časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Zprávy

číslo 12/2002

Zprávy

ELEKTRO v zahraničním tisku

Informace o významu časopisu ELEKTRO pro vztahy mezi českou elektrotechnikou a zahraničím se objevila v prestižním bulletinu japonského vzdělávacího institutu Doctors International Collaboration Institute (DIC), který působí při Shinshu University.

Obr. 1.

Japonské odborné kruhy dlouhodobě s velkým zájmem sledovaly výzkum Ing. O. Roubíčka, DrSc., v oboru elektrických lineárních pohonů, v dnes již zaniklém Výzkumném ústavu silnoproudé elektrotechniky (VÚSE), poté akciové společnosti Zkušebnictví. O uznání a ocenění celoživotního díla Ing. O. Roubíčka v uvedeném oboru institutem DIC časopis ELEKTRO přinesl článek (Uznání z Japonska, č. 9/01, str. 96). Právě tento článek se v překladu do japonštiny objevil v bulletinu DIC č. 1 (viz obr.).

Důvodem je skutečnost, že v Japonsku, jehož technický potenciál v oboru elektrotechniky je všeobecně znám, je elektrickým lineárním pohonům a jejich průmyslovým aplikacím věnována velká pozornost. Lineární pohony pronikají do oblastí trakce, kancelářské a spotřební techniky, medicíny, automobilového průmyslu a dalších technologií.

Přínos české elektrotechniky s využitím výsledků práce výzkumného týmu Ing. O. Roubíčka spočívá v mechanotronické systémové koncepci řízené přeměny elektrické energie v požadovaný technologický účinek. Tento přístup, jehož kolébkou je právě Japonsko, byl japonskými kolegy příznivě přijat, a i přetisk článku z ELEKTRO je dalším příslibem pro pokračování a rozvoj již započaté spolupráce.


Seminář UNIT

Bezpečný provoz strojů a technických zařízení podle nařízení vlády 378/2001 Sb.

Termín: 10. prosince 2002
Místo konání: Kulturní dům DUKLA, Pardubice
Odborný garant: Ing. Vladimír Vízner, IPB Hradec Králové

Přednášející:
Ing. Ronin, Ing. Krejcar, Ing. Dušátko - ČÚBP Praha,
Ing. Pražák - UI ČOI Praha,
Jiří Hlinovský – projektant, Králův Dvůr.

S ohledem na to, že v letošním roce byl vydán zák. č. 205/2002 Sb., který přináší změny zák. č. 22/1997 Sb., je třeba vědět, jak se NV 378 promítne i do případných nutných oprav či rekonstrukcí zařízení.

Bližší informace a přihlášky:
UNIT spol. s r. o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 952
fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz


Nový výrobní závod Conta

Za účasti ministra průmyslu ČR, generálního ředitele a hlavního obchodního ředitele Candy Elettrodomestici srl pana Aldo Fumagalliho, dr. Paola Faiola, velvyslance Itálie v ČR a dalších čelních zástupců české ekonomiky (např. Czechinvestu, MÚ Podbořany atd) byl dne 4. 10. 2002 zahájen provoz závodu Conta společnosti Candy na výrobu chladniček (jedná se o investici na „zelené louce“ – rozloha budovy je asi 23 000 m2). Plánovaný roční objem produkce je 800 tis. chladniček a první z nich se na český trh dostanou již v říjnu t.r. Výrazný podíl produkce je určen na export.

Historie firmy Candy Czech Republic se datuje od roku 2000. Původně malá firma prošla velmi dynamickým rozvojem a v současné době zaujímá na trhu velkých domácích elektrospotřebičů asi 4 % (v segmentu praček a myček 6,2 %). Všechny produkty společnosti Candy se uvádějí na trh pod třemi celoevropskými značkami: Hoover, Candy a Iberna. Hoover je známá britská značka, která se stala součástí skupiny Candy v roce 1995. Nabídka produktů Hoover zahrnuje velké elektrické spotřebiče a výrobky pro péči o podlahy, které obsahují veškeré poslední technické novinky a díky svému designu tvoří zpravidla špičku ve svém oboru. Značka Candy je tradiční italská značka pro bílou techniku, která se v ČR představuje zejména dvěma kategoriemi výrobků, a těmi jsou pračky a chladničky.

