časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Zprávy

|

číslo 10/2002

Zprávy

Světový veletrh Electronica 2002 Mnichov

20. ročník veletrhu se bude konat ve dnech 12. až 15. listopadu na výstavišti v Mnichově a očekává se účast téměř 3 000 vystavovatelů.

Zdůrazněnými obory letošního ročníku veletrhu bude „Automotive Innovation“, „Embedded systems“ a „World of MEMS“. V oboru „Automotive Innovation“ se budou prezentovat vedoucí výrobci z oboru elektronika pro automobilový průmysl. Specialisté v  oboru mikrosystémová technika, mobilní telefony či faseroptické přenosy, který zaznamenává neobvyklý rozmach, se prezentují na veletrhu v tzv. World of MEMS.

Jedním z největších doprovodných programů veletrhu bude tradiční electronica Forum. Přední odborníci z oboru budou první veletržní den diskutovat na téma „Semiconductor Industry – Who are the future creators of demand?“. Veletrh bude rovněž doprovázen mezinárodním kongresem „Embedded Systems Congress“ ve dnech 11. až 13. 11. 2002.

Veletrh Electronica je celkově členěn do 17 segmentů. Bližší informace o struktuře veletrhu, jakož i seznamu přihlášených vystavovatelů je možné získat na www.global-electronics.net

Servis pro vystavovatele i návštěvníky:
Organizátoři veletrhu nabízejí návštěvníkům, kteří se zaregistrují prostřednictvím internetu, zhotovení osobní vizitky, kterou obdrží u pokladny na výstavišti a kterou se pak budou prokazovat u vystavovatelů přes skenovací zařízení, jež budou umístěna na expozicích.

Návštěvníkům z ČR nabízí zastoupení Messe München v Brně kompletní návštěvnický servis. Vstupenky a katalogy za koruny se slevou, dvoudenní zájezdy a individuální ubytování zájemci najdou na adrese www.expocs.czMACH, FINET, METAL 2003

2. ročník veletrhu strojírenských technologií MACH 2003 se uskuteční 13. až 15. května 2003 v Pražském veletržním areálu Letňany.

Souběžně se v PVA Letňany bude konat 2. ročník veletrhu povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky FINET a 11. veletrh metalurgie METAL. Tyto dva odborné veletrhy budou nadále, dle požadavku většiny vystavovatelů a odborných garantů, pořádány ve dvouletých cyklech.

Záštitu nad veletrhy převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, součástí bude řada doprovodných vzdělávacích akcí, seminářů a prezentací firem.

Široká technická veřejnost bude mít možnost seznámit se s novinkami, technologickou úrovní a technologickými možnostmi těchto oblastí.

Veletržní správa Terinvest bude o přípravách veletrhů informovat na svých stránkách: www.terinvest.comXIII. aktiv revizních techniků elektro středočeského regionu

Termín: 31. října 2002, 08:00 až 15:00 h
Místo: Kladno, Kulturní středisko KOKOS, nám. Sítná 3105

Program:

 • Současnost a výhled předpisových norem ČSN pro elektrotechniku (Ing. Vincent Csirik, ČSNI Praha);

 • Bezpečnostní požadavky uplatňované u elektrických zařízení při údržbě, opravách a rekonstrukcích (JUDr. Zbyněk Urban, Praha);

 • Volba elektrických spotřebičů při rekonstrukci bytů v panelových domech (Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E Praha);

 • Opatření a prostředky k zachování funkčnosti elektrických zařízení v kritických provozních situacích u instalací a rozvodů z hlediska přepětí a EMC (Ing. Jiří Burant, OBO Bettermann Praha);

 • Technické požadavky na elektrotechnické výrobky uváděné do oběhu (Ing. Oldřich Küchler, ČOI, Ústřední inspektorát, Praha);

 • Podmínky uvádění do provozu elektrických zařízení v prostorách nebezpečných výbuchem (Ing. Miloslav Valena, Elektro Služby Kladno).

Účastnický poplatek: 1 320 Kč
Přihláška: nejpozději do 23. října 2002

Pořadatel:
UNIT Pardubice
Ing. VALENA, Elektro Služby Kladno

Organizační zajištění:
UNIT spol. s r. o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 952
tel./fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.czSemináře L. P. ELEKTRO

Účastníci seminářů obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře podle norem ISO 9000, na jehož základě budou členům ČKAIT přiznány body do projektu celoživotního vzdělávání.

I. Kvalifikační seminář podle norem ISO 9000

Termín: 16. až 17. 10. 2002, 08:00 až 14:00 h
Místo: České Budějovice, Aula Bobík, Jihočeská universita, Studentská 15

Program:

16. 10. 2002

 • Elektrické topení a vytápění;

 • Normativní požadavky na elektrická zařízení ve zdravotnictví;

 • Používání bezpečnostních značek, nápisů a signálů podle NV č.11/2002 Sb.;

 • Bezpečnost strojních zařízení – používání vizuálních, akustických a taktilních signálů ve vztahu k nařízení vlády č.170/1997 Sb. v platném znění;

 • Změna zákona 505/1990 Sb. o metrologii a její uplatnění u provozovatelů měřicích přístrojů;

 • Změna vyhl. č. 20/1979 Sb.;

 • Nové legislativní úpravy v oblasti elektrických zařízení a odborné způsobilosti (montáže, opravy, revize a zkoušky) vyhrazených elektrických zařízení;

 • Poznatky z praktického uplatňování měřicích postupů při měření impedance vypínací smyčky podle ČSN 33 2000-4-41/2000;

 • ČSN EN 61140/2001 – Společná hlediska pro instalaci a zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem.

17. 10. 2002

 • Aktualizované normy pro schémata řady ČSN 61082, 61175, 60617;

 • Problematika volby typu a konstrukce hlavního vypínače elektrického zařízení stavby;

 • Přetrvávající nedostatky v protokolárním určování vnějších vlivů a používání „Protokolů“ elektroprojektanty;

 • Požadavky na elektrická zařízení staveb užívaných osobami s omezenou schopností pohybu a orientace;

 • Nový způsob stanovení technických požadavků na vybrané stavební výrobky;

 • Změna zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb. o technických požadavcích na výrobky, vyhlášená v květnu 2002;

 • Bezpečnost strojních zařízení – zásady pro konstrukci řídicích systémů podle ČSN EN 954-1;

 • Praktické poznatky z nedostatečného využívání stavebního deníku při realizaci staveb podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., zejména § 100 v platném znění;

 • Zjednodušení návrhu projektu, instalace a údržby přepěťových ochran;

 • Problém aktivních hromosvodů.

Přednášející:
JUDr. Zbyněk Urban, soudní znalec,
Josef Honzík, Instalace Praha s. r. o.,
František Kosmák, odborný konzultant v oblasti elektro,
Ing. Zdeněk Rous, CSc., zastoupení Dehn & Söhne pro ČR,
Ing. Jiří Hakl, Hager Electro s. r. o.

Cena vložného na seminář: 650 Kč (při účasti po oba dva dny: 900 Kč).II. ODP ELEKTRA Plzeň

Termín: 12. 11. až 14. 11. 2002, 08:00 až 14:30 h
Místo: DK Inwest (technický kabinet), Americká tř., Plzeň

Program:

12. 11. 2002

 • Aktualizované normy pro el. schémata řady ČSN 61082, 61175, 60617;

 • Problematika volby typu a konstrukce hlavního vypínače elektrického zařízení stavby;

 • Přetrvávající nedostatky v protokolárním určování vnějších vlivů a používání „Protokolů“ elektroprojektanty;

 • Požadavky na elektrická zařízení staveb užívaných osobami s omezenou schopností pohybu a orientace;

 • Nový způsob stanovení technických požadavků na vybrané stavební výrobky;

 • Změna zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb. o technických požadavcích na výrobky, vyhlášená v květnu 2002;

 • Bezpečnost strojních zařízení – zásady pro konstrukci řídicích systémů podle ČSN EN 954-1;

 • Praktické poznatky z nedostatečného využívání stavebního deníku při realizaci staveb podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., zejména § 100 v platném znění;

 • Zjednodušení návrhu projektu, instalace a údržby přepěťových ochran;

 • Problém aktivních hromosvodů;

 • Příklady projektování přepěťových ochran a jejich použití v různých sítích nn.

14. 11. 2002

 • Podmínky pro připojování a provoz odběrných elektrických zařízení;

 • Určování nebezpečných prostorů s výbušnou plynnou atmosférou podle ČSN EN 60079-10;

 • Úrazy elektrickým proudem vyšetřované na IBP Plzeň za uplynulé období;

 • Normativní požadavky na elektrická zařízení ve zdravotnictví;

 • Používání bezpečnostních značek, nápisů a signálů podle NV č. 11/2002 Sb.;

 • Bezpečnost strojních zařízení – používání vizuálních, akustických a taktilních signálů ve vztahu k NV č. 170/1997 Sb.;

 • Změna zákona 505/1990 Sb. o metrologii a její uplatnění u provozovatelů měřicích přístrojů, které jsou pracovními měřidly;

 • Změna vyhl. č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení;

 • Nové legislativní úpravy v oblasti elektrických zařízení a odborné způsobilosti;

 • Poznatky z praktického uplatňování měřicích postupů při měření impedance vypínací smyčky podle ČSN 33 2000-4-41/2000;

 • ČSN EN 61140/2001 – Společná hlediska pro instalaci a zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Přednášející:
František Kosmák – odborný konzultant v oblasti elektro ( býv. inspektor SOD),
Ing. Zdeněk Rous, CSc., zastoupení Dehn & Söhne pro ČR,
Ing. Jiří Hakl, Hager Electro s. r. o.,
Václav Černý, ZČE a. s., Plzeň,
Ing. Miroslav Úlovec, ITIV spol. s r. o., Plzeň,
Radek Tomášek, IBP Plzeň.

