Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Více aktualit

27. kongres CIE v Sun City – pozdrav z južného cípu Afriky

V dňoch 10. až 15. júla 2011 sa v Sun City (Južná Afrika) uskutočnil 27. kongres Medzinárodnej komisie pre osvetľovanie CIE. Približne 350 registrovaných delegátov prišlo z 39 krajín sveta. Delegáciu z Českej republiky a Slovenskej republiky
tvoria prof. Karel Sokanský, doc. Dionýz Gašparovský, Ing. Stanislav Darula a Ing. Marek Mácha.
Kongres sa koná každé štyri roky a vždy zásadným spôsobom určuje ďalšie smerovanie svetelnej techniky.

CIE v súčasnosti čelí predovšetkým problému nesmierne rýchleho vývoja technológií. Aby normy a technické správy dokázali držať s týmto búrlivým vývojom krok, CIE musí pristúpiť k zavádzaniu nových informačných technológií a k zrýchleniu procesných úkonov pri tvorbe a zavádzaní nových noriem a publikácií. Vedenie CIE prechádza od administratívneho riadenia k dohľadovému riadeniu a sústredí sa na prijímanie strategických rozhodnutí. Na zvýšenie operatívnosti a tiež z legislatívnych dôvodov sa CIE rozdelila na dve samostatné, avšak prepojené organizácie – pôvodné jadro CIE a CIE Scientific Services (Vedecké služby CIE). CIE prechádza na plnú elektronizáciu – od prednostného vydávania elektronických noriem a technických správ vo formáte PDF, cez vydávanie periodika CIE Newsletter v elektronickej podobe, vydávanie zborníkov z konferencií výlučne v elektronickej podobe až po organizovanie online stretnutí WebEX a využívanie online pracovných nástrojov Collaborative Tools.

Kongres CIE je súčasne medzníkom funkčného obdobia pre vedenie tejto organizácie
. Úradujúci prezident Franz Hengstberger na valnom zhromaždení a tiež na spoločenskej večeri oznámil zloženie nového vedenia. Prvý raz v histórii tejto organizácie sa prezidentom stala žena – Ann Webbová z Veľkej Británie. Program kongresu tvorí doobedňajšia konferenčná časť a poobedňajšie rokovania divízií a technických komisií. V rámci konferencie odzneli zaujímavé príspevky na aktuálne riešené problémy predovšetkým na vedeckovýskumnej báze. Dominancia tém zameraných na problematiku LED svetelných zdrojov a využitie denného svetla je citeľná. K zásadným bodom programu patrila prednáška Liisy Halonenovej z Fínska o aktuálnom stave v oblasti mezopického videnia. Z ČR v rámci ústnych prezentácií vystúpil prof. Sokanský na tému Analýza a vyhodnotenie meraní svetelnotechnických parametrov pod nočnou oblohou (spoluautorom prednášky je Ing. Tomáš Novák), za SR doc. Gašparovský na tému Nové prístupy pri určovaní činiteľa znečistenia svietidiel v rôznych podmienkach spoluautori prof. Smola, Ing. Janiga a Ing. Mácha). Ing. Darula vystúpil s príspevkom Vplyv rozloženia jasu oblohy na činnosť prestupu svetla tubusovými svetlovodmi (spoluautori doc. Kittler a RNDr. Kómar).

Uvedení autori na konferencii vystavujú aj svoje posterové príspevky. V divíziách a technických komisiách prebiehajú rokovania ku konkrétne riešeným technickým otázkam, ktorých cieľom je vypracovanie technickej normy či technickej správy. Ing. Darula sa zúčastnil rokovania divízie 3 Vnútorné prostredie a návrh osvetlenia a ako predseda viedo rokovanie technickej komisie TC 3-51 Smernica na aplikáciu štandardných všeobecných oblôh CIE. V rámci tejto divízie Ing. Mácha prejavil záujem o členstvo v technickej komisii TC3-48 Štandardná metóda CIE na výpočet UF tabuliek pre interiérové svietidlá. Rokovanie divízie 4 Osvetlenie a signalizácia pre dopravu je plánované na posledný deň kongresu a v čase písania tohto príspevku ešte nie sú známe jej závery. Rokovania sa zúčastní člen divízie za SR doc. Gašparovský, ktorý bude informovať o stave prác na publikácii CIE 140, na príprave ktorej participuje ako tajomník komisie TC4-15 Výpočet verejného osvetlenia a testovacie údaje.

Doc. Gašparovský sa okrem toho na zasadnutí divízie 5 Vonkajšie osvetlenie a iné aplikácie stal jej tajomníkom (funkčné obdobie 2011 až 2015). Dvadsiaty siedmy kongres CIE sa pomaly končí. Účastníci kongresu a aktívni členovia divízií či technických komisií CIE budú odchádzať domov plní nových vedomostí, informácií, nápadov či inšpirácií, ale aj nezabudnuteľných zážitkov a spomienok na pohostinnosť tejto pre nás exotickej krajiny. O dva roky, v roku 2013, sa bude konať menší kongres CIE (tzv. Mid-term Session). Bude však o to dôležitejší, že CIE na ňom oslávi sto rokov svojej existencie a vracia sa tam, kde to v roku 1913 všetko začalo, do Paríža. A o štyri roky riadny 28. kongres CIE privíta anglické mesto Manchester.

Zo Sun City v Južnej Afrike
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.,
a ostatní členovia česko-slovenskej delegácie
14. júla 2011


Obr. 1. Ann Webbová – nová prezidentka CIE
Obr. 2. Česko-slovenská delegácia
Obr. 3. Valné zhromaždenie CIE