Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2018 vyšlo tiskem
3. 12. 2018. V elektronické verzi na webu 4. 1. 2019.

Svítidla a světelné přístroje
Modulární světlomety Siteco
Dekorativní svítidlo PRESBETON H-E-X z ucelené řady městského mobiliáře
LED svítidla ESALITE – revoluce v oblasti průmyslového osvětlení

Denní světlo
O mediánové osvětlenosti denním světlem
Odborný seminář Denní světlo v praxi

Aktuality

„Světelný buben“ může změnit automobilový průmysl, architekturu i počítačové hry Tým vedený docentem Vlastimilem Havranem z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty…

FOR ARCH představil novinky ve stavebnictví a konfrontoval Programové prohlášení vlády Proběhl mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2018, kdy se na ploše zhruba 40 000 metrů…

Šedesátý MSV bude největší za poslední dekádu Jubilejní 60. ročník MSV ukáže špičkové technologie a to nejlepší z historie i…

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM konfrontovalo Programové prohlášení vlády pro stavebnictví Odborný kongres TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie zahájil mezinárodní stavební…

Více aktualit

Adaptace interiéru Rock Café v Praze 1

číslo 3/2002

Adaptace interiéru Rock Café v Praze 1

Ing. arch. Luboš. Sekal, A. A. L. S.
Počítačová vizualizace: Miloš Hořínek

Nynější interiér vstupních partií pražského podniku působí spíše jako čekárna – chodba vyvolávající pocit rychle projít kamsi dál. Současnou snahou je vytvořit intimnější prostor pro jeho celodenní využívání.

Protože se nepředpokládá dlouhé přerušení provozu s celkovou rekonstrukcí (bude se využívat stávající barový pult, ač bude přesunut na jiné místo), je třeba zvolit maximálně jednoduché, na instalaci rychlé výrazové prostředky. Jedním z těchto prostředků jsou svítidla a osvětlení obecně.

Obr. 1. Obr. 2.

Současně s rychlou realizací adaptace je požadována i minimalizace investičních nákladů. Z těchto základních údajů vychází návrh interiéru: nejprve bude hmotově rozlámán do různých výškových úrovní s maximálním využitím světlé výšky.

Hlavním prvkem utváření prostoru se stává světlo. Sevřenost prostoru rozbíjejí svítící pásy s prosvětleným grafickým ztvárněním názvu podniku. Zmíněné pásy budí dojem horního či bočního přisvětlení denním světlem (prostor baru je v částečně zapuštěném podlaží ve vnitrobloku), ale patřičnou atmosféru Rock Café navozují až scénické světlomety.

Jelikož však bar nebude využíván pouze při hudební produkci, jsou navrženy proměnlivé způsoby osvětlení, které pracují s barvou, s regulací intenzity osvětlení a se způsobem nasvícení. Je navrženo tyto varianty měnit podle charakteru programu, podle druhu hudební produkce, podle denní doby.

Obr. 3. Obr. 4.

Nasvícení na obr. 1 je určeno pro produkci rockové hudby. Naopak „černobílé“ nasvícení (obr. 2) bude využíváno v případě, kdy stěny budou sloužit jako galerie výtvarných děl nebo fotografií. Na obr. 3 je představeno jemnější nasvícení „měkčí“ hudební produkce. Varianty jsou kombinací tří předcházejících typů, ovšem se zdůrazněním stolového uspořádání. Stropními svítidly s mimořádně úzkoúhlým vyzařováním (4°) jsou nasvíceny středy stolků. Tím je nahrazeno klasické vybavení restauračních podniků – vázička s květinou by se v těchto prostorách mohla stát nežádoucím „bitevním“ předmětem. Většinou v dosti silně zakouřeném prostředí vytvářejí tyto reflektorky jakousi vznosnou sloupovou síň se stínohrou, vstoupí-li někdo nebo něco do světelného paprsku.

Snahou této rekonstrukce je opticky propojit restaurační plochy s produkcí v hlavním sálu do sjednoceného prostředí, a to tak, aby všechny prostory měly charakter odpovídající názvu a zaměření podniku.

Jednotlivé režimy osvětlení lze měnit jednoduchou obsluhou samostatně napájených větví svítidel s centrálním stmíváním.

Obr. 5.
  • První okruh tvoří zapuštěná podhledová svítidla s halogenovou žárovkou 50 W a optikou 4° s možností stmívání.

  • Druhý okruh obsahuje zavěšená reflektorová svítidla s halogenovými žárovkami 100 W, která jsou nasměrována na zadní stěnu. Jelikož jsou tato svítidla osazena elektromagnetickými transformátory, je opět možné je stmívat a centrálně nastavovat potřebnou intenzitu osvětlení. Svítidla jsou navržena s výměnnými barevnými filtry. Předpokládá se, že při instalaci nové expozice výtvarných děl na stěnách se kromě zajištění nutné údržby vymění či doplní barevné filtry. Svítidla s výměnnými barevnými filtry, které je možné měnit podle situace i např. před večerním programem, jsou instalována v počtu šest až osm. Jsou zavěšena asi 2,2 m nad úrovní podlahy, takže výměna je snadná a časově zvládnutelná během deseti až patnácti minut. Existují i svítidla pro dynamické barevné osvětlování s automatickým programovatelným nastavováním barvy osvětlení. Avšak vzhledem k jejich vyšším pořizovacím nákladům a k preferenci designu konkrétního svítidla bylo navrženo řešení s manuální výměnou filtrů.

  • Třetí okruh tvoří svítidla v čelní řadě, která jsou viditelná již od vstupu. Protože vstupní chodba je asi o 1,5 m výše, má tato řada světelných bodů na podlaze za úkol vytvořit přístupovou linii viditelnou již z chodníku, která přitáhne zejména v denních hodinách návštěvníky baru. Ti dnes v tmavých prostorách hledají nějaké aktivity jen obtížně. Zde se uvažuje o instalaci typově stejných svítidel, ale osazených halogenidovou výbojkou 70 W s optikou 10° a denní barvou světla – 4 100 K. U těchto svítidel se stmívání ani změny barvy světla nepředpokládají.
    Pro další okruh byla vybrána směrová svítidla, jež budou umístěna přibližně 200 mm nad zemí v konstrukci obvodové lavice – ta slouží k ostřejšímu osvětlení podlahy čarami s hrou stínů. Kromě dekorativní funkce má toto osvětlení i úlohu bezpečnostní pro bezproblémový pohyb v jinak potemnělých prostorách.

  • V posledním okruhu jsou zapojena zářivková svítidla nad i za průsvitnými pruhy s textovou grafikou. Zmíněná svítidla lze podle potřeby stmívat; vždy se ale počítá s jejich svitem, neboť zásadně vymezují prostor.

Projekt je nyní ve fázi studie před předáním světelnému technikovi k výpočtu intenzity osvětlení a k případné úpravě příkonů jednotlivých svítidel.