časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Zprávy

|

číslo 11/2002

Zprávy

Semináře agentury ELVIS Hradec Králové

Legislativa pro elektropodnikatele

termín: 26. 11. 2002 (8.30 – 14.00)
místo: Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Velké náměstí

 • zákon č. 205/2002 Sb., který pozměňuje zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb.;
 • souhlas s předáváním elektromontážních prací vydávaný IBP podle vyhl. č. 20/1979 Sb.;
 • nař. vl. 378/2001 a nař. vl. 11/2002 Sb. (provoz strojů a bezpeč. značky);

Jištění proti přetížení a zkratu

termín: 4. 12. 2002 (8.00 – 13.30)
místo: Hradec Králové – Kulturní dům Střelnice

 • nové harmonizované normy ČSN 33 2200-5-523 a ČSN 33 2200-4-43;
 • jednoduché způsoby kontroly zkratových poměrů v praxi;
 • software pro návrhy a kontrolu jištění;

Bližší informace a přihlášky
ELVIS - vzdělávací a informační služby
tel: 495 514 093, 603 342 119
e-mail: elvis.hk@centrum.cz
elektronické přihlášky: www.daikin.cz/elvisSemináře L. P. Elektro

Zlín 30. 10. 2002 - Dům kultury, Gahurova 5265
Jihlava 31. 10. 2002 - Okresní úřad Jihlava, Tolstého 15 - velká zasedací místnost

Časový průběh: 8,00 – 14,30 hod.

Účastníci semináře obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře podle norem ISO 9000. Na základě tohoto certifikátu budou členům ČKAIT přiznány body do projektu celoživotního vzdělávání.

Přednášky:
Vladimír Hrbas - odborný konzultant v oblasti energetiky
Podmínky dodávky elektrické energie z distribuční soustavy Jihomoravské energetiky, a. s. chráněným zákazníkům; Připojovací podmínky; Provádění revizí elektrického zařízení a zpracování revizních zpráv z pohledu Jihomoravské energetiky, a. s.

František Kosmák - odborný konzultant v oblasti elektro (býv. inspektor SOD)
Normativní požadavky na bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví; Používání bezpečnostních značek, nápisů a signálů podle NV č.11/2002 Sb.; Bezpečnost strojních zařízení, značení podle ČSN EN 61310-1,2; Změna zákona 505/1990 Sb. o metrologii a její uplatnění u provozovatelů měřicích přístrojů; Změna vyhl. č. 20/1979 Sb. - vyhrazená elektrická zařízení; Nové legislativní úpravy v oblasti elektrických zařízení; Postupy při měření impedance vypínací smyčky podle ČSN 33 2000-4-41/2000 – přetrvávající nedostatky.

Ing. Leoš Koupý - ILLKO s. r. o. Blansko
Ověřování elektrické bezpečnosti pracovních strojů, elektrických spotřebičů a ručního nářadí. provázání požadavků ČSN 33 1600, ČSN 33 1610 a ČSN EN 60 204-1, provádění měření v praxi.

Vložné na seminář: 600 Kč/osoba. Zvláštní cena vložného pro zákazníky ELVO a. s.: 500 Kč

Bližší informace:
L. P. Elektro s. r. o.
Vodařská 17, 619 00 Brno
tel ., fax, zázn.: 545 234 668
e-mail: lp-elektro@volny.cz
www.lpelektro.czZprávy ESČ

Přípravné kurzy ke zkouškám revizních techniků elektrických zařízení
Příští kurz bude zahájen 20. listopadu 2002

Šestidenní přípravný kurz je rozdělen do dvou částí. První (třídenní) část se uskuteční ve dnech 20. až 22. listopadu 2002 a po jedenáctidenní přestávce na samostudium. Druhá část kurzu následuje 4. až 6. prosince.

Zkoušku bude možno složit buď hned následující týden v mimořádném termínu nebo v některém z dalších řádných termínů ITI. Kurz je úzce zaměřen na témata, která jsou předmětem zkoušky, přednášet budou osvědčení lektoři.

Účastnický poplatek je 12 000,- Kč, poplatek za zkoušku ve výši 3 580,- Kč (osvědčení pro revize elektrických zařízení do 1 000 V, včetně hromosvodů v objektech třídy A) se hradí přímo ITI Praha. Ke zkoušce je nutné předložit:

 • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání,
 • potvrzení o délce odborné praxe a osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně v rozsahu §6 pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A, včetně hromosvodů,
 • zprávu o cvičné revizi el. zařízení,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci ne elektrických zařízeních,
 • občanský průkaz.

Nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. (podle dosaženého odborného vzdělání: 7 roků v případě vyučení, 5 roků pro ÚSO, 3 roky pro VŠ).

