časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

16. medzinárodná konferencia SVETLO 2005

|


16. medzinárodná konferencia SVETLO 2005

Termín a miesto konania:
19. až 21. októbra 2005
Hotel GRAND Jasná – Nízke Tatry
O zameraní a cieľoch konferencie viď časopis SVĚTLO č. 3/2005, str. 16.

Rámcový program konferencie
Odborný program bude pozostávať z plenárnej sekcie, odborných sekcií, firemných vystúpení, posterových prezentácií a sprievodnej výstavky svetelnej techniky.

Programovým výborom bolo akceptovaných celkom 53 prednášok a 13 posterov. Mnohých účastníkov určite poteší prisľúbená účasť svetovo uznávaného odborníka v svetelnotechnickej oblasti, predsedu CIE – prof. Wout van Bommela. Prihlásení účastníci budú reprezentovať 8 krajín, okrem slovenských a českých odborníkov prídu prednášatelia a záujemcovia o svetelnú techniku z Maďarska, Poľska, Nemecka, Nizozemska, Litvy a Vietnamu.

Prehľad doteraz prihlásených referátov je v tabuľke.

Novinkou konferencie SVETLO 2005 bude prvý ročník súťaže Tatralux 2005 o najlepší svetelnotechnický projekt. Víťazov bude určovať odborná komisia aj účastníci konferencie hlasovaním.

Treba spomenúť, že takto bohato koncipovaný program by nebol možný bez podpory generálnych partnerov konferencie – firiem Siemens a Osram, hlavných partnerov (AMI, DNA, Philips, Siteco, SLOS, Slovenské elektrárne) a partnerov (Akté, Belux, Brilux, GE Lighting, ELV Produkt, Hagard Hal, ImpulzLight, Kovmast, Lightech, O.S.V.O. Comp, Orgeco, SmartLight a Q99).

Záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu prihlásiť priamo na nižšie uvedenej adrese sekretariátu konferencie, najlepšie telefonicky, faxom alebo e-mailom. Po vyžiadaní zašleme brožúrku s Druhou informáciou, kde sa nachádzajú všetky potrebné informácie aj záväzná prihláška na konferenciu. Prihlášku do súťaže Tatralux 2005 zasielame e-mailom na vyžiadanie.

Termín pre uzávierku záväzných prihlášok je 15. 9. 2005!

Prehľad odborných prednášok konferencie Svetlo 2005

Autori

Téma

Plch Jiří

Duální funkce zraku

Reiner Thomas, Táborský Steffen

LEDs in Automotive Lighting

Schwarz Péter

Economic Life of a "Middle-aged" Public Lighting Luminaire

Smola

Míľniky svetelnej techniky

van Bommel Wout

Lighting and Our Health, Well-being and Productivity

Andráš Milan

Osvetlenie architektúry v uličnom priestore

Baxant Petr

Implementace expertního systému pro osvětlovací techniku

Bonk Jiří

Tubusové světlovody - použití v praxi

Darula Stanislav, Kittler Richard, Kambezidis Harry, Bartzokas Aristides, Markou Marina

A Contribution to the Predetermination of Daylight Reference Conditions

Drápela Jiří, Baxant Petr

Systémová analýza odolnosti světelných zdroju na kolísání napětí a její využití v systémech pro návrh osvětlovacích sústav

Fric Robert

Analysis of the Temperature Field in the Light Source

Gašparovský Dionýz

Procedurálne postupy pri stanovení tried osvetlenia v súlade s novou normou STN EN 13201

Habel Jiří, Doktor Radek

Diody LED v osvětlování automobilu

Habel Jiří, Málek Jan

Spektrální činitel odrazu hliníkových plechu

Habel Jiří, Sněhota Pavel

Metoda hodnocení prostrorového rozložení barev

Harajda Ivan, Ing.

Aplikácia nízkotlakých výbojok SOX v podmienkach našich obcí.

