časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Zprávy

číslo 2/2002

Zprávy

Veletrh AQUA-THERM Praha 2001
na pražském Výstavišti ve dnech 20. až 24. listopadu 2001

byl úspěšný. Byly představeny výrobky z oborů vytápění, klimatizace, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky. Jeho úspěch spočíval jednak v rekordním počtu návštěvníků (46 167), jednak ve spokojenosti přímých vystavovatelů (465) z deseti zemí světa včetně ČR. Kromě českých firem pozvala pořadatelská agentura Progres Partners Advertising s. r. o. i hosty z Německa, Itálie, Slovenska, Rakouska, Polska, Velké Británie, Turecka a Japonska.

Na veletrhu bylo oceněno nejlepších deset exponátů zlatými medailemi a osmnáct exponátů čestným uznáním. Zvláštní uznání obdržela firma Buderus tepelná technika Praha, která celkově získala tři ocenění.

Země pro vnoučata – pod tímto výstižným názvem se letos opět konala soutěž, při níž porota ohodnocuje nejlepší projekty v oblasti úspor energie a životního prostředí.


Veletrh AQUA-THERM Nitra 2002

Ve dnech 12. až 15. února 2002 je pořádán veletrh AQUA-THERM na Slovensku.

Na největším slovenském výstavišti Agrokomplex v Nitře se bude v uvedeném termínu konat 4. mezinárodní odborný veletrh vytápění ventilace, klimatizace, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky AQUA-THERM NITRA 2002.

Je to již deváté místo v Evropě, kde se tyto veletrhy konají v licenci Reed Messe Wien. Pořádá je zde, obdobně jako v předchozích třech letech, pražská agentura Progres Partners Advertising za spolupráce a s odbornou garancí Slovenské společnosti pro techniku prostředí, Slovenské energetické agentury, Cechu vytápění a tepelné techniky a Slovenského svazu výrobců tepla.

V loňském roce se na výstavní ploše 4 000 m2 zúčastnilo 87 přímých vystavovatelů a mnoho dalších spoluvystavovatelů nejen ze Slovenska; celkový počet návštěvníků dosáhl 14 889.

Výstavní nomenklatura veletrhů AQUA-THERM NITRA je obměňována a doplňována; tentokrát to budou zdroje tepla a odvody spalin, rozvody, armatury, služby pro dálkové sítě, místní sítě a přípojky, vytápění, potrubní rozvody, armatury, instalace v budovách, čerpadla, dmychadla, kompresory, ventilátory, klimatizace, větrání, čištění, odsávání, sušení vzduchu a plynu, úprava vody, chlazení, zdravotní technika a zařizovací předměty, izolace, montážní, servisní a provozní služby, nářadí a příslušenství, bezpečnost práce, ekologické, ekonomické a úsporné využití energie, informatika a poradenství pro podnikatele a občany. Doplňkově bude zaměřena na měření, regulaci, automatizaci, počítačovou techniku a elektroniku.

Součástí veletrhu bude zajímavý odborný doprovodný program s přednáškami a semináři, nejlepším výrobkům opět budou uděleny Zlaté medaile a čestná uznání. Doprovodné akce budou zaměřeny také na přípravu a distribuci teplé užitkové vody, klimatizaci, využití sluneční energie, malé vodní elektrárny, výrobu tepla z biomasy, minimalizaci dopadů spotřeby energie na životní prostředí a maximální úsporu energie, která sníží náklady a zlepší ochranu životního prostředí v průmyslu i v domácnostech.

Expozice na výstavišti veletrhu AQUA-THERM NITRA 2002 budou přístupny denně od 10 do 17 hodin. Podrobnější informace lze získat u pořadatele:

Progres Partners Advertising s. r. o.
Opletalova 55
111 21 Praha 1
tel.: 02/24 23 42 74
fax: 02/24 23 50 33
e-mail: aqua@ppa.cz
http://www.ppa.cz/cz/nitra

(vc)


Veletrhy bezpečnostní techniky, technologií a řemesel
Brno, výstaviště 22. až 25. října 2002

 • PYROS – 11. mezinárodní veletrh požární techniky
 • INTER PROTEC – 6. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí
 • ISET 2002 – 2. mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb

PYROS, INTER PROTEC, ISET 2002 – to je vzájemně provázaný celek „bezpečnostních“ veletrhů, které mají na Výstavišti v Brně již svou tradici. Společným mottem těchto veletrhů je Ochrana života, zdraví a majetku – prevence, akce, represe. Proto se tyto veletrhy těší pozornosti jak návštěvníků, tak odborníků, zejména těch s rozhodujícími pravomocemi. Ochrana života, zdraví a majetku se totiž dotýká každého z nás – firem, jednotlivců i celých sociálních nebo etnických skupin. Také proto je zvýrazněné téma veletrhů Civilizační technika z pohledu světového terorismu.

 • FOND–EX – 9. mezinárodní slévárenský veletrh
 • WELDING – 16. mezinárodní veletrh svařovací techniky
 • New SIMET – 11. mezinárodní veletrh pro řemesla
 • TEX-TEC – 2. mezinárodní veletrh textilní techniky

FOND-EX, WELDING, New SIMET, TEX-TEC – slévarenství, svařovací technologie, řemesla a textilní technika jsou společné téma pro tyto čtyři veletrhy, které svou nabídkou významně podporují strukturu středních a malých podnikatelů ve střední a východní Evropě. Jedná s o veletrhy pro špičkové odborníky, ale těší se i pozornosti široké veřejnosti.

Pořadatel:
Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
ved. manažer projektu: Ing. Karel Torn, CSc.
manažer PR, reklama: mgr. M. Marešová
tel.: 05/41 15 25 46, 41 15 32 72
fax: 05/41 15 30 79, 41 15 30 54
e-mail:mmaresova@bvv.cz
http://www.bvv.cz


Semináře informační a vzdělávací agentury Propag Team na měsíce únor a březen 2002

Nové elektrotechnické normy a předpisy
Termín: 25. února 2002 (9.00 až 15.00 h)
Místo: Brno, hotel SANTON na brněnské přehradě

Revize elektrických zařízení
Termín: 26. února 2002 (9.00 až 14.00 h)
Místo: Brno, sál B. Bakaly, Bílý dům, Žerotínovo nám. 6,

Nové elektrotechnické normy a předpisy
Termín: 7. března 2002 (9.00 až 15.00 h)
Místo: Ústí nad Labem, přednáškový sál Interhotelu Bohemia

Bližší informace o těchto i dalších pořádaných seminářích:
Lada Melenová – Propag Team – informační a vzdělávací agentura
Tichá 527, 541 02 Trutnov 2
tel./fax: 0439/73 31 20
e-mail: propagteam@mbox.vol.cz


CeBIT opět největší ve světě

Na výstavišti v Hannoveru se bude ve dnech 13. až 20. března konat Mezinárodní veletrh informační a komunikační techniky CeBIT 2002 – největší odborný veletrh informační a komunikační techniky ve světě.

Letos se ve 27 výstavních halách na užitné výstavní ploše 442 025 m2 zúčastní 8 316 přímých vystavovatelů a množství dalších zastoupených firem, z nichž bude 3 210 ze zahraničí, především z asijsko-tichomořské oblasti, USA a Velké Británie. Českou republiku bude prezentovat na ploše větší než 700 m2 dvacet vystavovatelů a expozice Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Je očekáváno více než 800 000 návštěvníků.

Průmyslové odvětví informační a komunikační techniky využívá veletrhy CeBIT k prezentaci na světovém trhu a k získání přehledu o aktuální nabídce. Základem struktury je optimalizované, jasné tematické rozdělení výstaviště na severní, východní a jihozápadní část; severní část je vyhrazena pro informační techniku, východní firmám nabízejícím software a jihozápadní je věnována trhu s komunikacemi. Po úspěšné premiéře na minulém veletrhu budou ve stáncích Exchange i letos názorně prezentována aktuální témata a informace vystavovatelů o jejich produktech a službách.

