časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Zprávy

|

číslo 4/2002

Zprávy

Upřesnění termínu semináře UNIT

Nové požadavky na kontroly a bezpečnost elektrických zařízení, konaného ve dnech 15. a 16. května 2002 (9,00 – 15,00 hod.)

Místo konání: Česká Typografie a. s., vchod z ulice Na Florenci 19, Praha 1

Program 15. května:

 • Požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (Jiří Hlinovský, elektroprojekty)

 • Nejčastěji se vyskytující závady a nedostatky při dozoru (Radomír Kočíb, Inspektorát bezpečnosti práce Ostrava)

 • Dozor nad trhem, volný pohyb zboží a ochrana spotřebitele v oblasti technických zařízení (Ing. Milan Pražák, Ing. Tomáš Langšádl, ČOI, Ústřední inspektorát Praha)

Program 16. května:

 • Bezpečnostní systémy pracovních strojů (Ing. Pavel Hrubý, Systemotronic Brno)

 • Informace o výrobním programu fy Dold se zaměřením na bezpečnostní moduly (Ing. Jaromír Stránský, OS-KOM Praha)

 • Měření na elektrických strojích v návaznosti na zajištění bezpečnosti práce (Jan Holeček, Vladimír Beránek, revizní technici)

 • Měření na pracovních strojích (Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther Praha, Ing. Leoš Koupý, ILLKO Blansko)

 • Úrazy a pracovní stroje (JUDr. Zbyněk Urban, Praha)

Součástí semináře je výstavka firem k tématu. Účastníci obdrží sborník přednášek

Pořadatel:
UNIT spol. s r. o. – vzdělávací agentura
tel. 040/63 03 032, 0602/33 77 80
e-mail: unitpce@volny.cz
www.unit.cz


Nové elektrotechnické sdružení

V roce 1999 bylo založeno a začalo vyvíjet činnost Sdružení polských elektrotechniků v České republice (Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej) Podle stanov, registrovaných Ministerstvem vnitra ČR, jsou cíle sdružení takovéto:

 • sdružovat osoby s elektrotechnickým vzděláním, které mají zájem o zvyšování teoretické a praktické úrovně v oboru,

 • vytvářet podmínky pro přenášení poznatků a zkušeností technických, vědeckých a ekonomických v podobě seminářů, přednášek, konzultací, vydavatelské a překladatelské činnosti a organizováním výstav,

 • umožnit získávání znalostí a aktuálních informací v oblasti elektrotechniky, zejména možnost studia odborného tisku,

 • dbát o zvýšení společenské váhy elektrotechnického oboru.

V praxi sdružení čtvrtletně pořádá odborné přednášky, popř. setkání elektrotechniků. Sdružení je vydavatelem občasníku Biuletyn Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC (dosud vyšlo osm čísel).

Sdružení spolupracuje s obdobnými organizacemi v Polsku.

Členy sdružení jsou občané ČR polské národnosti. Jednací řečí je polština, sídlem sdružení je Český Těšín.

Ing. Tadeusz Toman, předseda SEP, Konská 49, 739 61 Třinec tel. 0659/37 00 27


Seminář Silnoproudá elektrická zařízení a požární bezpečnost staveb

Místo: Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
Termín: 8. dubna 2002 09:00 až 15.00 h
Přednášející a témata jednotlivých přednášek:

1. Požární bezpečnost staveb
Ing. Jana Ronešová
ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 Výrobní objekty
Ing. Jiří Schneiderka
Požadavky požární bezpečnosti obsažené v elektrotechnických zřizovacích předpisech

2. Zajištění požární bezpečnosti splněním požadavků obsažených v elektrotechnických ČSN
Jiří Jiruška
ČSN 33 2312 Elektrické zariadenia v horlavých látkach a na nich
Ing. Michal Kříž
ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před účinky tepla, ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům, ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům, ČSN EN 50171 (36 0630) Centrální napájecí systémy, ČSN EN 60849 (36 8012) Nouzové zvukové systémy, ČSN EN 60598-2-22 (36 0600) Svítidla pro nouzové osvětlení
Ing. Karel Dvořáček
Význam Protokolu o určení vnějších vlivů ve vazbě na požární bezpečnost staveb, ČSN 33 2000-4-482 Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím, ČSN 33 2000-5-56 Napájení zařízení sloužících v případě nouze

Pořádá: Lada Melenová – PROPAG TEAM – informační a vzdělávací agentura, Tichá 527, 541 02 Trutnov 2, tel., fax: 0439/73 31 20, e-mail: propagteam@mbox.vol.cz

Akce agentury ELVIS

Co se starými el. instalacemi?
Hradec Králové – Dům kultury Střelnice 23. dubna 2002
Přednášející: Ing. M. Kříž, B. Hák, dipl. tech.

11. ročník Aktivu rev. techniků el. zařízení
Hradec Králové – Nové Adalbertinum 16. května 2002
Přednášející: pracovníci IBP, ČOI Praha, EZÚ, ITI

Vnější vlivy
Hradec Králové – Dům kultury Střelnice 12. června 2002
Přednášející: Ing. K. Dvořáček, B. Hák, dipl. tech.

Elektronická přihláška: http://www.daikin.cz/elvis

Pořádá vzdělávací agentura
ELVIS Ing. Elly Víznerová
Ladova 1054
500 03 Hradec Králové
tel. 049/551 40 93, 0603 342 119
e-mail: elvis.hk@centrum.cz

Veletrh Aqua-therm Nitra 2002 potěšil návštěvníky

Čtvrtý ročník mezinárodního odborného veletrhu Aqua-therm Nitra, který se v areálu Agrokomplexu konal od 12. do 15. února byl v dosavadní krátké historii akce zatím nejúspěšnější. „Hlad“ po novinkách z oborů vytápění, větrání, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky se stal průvodním jevem výstavních dnů.

Oproti loňsku se výstavní plocha Aqua-thermu Nitra zvětšila o 16 % a o 11 % se zvýšil počet vystavovatelů. Opět padl návštěvnický rekord; za čtyři dny veletrh navštívilo přes patnáct tisíc převážně odborníků a obchodníků.

Došlo rovněž k výrazné změně ve struktuře návštěvníků. Letos byl pouze každý čtvrtý návštěvník z Nitry, což svědčí o dalším posílení pozice Aqua-thermu jako veletrhu s celostátní působností.

Úspěšnost letošního veletrhu se odrazila i v lesku Zlatých medailí a čestných uznání. V soutěži o nejlepší exponát se ocitlo 11 přihlášených produktů od 10 vystavovatelů. Komise se rozhodla udělit tři ocenění „Zlatá medaile“ a dvě čestná uznání. Zlaté medaile náležejí výrobkům patřícím do oboru automatizovaného teplovzdušného vytápění a větrání v nízkoenergetických domech. Například jednotka Duplex 2000RD je určeny pro dvouozónové cirkulační teplovzdušné vytápění a současně pro komfortní větrání s rekuperací tepla. Pro představu: teplo z odsávaného vzduchu je využito pro předehřev čerstvého vzduchu v rekuperačním výměníku při dokonalém oddělení odsávaného a cirkulačního vzduchu. Na Slovensku jde o zcela nové zařízení tohoto druhu.

Aqua-therm Nitra zakotvil ve veletržním kalendáři ve Slovenské republice a příznivci technického vybavení budov vědí, že rok pro ně začíná v únoru v Nitře. O příštím ročníku bude informovat internetový portál www.tzb-info.cz.

Podrobnější informace lze získat u pořadatele:
Progres Partners Advertising s. r. o.
Opletalova 55
111 21 Praha 1
tel.: 02/ 24 23 42 74
fax: 02/ 24 23 50 33
e-mail: aqua@ppa.cz

Sedm průmyslových veletrhů v Hannoveru

Na hannoverském výstavišti se bude ve dnech 15. až 20. dubna konat největší průmyslový veletrh ve světě Hannover Messe 2002. Bude rozdělen do sedmi relativně samostatných veletrhů, oborově rozmístěných do 27 hal. Zúčastní se jej asi 7 200 vystavovatelů. Za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se zde na výstavní ploše 1 200 m2 představí také 42 českých firem.

Hlavní oborové rozdělení jednotlivých veletrhů:

 • Factory Automation – strojírenství, elektrotechnika, průmyslová informační technika a software.

 • MicroTechnology – mikrosystémová technika využitelná především v průmyslové automatizaci, komunikacích, dopravě a energetice.

 • CeMAT – technika materiálového toku, logistika, automatizované a inteligentní systémy materiálového toku, logistické systémy.

 • SurfaceTechnology – technika povrchových úprav, které chrání výrobky před korozí a poškozením, prodlužuje jejich životnost zlepšuje vzhled.

 • Energy – energetické hospodářství, energetika a obnovitelné energie. Pevnou součástí veletrhu Energy je Mezinárodní vrcholné setkání energetiků, které se letos bude konat v úzké spolupráci s ruskou vládou a ruským hospodářstvím.

 • SubconTechnology – subdodávky a materiály – odlitky, výkovky, výlisky, nejrůznější dílce pro vozidla a stroje, montážní podskupiny a skupiny, spojovací dílce, různé součástky, nářadí, nástroje a formy.

 • Research & Technology – inovace, výzkum a vývoj. Výzkumná pracoviště zde budou prezentovat své nejnovější práce, konstrukce a technologie.

O těchto veletrzích a dalším dění na výstavišti lze získat podrobnější informace na internetových stránkách www.hannovermesse.de. Zlevněné vstupenky a katalogy je možné zakoupit v předprodeji u výhradního zástupce společnosti Deutsche Messe AG, Hannover, kterým je Ing. Eva Václavíková, Myslbekova 7, 169 00 Praha 6, tel./fax: 02/20 51 00 57 a 20 51 78 37, e-mail: hannover@deutschemesse.cz

(vc)

Veletrhy kabelů, světlovodů a trubek

Na výstavišti v Düsseldorfu se budou ve dnech 8. až 12. dubna konat světově nejvýznamnější veletrhy kovozpracujícího průmyslu WIRE a TUBE, zaměřené také na elektrotechniku a energetiku.

 • Mezinárodní odborný veletrh drátů, kabelů a skleněných vláken WIRE představí produkty 1 009 vystavovatelů ze 47 zemí. Zúčastní se jej také šest českých firem. Výstavní nomenklatura bude zaměřena na materiály, výrobní prostředky, technologie a hotové výrobky tohoto oboru. Podrobnější informace lze najít na internetové adrese www.wire.de

 • Mezinárodní odborný veletrh trubek TUBE nabídne expozice 632 vystavovatelů ze 41 zemí. Z ČR bude vystavovat sedm firem. Základními obory budou: suroviny a materiály, stroje a zařízení na výrobu trubek, nářadí a technologické postupy, měřicí, regulační, zkušební a automatizační technika, logistika, trubky pro různé využití. Podrobnější informace jsou na internetových stránkách www.tube.de

Veletržní správa Messe Düsseldorf prostřednictvím svého zástupce pro ČR a Slovensko, kterým je BVV Veletrhy Brno a. s., odbor zahraničního zastoupení, Výstaviště 1, 647 00 Brno, tel.: 05/41 15 29 40, fax: 05/41 15 30 51 a e-mail: ilasovsk@bvv.cz, poskytuje všechny další informace, za koruny prodává zlevněné katalogy a vstupenky, platné též k bezplatným jízdám MHD v Düsseldorfu.

(vc)

Současný stav a výhled elektrotechnických předpisů ČSN

V ELEKTRO č. 5/2002 bude uveden stejnojmenný článek autora Josefa Rýmuse (předseda TNK 22, ESiCCO Plzeň), který má za úkol přiblížit otázku elektrotechnických předpisů v celoevropském kontextu.

Je zřejmé, že sjednocování a vzájemné prorůstání států Evropské unie jako hospodářského celku přináší kromě jiného i další a nové požadavky na bezpečnost produktů. V dubnu bude na ČSNI ukončen rozborový úkol, který reagoval na změny dosavadních systémů elektrotechnických předpisů, platných ve zcela odlišných právních podmínkách státu. Avizovaný článek bude informovat o námětech dalšího vývoje národního systému elektrotechnických předpisů v procesu mezinárodní integrace a přípravy na vstup do Evropské unie.

Dva významné technické veletrhy

Samostatná veletržní společnost GHM – Gesellschaft für Handwerksmessen m.b.H. pořádá odborné řemeslnické veletrhy. Tyto akce slouží střední a podnikatelské třídě jako hlavní informační základna jednotlivých oborů. Z letošních to budou např. dva mezinárodní veletrhy specializované na energeticky úsporná opatření v budovách, jejich ochranu a vzhled.

 • Na výstavišti v Norimberku se bude ve dnech 10. až 13. dubna konat 14. mezinárodní odborný veletrh vytápění, klimatizace a technického vybavení budov IFH/INTHERM 2002. V devíti moderních halách s výstavní plochou asi 66 000 m2 se jej zúčastní více než 600 vystavovatelů. Topenářství, vytápění, větrání a klimatizační technika patří k nejvýznamnějším oborům. Dalšími jsou sanitární technika, instalace, klempířství, nářadí, vybavení dílen, související informační, kancelářská a počítačová technika, zpracování dat, úspora energie, ekologie, zásobování budov vodou a energií, servisní, provozní služby a bezpečnost v budovách.

 • Na výstavišti v Mnichově bude ve dnech 11. až 14. dubna pořádán mezinárodní odborný veletrh barev a architektonického ztvárnění budov FARBE 2002. Letos se jej zúčastní asi 500 vystavovatelů. Tematicky je zaměřen nejen na barvy, laky, tapety a podlahové krytiny, ale i na technologické, ekologické a architektonické ztvárnění budov, energeticky úsporné tepelné izolace, pomocné materiály, nářadí, údržbu budov, staveb, lešení, bezpečnost práce a prostředky k ochraně životního prostředí.

Součástí obou veletrhů budou doprovodné přednášky, firemních dny a nejrůznější prezentace. Podrobnější údaje je možné najít na internetových adresách www.ifh.intherm.de, www.farbe-online.de nebo www.ghm.de. Další informace a zvýhodněné vstupenky lze získat u zástupce veletržní správy, kterým je EXPO-Consult & Service s. r. o., Příkop 4, 604 45 Brno, tel.: 05/45 17 61 58, fax: 05/45 17 61 59, e-mail: info@expocs.cz, a spolupracující CBT s. r. o., Staroměstské nám. 17, 110 00 Praha 1, tel.: 02/24 22 47 10, fax: 02/24 22 47 24, e-mail: voborska@cbttravel.cz

(jpe)