Účastníkům přípravného kurzu nabízíme jednodenní opakovací „školičku“ základů teoretické elektrotechniky a matematiky v rozsahu nezbytném pro zvládnutí typických příkladů, které se při zkoušce vyskytují. Pokud bude zájem, uskuteční se 19. listopadu od 8,00 do přibl. 16,00 hodin.

 1. termín: zahájení kurzu 20. listopadu 2002 v 8,00 hod.
 2. místo: Střední odborné učiliště stavební, Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4, malý zasedací sál
 3. maximální počet účastníků kurzu: 20
 4. uzávěrka přihlášek: 8. listopadu 2002
 5. ubytování pro mimopražské účastníky lze na slušné úrovni a za přijatelné ceny zajistit (je nutno závazně objednat).
 6. organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ
 7. dosažitelnost MHD: učiliště je v těsné blízkosti konečné stanice městského autobusu č. 205 „Zelený pruh“ nebo zastávky autobusu č. 124 „Zelený pruh“– nástupní zastávka pro oba autobusy u stanice metra „Budějovická“ (trasa C).

Přihlášky a informace:
Elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4
tel.: 244 464 649, 244 464 072
fax: 244 464 076
e-mail: esc@iol.czSeminář UNIT

Bezpečný provoz strojů a technických zařízení podle nařízení vlády 378/2001 Sb.

Termín: 10. prosince 2002
Místo konání: Kulturní dům DUKLA, Pardubice
Odborný garant: Ing. Vladimír Vízner, IPB Hradec Králové

Přednášející:
Ing. Ronin, Ing. Krejcar, Ing. Dušátko - ČÚBP Praha,
Ing. Pražák - UI ČOI Praha,
Jiří Hlinovský – projektant, Králův Dvůr.

S ohledem na to, že v letošním roce byl vydán zák. č. 205/2002 Sb., který přináší změny zák. č. 22/1997 Sb., je třeba vědět, jak se NV 378 promítne i do případných nutných oprav či rekonstrukcí zařízení.

Bližší informace a přihlášky:
UNIT spol. s r. o.
Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
tel.: 466 304 952, fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.czMACH, FINET, METAL 2003

Veletržní správa Terinvest se již plně věnuje přípravám 2. ročníku veletrhu strojírenských technologií MACH 2003, který se uskuteční 13. až 15. května 2003, opět v Pražském veletržním areálu Letňany.

Společným cílem všech, kteří tyto odborné akce připravují a svojí účastí podporují, je vytvořit tradici a prostor pro poznání a rozvoj strojírenských technologií s vazbou na materiály a možnosti jejich zpracování.

Souběžně se v Pražském veletržním areálu Letňany bude konat 2. ročník veletrhu povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky FINET a 11.veletrh metalurgie METAL. Tyto dva odborné veletrhy budou nadále, podle požadavku většiny vystavovatelů a odborných garantů, pořádány ve dvouletých cyklech.

Konání všech tří veletrhů podporuje velké množství odborných organizací a firem. Záštitu nad veletrhy převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Nedílnou součástí bude řada doprovodných vzdělávacích akcí, seminářů a prezentací firem.

Věříme, že se pořádání těchto technických veletrhů ve stejném termínu a místě stane zajímavou a přínosnou akcí pro vystavovatele i návštěvníky a široká technická veřejnost tak bude mít možnost seznámit se s novinkami, technologickou úrovní a technologickými možnostmi těchto úzce spolu souvisejících oblastí. Předpokládaná účast je přibližně 400 vystavovatelů. Veletržní správa Terinvest bude o přípravách veletrhů informovat na svých stránkách www.terinvest.com.HEIM+HANDWERK 2002 – řemesla a dům

0. listopadu až 8. prosince, výstaviště Mnichov

25. mezinárodní předvánoční prodejní veletrh řemesel pro budování a vybavení domů i domácností HEIM+HANDWERK 2002, pořádaný veletržní společností GHM – Gesellschaft für Handwerksmessen mbH, se bude konat ve dnech 30. listopadu až 8. prosince v sedmi pavilonech nového výstaviště v Mnichově.

Na výstavní ploše přes 700 000 m2 se opět zúčastní se svými nejnovějšími a nejzajímavějšími výrobky či službami více než 1100 vystavovatelů a asi 140 přidružených firem. Chodí sem každoročně přes 200 000 návštěvníků.