Zájemci získají mimo jiné informace o vestavěných (embedded) systémech, kancelářských aplikacích a periferních systémech (stánek Linux Exchange), satelitní technice, navigačních systémech a pozorování Země (Satellite Exchange) a o tématu Digital Subscriber Line (DSL Exchange) – pomocí této technologie lze tradiční telefonní vedení změnit na „rychlostní dálnice“. Dále budou vystavována zařízení pro přístupové sítě, modemy, síťové služby, polovodiče a systémové testy, technologie, podle které mohou např. spolu bezdrátově komunikovat notebooky, stolní počítače (desktopy), tiskárny a faxy (Bluetooth Exchange), a ve stánku WiFi Exchange budou poskytovány informace o možnostech využití Wireless Fidelity. Tato inovace technologie Bluetooth umožňuje rádiový přenos na větší vzdálenosti. Ve stáncích PDA-Beaming budou mít návštěvníci veletrhu možnost přímo se spojit s nadřazenými webovými stránkami Hyperling www.exchangeworld.net.

Na veletrhu CeBIT 2002 se uskuteční půldenní semináře a mnoho dalších zajímavých prezentací s různými tématy. Zájemci o ně mohou najít podrobnější informace na internetových stránkách www.cebit.de.

O zvýhodněných možnostech návštěvy veletrhu, nákupu katalogů a vstupenek se lze informovat u zástupce veletržní správy Deutsche Messe AG, Hannover:

Ing. Eva Václavíková
Myslbekova 7
169 00 Praha 6
tel.: 02/20 51 00 57
fax: 02/20 51 62 18
e-mail: hannover@deutschemesse.cz

(vc)


Technická řemesla pro výstavbu a elektrotechniku

Mezinárodní veletrh řemesel I.H.M. (Mnichov 14. až 20. března 2002) vhodně doplňuje průmyslovou výrobu a každoročně se stává středem zájmu malých a středních firem nejen ze SRN, ale i z ostatních zemí Evropy (ČR je pravidelným účastníkem od roku 1994, letos pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR).

Veletrh I.H.M. 2002 je největší a současně svým způsobem jedinečnou přehlídkou pro potřeby malých a středních podniků a týká se celé škály řemesel všeho druhu. Každému oboru je přiřazena jedna hala a na volných plochách jsou tematicky související obory. Mimo spotřebitelské obory budou na letošním veletrhu různá technická řemesla související s výstavbou, elektrotechnikou a údržbou, např. pomůcky malé mechanizace, elektrické ruční nářadí, malé a pomocné kovoobráběcí stroje, stroje pro zpracování plechu, dřeva a plastů, pro elektrotechnické instalace na stavbách, malé stavební stroje a nástroje, skladovací a dopravní prostředky. Představí se rovněž světelné zdroje a svítidla, zabezpečovací a signalizační technika, automatizace v budovách, solární zařízení a jiné energetické zdroje, ekologická zařízení, prostředky ochrany přírody, vytápění, větrání, klimatizace, vybavení nejrůznějších dílen a domů, počítačová informační a komunikační technika, ochranné pomůcky a bezpečnostní technika, projektování, ale i další technická a netechnická řemesla, jejich výrobky a technologie.

Veletržní správa GHM prostřednictvím zástupce poskytuje podstatně zlevněné katalogy a vstupenky s jízdenkou pro bezplatnou jízdu MHD i metrem (U2, U7) na výstaviště a zpět. Zástupcem je:

EXPO-Consult & Service s. r. o.
Příkop 4, 604 45 Brno
tel.: 05/45 17 61 58
fax: 05/45 17 61 59
e-mail: info@expocs.cz

spolupracující agentura CBT s. r. o.
Staroměstské nám. 17
110 00 Praha 1
tel.: 02/24 22 47 10
fax: 02/24 22 47 24
e-mail: voborska@cbttravel.cz

(jpe)


Vyspělá technika pro obchod a podnikání

Na výstavišti v Düsseldorfu se ve dnech 23. až 27. února koná mezinárodní veletrh EuroShop 2002 pro maloobchod. Odborné veřejnosti budou představeny nejnovější trendy a technická řešení ve čtyřech podoborech:

 • EuroConcept – asi 750 vystavovatelů na výstavní ploše přibližně 60 000 m2 představí např. moderní výstavbu prodejen, zařízení, osvětlovací techniku, techniku budov, chladicí a mrazicí zařízení. Co se týče osvětlení, předvede nejmodernější světelné koncepce obměňované podle roční doby.

