časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Akcie slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti v roku 2007


Akcie slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti v roku 2007

Ťažiskovou akciou SSTS (Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti) na rok 2007 je odborný seminár Slovalux 2007 v Nových Zámkoch. Bude sa konať medzi konferenciami Svetlo na Slovensku a má umožniť stretnutie svetelných technikov pre udržiavanie kontaktov, výmenu skúseností atď. Prvý ročník sa uskutoční v Nových Zámkoch, ďalšie ročníky sa plánujú v rôznych mestách na Slovensku, kde pôsobia firmy podnikajúce v oblasti svetelnej techniky. Seminár si kladie za cieľ poskytnúť najaktuálnejšie a najzaujímavejšie informácie zo svetelnej techniky, ktoré sú určené najmä pre projektantov, ale aj pre predajcov svetelnej techniky. Prednášať budú uznávaní odborníci. Široký priestor bude poskytnutý pre prezentáciu výrobkov a služieb, pripravujú sa aj sprievodné odborné akcie. Nebude chýbať ani večerný spoločenský program...

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde