časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Architekturní osvětlení hradu Český Šternberk

|

číslo 3/2002

Architekturní osvětlení hradu Český Šternberk

Ing. Radek Panchartek, ENIKA s. r. o. Nová Paka

Hrad Český Šternberk se nachází na skalním masivu nad řekou Sázavou, nedaleko Benešova, asi 40 km jihovýchodně od Prahy. V současnosti patří mezi nejstarší a nejnavštěvovanější české hrady.

Obr. 1. Obr. 3.

Hrad byl založen pánem Zdeslavem z Divišova v roce 1241 za vlády Přemysla Otakara II.

Původně byl postaven jako raně gotický hradní palác, obehnaný vysokou zdí ukončenou západní věží, zahrocenou směrem k západu, a válcovou jižní věží, oddělenou od hradu hlubokým příkopem. Majitelé vždy věnovali obraně hradu velkou pozornost. Během 15. až 17. století byl příkop prohlouben a byly postaveny mohutné a vysoké hradby, které propojily jednotlivé části hradu. Ale ani silné opevnění nezabránilo tomu, aby byl hrad roku 1467 dobyt a pobořen vojsky Jiřího z Poděbrad. V tomto období byl hrad přestavěn. K dalším přestavbám došlo až po třicetileté válce, kdy Václav Jiří Holický nechal hrad nákladně opravit v raně barokním slohu. Barokní úpravy se dotkly hlavně interiéru hradu.

V roce 1949 přešel hrad pod státní správu a v roce 1991 se vrátil zpět do vlastnictví rodu Šternberků. Hrad nyní vlastní hrabě Zdeněk Šternberk, který na hradě i žije.

Obr. 2.

Současný majitel hradu byl i hlavním investorem nového osvětlení hradních budov a skalního masivu, na kterém je hrad postaven. Osvětlení s použitím exteriérových svítidel firmy SBP, na český trh dodávaných firmou Enika s. r. o. Nová Paka, montovala firma MCE Čerčany pana Jiřího Matouška. Všechna použitá svítidla mají krytí IP65.

Hrad je zvláštní tím, že existuje jen jedna pohledová strana směrem od řeky Sázavy (obr. 1). Při návrhu bylo rozhodnuto osvětlit i skalní masiv, na kterém hrad stojí, a tím podtrhnout mohutnost celé stavby.

Pro osvětlení byla použita svítidla 5 STAR 2/5 se symetrickým vyzařováním. Kompaktní plášť svítidla má vysoké krytí proti vodě a prachu. Jeho lehká konstrukce a koncepce s velmi snadnou výměnou světelného zdroje je předurčuje pro umístění na různé výložníky. Protože svah pod hradem je kryt porostem, který hlavně ve vegetačním období dosahuje značné výšky, byla svítidla upevněna na poměrně subtilní ocelové sloupky o výšce 3 m s povrchovou úpravou zeleným komaxitem. Svítidla jsou na stožáry umístěna po dvojicích (obr. 2), aby se zmenšil počet rušivých prvků, i když ve dne si jich, vzhledem k barevné úpravě, běžný návštěvník jen těžko všimne. Svítidla byla osazena halogenidovými výbojkami HQI-T, které svým bílým světlem a ostrými stíny prokreslují šedou skalní stěnu a opěrné zdi hradu a zdůrazňují jejich nedobytnost.

Pro osvětlení hradního paláce byla zvolena svítidla LEO/S osazená sodíkovými výbojkami SON-T v provedení COMFORT, které při teplotě chromatičnosti 2 150 K vykazují lepší podání barev (index podání barev Ra = 60). Světelné spektrum se zdůrazněným nažloutlým odstínem vytváří měkčí stíny, vhodně korespondující se světle okrovou fasádou hradu. Rozdíl v podání barev výbojkami v provedení COMFORT je jasně patrný na fotografii (obr. 3), kde je vidět i uliční osvětlení obce v podhradí, osazené klasickými vysokotlakými sodíkovými výbojkami s teplotou chromatičnosti kolem 1 950 K (index podání barev Ra = 20).

Trochu jako exteriérový solitér působí vysoká válcová jižní věž, oddělená od kompaktního tělesa hradního paláce. Vzhledem k jejímu tvaru byla osvětlena svítidly COMET s asymetrickou vyzařovací charakteristikou, opět osazenými vysokotlakými sodíkovými výbojkami SON-T v provedení COMFORT, aby byl i v noci při stejném podání barev jasně patrný rozdíl v barevném provedení fasád obou staveb.

Obr. 4.

Závěrečnou prací bylo osvětlení členité střechy budov s věžičkou v severozápadním traktu. Svítidla YPSILON byla zvolena s ohledem na jejich malou hmotnost, vysokou odolnost pláště proti povětrnostním vlivům a příznivou vyzařovací charakteristiku. Halogenidové výbojky korespondují barvou světla s osvětlením skály pod hradními budovami a uzavírají celkovou barevnou koncepci tak, aby vynikly teplé odstíny okrové fasády, kontrastující se studenou šedí skalního bloku.

Koncepce osvětlení byla navržena s cílem zdůraznit významné architektonické prvky mohutného tělesa hradního paláce a fortifikačních staveb, v harmonii se skalním masivem, který ještě podtrhuje majestátnost středověké stavby. Celkový koncept i výsledné provedení jsou vysoko hodnoceny nejen zadavatelem a investorem, ale i laickou veřejností a vytvářejí novou romantickou noční dominantu Posázaví. Osvětlený hrad (obr. 4), vypínající se nad řekou a zrcadlící se v jejích vodách, působí až pohádkovým dojmem a přitahuje zraky všech lidí projíždějících nebo procházejících kolem.

ENIKA spol. s r. o.
Nádražní 609
509 01 Nová Paka
tel.: 493 773 311
fax: 493 773 322
e-mail: enika@enika.cz
http://www.enika.cz