V současné době továrna zaměstnává 200 lidí z Podbořan a okolí a v konečné fázi dosáhne zaměstnanost celkem 600 zaměstnanců (nedostatek odborných pracovních sil na Podbořansku vyřešila společnost Candy odborným proškolováním přijímaných pracovníků, z nichž prvních asi 60 – přijatých v roce 2001, bylo odborně školeno v továrně Candy v Donoře v Itálii). V závodě v Podbořanech je výrobní linka na výrobu chladniček a mrazniček několika typů, která zahrnuje: výrobu skříní, výrobu dveří vč. jejich vnitřků a vypěňování, výroba van chladničky, lakovny a montážní linky, na jejímž konci je kompletní výrobek krátkodobě testovám a konečná fáze je estetická kontrola a balení. Dlouhodobému testu jsou chladničky podrobovány po náhodném výběru (již zabaleného výrobku) po dobu 4 h. V této době jsou sledovány důležité parametry jako spínání kompresoru v závislosti na čase nebo sledování teploty v chladicím a mrazicím prostoru.

Výrobní závod firmy Conta v Podbořanech je silným pozitivním signálem pro český trh i pro celou oblast – Candy se stává jednou z klíčových značek na poměrně nových trzích ve střední Evropě.


Eltarg 2003

Ve dnech 20. až 23. května 2003 pořádá společnost Mezinárodní veletrhy Katovice ve spolupráci s Asociací polských elektroinženýrů již dvanáctý ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky a sdělovací techniky Eltarg 2003.

V nomenklatuře veletrhu jsou mj. komponenty pro výrobu, přenos a měření elektrické energie, záložní zdroje, elektroinstalační materiál, telekomunikační technika, automatizační technika a pohony, elektrické vytápění nebo technika budov. V rámci veletrhu bude uspořádáno šesté fórum EIB pod názvem European Installation Bus – krok k evropské integraci a setkání Power Engineering Forum.


ODP ELEKTRA – Liberec 2002

Termín: 10. a 11. 12. 2002, 08,00 až 14,30 h
Místo konání: Centrum BABYLON, Nitranská 1, Liberec

Seminář o nových (aktualizovaných) normách a legislativních úpravách, bezpečnostních předpisech a měřicích postupech je určen pro revizní techniky, projektanty elektro a další odborníky v tomto oboru.

Účastníci semináře obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře podle norem ISO 9000. Na jeho základě budou členům ČKAIT přiznány body do projektu celoživotního vzdělávání.

Přednášející:
Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s. r. o. Blansko,
František Kosmák, odborný konzultant v oblasti elektro (býv. inspektor SOD),
Ing. Zdeněk Rous, CSc., zastoupení Dehn + + Sohne pro ČR,
Ing. Jiří Hakl, Hager Electro s. r. o.

Cena: Vložné na seminář je 650 Kč, při účasti po oba dny 900 Kč.

Informace a přihlášky:
L. P. ELEKTRO s. r. o.
Vodařská 17, 619 00 Brno
tel., fax., zázn.: 545 234 6 68
e-mail: lp-elektro@volny.cz
http://www.lpelektro.cz


Semináře agentury ELVIS Hradec Králové

Jištění proti přetížení a zkratu

Termín: 4. 12. 2002 (8,00 – 13,30)
Místo konání: Hradec Králové – Kulturní dům Střelnice

  • nové harmonizované normy ČSN 33 2200-5-523 a ČSN 33 2200-4-43;
  • jednoduché způsoby kontroly zkratových poměrů v praxi;
  • software pro návrhy a kontrolu jištění;

Bližší informace a přihlášky:
ELVIS - vzdělávací a informační služby
tel: 495 514 093, 603 342 119
e-mail: elvis.hk@centrum.cz
elektronické přihlášky: www.daikin.cz/elvis