Haris Ernest

Nové trendy v slávnostnom osvetlení

Heinrich Manfréd

Súčasnosť a trend vývoja vysokoúčinných LED

Herdová Bronislava

Nová direktíva EÚ o energetickej efektívnosti budov z pohľadu osvetlenia

Hoang Huy Tam, Gašparovský Dionýz

Analysis of the Market with Compact Fluorescent Lamps

Hraška Jozef

Inovácie v dennom osvetlení budov

Hrdlík Milan

Nové kritériá na hodnotenie oslnenia od svietidiel v interiéroch

Juklová Marie, Hoechsmann Petr

Světelně technická zpráva a hygienické posuzování

Kačík Richard

Aktuálne vývojové trendy v aplikácii xenónových výbojok v automobilovom osvetlení

Kmotrík Peter

Design and Mechanical Analyses of the Goniophotometer

Kotek Jaroslav

Osvětlení pozemních komunikací podle nových norem

Kováč Jaroslav

Súčasné trendy vývoja svetelných zdrojov na báze LED a OLED

Krasňan František

Metóda superpozície pre určovanie indexu oslnenia UGR

Kubicskó Erik

Budúcnosť zberu a recyklácie svetelných zdrojov na Slovensku

Kunc Josef

Řízení osvětlení v systémových instalacích EIB/KNX a řešení tepelných problemu v rozvaděčích osazených stmívači

Kysela Martin

Viking - vysokoúčinné odolné svietidlá s extrémne nízkou spotrebou

Lendel Peter

Elektromagnetická kompatibilita v osvetľovacej technike

Maixner Tomáš

Stav nebe nad ČR a okolím

Novák Tomáš

Osvětlování sportovišť pomocí svítidel osazených halogenidovými výbojkami - provoz osvětlovacích soustav

Novomeský Ján

Farba a dynamika v osvetľovacích sústavách

Novotný Dušan

Preukazovanie zhody a CE deklarácia podľa harmonizovaných predpisov a noriem EU - skúsenosti s preukazovaním zhody výrobkov osvetľovacej techniky

Novotný Jiří

Normalizace v osvětlování v ČR

Pípa Marek, Popik Rastislav

Automatizácia svetelnotechnických meraní podľa novej normy STN EN 13 032

Plch Jiří

Svítidla pro léčbu SAD

Plch Jiří, Mohelníková Jitka

Světelně technické posouzení prostor se světlovody

Polínek Jaroslav

Energetická optimalizace výbojkového osvětlení pomocí plynulé regulace

Polomová Beata

Oživenie pamiatok - výzva pre ilumináciu

Rakovský Štefan, Rybár Peter

Posudzovanie osvetlenia v zmysle nových predpisov

Sawicki Dariusz

Light Point Figure of a Headlight with the Macroscopic Texture Reflector

Schwarz Péter

Light, A New Source Of Pollution?

Staněk Pavel

Možnosti prezentace výsledku výpočtu oslnení

Šefčíková Margita, Doc. Ing. PhD.

Radiozita a celková osvetlenosť

Šimčisko Jozef, Jurčová Júlia, Kováč Adrián

Efektívnosť osvetľovacích systémov s optickými vodičmi

Španko Jaroslav, Darula Stanislav

Príspevok k efektívnemu využitiu denného a umelého svetla vo výškovom sklade

Švantner Jozef, Jolly Philippe

Tipline - technológia vodivých panelov pre využitie v svetelnej technike (kde pichneš, tam svieti)

Tesař Jiří

Veřejné osvětlení a obnova historických městských prostoru

Virág Marcel, Murín Justín

Simulácia teplotného poľa vlákna žiarovky vo vzťahu k jej životnosti

Zagan Wojciech

Cztery koncepcje iluminacji zespolow architektonicznych

Sekretariát konferencie:
TYPHOON, s. r. o.
Obchodná 15, 811 06 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 252 922 534
mobil: +421 903 455 035
e-mail: mail@typhoon.sk

Mgr. Huong Gašparovská, public relations