časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Zprávy

číslo 2/2003

Zprávy

L. P. Elektro pořádá školení
Odborná příprava elektrotechniků podle zákona č. 174/1968 Sb. ve znění změny zákona č.124/2000 Sb. se zaměřením na přijímané evropské a mezinárodní normy a k případnému přezkoušení revizních techniků

Termín: 3. až 5. 4. 2003
Místo: SOU spojů (přednášková místnost), Čichnova 23, Brno

Školení je zaměřeno na revizní techniky a na pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací, zejména podle § 8 vyhl. č. 50/1978 Sb., kteří samostatně podnikají nebo jsou odpovědnými zástupci podle Živnostenského zákona u právnických osob (organizací). Cílem je osvojení nových a změněných technických norem a technických předpisů (Nařízení vlády), které jsou v ČR přijímány ve značném množství (průběžně v jednotlivých měsících každého roku).

Průběžné doplňování odborných znalostí je ve vlastním zájmu elektrotechniků, kteří pak mohou být úspěšní na trhu práce a také úspěšně zvládnout případné přezkoušení revizního technika k 30. 6. 2005.

Zákon č. 174/1968 Sb. nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce po dni vyhlášení – tedy od 1. 7. 2005.

Nosná témata:

 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41/2000 a ČSN EN 61 140/2001 a norem souvisících ve vtahu ke starým zařízením, která bezprostředně neohrožují bezpečnost osob i majetku.
 • Určování vnějších vlivů a druhy sítí podle ČSN 33 2000-3/1995 včetně změn a norem souvisících.
 • Ochrana před účinky atmosférické elektřiny podle ČSN 34 1490/1969.
 • Ochrana před účinky statické elektřiny podle ČSN EN 33 2030/2002 a normy souvisící.
 • Bezpečnost strojních zařízení podle ČSN EN 60 204-1/2000 a ČSN EN954-1.
 • Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče nn ČSN EN 60 439-1/2000.
 • Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze ČSN EN 60 439-3/1995.
 • Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče ČSN EN 60 439-4/1995 v platném znění.
 • Soubor všeobecných předpisů pro vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130/1983 včetně změn.
 • Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách (rok 1984) – zejména vztah k plastových vodovodům a k ČSN 33 1310/1969 pro používání bezpečnostních tabulek a návodům k používání elektrického zařízení laiky.
 • Možnost doplnění podle zájmu účastníků.

Doporučené studijní materiály platné ČSN řady 33 2000.

Z důvodu aktuálních informací doporučujeme výhradně původní znění platných ČSN, ČSN EN, IEC, ISO, Zákonů a Nařízení vlády.

Cena:
Vložné na seminář je 2 500Kč za osobu.
V této ceně je zahrnuto kursovné a stravování (plná penze).
Ubytování přímo v místě školení: internát SOU spojů – dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (2 noclehy v ceně 660Kč za osobu). Požadavek na ubytování je nutno uvést do přihlášky. Cena za ubytování se bude platit hotově v den příjezdu v kanceláři internátu.

Přihlášky:
L. P. Elektro s. r. o.
Vodařská 17
619 00 Brno
tel./fax: 545 234 668
e-mail: lp.elektro@volny.cz
http://www.lpelektro.cz


Creative Jukebox Zen – nejmenší digitální audiopřehrávač s rozhraním USB 1.1 a 1394 FireWire

Stylový kapesní přehrávač s ladnými křivkami „unese„ až 8 000 nahrávek

Společnost Creative (Nasdaq: CREAF), jež je předním světovým výrobcem produktů digitální zábavy pro osobní počítače a Internet, uvádí na trh Jukebox Zen, nejmenší digitální audiopřehrávač osazený pevným diskem, který nabízí připojení jak přes rozhraní USB 1.1, tak 1394 (FireWire). Tento štíhlý lehký audiopřehrávač s ladnými křivkami, s povrchem z eloxovaného hliníku a s designem přirozeně padnoucím do ruky má přebytek výkonu díky pevnému disku 20 GB schopnému uložit až 8 000 nahrávek standardní délky. Podporuje jak formáty MP3, tak WMA plus možnost ukládání datových souborů.

