časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo
tiskem 3. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2020. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (1. část)

Zprávy

|

číslo 3/2002

Zprávy

Obr. 1.

Eurotherm Drives – měniče pro nové tisíciletí

Řada 650 je určena pro nominální výkony 0,25 až 1,5 kW (jednofázové) a 0,37 až 7,5 kW (třífázové). Díky malým rozměrům (jednofázové měniče do 0,75 kW mají výšku jen 137 mm, šířku 73 mm a hloubku 142 mm) je jejich zástavba možná i do relativně malých ovládacích skříní na strojích a dalších zařízeních.


Výkonná křemíková světlená dioda

V oboru světelné techniky dochází v rámci výzkumu také k využívání polovodičových materiálů. Křemík, stěžejní materiál polovodičové techniky, však není v tomto oboru vždy vhodný, protože stěží vytváří světlo. Například světlené emisní diody se proto zhotovují z jiných polovodičových materiálů. Struktura jejich krystalů však zabraňuje přímé integraci světelných emisních diod do tradičních čipů. Křemíkové diody by vyřešily tento klíčový problém technologie informací. Jejich pomocí by se mohly elektronické spínací obvody, které například napájejí světelné signály do světlovodů, velmi zmenšit a zrychlit.

Výzkumní pracovníci na universitě v Survey v Anglii docílili toho, že křemíková dioda svítí. Kevin Homewood se svými spolupracovníky osvítil krystal křemíku atomy boru a tak v něm vytvořil speciální místo poruch. Protéká-li elektrický proud diodou, uvolní na těchto místech poruch světlo. První prototyp křemíkové diody svítí sice pouze v neviditelném infračerveném pásmu, ale skoro již tak účinně, jako tradiční diody.

Angličtí výzkumníci věří, že jejich myšlenka umožní rovněž zhotovit světelné emisní diody a laserové diody z křemíku, které budou vysílat viditelné anebo ultrafialové světlo. Jelikož používají obvyklou polovodičovou technologii, mohl by jejich postup již brzy nalézt cestu k hromadné výrobě.

[Nature, sv. 410, str. 192, 2001]

(skala)


44. MSV 2002 v Brně:
klíčové téma Plasty, gumárenství, chemie – 16. až 20. září 2002

Projekt – Automatizace

Akcent na elektrotechniku
Projekt Automatizace je zaměřen na měřicí, řídicí, regulační a automatizační techniku. Jeho jádrem se stane oborový celek Elektronika, automatizační a měřicí technika, umístěný v tradičních „elektrotechnických“ pavilonech C a Z, ale současně zahrne i další expozice lokalizované podle příslušných průmyslových branží.

Obr. 2.

„Cílem projektu je představit automatizaci jako hybnou sílu průmyslu a velmi perspektivní alternativu klasických výrobních technologií, která ovlivňuje konkurenceschopnost každého výrobku. Projekt proto soustředí informační a řídicí systémy a automatizační řešení ze všech oborů veletrhu,“ říká obchodní ředitel MSV Jiří Rousek.

Úspěšná premiéraSpecializovaný projekt Automatizace se stal již součástí MSV 2000. Jeho hlavním cílem bylo vytvořit optimální podmínky pro komplexní prezentaci měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky a akcentovat význam a přínos progresivních technologických řešení. Projekt byl velmi úspěšný a zúčastnilo se jej 596 firem z 18 zemí. To byla téměř čtvrtina všech vystavovatelů MSV a jednalo se tak o největší koncentraci nabídky automatizační techniky v zemích střední a východní Evropy. Pořadatelé věří, že letošní 2. ročník na tyto výsledky naváže.

Obr. 3.

Veletrh nových kontaktů
V rámci MSV 2002 je připraveno deset specializovaných oborových celků, jejichž časové a místní sepětí nabízí v souladu se světovými trendy strojírenství systémová řešení přesahující rámec jednotlivých oborů. Hlavním tématem letošního ročníku je odvětví Plasty, gumárenství a chemie, a to vzhledem k vysoké dynamice a rostoucímu významu tohoto oboru v rámci průmyslové výroby

Do portálu MSV 2002 dále patří Důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika, Materiály a komponenty pro strojírenství, Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace, Nářadí a povrchové úpravy, Energetika a silnoproudá elektrotechnika, Ekotechnika a Výzkum, služby, instituce a samozřejmě již zmíněná Elektronika, automatizační a měřicí technika. Oproti loňsku se struktura veletrhu rozšířila o oborový celek Doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování a logistika, který vychází z náplně bienálního veletrhu Transport a Logistika. Souběžně s letošním MSV se v Brně uskuteční také 3. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT.

Termín k podání přihlášek k účasti je 1. března 2002

Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel.: 05/41 15 29 26, 29 62
fax: 05/41 15 30 44
e-mail: msv@bvv.cz, imt@bvv.cz
http://www.bvv.cz


Strojírenské technologie na veletrhu MACH 2002

Z řady odpovědí na otázku, co jsou strojírenské technologie, je snad nejvýstižnější ta, která říká, že jde o to, VĚDĚT JAK. Poznání správné technologie souvisí nejen se zvládnutím výroby, ale i s cenovými náklady a ziskem. Technologie – především progresivní – jsou základní podmínkou produktivity i dalších ekonomických ukazatelů výroby a znamenají zvládnutí požadavků na nízkou energetickou i ekologickou náročnost. Vyrábět kvalitněji a za nižší cenu znamená získat a udržet nové trhy. To vše vyžaduje informace, vývoj a znalosti. Jedním ze způsobů získávání nových poznatků je aktivní účast odborných firem na veletrzích a výstavách.

Osobní setkání, prezentace přítomnosti na trhu, dosažení podnikatelského záměru v určitém prostředí i čase a výměna technologických informací jsou nenahraditelnými prostředky komunikace a obchodu v oboru.

Prezentace technologické vyspělosti a činností podporujících strojírenské technologie je cílem nového technického veletrhu připravovaného veletržní správou Terinvest v Pražském veletržním areálu Letňany. Ze základních názvů výrobních činností – materiály, stroje, práce, technologie – vzešel název veletrhu MACH. I samotná jednotka rychlosti MACH nejlépe vyjadřuje onu dynamiku rozvoje a rychlost vývoje technologií majících vliv na budoucnost strojírenství.

Veletrh strojírenských technologií MACH v roce 2002 zahajuje setkávání technologů s technickou veřejností v Praze. V současné době již řada významných organizací převzala záštitu a odbornou garanci, mediální partneři, a především desítky firem se připravují na toto setkání a svou účastí podporují nový záměr navazující na tradici pražských průmyslových výstav.

Veletrh MACH chce být nejen o tom, jak a z čeho vyrábět, ale i o tom, jak a kde ve světě i u nás získávat nové informace, s kým i v čem doma a v zahraničí spolupracovat a chce ukázat na dobrou (a v řadě oblastí již srovnatelnou) úroveň našich firem i výrobků se zahraničními.

Místem konání veletrhu strojírenských technologií MACH budou nové reprezentativní prostory PVA Letňany, které splňují potřebné základní parametry pro pořádání akce s tímto zaměřením: dostatek výstavní plochy, pevné betonové podlahy s rozvodnými kanály a únostností až 1 000 kg/m2, parkovací plocha u výstavních hal, konferenční prostory a kompletní servis pro vystavovatele i návštěvníky. Veletržní správa TERINVEST, jako spolumajitel Pražského veletržního areálu Letňany je garantem všestranné péče o stávající technické zázemí, jeho zdokonalování a zajištění standardních veletržních služeb.

Přijďte i Vy a podpořte aktivní účastí svých firem naplnění cílů veletrhu MACH. Brána PVA se pro veletrh strojírenských technologií otevře v termínu od 14. do 16. května.

Pořadatel:
TERINVEST, veletržní správa
Legerova 15
120 00 Praha 2
tel.: 02/21 99 21 10, 150
fax: 02/21 99 21 19, 145
e-mail: mach@terinvest.com
www.terinvest.com


Nová výstavní sezóna v oboru ELEKTRO

Na Výstavišti Flora v Olomouci se na výstavě ELEKTRA ve dnech 12. až 14. února představilo 102 firem z České republiky, Slovenska a Německa.

„Odborná návštěvnost veletrhu se oproti loňsku nesnížila, ale naopak vzrostla,“ hodnotí průběh manažer veletrhu Petr Nasadil z pořádající společnosti Omnis Olomouc, a. s.

Tradičně největšími expozicemi se v Olomouci prezentovaly místní velkoobchody. Letos dominovalo opět Elektrocentrum trading Olomouc, které ve své expozici zaštítilo 14 svých dodavatelů jako např. OEZ Letohrad, GE Lighting Brno, ETEZET UNIREC Budyně nad Ohří, Kopos Kolín a další. Zdárně mu sekundovala nápaditá atypická expozice ELPREMA Olomouc. Patrně nejnavštěvovanějším stánkem byla patrová expozice Severomoravské energetiky Ostrava, kde školení specialisté nejen reagovali na obecné i konkrétní dotazy návštěvníků, ale také informovali o nových službách a produktech společnosti.

Již dnes připravuje společnost Omnis Olomouc, a. s. další pokračování série veletrhů ELEKTRA – premiérová ELEKTRA v Brně se bude konat ve dnech 21. - 23. května.

(Tisková zpráva)


Upřesnění termínu semináře UNIT

Nové požadavky na kontroly a bezpečnost elektrických zařízení,, konaného ve dnech 15. a 16. května 2002 (9,00 – 15,00 hod.)

Program 15. května:

 • Požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (Jiří Hlinovský, elektroprojekty)

 • Nejčastěji se vyskytující závady a nedostatky při dozoru (Radomír Kočíb, Inspektorát bezpečnosti práce Ostrava)

 • Dozor nad trhem, volný pohyb zboží a ochrana spotřebitele v oblasti technických zařízení (Ing. Milan Pražák, Ing. Tomáš Langšádl, ČOI, Ústřední inspektorát Praha)

Program 16. května:

 • Bezpečnostní systémy pracovních strojů (Ing. Pavel Hrubý, Systemotronic Brno)

 • Měření na elektrických strojích v návaznosti na zajištění bezpečnosti práce (Jan Holeček, Vladimír Beránek, revizní technici)

 • Měření na pracovních strojích (Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther Praha, Ing. Leoš Koupý, ILLKO Blansko)

 • Úrazy a pracovní stroje (JUDr. Zbyněk Urban, Praha)

Pořadatel:
UNIT spol. s r. o. – vzdělávací agentura
tel. 040/63 03 032, 0602/33 77 80
e-mail: unitpce@volny.cz
www.unit.cz


INFOSYSTEM – veletrh elektroniky

Termín: 23. až 26. dubna 2002
Místo: Poznaň, Polsko

„Międzynarodowe Targi Poznańskie“ (Mezinárodní poznaňské veletrhy) zvou na jediný veletrh elektroniky v Polsku INFOSYSTEM 2002, který se bude konat v Poznani.

Expozice elektroniky:

 • elektronické prvky a subsegmenty,
 • výroba elektronických systémů na objednávku,
 • povrchová montáž,
 • technologická zařízení pro elektronický průmysl,
 • měřicí a laboratorní aparatura,
 • automatika.

Kontakt pro firmy, které mají zájem na prezentaci vlastní nabídky:

Elźbieta Michalczewska
Zespół Organizacji Targów B2
infosystem@mtp.com.pl
www.info system.pl
tel.: +48/61/86 92 599
fax: +48/61/86 92 956


Odborný doprovodný program k výstavě ELEKTRO v Českých Budějovicích

Termín: 3. až 4. 4. 2002
Místo: Aula Bobík, Jihočeská Universita, Studentská 15, České Budějovice
Doba konání: 7,30 – 15,00 hod.

Program dne 3. 4. 2002
František Kosmák, odborný konzultant v oblasti elektro:

 • Provádění revizí starých a nových elektrických zařízení v období přechodu z Československých státních norem na České státní normy podle ČSN 33 2000-1 z 07/1995, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 1500 a platných ČSN-EN, IEC, ISO postupně harmonizovaných v České republice;

 • Posuzování a úpravy provozovaných elektrických zařízení z hlediska bezprostředního ohrožení bezpečnosti osob a majetku dle ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-4-41/02-2000;

 • Vzájemná vazba a souvislosti starého a nového elektrického zařízení podle harmonizovaných požadavků IEC 364-1 a EN 384-1 převzatých do ČSN jako opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem;

 • Nové normy ČSN řady 33 … Požární ochrana, Chráněné únikové cesty, Stavba elektrických vedení – předpisy, požadavky na dodávku el. energie, značení vodičů, přístroje pro odpojování a spínání … atd.

Josef Honzík, Instalace Praha s. r. o.:

 • elektrické instalace a požární bezpečnost staveb,
 • chráněné únikové cesty CHÚC,
 • shromažďovací prostory,
 • zařízení pro odvod tepla a kouře ZOTK,
 • druhy nehořlavých kabelů.
Schmeister Ivan, Plynoservis, Jindř. Hradec:
 • rizika požárů koexistence plynových a elektrických zařízení v jednom technologickém celku,
 • požadavky na elektroinstalace,
 • určení výbušných prostředí.

Program dne 4. 4. 2002

František Kosmák, odborný konzultant v oblasti elektro:

 • používání jednotného značení pro kreslení schémat v elektrotechnice,

 • povinné částí projektů podle stavebního zákona,

 • předepsaný minimální počet vyhotoveních projektové dokumentace,

 • neopominutelní účastníci schvalování projektové dokumentace,

 • normativní zápis technických údajů do technických zpráv a na výkresy – bezpečnostní požadavky vztahující se k el. napájení,

 • určování a rozsah zóny vlivu hlavního pospojování – provedení ochrany před úrazem,

 • bezpečnostní opatření u el. rozvodů zóny vlivu hlavního pospojování,

 • určování vnějších vlivů pro účely hospodárného navrhování el. zařízení zejména ve venkovních prostorách z hlediska požadavku na stupně krytí,

 • projektování el. zařízení v koupelnách a sprchách – ochranné pospojování v případech, kdy je použito plastové vodovodní potrubí.

JUDr. Zbyněk Urban, odborný konzultant:

 • Předpisy a normy pro projektování a bezpečný provoz el. zařízení

Vložné na seminář:
Při účasti na jednom dni: 650 Kč
Při účasti po oba dny: 900 Kč

Pořadatel:
L. P. Elektro s. r. o.
Vodařská 17
619 00 Brno
tel./zázn./fax.: 05/ 45 23 46 68
mobil: 0608/ 98 38 30


Zprávy ESČ

Elektrotechnický svaz český – Komora revizních techniků pořádá Celostátní aktiv revizních techniků elektrických zařízení ART 2002 k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především revizí elektrických zařízení

Termín: 25. dubna 2002 od 9,00 hod.
Místo: velký zasedací sál Středního odborného učiliště stavebního Praha 9, Učňovská 100/1

Program aktivu:

 • Liberalizace trhu s elektřinou (Ing. František Krákora, obchodní ředitel PRE a. s.)

 • Instalace přepěťových ochran, praktické příklady, problémy při revizích (Ing. Jiří Kutáč, DEHN + Söhne, zastoupení pro ČR)

 • Bezpečnost elektrických zařízení v budovách s hořlavými konstrukcemi – požadavky na výrobky, údržbu a kontrolu (JUDr. Zbyněk Urban)

 • Nové předpisy pro elektrická zařízení a jejich význam pro revize(Ing. Jan Šobora, inspektor IBP pro Středočeský kraj)

 • Elektrická zařízení a požární bezpečnost (Ing. Jitka Petružálková, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy)

 • Využití statických elektroměrů pro měření elektřiny (Ing. Petr Fillette, PRE a. s.)

 • Novinky v technických normách (Ing. Michal Kříž, IN-El, spol. s r. o., poradce prezidenta ESČ)

 • Aktuální informace o změnách v technické legislativě (Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ)

 • Diskuse, závěr

Kompletní nabídka odborné literatury a tiskopisů z knižnice elektro, účast firem nabízejících měřicí přístroje pro elektrotechniky, výrobců rozváděčů a elektroinstalačního materiálu.

Účastnický poplatek:

 • pro členy ESČ (se zaplaceným členským příspěvkem na rok 2002) 500 Kč,
 • pro ostatní účastníky 720 Kč.

Odborný garant: Miloš Černý, kancléř komory revizních techniků ESČ
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ

Přihlášky a informace:
Elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4
tel.: 02/44 46 46 49, 44 46 40 72
fax: 02/44 46 40 76
e-mail: esc@iol.cz
http://www.in-el.cz/esc

Elektrotechnický svaz český pořádá Přípravné kurzy ke zkouškám revizních techniků elektrických zařízení

Termín: zahájení kurzu 22. května 2002 v 8,00 hod.
Místo: Střední odborné učiliště stavební, Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4 – Malý zasedací sál
Maximální počet účastníků kurzu: 20
Uzávěrka přihlášek: 17. května 2002

Šestidenní přípravný kurz je rozdělen do dvou částí. První (třídenní) část se uskuteční ve dnech 22. až 24. května 2002 a po jedenáctidenní přestávce na samostudium kurz pokračuje druhou částí 5. až 7. června.

Zkoušku bude možno složit buď hned následující týden v mimořádném termínu nebo v některém z dalších řádných termínů ITI. Kurz je úzce zaměřen na témata, která jsou předmětem zkoušky, přednášet budou osvědčení lektoři.

Poplatek (hradí se přímo ITI Praha):

 • účastnický 12 000 Kč,
 • za zkoušku 3 580 Kč (osvědčení pro revize elektrických zařízení do 1 000 V vč. hromosvodů v objektech třídy A).

Ke zkoušce je nutné předložit:

 • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání,
 • potvrzení o délce odborné praxe a osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1 000 V v objektech třídy A včetně hromosvodů,
 • zprávu o cvičné revizi elektrického zařízení,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci na elektrických zařízeních,
 • občanský průkaz.

Nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. (podle dosaženého odborného vzdělání: 7 roků v případě vyučení, 5 roků pro ÚSO, 3 roky pro VŠ).

Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ

Pro mimopražské účastníky jsme schopni zajistit ubytování na slušné úrovni za přijatelné ceny (je nutné závazně objednat). Dosažitelnost městskou hromadnou dopravou: učiliště je v těsné blízkosti konečné stanice městského autobusu č. 205 „Zelený pruh“ nebo zastávky autobusu č. 124 „U Statku“– nástupní zastávka pro oba autobusy u stanice metra „Budějovická“ (trasa C).

Přihlášky a informace:
Elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4
tel.: 02/44 46 46 49, 44 46 40 72
fax: 02/44 46 40 76
e-mail: esc@iol.cz


Soutěž o cenu Českého svazu vědeckotechnických společností pro rok 2002

Cíl soutěže

 • vyhledávat a podporovat nová originální řešení navržená mladými odborníky,
 • získávat tyto mladé odborníky pro činnost v aktivitách organizovaných členy Českého svazu vědeckotechnických společností.

Kategorie
Soutěž se vypisuje pro jednu kategorii odborníků, kteří v daném roce soutěže dosáhli věku maximálně 35 let, tj. jsou narozeni v roce1967 nebo později.

Preferenční obory

 • úspory energie,
 • informatika,
 • zlepšování životního prostředí.

Kritéria odborného hodnocení soutěže

 • originální postup řešení, nejlépe patentovaný, přihlášený k patentování nebo jiným způsobem chráněný,
 • prokazatelná proveditelnost řešení, nejlépe reálným výrobkem nebo v praxi používaným postupem,
 • řešení nesmí mít negativní dopad na životní prostředí,
 • provozní spolehlivost a bezpečnost řešení,
 • formální úroveň zpracování.

Podmínky účasti v soutěži

 • návrh je podán společností, která je řádným členem ČSVTS (každá společnost může podat pouze jeden návrh),

 • řešitel splňuje věkovou podmínku podle §3,

 • přihláška je podána na formuláři, který je přílohou tohoto vyhlášení,

 • přílohou přihlášky je technická zpráva nebo jiná dokumentace, která obsahuje popis přihlašovaného řešení a podklady pro posouzení plnění odborných kritérií soutěže,

 • přihláška obsahuje prohlášení autora o jeho souhlasu s prezentací jeho díla prostřednictvím ČSVTS při zachování obecně platných autorských práv,

 • je přiložen kladný oponentní posudek, zajištěný podávající společností.

Časový plán soutěže
Vyhlášení soutěže: 28. 02. 2002
Konečný termín doručení soutěžních návrhů: 31. 10. 2002
Vyhlášení výsledků: 31. 12. 2002

Slavnostní předání cen: na jarní Valné hromadě ČSVTS 2003

Ceny
Udělují se celkem 3 ceny v celkové částce 100 000 Kč. Návrh na rozdělení této částky podává hodnotitelská komise, jmenovaná předsednictvem ČSVTS a její návrh schvaluje předsednictvo ČSVTS.

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo nevyhlásit všechny ceny i nerozdělit celou částku v případě nízké úrovně přihlášených řešení.

Propagace vítězů soutěže
Výsledky soutěže budou prezentovány:

 • v odborném tisku, na odborných konferencích a jiných aktivitách ČSVTS,
 • na internetových stránkách ČSVTS a jeho členů,
 • jinými formami.

Způsob vyhlášení soutěže Soutěž se považuje za vyhlášenou zveřejněním těchto podmínek na internetových stránkách ČSVTS. Sekretariát ČSVTS zajistí rozeslání těchto podmínek jednotlivým členským organizacím a publikaci informace o vyhlášení soutěže v odborných časopisech a jiných periodikách.

Potřebné podklady pro podání přihlášky mohou zájemci získat na internetových stránkách ČSVTS nebo na sekretariátu ČSVTS

Bližší infomace:
Český svaz vědeckotechnických společností
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1 – Staré Město
tel.: 02/21 08 22 95, 02/21 08 22 95
fax.: 02/22 22 17 80, 02/22 22 17 80
e-mail: avt@csvts.cz