časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Administrativní budova Philips ČR s. r. o. v Praze

|

Světlo 3/00

Ing. Jakub Wittlich,
Philips ČR s. r. o. Lighting

Administrativní budova Philips ČR s. r. o. v Praze

Po devíti letech působení na českém trhu se firma Philips rozhodla soustředit své obchodní aktivity v České republice pod jednou střechou. Na jaře roku 1999 byla zahájena stavba nové administrativní budovy v Praze 5 – Stodůlkách a 22. října byla slavnostně otevřena. V této budově sídlí nejenom jednotlivé divize Philips Česká republika, ale vzniklo zde i nové ústředí Royal Philips Electronics pro střední a východní Evropu.

Budova s půdorysem Y stojící na pozemku o rozloze 9 127 m2 má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží.

Osvětlení tohoto typu budov je komplexní prací zahrnující osvětlení kanceláří, jednacích a předváděcích místností, vstupů a chodeb, sociálních zařízení, garáže, parkoviště i architekturní osvětlení budovy samotné.

Obr. 1.

Osvětlení kanceláří (obr. 1)
Základními požadavky pro osvětlení kanceláří byly vytvoření prostředí vhodného pro práci s monitory, nízká energetická náročnost a malé nároky na údržbu.

Řešením jsou podhledová svítidla řady TBS 600 osazená vždy dvěma zářivkami TL5 35 W (Ć 16 mm). Tato svítidla jsou vybavena tzv. optikou OLC s označením D7-60. Jedná se o pololeštěné 3D parabolické mřížky, které zajišťují omezení jasu pod 200 cd/m2 nad úhlem 60° od svislice ve všech vertikálních rovinách (rovinách C soustavy C-g). U klasických vysoce leštěných parabolických mřížek je tento parametr zajištěn pouze v podélné a příčné rovině. V praxi to znamená, že u mřížek OLC (patent PHILIPS) je zamezen vznik rušivých odlesků od svítidla na monitoru nezávisle na jeho poloze vzhledem k svítidlu, zatímco u klasických svítidel je toto zaručeno pouze pro polohu monitoru kolmo na zářivku či rovnoběžně s ní.

Kromě tohoto zvýšeného komfortu mají svítidla s  mřížkami OLC vyšší účinnost. Tato charakteristika v kombinaci s použitím elektronických předřadníků zvyšuje energetickou účinnost osvětlovací soustavy. Průměrný měrný příkon soustavy pro kanceláře je 2,5 W·m–2/100 lx (při použití klasických svítidel s vysoce leštěnou parabolickou mřížkou se zářivkami TL-D Ć 26 mm a elektronickým předřadníkem by byl měrný příkon 2,8 W·m–2/100 lx, při použití elektromagnetických předřadníků 3,2 W·m–2/100 lx).

Osvětlení jednacích místností (obr. 2)
Základním požadavkem byla variabilita osvětlení pro jednotlivé činnosti, které se zde odehrávají – jednání u stolu, promítání a promítání s pořizováním poznámek. Navržená osvětlovací soustava je tvořena podhledovými svítidly na kompaktní zářivky typu FBH 146 ve stmívatelném provedení a svítidly pro halogenové žárovky QBS 5600 též se stmíváním. Osvětlovací soustava je řízena systémem SCENIO, který umožňuje volit jednotlivé světelné situace dálkovým ovládáním.

Vstup, chodby
Prostor vstupu a recepce je osvětlen podhledovými svítidly typů KBS 245 a KCS 201 osazenými indukčními výbojkami QL 85 W s unikátní dobou života 60 000 h.

Pro osvětlení chodeb byla zvolena svítidla FBH 146 s kompaktními zářivkami a elektronickými předřadníky pro snížení spotřeby elektrické energie, prodloužení doby života a možnost zapojení svítidel do okruhu nouzového osvětlení.

Obr. 2. Obr. 3.

Předváděcí místnost, jídelna (obr. 3)
Velká předváděcí místnost v přízemí budovy je tvořena otevřeným prostorem navazujícím na vstupní prostor. Jsou zde představeny výrobky zastupující všechny výrobkové divize Philips.