Obr. 1.

Jukebox Zen je nejmenší harddiskový digitální audiopřehrávač od společnosti Creative. I když jej snadno zasunete do kapsičky u košile, pořád je ještě ve svém kompaktním pouzdře vybaven spoustou úžasných funkcí. Díky konektivitě USB 1.1 a 1394 mají uživatelé volbu rychlého přenosu dat přes rozhraní 1394 nebo universální kompatibility a dostupnosti rozhraní USB 1.1, které může být použito i pro dobíjení akumulátorů. Kvalita zvuku je výjimečná díky poměru odstupu signálu od šumu až 98 dB a malým přeslechům, a zajišťuje tak maximální pobavení.

Stejně tak jako cenami ověnčený Jukebox 3, tak i Jukebox Zen se odlišuje od ostatních digitálních audio přehrávačů tím, že umožňuje uživatelům vytvářet, organizovat, spravovat obsah a editovat hudební přehrávací plány na cestách bez nutnosti připojení k PC. Snadno použitelná funkce AudioSync™ umožňuje lehce přesouvat a sdílet MP3 a WMA hudební soubory z PC na přehrávač a zpět, zatímco modře podsvícený displej a logické ovládání umožňuje uživateli jednoduše zvládnout jeho funkce.

Funkce Jukeboxu Zen nejsou limitovány na pouhé ukládání hudebních souborů. Možnost přenosu a ukládání dat znamená, že přehrávač může být použit pro ukládání, správu a přenos různých datových souborů, jako jsou digitální fotografie, text nebo videosoubory.

Vestavěný Lithium–iontový akumulátor umožňuje přehrávači Jukebox Zen 12 hodin mobilního přehrávání hudby. Jednoduché rolovací tlačítko umožňuje uživatelům vyhledávat jakoukoliv z 8 000 nahrávek WMA během několika sekund. Unikátní funkce „Find„ (vyhledej) umožňuje rychle a snadno vyhledat nahrávku pomocí znakového vstupu: jednoduše stlačte rolovací tlačítko na prvním písmenu vašeho oblíbeného interpreta, nahrávky nebo žánru, abyste mohli procházet abecedně setříděné seznamy dané sekce.

Zabudovaná technologie EAX nabízí široké množství nástrojů pro osobní přizpůsobení a vylepšení zvuku. V hlučných poslechových prostředích, jako je letadlo nebo auto, je možno využít inteligentního ovládání hlasitosti (Smart Volume Management - SVM) pro inteligentní ovládání dynamického rozsahu skladeb pro dosažení špičkového posluchačského zážitku, takže tišší části nahrávky nemohou být přeslechnuty. Pro poslech v pozdních nočních hodinách SVM ztišuje nejhlasitější části nahrávky tak, že náhlé zvýšení hlasitosti neruší sousedy. Navíc používá funkci „Match Volume„ pro stejnoměrné vyrovnání hlasitosti nahrávek s různou úrovní bez ohledu na úroveň, se kterou byly zakódovány. Technologie EAX se také honosí funkcemi Advanced EQ (vylepšený ekvalizér), Time-Scaling (škálování času), Environmental Effects (prostorové efekty) a 3D Spatialisation features (3D prostorové funkce).


Semináře L. P. Elektro

1. Celostátní setkání elektrotechniků v Brně

Téma: Požární bezpečnost staveb z pohledu elektrotechniky a nová legislativa a normalizace v elektrotechnice

V rámci setkání se uskuteční výstavní prezentace malých a středních firem z oboru elektrotechniky.

Účastníci setkání obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře podle norem ISO 9000. Toto setkání elektrotechniků je zařazeno do akvizitovaných programů. Členům ČKAIT budou přiznány body do Projektu celoživotního vzdělávání.

Místo: Kongresové centrum Brno (Dům techniky), Výstaviště 1, Brno
Termín: 4. až 6. února. 2003

Program:
4. 2. – Požární bezpečnost staveb z pohledu elektrotechniky
5. 2. – Nová legislativa a normalizace v elektrotechnice
6. 2. – Nová legislativa a normalizace v elektrotechnice

Přednášející:
JUDr. Zbyněk Urban, soudní znalec v oblasti elektrotechniky,
František Kosmák (bývalý pracovník SOD),
pplk. Josef Sláma, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,
Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha s. r. o., předseda Elektrotechnického normalizačního výboru,
Ing. Jaroslav Bárta (zpracovatel normy), Energoprojekt Praha,
Ing. František Valenta (zpracovatel norem), Technický a zkušební ústav stavební Praha,
Ing. Jiří Hakl, Hager Electro s. r. o., Praha,
Ing. Vincent Csirik, Český normalizační institut Praha,
Jiří Hemerka, Cech elektrotechniků regionu Olomouc,
Josef Honzík, Instalace Praha s. r. o.,
Ing. Karel Dvořáček, Stavebně technický ústav – Energetika budov, a. s. Praha.

2. Seminář elektrotechniků

Téma: Projekce – montáž – kontrola

Dobrá znalost technických a legislativních norem a předpisů je základním předpokladem pro jejich zodpovědné uplatňování v elektrotechnické praxi od projektu až po revizi. Na elektrotechnickém trhu práce je důležitý rovněž profesní výkon a jeho dynamika a předcházení předem vyhodnocených pracovních rizik.

Účastníci semináře obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře podle norem ISO 9000, na jehož základě budou členům ČKAIT přiznány body do projektu celoživotního vzdělávání.

Místo: Hotel Harmony Club, 28. října 170, Ostrava
Termín: 19. 2. 2003, 8.00 až 14.30 h

Program:
Požadavky na elektrická zařízení staveb, stavební deník při realizaci staveb, stanovení technických požadavků na vybrané stavební výrobky apod.
Protokoly elektro, projektování přepěťových ochran atd.
Připravovaná změna ČSN 33 2000-4-41, nová norma pro revize ČSN 33 2000-6-61, změna zákona 505/1990 Sb. aj.
Ověřování elektrické bezpečnosti a další.

Přednášející:
František Kosmák, odborný konzultant v oblasti elektro. (bývalý inspektor SOD),
Ing. Jiří Hakl, Hager Electro s. r. o., Praha,
Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s. r. o. Blansko.

Cena:
Vložné na seminář 690Kč zahrnuje náklady spojené s pořádáním akce, sborník přednášek, elektrotechnickou tabulku z nakladatelství IN-EL s. r. o., oběd, osvědčení o proškolení podle ISO 9000.

3. Příprava ke zkouškám revizních techniků

Příprava ke zkouškám revizních techniků podle zákona č. 174/1968 Sb., ve znění změny zákona č. 124/2000 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ke dni 30. 6. 2003. Toto školení je zaměřeno na RT, kterým skončí platnost osvědčení vydaných IBP a ITI ke dni 30. 6. 2003.

Místo: Hotel VEGA, Pozlovice 99, Luhačovice
Termín: 27. až 29. 3. 2003
Program: Popis obsahu semináře včetně elektronické přihlášky na adrese http://seminare.lpelektro.cz

Pořadatel:
L. P. Elektro s. r. o.
Vodařská 17, 619 00 Brno
Organizační zajištění seminářů:
Lenka Přikrylová
tel./fax: 545 234 668
e-mail: lp-elektro@volny.cz
http://www.lpelektro.cz

Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Organizační zajištění výstavní části:
Ing. Pavel Dokládal
tel.: 541 152 571
fax: 541 153 044
e-mail: pdokladal@bvv.cz


Semináře PROPAG TEAM na 1. pololetí 2003

Termín Místo Název semináře Přihlášky do
5. března Hradec Králové Nové Adalbertinum Elektrické instalační předpisy a bezp. požadavky pro lakovny 18. února
6. března Pardubice Interhotel Labe Nové elektrotechnické normy a změny norem 18. února
1. dubna Praha Agropol, a. s.
Opletalova ul.
*Silnoproudá el. zařízení a požární bezpečnost staveb II 21. března
2. dubna Praha PVA Letňany *Posuzování shody – rozváděče a nové NV č. 163/2002 Sb. 21. března
13. května Brno Hotel Božetěchova Klasifikace podmínek prostředí versus Vnější vlivy? 29. dubna
14. května Brno Hotel Božetěchova Prevence rizik a zajištění ochrany před výbuchem 29. dubna
27. května Praha Agropol, a. s.
Opletalova ul.
Podnikové normy energetiky, aneb jak se vypořádat s vybranými vnějšími vlivy AM podle nové ČSN 33 2000-5-51 14. května

Pozn.: * semináře zařazené jako doprovodný program 11. mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2003

Bližší informace a přihlášky:
PROPAG TEAM – informační a vzdělávací agentura
Lada Melenová Tichá 527
541 02 Trutnov 4
tel.: 499 733 120
fax: 499 732 663.
e-mail: propagteam@mbox.vol.cz
http://www.volny.cz/melen


Světový veletrh technických a spotřebních řemesel I.H.M. 2003

Ve dnech 13. až 19. března tohoto roku bude na novém výstavišti v Mnichově pořádán již 55. odborný, kontraktačně-prodejní veletrh technických a spotřebních řemesel I.H.M. 2003, organizovaný veletržní správou GHM – Gesellschaft für Handwerksmesse. Jedná se o veletrh řemesel doplňujících produkci průmyslových podniků, které vybavují další řemeslnické dílny malých a středních firem výrobní technikou. Vystavovatelé prezentují nejnovější výrobky, technologie, pracovní postupy, speciální stroje a nářadí, kterými lze vyrábět jednodušeji, rychleji a levněji.

Letos se tohoto veletrhu zúčastní více než 2 0000 vystavovatelů z 50 zemí na celkové výstavní ploše asi 160 000 m2. Očekává se účast přibližně 250 000 návštěvníků z 55 zemí. Účast našich výrobců umožňuje v rámci programu podpory exportu malých a středních firem ministerstvo průmyslu a obchodu, své nejnovější výrobky a technologie představí asi 50 českých firem.

Veletrh je největší přehlídkou mnoha řemesel. Návštěvníci uvidí např. pomůcky malé mechanizace, elektrické ruční nářadí, malé kovoobráběcí stroje, stroje pro zpracování plechu, dřeva a plastů. Představeny budou také pomůcky pro elektrotechnické instalace na stavbách, světelné zdroje a svítidla, zabezpečovací a signalizační technika, prostředky automatizace v budovách, solární zařízení a jiné energetické zdroje, stroje a pomůcky pro údržbu budov, ekologická zařízení, zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci, skladování, dále dopravní prostředky, vybavení dílen a domů, počítačová informační a komunikační technika atd.

V ostatních expozicích zaměřených na obchod a životní styl představí firmy z oboru uměleckých řemesel své výrobky ze dřeva, skla, kůže, kovů a jiných materiálů, dále klenoty, hodiny, hračky, hudební nástroje, zařízení bytů a zahrad. Nedílnou součástí veletržního programu jsou dílčí výstavy, firemní dny a semináře.

Veletržní správa GHM poskytuje zájemcům z ČR zlevněné katalogy a vstupenky s jízdenkou pro bezplatnou jízdu MHD i metrem U2 na výstaviště a zpět. Další informace lze získat na telefonu 224 224 710 nebo elektronickou poštou na adrese cermakova@cbttravel.cz. Podrobnější informace o veletrhu I.H.M. 2003 a dění na výstavišti lze najít na internetu: www.ghm.de

(jpe)


Veletrh informační a komunikační techniky

Mezinárodní odborný veletrh CeBIT 2003 – největší přehlídka moderní informační a komunikační techniky – bude pořádán ve dnech 12. až 19. března 2003 na hannoverském výstavišti. Ve 27 výstavních halách (na výstavní ploše 381 085 m2) se s nejnovějšími výrobky a technologiemi představí 7 112 přímých vystavovatelů z 69 zemí.