Cena vložného na seminář: 650 Kč (při účasti po oba dva dny: 900 Kč).Školení elektrotechniků v Karlových Varech a Klatovech

Termín: 2. 10. 2002, 08:00 až 14:30 h
Místo: Karlovy Vary, Hotel Thermal, I. P. Pavlova 11
Termín: 3. 10. 2002, 08:00 až 14:30 h
Místo: Klatovy, Městské kulturní středisko, Domažlická 767

Program:

 • Podmínky pro připojování a provoz odběrných elektrických zařízení;

 • Určování nebezpečných prostorů s výbušnou plynnou atmosférou podle ČSN EN 60079-10;

 • Normativní požadavky na elektrická zařízení ve zdravotnictví;

 • Používání bezpečnostních značek, nápisů a signálů podle NV č. 11/2002 Sb.;

 • Bezpečnost strojních zařízení – používání vizuálních, akustických a taktilních signálů ve vztahu k NV č. 170/1997 Sb.;

 • Změna zákona 505/1990 Sb. o metrologii a její uplatnění u provozovatelů měřicích přístrojů, které jsou pracovními měřidly;

 • Změna vyhl. č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení;

 • Nové legislativní úpravy v oblasti elektrických zařízení a odborné způsobilosti;

 • Poznatky z praktického uplatňování měřicích postupů při měření impedance vypínací smyčky podle ČSN 33 2000-4-41/2000 – přetrvávající nedostatky;

 • ČSN EN 61140/2001 – Společná hlediska pro instalaci a zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Přednášející:
Václav Černý, ZČE a. s., Plzeň,
Ing. Miroslav Úlovec, ITIV spol. s r. o., Plzeň,
František Kosmák, odborný konzultant v oblasti elektro.

Cena vložného na seminář: 650 Kč

Bližší informace:
L. P. ELEKTRO s. r. o.
vzdělávací agentura
Vodařská 17
619 00 Brno
tel., fax, zázn.: 545 234 668
e-mail: lp-elektro@volny.cz
http://www.lpelektro.czELEC 2002

22. Mezinárodní veletrh el. energie

Datum: 9. až 13. prosince 2002
Místo: Paříž, výstaviště Villepinte, haly 5 a 6

Na veletrhu ELEC je kompletní nabídka v oblasti elektrické energie, automatizace, vytápění, klimatizace, vzduchotechniky a osvětlení – vystavovatelé nabízejí produkty, systémy a služby související s těmito obory.

Veletrh ELEC se koná za odborné podpory asi 40 různých sdružení, federací a svazů, které se starají také o setkání odborníků během veletrhu a pořádají doprovodné programy, letos na čtyři témata:

 • 12. 12. 2002 – Řízení a správa v průmyslu (bezpečnost a operativnost průmyslových procesů);

 • 10., 11. a 12. 12. 2002 – Užití a kontrola ve stavebnictví (osvětlení, bezpečná instalace, klimatizace, maximální ochrana životního prostředí);

 • 11. 12. 2002 – Řízení klimatizace (účinnost el. energie v klimatizačních systémech);

 • 9. 12. 2002 – Správa obcí (zeleň a sklo, venkovní osvětlení v obcích, veřejné osvětlení a bezpečnost, osvětlení významných budov, prezentace obce, světlo pro lepší orientaci, podpora turistiky a obchodu).

Organizátor:
Elec Promotion, Paříž

Kancelář pro ČR:
Active Communication
Anglická 28
120 00 Praha
tel.: 222 518 587
e-mail: active@telecom.cz
http://www.elec.frEEBW: Energie efektivně 2002

Mezinárodní konference o úsporách energie a obnovitelných zdrojích energie

Termín: 5. až 7. listopadu 2002
Místo: Kongresové centrum Praha

K hlavním diskusním tématům patří: energetické audity, nízkoenergetické bydlení, energeticky úsporné osvětlení, podnikání v úsporách energie, liberalizace energetických trhů, elektřina z obnovitelných zdrojů energie a energetické využití biomasy. Součástí akce bude i výstava výrobků a služeb souvisejících s uvedenými tématy.

Vstup na výstavu je pro veřejnost zdarma.


SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, www.eebw.czPřehled seminářů PROPAG TEAM na 2. pololetí roku 2002

Datum Místo konání Název semináře Pro členy ČKAIT akr. vzděl. program Uzávěrka
9. říjen
22. říjen
26. Listopad
PrahaBrnoÚstí n. L. Bezpečnost práce a elektrická zařízení ano 24. Září
8. října
15. Listopadu
23. říjen Brno Ochrana proti přepětí v sítích do 1 000 V ano 8. října
29. říjen Pardubice Dohoda PECA a vyloučení nebezpečí od statické elektřiny ano 15. října
30. říjen Pardubice Bezpečnost práce a elektrická zařízení a bezpečnost manipulačních vozíků při provozu v prostorách s NV   15. října
12. listopad Plzeň Revize el. zařízení ano 29. října
30. září
13. listopad
27. Listopad
Hradec KrálovéPlzeňÚstí n. L. Klasifikace podmínek prostředí versus vnější vlivy? ano 29. října
15. listopadu

Bližší informace a přihlášky:
PROPAG TEAM – informační a vzdělávací agentura
Lada Melenová, Ing. Jaroslav Melen
Tichá 527
P. O. Box 55
541 02 Trutnov
tel.: 439 733 120