Organizátoři tohoto veletrhu a vystavovatelé se zaměřují nejen na tradici uměleckých řemesel, ale i na novodobou pokrokovou techniku. V různých oborech věnují mimořádnou péči originalitě a upoutávají řemeslnou dovedností i dokonalostí. Budou předvádět také nejrůznější vymoženosti vybavení, elektronické, elektrické a jiné přístroje, nová svítidla a úsporné světelné zdroje, elektrické ruční nářadí a malou mechanizaci pro dílny či kutily. V pavilonech bude pořádáno také asi 40 samostatných výstav. Například jsou to improvizované tzv. živé dílny vybraných řemeslníků s ukázkami jejich zručnosti a tvořivosti. Nejzajímavější bývá výstava zaměřená na ekologii a zdravé bydlení, např. na výstavbu domů s inteligentními instalacemi, na přestavby bytů a jiných místností, biologický stavební materiál, přírodní barvy, izolace, moderní úsporné a ekologické systémy vytápění, podlahoviny, klimatizační zařízení, vybavení domů, bytů, zahrad, bazénů a mnohé jiné.

Předpokládá se, že budou prezentována výstavba domů využívajících sluneční, vodní a větrnou energii, kterou lze získat podle místních přírodních podmínek. V těchto ekologických a energeticky úsporných stavbách například sluneční kolektory ohřívají užitkovou vodu a vodu potřebnou k vytápění, jsou zde využity fotovoltaické články a tepelná čerpadla. Ventilaci je vhodné doplnit rekuperačními tepelnými výměníky, stěny tepelně izolovat a zabudovávat okna se sníženými tepelnými ztrátami. To vše znamená velké úspory energií.

Upřesněné a další informace o tomto veletrhu lze najít na internetu www.ghm.de, o možnostech zvýhodněné návštěvy na www.cbttravel.cz.Devátý veletrh AQUA-THERM PRAHA

26. až 30. Listopadu, Praha 7 – Holešovice

Odborný veletrh vytápění, větrání, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky AQUA-THERM, pořádaný v licenci Reed Messe Wien již v jedenácti evropských městech, vstupuje v Praze do devátého ročníku. Bude se konat ve dnech 26. až 30. listopadu ve všech výstavních pavilonech, přídavných montovaných halách před Průmyslovým palácem, na volných plochách a před hlavním vchodem až k nástupištím tramvají pražského Výstaviště v Holešovicích.

Je až obdivuhodné, jak letošní 9. mezinárodní odborný veletrh AQUA-THERM INTERNATIONAL PRAHA 2002, pořádaný u nás agenturou Progres Partners Advertising s. r. o. pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR s odbornou garancí Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení ČR a Asociace odborných velkoobchodů, získává přes určitou recesi veletržního dění každým rokem velký zájem vystavovatelů, odborných návštěvníků i laické veřejnosti.

V loňském roce veletrh zhlédlo rekordních 46 167 návštěvníků.

Nomenklatura veletrhu: zejména zdroje tepla a odvody spalin, rozvody, armatury, služby pro dálkové sítě, místní sítě a přípojky, vytápění, potrubní rozvody, armatury, instalace v budovách, čerpadla, dmychadla, kompresory, ventilátory, klimatizace, větrání, čištění, odsávání, sušení vzduchu a plynu, úprava vody, chlazení, různá jiná energetická zařízení, měřicí a regulační technika, automatizace, zdravotní technika a zařizovací předměty, izolace, montážní, servisní a provozní služby, nářadí a příslušenství, bezpečnost práce, ekologické, ekonomické a úsporné využití energie.

Veletrh AQUA-THERM PRAHA 2002 bude přístupný od úterý do pátku mezi 10 a 18 h a v soboru mezi 10 a 16 h. Návštěvníci si mohou přikoupit velmi názorný katalog. Další informace o veletrhu, doprovodném programu a připravovaném dění na výstavišti lze získat u pořadatele:

Progres Partners Advertising s. r. o.
Opletalova 55
111 21 Praha 1
tel.: 224 234 274
fax: 224 235 033
e-mail: info@ppa.cz
www.ppa.cz a www.tzb-info.czSiemens - humanitární pomoc oblastem postiženým povodněmi

 1. Nadační fond firmy Siemens daroval lidem postiženým katastrofálními záplavami humanitární pomoc ve formě 1 000 poukázek na nákup zboží či služeb Siemens (15 milionů korun, tj. 500 000 EUR). Příjemce poukázky si může odebrat jakýkoli výrobek či využít jakoukoli servisní službu firmy Siemens v hodnotě 15 000 korun.

 2. Společnost Siemens s. r. o. Praha věnuje v rámci humanitární pomoci oblastem zasaženým povodněmi 1 000 000 Kč. Prostředky jsou určeny na obnovu škol (vybrány ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR).

 3. Zaměstnanci firmy Siemens s. r. o. uspořádali sbírku na pomoc postiženým oblastem (556 700 Kč). Peníze jsou poukazovány na vládní povodňové konto.

Vedle těchto aktivit byla a je poskytována a zprostředkována široká odborná pomoc četným firmám i veřejnému sektoru zejména při obnově provozu pražského metra. Byly nasazeny i firemní hasičské kapacity.