Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo tiskem
15. 6. 2018. V elektronické verzi na webu 16. 7. 2018.

Příslušenství osvětlovacích soustav
Večer s Foxtrotem na Českém nebi

Veřejné osvětlení
Nadčasové svítidlo pro veřejné osvětlení – Streetlight 11
Ovládání veřejného osvětlení

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

For Arch 2018 – Jak dosáhnout chytrého a bezpečného domova Bezpečný domov je jedním z nejdůležitějších aspektů spokojeného života. Nestačí jen…

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Více aktualit

Architektonické osvětlení Východočeského divadla v Pardubicích

číslo 4/2003

Architektonické osvětlení Východočeského divadla v Pardubicích

Ing. Jiří Černý, Artechnic – Schréder a. s.

Úvodem…

„Prkna, která znamenají svět„ nejsou jen jeviště divadel a herecké výkony, ale i architektura jejich budov zasazená do okolního prostředí a korespondující s okolními stavbami.

V případě pardubického divadla došlo k unikátnímu spojení funkčnosti stavby a jejího vzhledu tak, že vznikl harmonický objekt zasazený do centra pardubického náměstí.

Pardubické Východočeské divadlo, nazývané také Městské, bylo postaveno podle plánů pražského architekta A. Balšánka, který navrhl na svou dobu velmi moderní divadelní budovu, s krásným průčelím, vybavenou nezbytnými technickými systémy umožňujícími realizovat i nejnáročnější divadelní hry.

Secesní budova s monumentálním průčelím je vyzdobena obrazy F. Urbana Libušin soud a Žižka před Prahou, včetně osmi medailonů významných českých operních skladatelů a dramatiků realizovaných malířem B. Vlčkem.

Umístěním divadla v centru města, jeho moderním řešením a pečlivým výběrem divadelních her se divadlo stalo středem kulturního života nejen v Pardubicích, ale i pro daleké okolí východočeské metropole.

V letošním roce byla dokončena celková rekonstrukce divadla, která navazuje na předcházející úpravy divadelního zázemí a novelizaci jeviště. Vedení města spolu s architektem přestavby divadla p. arch. Řepou rozhodlo dokončit rekonstrukci divadla jeho slavnostním nasvícením, s požadavkem umocnit krásu divadelního průčelí netradičním nočním osvětlením.

Při řešení uměleckého návrhu jsem vycházel z představy nasvítit divadlo více scénicky než architektonicky tak, aby celkový vjem nasvícení na jedné straně nerušil pozorovatele velkým množstvím ploch nasvícených různou intenzitou, ale na straně druhé aby upozornil na krásu divadelní secesní budovy.

Popis architektonického osvětlení divadelní budovy

Základem slavnostního osvětlení budovy je zvýraznění její přední fasády pomocí soustavy světlometů instalovaných v chodníku, v zábradlí u hlavního vchodu, na balkoně, střeše divadla a sloupu před budovou.

Boční stěny budovy jsou nasvíceny plošně ze sloupů veřejného osvětlení umístěných v boční uličce a v parku sousedícím s divadlem. Z důvodu budoucí rekonstrukce parku je instalované boční osvětlení budovy definováno jako dočasné.

Bylo rozhodnuto, že osvětlení budovy bude rozvrženo na dvě hlavní skupiny:

  • stálé, denní osvětlení,
  • slavnostní, premiérové osvětlení.

Stálé osvětlení divadla je určeno pro každodenní provoz, je připojeno na městský rozvod architektonického osvětlení a vykresluje základní obrysy budovy s intenzitou srovnatelnou s okolními osvětlovanými objekty.

Základem slavnostního premiérového osvětlení jsou světlomety instalované na balkoně a střeše divadla, které zdůrazňují plasticitu reliéfních částí fasády a jasové kontrasty umocňují vizuální vjem pozorovatelů.

Umělecké dílo – génius – instalované na střeše budovy je osvětleno kombinací bílého a zeleného světla, světlomety osvětlují viditelné partie sochy a zároveň zvýrazňují její měděnkou pokryté boční partie.

Dosvětlení a změkčení bodového osvětlení předních partií budovy divadla je realizováno svítidly umístěnými na sloupu veřejného osvětlení před divadlem, s kombinací bílého světla (3 000 K) – zdroj CDM – T (Philips) a žlutého (2 000 K) – zdroj SONT+ (Philips).

Technické řešení

Před vlastním uměleckým návrhem byly změřeny jasy okolí budovy a jas pozadí.

Důležitým hlediskem, podle kterého byly stanoveny potřebné hodnoty osvětlenosti budovy, byl průměrný činitel odrazu omítek a barevných ploch, který byl změřen. Jeho hodnota je pro bílé plochy 70 %, pro barevné části fasády 35 %.

Na základě výše uvedených údajů byla zvolena průměrná jasová úroveň osvětlení s uvažováním možných pozorovacích vzdáleností:

  • průčelí divadla 15 cd/m2,
  • boční stěny divadla 8 cd/m2.

Nejdůležitější a zároveň nejhezčí částí divadelní budovy je její průčelí. Zvolený systém osvětlení tuto partii výrazně akcentuje, zatímco boční stěny divadla jsou plošně osvětleny kombinací žlutého a bílého světla s nižší průměrnou jasovou úrovní.

Aby se divadlo vizuálně odlišilo od okolních budov, byla osvětlovací soustava průčelí navržena jako kombinace plošného a bodového osvětlení, které zdůrazňuje architektonické detaily stavby.

Pro zvýraznění sochy génia, který je vyroben částečně z mědi pokryté zelenou měděnkou, byla zvolena kombinace čtyř světlometů s úzkým světelným svazkem, z nichž dva jsou osazeny výbojkami CDM-R/PAR 30 (Philips) bez filtru a dva se stejným zdrojem osvětlují sochu zeleným světlem. Vzájemná konfigurace rozmístění a směrování svítidel zdůrazňuje obrysy sochy a barevně zviditelňuje její měděný povrch.

Použité světlomety ART 004 (Artechnic) osvětlující divadlo jsou osazeny zdroji CDM – R 70 W/PAR 30 (Philips), pozice ST60 a ST61, dva světlomety ART 004 (Artechnic) jsou vybaveny zeleným filtrem, označení ST70 a ST71.

Směrové osvětlovací systémy umístěné na fasádě průčelí divadla jsou typu ART 004, osazené zdroji CDM – R 70W s úhlem svazku 10°, pozice ST20, ST21, ST30, ST31, ST70, ST71, a svítidly ART 004 se zdroji CDM – R 35W s úhlem svazku 10°, označení ST40, ST41, ST60, ST61.

Vertikální sloupy situované vedle schodiště divadla jsou osvětleny pozemními svítidly ART 006 (Artechnic) umístěnými v zábradlí. Světlomety jsou osazeny zdroji CDM – R 70 W s úhlem svazku10° a jsou opatřeny protioslňujícími mřížkami. Základní konfigurace směrových osvětlovacích systémů je na obr. 1.*)

Plošné dosvětlení předních boků fasády je realizováno šesti pozemními svítidly typu TERRA (Schréder), osazenými zdroji CDM – TD 70 W, světlomet 1435 (ST80, ST81, ST83, ST84, ST85).

Efektové osvětlení zábradlí balkonu divadla je realizováno šesti zářivkovými svítidly osazenými speciálními zdroji Philips typu TLD reflex super 80, které svým úzkým vyzařovaným světelným svazkem zdůrazňují tvar a pozlacené zábradlí (označení ST50, ST51, ST52, ST53, ST54, ST55).

Protože směrové nasvícení přední části divadla realizující ideový záměr scénického slavnostního osvětlení na straně jedné a vysoký kontrast na straně druhé mohou rušivě působit na diváka, jsou na stožáru veřejného osvětlení umístěného před průčelím divadla instalovány světlomety NEOS 2 (Schréder) osazené zdrojem 150 W SONT+(Philips) a světlomet FOCAL (Schréder) osazený zdrojem CDM – T 150 W (Philips) (ST92, ST93), které změkčují vysoké kontrasty dané svítidly s úzkým svazkem. Kombinace sodíkové výbojky s teplým barevným odstínem a výbojky CDM – T s teplotou chromatičnosti 3 000 K zdůrazňuje barevnost fasády. Optický nástavec na světlomet FOCAL zároveň realizuje přední osvětlení sochy génia.

Obr. 3.

Boční části divadla jsou osvětlovány vždy dvojicí plošných světlometů typu NEOS 2, osazených kombinací vysokotlakého sodíkové výbojky SONT+(Philips) a výbojky CDM – T (Philips). Označení svítidel je ST90, ST91, ST94, ST95, ST96, ST97. Základní konfigurace plošných osvětlovacích systémů divadla je na obr. 2.*)

Slavnostní premiérové osvětlení divadla je na obr. 3.

Pro architektonické osvětlení divadla bylo použito 32 svítidel s instalovaným příkonem 1970 W.

Závěr

Závěrem bych chtěl poděkovat za výbornou spolupráci hlavnímu architektovi realizace rekonstrukce divadla p. arch. Řepovi. Zástupci realizační firmy ELREG p. Ing. Pulicarovi a zástupci správce veřejného osvětlení města Pardubice p. Ryšánkovi děkuji za spolupráci při realizaci slavnostního osvětlení.

Díky patří i zástupcům firmy Philips, kteří mi poskytují technické informace o nejnovějších výrobcích. Tím umožnili vývoj nových typů svítidel, která byla pro slavnostní osvětlení divadla použita.

Světelnětechnický návrh a výpočty osvětlení: Artechnic – Schréder a. s., Ing. Jiří Černý
Realizace: Kabelové systémy ELREG Pardubice
Foto: Mgr. Zdeněk Stuchlík

Artechnic – Schréder a. s.
Vinohradská 74, 130 00 Praha 3
tel.: 222 522 930, fax: 222 521 722
mobil: 603 164 603
e-mail: info@artechnic-schreder.cz
http://www.schreder.com


*) Obr. 1 a obr. 2 jsou z důvodu velikosti publikovány pouze v tištěné podobě časopisu.