časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem
18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Aktivní světlo – první systém řízení osvětlení emocemi

|

číslo 1/2003

Aktivní světlo – první systém řízení osvětlení emocemi

Richard Kaloč, ELIOS lighting s. r. o.

Systém LUXMATE Emotion

Snahou moderních systémů řízení osvětlení, ale i celého odvětví světelné techniky je přiblížit se vlastnostem a především neomezeným možnostem denního světla. Z hlediska podání barev světelných zdrojů, množství světla nebo spektrálního složení záření již bylo dosaženo velkého pokroku. Bez uvedení výsledků těchto snah do praxe si dnes nikdo v podstatě ani nedokáže náš život představit. Řídicí systémy osvětlení kombinované s moderními svítidly nabízejí efektivní možnosti jejich využití. Je tomu tak z hlediska úspor i z hlediska komfortu, které uvedené systémy poskytují v podobě exaktních světelnětechnických veličin nebo subjektivních pocitů, jež člověk vždy vnímá.

Obr. 1.

Například ovládání po telefonu nebo pomocí internetu v současné době nikoho nepřekvapí. To, co se však moderní technice doposud nepodařilo postihnout, je dynamičnost denního světla. Myslím si, že je to jeden z dluhů, který světelná technika vůči přírodě i vůči nám ještě má. Je to jev, který si člověk příliš neuvědomuje, protože venkovní prostředí a denní světlo jsou pro něj stále přirozené. Jistě by mnozí z nás naprosto přesně poznali rozdíl mezi denním a umělým světlem, kdyby jediným rozlišovacím kritériem byl zrakový vjem z osvětlení. Ten obrovský rozdíl je právě v dynamičnosti, která příznivě ovlivňuje naši výkonnost, náladu a celkovou psychickou pohodu. Napodobit tyto vlastnosti světla se více či méně úspěšně snaží mnoho výrobců. Většinou jde pouze o změnu intenzity pomocí stmívání, řízenou určitým programem. Oproti dennímu světlu však nelze dosáhnout tak velkých rozdílů intenzit světla, aby to bylo příjemné, a především nahodilosti změn, které jsou pro denní světlo tak typické. Dalším krokem v tomto směru vývoje je snaha výrobců řídicích systémů nabídnout nejen dynamiku absolutních hodnot (pouze intenzity světla), ale i dynamiku změny barev, tedy barevného vjemu.

Příkladem takového výrobku je nový produkt firmy Luxmate Controls GmbH, systém Luxmate Emotion s jedinečnou funkcí dynamické změny barev, která se příznačně nazývá active light. Volně lze uvedené označení přeložit jako „aktivní světlo„. Nejedná se pouze o vlastnost samotného výrobku, ale i o možnost, jak „pozvednout„ osvětlení takovým způsobem, aby i naše mysl byla v takto vytvořeném prostředí aktivní. Zmiňované prostředí sice bude vždy umělé, ale čas ukáže, jak pozitivní vliv může uvedený doplněk osvětlení mít na lidský organismus a celkovou psychickou pohodu člověka – a to jak při vyvíjené aktivitě, tak při odpočinku (obr. 1).

Obr. 2.

Aktivní světlo je prezentováno sekvencemi, v nichž jsou definovány rychlosti změn barev, počty opakování a barvy samotné. Sekvence jsou spouštěny tlačítky světelných scén na dotykovém panelu (až šestnáct různých scén). Scény mohou být nastaveny jako statické (pouze určitá barva), nebo obsahují již zmíněné sekvence. Každý vnímá barvy individuálně, rovněž oblíbenost barevných odstínů bude různá. Proto lze v rámci barevné sekvence exaktně nastavit barvy, kterými sekvence prochází nebo ve kterých po zvolenou dobu setrvává. Uvedený postup zvládne v podstatě i laik, neboť celé programování je řešeno jako intuitivní, využívá šestipalcový dotykový panel, jenž pracuje ve velmi příjemném vizuálním prostředí, přičemž je možné použít vlastní popisky. Dotykový panel je v systému ovládacím i nastavovacím prvkem (obr. 2).

Jednotlivé barvy lze jednoduše vybírat z barevné palety (nastavené výrobcem) v jednom ze zobrazení nabídky funkcí panelu Emotion (obr. 3).

V případě, že předem nastavená paleta barev nedostačuje, může si náročný uživatel pomocí složkového systému RGB vytvořit barvu vlastní. Toto aditivní míchání barev je nabídnuto v další úrovni nabídky funkcí dotykového panelu, kde je možné každou složku po malých krocích posílit nebo naopak zeslabit (obr. 3 – na panelu vpravo nahoře). Vytvořené barevné sekvence se uloží do paměti. Poté je lze velmi snadno vyvolat libovolnou světelnou scénou na dotykovém panelu nebo jednoduše tlačítkem, které je zapojeno do tohoto malého systému. V každém případě i malá změna pouze odstínu barev, s pozvolnými přechody, které člověk téměř nebude vnímat, a dlouhými časy opakování, může v daném interiéru vést k nevídaným změnám nálad.