 • EuroSales – je zaměřen na vizuální působení a na zážitek kupujícího, na prezentaci výrobků, atraktivní akce prodeje a služeb. Asi 450 firem na ploše 18 000 m2 poskytne možnost vyzkoušet si, jak budou vypadat nákupní zážitky zítřka.

 • EuroCIS – asi 220 vystavovatelů na ploše větší než 9 000 m2 seznámí s inovacemi v oborech komunikační, informační a bezpečnostní techniky. V současné době jsou k dispozici stále účinnější nástroje pro sběr a analýzu množství dat, jejichž využívání je základem úspěšného prodeje. Vedle nejmodernější komunikační techniky budou v popředí také preventivní opatření při zabezpečování zboží a bezpečnostní technika, jako jsou např. impulsní seznamy nebo internetové propojení elektronických obchodních systémů.

 • EuroExpo – bude mít 180 vystavovatelů na ploše asi 13 000 m2. Propojuje veletržní výstavbu, design a doprovodné akce. Je pro každý podnik ideálním místem, kde lze načerpat nové náměty pro budoucí veletržní prezentace.

Veletrh EuroShop vznikl v roce 1966 pro komplexní potřeby zařízení obchodu a vypracoval se na světovou jedničku svého druhu. Přitom se jeho nabídka, stejně jako počet vystavovatelů a návštěvníků, neustále zvětšuje. Z původních téměř 20 000 m2 výstavní plochy vzrostla plocha veletrhu na 230 000 m2, letos je očekáváno asi 100 000 návštěvníků, z toho asi polovina ze zahraničí.

O veletrhu lze získat podrobnější informace na internetových stránkách www.euroshop.de nebo u zástupce veletržní správy Messe Düsseldorf, kterým je:

Veletrhy Brno a. s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel.: 05/41 15 29 40
fax: 05/41 15 30 51
e-mail: ilasovska@bvv.cz

(vc)


Semináře Agentury ENS

Příprava ke zkouškám revizních techniků
Celostátní přípravný intenzivní kurs Revizní technik elektrických zařízení podle §9 vyhl. 50/78 Sb. pro rozsah E1 až E4 – A, B

Termín: 4. až 8. března 2002
Místo: školicí středisko GŘ ČD, Teplice
(ubytování a stravování je zajištěno v areálu školicího střediska)

Kurs je zaměřen na získání potřebných znalostí podle §9 vyhl. 50/78 Sb.; následuje mimořádný termín zkoušek na ITI, pobočka Ústí n. L. Intenzivní výuka témat, která jsou předmětem zkoušky; přednášejí osvědčení lektoři a inspektoři. Maximální počet účastníků kursu je dvacet osob.
Účastnický poplatek: 12 000 Kč (zahrnuje kursovné, učební texty, stravování, ubytování).

Pomoc podnikatelům nejen v elektrotechnice
Úvodní školení v přípravě na Zabezpečování systému jakosti podle ISO 9000/2000

Termín: 14. až 15. března 2002
Místo: Ústí nad Labem
(ubytování pro vzdálené účastníky zajištěno)

Co je třeba vědět o normách řízení jakosti a jejich harmonizaci při odbourávání obchodních překážek v rámci tržního prostoru EU, jak lze s naší pomocí v každé firmě vybudovat odpovídající evropský systém QM, to je náplní dvoudenního školení, které platí jako první krok v zavádění systému ISO 9000. Přednášejí auditoři TÜV a autorizovaní znalci SZÚ.
Účastnický poplatek: 4 350 Kč (zahrnuje náklady na školení, tlumočení a stravování).

Pořádá Agentura ENS s. r. o. Ústí nad Labem; školicí a rekvalifikační zařízení celoživotního vzdělávání s akreditací MŠ ČR; autorizované vzdělávací a zkušební centrum ESČ č.13/99.

