časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Zvyšování provozní spolehlivosti izolovaných napájecích (IT) sítí

|

číslo 10/2003

Inovace, technologie, projekty

Zvyšování provozní spolehlivosti izolovaných napájecích (IT) sítí

Nová řada hlídačů izolačního stavu IRDH pro průmyslové aplikace od firmy BENDER

V loňském roce se renomovaná německá firma BENDER zaměřila na inovace monitorovacích systémů pro zdravotnictví. Některé z nich představila firma GHV Trading (distributor firmy BENDER v České republice) i na stránkách časopisu ELEKTRO. V roce letošním se vývoj zaměřuje především na komunikaci monitorovacích systémů se standardními prostředky výpočetní a řídicí techniky a dále na inovace průmyslových hlídačů izolačních stavů. Právě posledně jmenované novinky chceme představit v tomto čísle časopisu ELEKTRO.

Obr. 1.

Neuzemněné izolované napájecí sítě (dále IT sítě) se užívají všude tam, kde k vysokým nárokům na provozní spolehlivost a bezpečnost přistupují i zvýšené požadavky na ochranu proti výpadkům IT sítě, které mohou nepřímo ohrozit zdraví a životy lidí a rovněž vést k ekonomickým ztrátám v důsledku výpadku výrobních linek nebo regulačních zařízení.

Spolehlivost IT sítě se dále výrazně zvyšuje, pokud na ní aplikujeme hlídače izolačních stavů, popř. další monitorovací zařízení umožňující lokalizovat vzniklou poruchu. Správný výběr hlídače izolačního stavu závisí především na rozsahu IT sítě, na jejím typu (AC, DC, AC/DC) a samozřejmě i na míře jejího zabezpečení.

Firma Bender přichází v tomto roce na trh s hlídači izolačního stavu IRDH 275, IRHD 375 a IRDH 575, které jsou určeny pro nejnáročnější aplikace, jako jsou např.:

 • Třífázové střídavé systémy s frekvenčními měniči
 • Stejnosměrné systémy s výkonovými měniči
 • Kombinované AC/DC systémy
 • Systémy UPC
 • Topná zařízení s fázovým řízením
 • Systémy s pulsními zdroji
 • Systémy s velmi vysokou svodovou kapacitou

Všechny typy hlídačů pracují na principu AMPPLUS, tj. principu superpozice měřicího napětí na napětí monitorovaného obvodu. Optimalizaci velikosti měřicího napětí zajišťuje zabudovaný mikroprocesor. Tento princip je chráněn evropským patentem firmy BENDER a umožňuje, aby přístroje dosahovaly špičkových parametrů.

 • Napěťový rozsah AC = 0 až 793 V, DC = 0 až 650 V (s vazebními členy je možno rozsah zvýšit až na 7,2 kV AC nebo 1,76 kV DC )
 • Frekvenční rozsah DC, 0,2 až 400 Hz
 • Svodová kapacita až 500 µF
 • Dvě nastavitelné hodnoty ALARM v rozsahu 1 k až 10 M

Výše uvedené vlastnosti jsou společné pro všechny zmíněné typy hlídačů izolačního odporu, tj.: IRDH 275, IRDH 375 a IRDH 575.

Typy IRDH 275 a IRDH 375 se od sebe liší pouze mechanickým provedením pouzdra, které je v případě IRDH 275 určeno pro montáž na DIN lištu, v případě IRDH 375 pak pro zabudování do čelního panelu.

Obr. 2.

Oba typy vedle standardního provedení nabízejí i modifikaci s označením B, ve které je zahrnuto rozhraní RS-485, výstup 0/4 až 20 mA, vnitřní paměť pro záznam až 99 hlášení a možnost automatického odpojování a připojování dalších hlídačů v IT síti. Modifikace W zaručuje zvýšenou seismickou odolnost.

Typ IRDH 575 vychází konstrukčně z IRDH 375, má dvojnásobně velký displej (4 × 16 znaků) a standardně se dodává v provedení B. Největší předností IRDH 575 však je přímá schopnost komunikace s modulem EDS 47 .. – 12. Pomocí tohoto spojení a speciálních měřicích transformátorů proudu může hlídač izolace IRD 575 sloužit i jako zařízení pro lokalizaci poruch v jednotlivých obvodech IT sítě.

Podrobné informace o systému hlídačů izolačního stavu řady IRDH a jejich aplikacích můžete získat přímo ve firmě GHV Trading, s. r. o. (viz inzerát str. 33), která je výhradním distributorem výrobků firmy BENDER na českém trhu. Současně si dovolujeme pozvat na seminář: Monitorování izolačních odporů a unikajících proudů v průmyslu, který se uskuteční v termínu 12. a 13. 11. 2003 (podrobnosti: www.ghvtrading.cz).

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 541 235 532-4
fax: 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz