časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Akcie Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti v roku 2008

Ťažiskovými akciami SSTS (Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti) na rok 2008 bude Medzinárodná konferencia LUMEN V4 a odborný seminár Slovalux 2007. Druhý ročník Medzinárodnej konferencie LUMEN V4 sa uskutoční v Poľsku v meste Szyrk (hotel Orlie Gniazdo) a iste bude sviatkom svetelnej techniky nielen pre poľských, ale aj maďarských, českých a slovenských svetelných technikov.
 
Seminár Slovalux, tiež jeho druhý ročník, sa bude konať v Banskej Bystrici. Vychádza z dobrých skúseností prvého seminára, ktorý bol v minulom roku v Nových Zámkoch. Seminár si kladie za cieľ poskytnúť najaktuálnejšie a najzaujímavejšie informácie zo svetelnej techniky, ktoré sú určené najmä pre projektantov, ale aj pre predajcov svetelnej techniky. Široký priestor okrem prednášok bude poskytnutý pre prezentáciu výrobkov a služieb, pripravujú sa aj sprievodné odborné akcie. Nebude chýbať ani večerný spoločenský program.
 
Spoluorganizátori:
  • Typhoon,
  • Slovenský národný komitét CIE,
  • Slovenský elektrotechnický zväz,
  • Energetické centrum Bratislava,
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU.
Podrobnejšie informácie k akciám:
sekretariát SSTS:
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
tel.: 0260 291 774, fax: 0265 425 826