Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo
tiskem 14. 2. 2018. V elektronické verzi na webu od 12. 3. 2018. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro chytré sítě;
Internet věcí

Hlavní článek
Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů

Aktuality

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

Více aktualit

Zprávy

číslo 2/2002

Zprávy

Veletrh AQUA-THERM Praha 2001
na pražském Výstavišti ve dnech 20. až 24. listopadu 2001

byl úspěšný. Byly představeny výrobky z oborů vytápění, klimatizace, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky. Jeho úspěch spočíval jednak v rekordním počtu návštěvníků (46 167), jednak ve spokojenosti přímých vystavovatelů (465) z deseti zemí světa včetně ČR. Kromě českých firem pozvala pořadatelská agentura Progres Partners Advertising s. r. o. i hosty z Německa, Itálie, Slovenska, Rakouska, Polska, Velké Británie, Turecka a Japonska.

Na veletrhu bylo oceněno nejlepších deset exponátů zlatými medailemi a osmnáct exponátů čestným uznáním. Zvláštní uznání obdržela firma Buderus tepelná technika Praha, která celkově získala tři ocenění.

Země pro vnoučata – pod tímto výstižným názvem se letos opět konala soutěž, při níž porota ohodnocuje nejlepší projekty v oblasti úspor energie a životního prostředí.


Veletrh AQUA-THERM Nitra 2002

Ve dnech 12. až 15. února 2002 je pořádán veletrh AQUA-THERM na Slovensku.

Na největším slovenském výstavišti Agrokomplex v Nitře se bude v uvedeném termínu konat 4. mezinárodní odborný veletrh vytápění ventilace, klimatizace, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky AQUA-THERM NITRA 2002.

Je to již deváté místo v Evropě, kde se tyto veletrhy konají v licenci Reed Messe Wien. Pořádá je zde, obdobně jako v předchozích třech letech, pražská agentura Progres Partners Advertising za spolupráce a s odbornou garancí Slovenské společnosti pro techniku prostředí, Slovenské energetické agentury, Cechu vytápění a tepelné techniky a Slovenského svazu výrobců tepla.

V loňském roce se na výstavní ploše 4 000 m2 zúčastnilo 87 přímých vystavovatelů a mnoho dalších spoluvystavovatelů nejen ze Slovenska; celkový počet návštěvníků dosáhl 14 889.

Výstavní nomenklatura veletrhů AQUA-THERM NITRA je obměňována a doplňována; tentokrát to budou zdroje tepla a odvody spalin, rozvody, armatury, služby pro dálkové sítě, místní sítě a přípojky, vytápění, potrubní rozvody, armatury, instalace v budovách, čerpadla, dmychadla, kompresory, ventilátory, klimatizace, větrání, čištění, odsávání, sušení vzduchu a plynu, úprava vody, chlazení, zdravotní technika a zařizovací předměty, izolace, montážní, servisní a provozní služby, nářadí a příslušenství, bezpečnost práce, ekologické, ekonomické a úsporné využití energie, informatika a poradenství pro podnikatele a občany. Doplňkově bude zaměřena na měření, regulaci, automatizaci, počítačovou techniku a elektroniku.

Součástí veletrhu bude zajímavý odborný doprovodný program s přednáškami a semináři, nejlepším výrobkům opět budou uděleny Zlaté medaile a čestná uznání. Doprovodné akce budou zaměřeny také na přípravu a distribuci teplé užitkové vody, klimatizaci, využití sluneční energie, malé vodní elektrárny, výrobu tepla z biomasy, minimalizaci dopadů spotřeby energie na životní prostředí a maximální úsporu energie, která sníží náklady a zlepší ochranu životního prostředí v průmyslu i v domácnostech.

