časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Zvlhčování vzduchu pro zdraví a prosperitu

Ing. Vladimír Harazím, CSc. – DREKOMA | www.drekoma.cz

Jedním z nepříjemných témat současnosti je příliš suchý vzduch, ať už v soukromí, ve službách nebo v průmyslovém prostředí. Prostým dýcháním člověk protlačí svými plícemi za den až 15 kg plynné směsi, kterou běžně nazýváme vzduch. Současně se vzduchem se do organismu dostává těžko spočítatelné množství pevných částic neboli prachu. Zdravý organismus má zbraň na ochranu dýchacích cest – povlak hlenu, na kterém velká část prachu ulpí a vykašláváním se odstraní. Ale i tento samočisticí mechanismus je závislý na přítomnosti dostatečného množství vody. I při mírné dehydrataci je organismus nadměrně namáhán a aktivita mozku se omezí. Této situaci lze předejít zvlhčováním vzduchu. Metody jsou známy a renomovaní výrobci nabízejí zařízení pro zvlhčování v praxi – v domácnostech, ve zdravotnictví či ve výrobních provozech. Příliš suchý vzduch dokáže potrápit nejen lidi, ale i technologická zařízení. Vlhkost vzduchu má vliv zejména na mechanické a elektrické vlastnosti materiálů, na vznik statické elektřiny a z toho plynoucí rizika vzniku požáru nebo poškození elektronických obvodů.

Příkladem specialisty na zvlhčování ve všech zmíněných oblastech je rakouská společnost Merlin. Její zařízení na vpravení vodní páry do vzduchu pracují na různých principech, z nichž energeticky nejefektivnější a velmi tichý je založen na přeměně vody v jemnou vodní mlhu působením chvění na ultrazvukových frekvencích. Velmi účinné je také rozprašování vody tryskou pod tlakem, zejména je-li aplikováno přímo ve vzduchotechnickém potrubí.

Ing. Vladimír Harazím, CSc. – DREKOMA, ul. Pražská 636, 378 06 Suchdol nad Lužnicí,
tel.: +420 384 781 433, info@drekoma.czwww.drekoma.cz