Základní osvětlení je tvořeno podhledovými svítidly FBS 245 s kompaktními zářivkami PL-C 26 W. Svítidla jsou vybavena regulovatelnými elektronickými předřadníky. Akcentující osvětlení zajišťují bodová svítidla řady Soprano s halogenovými žárovkami 100 W, 12 V upevněná do tří okruhových přípojnic.

Jak přípojnice, tak i svítidla celkového osvětlení jsou rozdělena do sekcí. Toto rozdělení spolu s možností stmívání umožňuje vytvořit 16 světelných situací. Soustava je opět řízena systémem SCENIO, a to buď dálkovým ovládáním, nebo prostřednictvím dotykové obrazovky.

Jídelna, která může sloužit také jako konferenční místnost, je osvětlena též svítidly FBS 245 ve stmívatelném provedení. Řízení systémem SCENIO umožňuje rychlé a jednoduché přizpůsobení osvětlení požadované činnosti.

Předváděcí místnost Philips Lighting (obr. 4)
V suterénu budovy je umístěna předváděcí místnost divize Lighting. Účelem této místnosti je nejenom ukázat výrobky jako takové, ale i jejich aplikace.

Instalované světelné vybavení je rozděleno do 32 okruhů řízených systémem SCENIO pomocí dálkového ovladače.

Prezentace v předváděcí místnosti je rozdělena principiálně do tří částí.

V první části věnované světelným zdrojům jsou prakticky ukázány teploty chromatičnosti a index podání barev všech běžně používaných světelných zdrojů – žárovek, zářivek, sodíkových výbojek vysokotlakých i nízkotlakých, halogenidových výbojek jak klasických, tak i s keramickým hořákem a výbojek rtuťových.

Druhá část připomíná některé základy světelné techniky, jako je teorie barev a vztah osvětlenosti a kontrastu v místě úkolu.

Třetí část je věnována svítidlům. Nejprve jsou na simulaci části supermarketu ukázány možnosti osvětlení ve třech kvalitativních úrovních. Nejjednodušší je soustava tvořená rychlomontážním systémem TTX 400 s holými zářivkami, v druhé variantě jsou použity reflektorové zářivky a svítidla s asymetrickými reflektory pro zvýraznění specifické nabídky, třetí ukázka využívá doplnění systému perforovanými reflektory a mřížkami. Zároveň jsou předvedeny možnosti zdůrazňujícího osvětlení pečiva, zeleniny a ovoce bodovými svítidly s různými typy kompaktních výbojek.

Pro osvětlení butiku jsou použity varianty s halogenovými žárovkami, kompaktními výbojkami a světlovody.

Střední část stropu předváděcí místnosti je věnována podhledovým (TBS 600, TBS 630), stropním (TCS 398) a závěsným svítidlům (TPS 498) se zářivkami TL5. V jejich blízkosti jsou instalována podhledová svítidla pro zářivky TLD typu TBS 233. Lze tedy dobře ukázat rozdíl v omezení jasů optiky OLC používané ve svítidlech pro zářivky TL5 a klasické vysoce leštěné parabolické mřížky pro zářivky TLD.

V další části předváděcí místnosti jsou předvedena stropní zářivková svítidla s opálovými a prizmatickými kryty typových řad TCS 025 a TCS 097 a s optickými mřížkami řad TCS 214, TCS 098 a TCS 198.

Jistě zajímavou prezentací je předvedení různých možností použití světlovodů pro osvětlování.

Závěrečná část je věnována svítidlům pro venkovní osvětlení, a to jak typům určeným pro veřejné osvětlení – populární MALAGA, SGS 203, CityVision, tak i světlometům řad TEMPO a Decoflood.

Obr. 4. Obr. 5.

Venkovní osvětlení (obr. 5)
Pro osvětlení parkoviště a komunikací jsou použita svítidla řady CityVision s vkusným tvarovým řešením, ukrývajícím optickou část, která svými parametry vyhovuje požadavkům na veřejné osvětlení. Svítidla jsou osazena kompaktními halogenidovými výbojkami s keramickým hořákem Mastercolour. Jejich bílé světlo s vynikajícím podáním barev vytváří příjemnou atmosféru v okolí budovy.

Architekturní osvětlení budovy je provedeno světlomety TEMPO s asymetrickým vyzařováním s halogenidovými výbojkami HPI-T 250 a 400 W. Dobrý index podání barev světla těchto zdrojů umožňuje správně vnímat barevnou úpravu průčelí budovy.