Expozice na výstavišti veletrhu AQUA-THERM NITRA 2002 budou přístupny denně od 10 do 17 hodin. Podrobnější informace lze získat u pořadatele:

Progres Partners Advertising s. r. o.
Opletalova 55
111 21 Praha 1
tel.: 02/24 23 42 74
fax: 02/24 23 50 33
e-mail: aqua@ppa.cz
http://www.ppa.cz/cz/nitra

(vc)


Veletrhy bezpečnostní techniky, technologií a řemesel
Brno, výstaviště 22. až 25. října 2002

 • PYROS – 11. mezinárodní veletrh požární techniky
 • INTER PROTEC – 6. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí
 • ISET 2002 – 2. mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb

PYROS, INTER PROTEC, ISET 2002 – to je vzájemně provázaný celek „bezpečnostních“ veletrhů, které mají na Výstavišti v Brně již svou tradici. Společným mottem těchto veletrhů je Ochrana života, zdraví a majetku – prevence, akce, represe. Proto se tyto veletrhy těší pozornosti jak návštěvníků, tak odborníků, zejména těch s rozhodujícími pravomocemi. Ochrana života, zdraví a majetku se totiž dotýká každého z nás – firem, jednotlivců i celých sociálních nebo etnických skupin. Také proto je zvýrazněné téma veletrhů Civilizační technika z pohledu světového terorismu.

 • FOND–EX – 9. mezinárodní slévárenský veletrh
 • WELDING – 16. mezinárodní veletrh svařovací techniky
 • New SIMET – 11. mezinárodní veletrh pro řemesla
 • TEX-TEC – 2. mezinárodní veletrh textilní techniky

FOND-EX, WELDING, New SIMET, TEX-TEC – slévarenství, svařovací technologie, řemesla a textilní technika jsou společné téma pro tyto čtyři veletrhy, které svou nabídkou významně podporují strukturu středních a malých podnikatelů ve střední a východní Evropě. Jedná s o veletrhy pro špičkové odborníky, ale těší se i pozornosti široké veřejnosti.

Pořadatel:
Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
ved. manažer projektu: Ing. Karel Torn, CSc.
manažer PR, reklama: mgr. M. Marešová
tel.: 05/41 15 25 46, 41 15 32 72
fax: 05/41 15 30 79, 41 15 30 54
e-mail:mmaresova@bvv.cz
http://www.bvv.cz


Semináře informační a vzdělávací agentury Propag Team na měsíce únor a březen 2002

Nové elektrotechnické normy a předpisy
Termín: 25. února 2002 (9.00 až 15.00 h)
Místo: Brno, hotel SANTON na brněnské přehradě

Revize elektrických zařízení
Termín: 26. února 2002 (9.00 až 14.00 h)
Místo: Brno, sál B. Bakaly, Bílý dům, Žerotínovo nám. 6,

Nové elektrotechnické normy a předpisy
Termín: 7. března 2002 (9.00 až 15.00 h)
Místo: Ústí nad Labem, přednáškový sál Interhotelu Bohemia

Bližší informace o těchto i dalších pořádaných seminářích:
Lada Melenová – Propag Team – informační a vzdělávací agentura
Tichá 527, 541 02 Trutnov 2
tel./fax: 0439/73 31 20
e-mail: propagteam@mbox.vol.cz


CeBIT opět největší ve světě

Na výstavišti v Hannoveru se bude ve dnech 13. až 20. března konat Mezinárodní veletrh informační a komunikační techniky CeBIT 2002 – největší odborný veletrh informační a komunikační techniky ve světě.

Letos se ve 27 výstavních halách na užitné výstavní ploše 442 025 m2 zúčastní 8 316 přímých vystavovatelů a množství dalších zastoupených firem, z nichž bude 3 210 ze zahraničí, především z asijsko-tichomořské oblasti, USA a Velké Británie. Českou republiku bude prezentovat na ploše větší než 700 m2 dvacet vystavovatelů a expozice Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Je očekáváno více než 800 000 návštěvníků.

Průmyslové odvětví informační a komunikační techniky využívá veletrhy CeBIT k prezentaci na světovém trhu a k získání přehledu o aktuální nabídce. Základem struktury je optimalizované, jasné tematické rozdělení výstaviště na severní, východní a jihozápadní část; severní část je vyhrazena pro informační techniku, východní firmám nabízejícím software a jihozápadní je věnována trhu s komunikacemi. Po úspěšné premiéře na minulém veletrhu budou ve stáncích Exchange i letos názorně prezentována aktuální témata a informace vystavovatelů o jejich produktech a službách.

Zájemci získají mimo jiné informace o vestavěných (embedded) systémech, kancelářských aplikacích a periferních systémech (stánek Linux Exchange), satelitní technice, navigačních systémech a pozorování Země (Satellite Exchange) a o tématu Digital Subscriber Line (DSL Exchange) – pomocí této technologie lze tradiční telefonní vedení změnit na „rychlostní dálnice“. Dále budou vystavována zařízení pro přístupové sítě, modemy, síťové služby, polovodiče a systémové testy, technologie, podle které mohou např. spolu bezdrátově komunikovat notebooky, stolní počítače (desktopy), tiskárny a faxy (Bluetooth Exchange), a ve stánku WiFi Exchange budou poskytovány informace o možnostech využití Wireless Fidelity. Tato inovace technologie Bluetooth umožňuje rádiový přenos na větší vzdálenosti. Ve stáncích PDA-Beaming budou mít návštěvníci veletrhu možnost přímo se spojit s nadřazenými webovými stránkami Hyperling www.exchangeworld.net.

Na veletrhu CeBIT 2002 se uskuteční půldenní semináře a mnoho dalších zajímavých prezentací s různými tématy. Zájemci o ně mohou najít podrobnější informace na internetových stránkách www.cebit.de.

O zvýhodněných možnostech návštěvy veletrhu, nákupu katalogů a vstupenek se lze informovat u zástupce veletržní správy Deutsche Messe AG, Hannover:

Ing. Eva Václavíková
Myslbekova 7
169 00 Praha 6
tel.: 02/20 51 00 57
fax: 02/20 51 62 18
e-mail: hannover@deutschemesse.cz

(vc)


Technická řemesla pro výstavbu a elektrotechniku

Mezinárodní veletrh řemesel I.H.M. (Mnichov 14. až 20. března 2002) vhodně doplňuje průmyslovou výrobu a každoročně se stává středem zájmu malých a středních firem nejen ze SRN, ale i z ostatních zemí Evropy (ČR je pravidelným účastníkem od roku 1994, letos pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR).

Veletrh I.H.M. 2002 je největší a současně svým způsobem jedinečnou přehlídkou pro potřeby malých a středních podniků a týká se celé škály řemesel všeho druhu. Každému oboru je přiřazena jedna hala a na volných plochách jsou tematicky související obory. Mimo spotřebitelské obory budou na letošním veletrhu různá technická řemesla související s výstavbou, elektrotechnikou a údržbou, např. pomůcky malé mechanizace, elektrické ruční nářadí, malé a pomocné kovoobráběcí stroje, stroje pro zpracování plechu, dřeva a plastů, pro elektrotechnické instalace na stavbách, malé stavební stroje a nástroje, skladovací a dopravní prostředky. Představí se rovněž světelné zdroje a svítidla, zabezpečovací a signalizační technika, automatizace v budovách, solární zařízení a jiné energetické zdroje, ekologická zařízení, prostředky ochrany přírody, vytápění, větrání, klimatizace, vybavení nejrůznějších dílen a domů, počítačová informační a komunikační technika, ochranné pomůcky a bezpečnostní technika, projektování, ale i další technická a netechnická řemesla, jejich výrobky a technologie.

Veletržní správa GHM prostřednictvím zástupce poskytuje podstatně zlevněné katalogy a vstupenky s jízdenkou pro bezplatnou jízdu MHD i metrem (U2, U7) na výstaviště a zpět. Zástupcem je:

EXPO-Consult & Service s. r. o.
Příkop 4, 604 45 Brno
tel.: 05/45 17 61 58
fax: 05/45 17 61 59
e-mail: info@expocs.cz

spolupracující agentura CBT s. r. o.
Staroměstské nám. 17
110 00 Praha 1
tel.: 02/24 22 47 10
fax: 02/24 22 47 24
e-mail: voborska@cbttravel.cz

(jpe)


Vyspělá technika pro obchod a podnikání

Na výstavišti v Düsseldorfu se ve dnech 23. až 27. února koná mezinárodní veletrh EuroShop 2002 pro maloobchod. Odborné veřejnosti budou představeny nejnovější trendy a technická řešení ve čtyřech podoborech:

 • EuroConcept – asi 750 vystavovatelů na výstavní ploše přibližně 60 000 m2 představí např. moderní výstavbu prodejen, zařízení, osvětlovací techniku, techniku budov, chladicí a mrazicí zařízení. Co se týče osvětlení, předvede nejmodernější světelné koncepce obměňované podle roční doby.

 • EuroSales – je zaměřen na vizuální působení a na zážitek kupujícího, na prezentaci výrobků, atraktivní akce prodeje a služeb. Asi 450 firem na ploše 18 000 m2 poskytne možnost vyzkoušet si, jak budou vypadat nákupní zážitky zítřka.

 • EuroCIS – asi 220 vystavovatelů na ploše větší než 9 000 m2 seznámí s inovacemi v oborech komunikační, informační a bezpečnostní techniky. V současné době jsou k dispozici stále účinnější nástroje pro sběr a analýzu množství dat, jejichž využívání je základem úspěšného prodeje. Vedle nejmodernější komunikační techniky budou v popředí také preventivní opatření při zabezpečování zboží a bezpečnostní technika, jako jsou např. impulsní seznamy nebo internetové propojení elektronických obchodních systémů.

 • EuroExpo – bude mít 180 vystavovatelů na ploše asi 13 000 m2. Propojuje veletržní výstavbu, design a doprovodné akce. Je pro každý podnik ideálním místem, kde lze načerpat nové náměty pro budoucí veletržní prezentace.

Veletrh EuroShop vznikl v roce 1966 pro komplexní potřeby zařízení obchodu a vypracoval se na světovou jedničku svého druhu. Přitom se jeho nabídka, stejně jako počet vystavovatelů a návštěvníků, neustále zvětšuje. Z původních téměř 20 000 m2 výstavní plochy vzrostla plocha veletrhu na 230 000 m2, letos je očekáváno asi 100 000 návštěvníků, z toho asi polovina ze zahraničí.

O veletrhu lze získat podrobnější informace na internetových stránkách www.euroshop.de nebo u zástupce veletržní správy Messe Düsseldorf, kterým je:

Veletrhy Brno a. s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel.: 05/41 15 29 40
fax: 05/41 15 30 51
e-mail: ilasovska@bvv.cz

(vc)


Semináře Agentury ENS

Příprava ke zkouškám revizních techniků
Celostátní přípravný intenzivní kurs Revizní technik elektrických zařízení podle §9 vyhl. 50/78 Sb. pro rozsah E1 až E4 – A, B

Termín: 4. až 8. března 2002
Místo: školicí středisko GŘ ČD, Teplice
(ubytování a stravování je zajištěno v areálu školicího střediska)

Kurs je zaměřen na získání potřebných znalostí podle §9 vyhl. 50/78 Sb.; následuje mimořádný termín zkoušek na ITI, pobočka Ústí n. L. Intenzivní výuka témat, která jsou předmětem zkoušky; přednášejí osvědčení lektoři a inspektoři. Maximální počet účastníků kursu je dvacet osob.
Účastnický poplatek: 12 000 Kč (zahrnuje kursovné, učební texty, stravování, ubytování).

Pomoc podnikatelům nejen v elektrotechnice
Úvodní školení v přípravě na Zabezpečování systému jakosti podle ISO 9000/2000

Termín: 14. až 15. března 2002
Místo: Ústí nad Labem
(ubytování pro vzdálené účastníky zajištěno)

Co je třeba vědět o normách řízení jakosti a jejich harmonizaci při odbourávání obchodních překážek v rámci tržního prostoru EU, jak lze s naší pomocí v každé firmě vybudovat odpovídající evropský systém QM, to je náplní dvoudenního školení, které platí jako první krok v zavádění systému ISO 9000. Přednášejí auditoři TÜV a autorizovaní znalci SZÚ.
Účastnický poplatek: 4 350 Kč (zahrnuje náklady na školení, tlumočení a stravování).

Pořádá Agentura ENS s. r. o. Ústí nad Labem; školicí a rekvalifikační zařízení celoživotního vzdělávání s akreditací MŠ ČR; autorizované vzdělávací a zkušební centrum ESČ č.13/99.