Obr. 3.

Co se týče použití ve svítidlech, zatím jde o speciální svítidla, co se týče využití ve světelných zdrojích, jde o lineární zářivky a zdroje LED. Jelikož však Luxmate Controls GmbH nabízí tuto funkci v rámci svého systému Luxmate Emotion, využívajícího protokol DALI, je možné u zářivkových svítidel instalovat jakýkoliv stmívatelný předřadník kompatibilní s DALI. Tím je rozšířena i množina svítidel použitelných pro tento jistě velmi zajímavý světelný efekt. Aktivní světlo bylo představeno firmou Zumtobel Staff GmbH loni ve Frankfurtu nad Mohanem. K prezentaci byl využit systém Luxmate Emotion ve spojení se speciálně vyvinutými svítidly, tzv. Light Walls (použití je zřejmé z obr. 1), na nichž je patrný princip míchání barev při využití běžně prodávaných barevných zářivek R, G a B, tedy červené, zelené a modré.

Je až neuvěřitelné, že za stěnou, která má v každém okamžiku jinou barvu, a to bez jakkoliv patrných přechodů, se skrývají obyčejné barevné zářivky. Zde jsou trojice zářivek R, G, B v optimální vzdálenosti vzhledem k ploše svítidla (dnes lze objednat „stěnu„ velikosti až 3 100 × 1 550 mm) a v optimální vzdálenosti od povrchu propouštějícího světlo. Plocha, která propouští světlo, je vyrobena ze speciální difuzní fólie, jež vylučuje možnost vnímat jednotlivé světelné zdroje. Výsledkem je skutečně jednolitá barevná plocha. Její výsledná barva je dána právě přesným poměrem světelného výkonu jednotlivých zářivek. Protože se jedná o systém využívající protokol DALI, má každá zářivka svoji vlastní adresu a lze individuálně a přesně nastavit její světelný výkon v poměru k dalším barevným zářivkám.

Postupným stmíváním je možné vytvořit různé barevné odstíny, ale určitě je to pracné a zdlouhavé. Avšak s využitím dotykového panelu Emotion je tento krok snadný. Jednoduše se prstem na dotykovém panelu definuje např. oranžová barva stěny a systém barvu automaticky vytvoří a nastaví červené zářivky na světelný výkon 100 %, zelené na 13 % a modré na 0 % apod. Toto nastavení může udělat v podstatě každý i bez základní znalosti míchání barev, jelikož vše potřebné je již implementováno do programového vybavení dotykového panelu. Potom tedy už jen stačí jedním stiskem navolit žádanou barvu (obr. 3).

Obr. 4.

V oblasti luminiscenčních diod (LED) je systém míchání barev téměř shodný: míchá se zde světlo z barevných diod LED R, G, B. Speciální předřadné přístroje budou v krátké době uvedeny na trh (zejména firmou Tridonic), a to i se vstupním rozhraním DALI. Zdroje takto malých rozměrů nabízejí zajímavé aplikace, např. ve světlometech, které umí plynule měnit barvu vyzařovaného světla. Tyto výrobky již nabízí Zumtobel Staff GmbH v produktové řadě Phaos (obr. 4).

Omezení použití tzv. aktivního světla je dáno výkonem, zejména zdrojů LED (avšak výsledek je také velmi efektní). U zmíněných světlometů a svítidel LED je pro řízení barevných sekvencí využíván systém Luxmate Professional ve spojení se sekvenčními moduly. Výsledky míchání barev a sekvencí jsou totožné, ale nastavení takového systému již vyžaduje praxi a určitý čas. Ten zákazník ušetří použitím dotykového panelu a systému Luxmate Emotion.

Zdá se, že popisovaná funkce bude mít v budoucnu velmi pevné místo ve světelné technice a zúročí se v moderních trendech osvětlování obchodních ploch, recepcí, ale i soukromých prostorů či kanceláří. Lze si představit i úspěšnou aplikaci v odpočinkových místnostech dispečerských pracovišť, kde je vykonávána zrakově i psychicky velmi náročná práce, a proto je rychlá regenerace na prvním místě.

V současné době znamená systém Luxmate Emotion značný náskok před ostatními výrobci nejen malých systémů DALI (jeden systém může současně ovládat až 128 svítidel oproti 64 ve standardním provedení), ale i moderní techniky osvětlování, která neustále kráčí vpřed. Nepochybuji, že představený systém bude dokonalý po stránce řízení osvětlení i po stránce lidských emocí vyvolaných pozitivním světelným prostředím.

ELIOS lighting s. r. o.
Vlastislavova 11
140 00 Praha 4
tel.: +420 241 740 301, 4, 6
fax: +420 241 740 308
e-mail: elios@elios.cz
http://www.elios.cz
http://www.luxmate.cz