Informace a přihlášky:
Ing. Bohumil Krivý
ul. SNP 21/2720
P.O. Box 8
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 047/581 25 22
fax: 047/581 25 22
mobil: 0602 406 923
e-mail: ag.ens@seznam.cz


Semináře L. P. Elektro

Nová ČSN EN 60 204-1/2000 – Použití elektrického a elektronického zařízení ručních nepřenosných strojních zařízeních

Místo: Dům kultury Vítkovice, ul. 28. října 124, Ostrava
Termín: 14. 3. 2002, 09:00 až 14:30 h

Pozn.: Pro lepší řízení diskuse doporučujeme účastníkům vzít s sebou normu ČSN EN 60 204-1 i přesto, že bude účastníkům školení dodán sborník přednášek.

Přednášející a témata jednotlivých přednášek:

Ing. František Valenta, autor normy

 • Požadavky harmonizované (určené) normy na konstrukci, projektování, údržbu, provoz, zkoušky a revizi elektrického zařízení strojů v návaznosti na zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/97 Sb., ve znění zákona č. 71/00 Sb. a navazujících nařízení vlády č. 168/97 Sb., NV 169/97 Sb., NV 170/97 Sb., včetně vypracování Prohlášení o shodě.

František Kosmák

 • Požadavky na výstupní kontrolu a zkoušky podle požadavků EN 60 204-1 a podle ČSN EN 60-204-1 (výchozí a pravidelné revize podle ČSN 33 1500).
 • Vztah k právním předpisům zejména k zákoníku práce.
 • Nový způsob měření přechodových odporů spojů ochranného obvodu.
 • Náležitosti objednávky dovážených pracovních strojů.

Místo: kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod
Termín: 19. 3. 2002

Místo: Jihočeská univerzita – kongresový sál, Vančurova 2904, Tábor
Termín: 20. 3. 2002

Přednášející a témata jednotlivých přednášek:

František Kosmák
Revize elektrických zařízení a ČSN

 • Provádění revizí starých a nových elektrických zařízení v období přechodu z Československých norem na České normy a platných ČSN-EN, IEC, ISO postupně harmonizovaných v ČR.

 • Posuzování a úpravy provozovaných elektrických zařízení z hlediska bezprostředního ohrožení bezpečnosti osob a majetku podle ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-4-41/02-2000.

 • Vzájemná vazba a souvislosti starého a nového elektrického zařízení podle harmonizovaných požadavků IEC 364-1 a EN 384-1 převzatých do ČSN jako opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.

 • Výklad a komentáře k ČSN řady 33 2000 (Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím, stavba elektrických zařízení, požární bezpečnost staveb atd.) a k dalším ČSN EN navazujícím a souvisejícím.

Vladimír Hrbas
Legislativa v elektroenergetice

Nová legislativa v elektroenergetice ve vztahu k podmínkám pro připojení a provoz odběrných zařízení, energetický zákon, hospodaření s energií, soupis vyhlášek k těmto zákonům, přípojky, přeložky, ochranná pásma, dodávky elektřiny pro chráněné zákazníky, kvalita dodávek elektřiny a souvisejících služeb, podmínky připojení, nová tarifní soustava v sítích nízkého napětí atd.

Bližší informace o těchto i dalších pořádaných seminářích:
L. P. Elektro s. r. o.
Vodařská 17
619 00 Brno
tel./fax: 05/45 23 46 68
mobil: 0608 983 830, 0777 072 880
e-mail: lp-elektro@volny.cz


Česká metrologická společnost

pořádá 11. mezinárodní seminář Měřicí technika pro kontrolu jakosti.

Seminář je spojen s velkou výstavou měřicí techniky.

Místo: Dům kultury INWEST, Plzeň
Termín: 3. a 4. dubna 2002

V pořadí již jedenáctého semináře se zúčastní více než 45 firem z ČR i ze zahraničí, které zastupují výrobce a dodavatele měřicí techniky z celé Evropy. Kontrolní a zkušební technika pro měření geometrických i negeometrických veličin, pro kontroly a zkoušky materiálů, systémy řízení a kontrolu technologických procesů, informační systémy jakosti a metrologie, kalibrace pracovních měřidel je určena pro obory strojírenství, metalurgie, elektrotechniky a opravárenství.

Bližší informace o semináři a dalších pořádaných akcích:
Ivana Vidimová
sekretariát ČMS
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel./fax: 02/21 08 22 54
e-mail: cms-zk@csvts.cz
http://www.csvts.cz/cms