Informace a přihlášky:
Ing. Bohumil Krivý
ul. SNP 21/2720
P.O. Box 8
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 047/581 25 22
fax: 047/581 25 22
mobil: 0602 406 923
e-mail: ag.ens@seznam.cz


Semináře L. P. Elektro

Nová ČSN EN 60 204-1/2000 – Použití elektrického a elektronického zařízení ručních nepřenosných strojních zařízeních

Místo: Dům kultury Vítkovice, ul. 28. října 124, Ostrava
Termín: 14. 3. 2002, 09:00 až 14:30 h

Pozn.: Pro lepší řízení diskuse doporučujeme účastníkům vzít s sebou normu ČSN EN 60 204-1 i přesto, že bude účastníkům školení dodán sborník přednášek.

Přednášející a témata jednotlivých přednášek:

Ing. František Valenta, autor normy

 • Požadavky harmonizované (určené) normy na konstrukci, projektování, údržbu, provoz, zkoušky a revizi elektrického zařízení strojů v návaznosti na zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/97 Sb., ve znění zákona č. 71/00 Sb. a navazujících nařízení vlády č. 168/97 Sb., NV 169/97 Sb., NV 170/97 Sb., včetně vypracování Prohlášení o shodě.

František Kosmák

 • Požadavky na výstupní kontrolu a zkoušky podle požadavků EN 60 204-1 a podle ČSN EN 60-204-1 (výchozí a pravidelné revize podle ČSN 33 1500).
 • Vztah k právním předpisům zejména k zákoníku práce.
 • Nový způsob měření přechodových odporů spojů ochranného obvodu.
 • Náležitosti objednávky dovážených pracovních strojů.

Místo: kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod
Termín: 19. 3. 2002

Místo: Jihočeská univerzita – kongresový sál, Vančurova 2904, Tábor
Termín: 20. 3. 2002

Přednášející a témata jednotlivých přednášek:

František Kosmák
Revize elektrických zařízení a ČSN

 • Provádění revizí starých a nových elektrických zařízení v období přechodu z Československých norem na České normy a platných ČSN-EN, IEC, ISO postupně harmonizovaných v ČR.

 • Posuzování a úpravy provozovaných elektrických zařízení z hlediska bezprostředního ohrožení bezpečnosti osob a majetku podle ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-4-41/02-2000.

 • Vzájemná vazba a souvislosti starého a nového elektrického zařízení podle harmonizovaných požadavků IEC 364-1 a EN 384-1 převzatých do ČSN jako opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.

 • Výklad a komentáře k ČSN řady 33 2000 (Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím, stavba elektrických zařízení, požární bezpečnost staveb atd.) a k dalším ČSN EN navazujícím a souvisejícím.

Vladimír Hrbas
Legislativa v elektroenergetice

Nová legislativa v elektroenergetice ve vztahu k podmínkám pro připojení a provoz odběrných zařízení, energetický zákon, hospodaření s energií, soupis vyhlášek k těmto zákonům, přípojky, přeložky, ochranná pásma, dodávky elektřiny pro chráněné zákazníky, kvalita dodávek elektřiny a souvisejících služeb, podmínky připojení, nová tarifní soustava v sítích nízkého napětí atd.

Bližší informace o těchto i dalších pořádaných seminářích:
L. P. Elektro s. r. o.
Vodařská 17
619 00 Brno
tel./fax: 05/45 23 46 68
mobil: 0608 983 830, 0777 072 880
e-mail: lp-elektro@volny.cz


Česká metrologická společnost

pořádá 11. mezinárodní seminář Měřicí technika pro kontrolu jakosti.

Seminář je spojen s velkou výstavou měřicí techniky.

Místo: Dům kultury INWEST, Plzeň
Termín: 3. a 4. dubna 2002

V pořadí již jedenáctého semináře se zúčastní více než 45 firem z ČR i ze zahraničí, které zastupují výrobce a dodavatele měřicí techniky z celé Evropy. Kontrolní a zkušební technika pro měření geometrických i negeometrických veličin, pro kontroly a zkoušky materiálů, systémy řízení a kontrolu technologických procesů, informační systémy jakosti a metrologie, kalibrace pracovních měřidel je určena pro obory strojírenství, metalurgie, elektrotechniky a opravárenství.

Bližší informace o semináři a dalších pořádaných akcích:
Ivana Vidimová
sekretariát ČMS
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel./fax: 02/21 08 22 54
e-mail: cms-zk@csvts.cz
http://www.csvts.cz/cms