting.

Obr. 1.

Obr. 7. Denní a noční pohled na průčelí zámku

Po obhlídce místa a po prostudování situačních plánů na osvětlení celého zámku byla studie zpracována, přičemž v první fázi bude nasvětleno pouze průčelí, které je pohledovou stranou viditelnou již z náměstí, a tvoří tak jednu z optických dominant města.

Po zhotovení byla studie předložena ke schválení. Následovala světelná zkouška omezeného rozsahu, které se za dodavatelskou firmu ELVO zúčastnil Ing. Radek Zajíc a za město p. Gross. Památkový úřad, který měl ve věci konečné slovo, výsledný návrh schválil. Montáží vybraných světlometů firmy SBP, dodaných firmou Enika s. r. o. Nová Paka, byla pověřena firma EMKa-Miroslav Kunc Holešov.

Obr. 7.

Realizace osvětlení

Aby svítidla nenarušovala fasádu budovy, byla umístěna do zámeckého příkopu, kde jsou před zraky návštěvníků kryta živým plotem. Na vnější stěnu příkopu byly připevněny výkonné světlomety LEO/S 402-94-CR pro světelné zdroje s příkonem maximálně 400 W se symetrickou vyzařovací charakteristikou. Svítidla byla osazena vysokotlakými sodíkovými výbojkami Philips SON-T 400 W s paticí E40 v provedení Pro, které se vyznačují lepším podáním barev. Vysokotlaké sodíkové výbojky byly zvoleny proto, aby barva světla korespondovala s barvou fasády. Světlomety mají pouzdra v šedé barvě, takže na betonové stěně nejsou příliš nápadné, a jsou upevněny standardně dodávanými úchyty. Skla jsou proti rozbití chráněna ochrannou mřížkou z ocelového galvanizovaného drátu.

Světlomety Leo jsou umístěny v příkopu rovnoměrně po celé délce průčelí. V rozích jsou doplněny světlomety Ypsilon 150/C-94-CR s osově souměrnou vyzařovací charakteristikou, osazenými vysokotlakými sodíkovými výbojkami Osram NAV-TS SUPER s příkonem 150 W a paticí Rx7s. Menší světlomety ze dvou stran nasvětlují šestiboké zámecké věže. Zvolení světlometu s osově souměrnou vyzařovací charakteristikou je pro objekty podobného charakteru ideální.

Obr. 8.

Obr. 8. Půdorysné schéma rozmístění světlometů EL1 – světlomet LEO/S 402-94-CR, EL2 – světlomet Ypsilon 105/C-94-CR

Hlavním objektem průčelí je vchodová brána s portálem, který je osvětlen malými světlomety Jaguar 02-85 s 60W žárovkami PAR 38 Economy flood s širokým rozložením svítivosti. Ty jsou uchyceny k podlaze balkonu a slouží k projasnění jeho stínu vrhanému na čelní stěnu.

Cílem architekturního osvětlení zámku je zdůraznit scenerii, která opticky uzavírá výhled z náměstí. Nasvětlení vstupního křídla zámku je jen jeho první fází. S postupným uvolňováním financí z rozpočtu města by mělo být zcela dokončeno a měla by být zahájena rozsáhlejší rekonstrukce samotné budovy.

Protože budova je symetrická, byly k dokončení navrženy stejné světlomety. Liší se pouze jejich počet, protože boční trakty jsou nepatrně delší a příkop není přerušen mosty.

Světlomety Leo v architektuře

Světlomety Leo od italské firmy SBP, dodávané na český trh firmou Enika s. r. o. Nová Paka, jsou kompaktní svítidla středního výkonu. Příkon světelných zdrojů může být v rozsahu 100 až 400 W.

Jejich předností je, že se vyrábějí s velkou škálou vyzařovacích charakteristik od symetrické, přes asymetrickou, kruhovou po sinusovou, která je vhodná pro osvětlení přístupových komunikací. Vyzařovací charakteristiky lze upravit kruhovou clonou, mřížkou proti oslnění, matným nebo prismatickým sklema.

Světlomety Leo jsou určeny pro halogenidové nebo vysokotlaké sodíkové výbojky. Možnosti jejich využití rozšiřuje množství doplňků, jako jsou výložníky, ochranné mřížky, clony nebo úchyty pro upevnění svítidel na stožáry nebo na stěny objektů.

Světlomety Leo nabízejí široké možnosti využití v architektuře a je vhodné je použít k nasvětlování samotných objektů, jejich architektonických detailů nebo dílčích celků, např. věží, výklenků apod.

Foto: Václav Šourek

ENIKA, spol. s r. o.
Nádražní 609
509 01 Nová Paka
tel.: 493 773 311
fax: 493 773 322
e-mail: enika@enika.cz
http://www.enika.cz