Veletrh CeBIT 2003 nabídne spektrum digitálních výrobků pro automatizaci průmyslu, budov a domácností. Významně podporuje průmysl informační a komunikační techniky. V jeho nabídce je digitální televize a videotechnika, audiosystémy a zařízení, hi-fi, auto-audiotechnika i bezpečností zařízení v domácnostech, digitální fotopřístroje, videokamery, videorekordéry, kamkordéry, speciální kamery, vybavení pro fotostudia a projekční systémy.

Ze zvláštních prezentací lze uvést meziodvětvová a odvětvová řešení softwaru, tzv. Internetový park představí spektrum možných internetových aplikací, např. systémy hotelových rezervací, nákupní systémy, ale i software pro zásilkové domy, elektronický a mobilní obchod. Rovněž budou předvedeny možnosti týkající se elektronické správy, komunikace a účasti občanů na ní, vzdělávání a odborné způsobilosti, hospodářství a zaměstnání, zdraví a sociální oblasti, životního prostředí, mobility, bezpečnosti a pořádku.

Ve dnech 10. a 11. března se uskuteční mezinárodní setkání vedoucích pracovníků informačních a komunikačních technologií – fórum ICT World Forum @ CeBIT 2003, kde se bude diskutovat o trendech v technologiích a pracovat na hospodářsko-politických strategiích.

Zájemci mohou najít podrobnější informace na internetových stránkách www.cebit.de. O zvýhodněných možnostech návštěvy veletrhu, nákupu katalogů a vstupenek se lze informovat u zástupce veletržní správy Deutsche Messe AG, Hannover, Ing. Eva Václavíková, Myslbekova 7, 169 00 Praha 6, tel./fax: 220 510 057 nebo 220 516 218, www.hf-czechrepublic.com, email: info@hf-czechrepublic.com

(vc)


Elektrotechnický svaz český pořádá

1. Zkoušky podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Také v roce 2003 se každé první pondělí v měsíci konají v sídle ESČ zkoušky elektrotechniků podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pro členy ESČ, kteří v příslušném roce uhradili členské příspěvky, je poplatek za zkoušku stanoven jednotně bez ohledu na druh požadovaného oprávnění ve výši 500 Kč.

Pro ostatní členy ESČ a pro nečleny jsou poplatky za zkoušku stanoveny takto: § 4 ... 500Kč, § 5 ... 500Kč, § 6 a 7 ... 700Kč, § 8 ... 1 000Kč, § 10 ... 1 000Kč, § 10 současně s §§ 6, 7 nebo 8 ... 1 200 Kč.

Poplatek se hradí zásadně před zahájením zkoušky, přičemž se v rámci stanoveného poplatku připouštějí dvě opravné zkoušky.

Zkušební komise ESČ bude i nadále v osvědčeních o odborné způsobilosti potvrzovat k § 7 a k § 8 zároveň i § 6. Důvodem jsou nejasnosti ohledně oprávnění osob s odbornou způsobilostí na úrovni § 7 nebo § 8 k samostatné činnosti.

Vzhledem k poměrně velkému zájmu elektrotechnické veřejnosti budou i v roce 2003 pořádány kursy zaměřené na přípravu elektrotechniků ke zkouškám podle vyhl. č. 50/1978 Sb. rovněž v pravidelných termínech: každé první pondělí v měsíci, vždy od 8.00 do 14.00 h v ústřední kanceláři ESČ v Praze 4, Zelený pruh 1294/52.

Účastníci tohoto dopoledního školení mohou zkoušku absolvovat podle svého uvážení týž den odpoledne nebo v kterémkoliv následujícím pravidelném termínu.

Počet účastníků školení je z organizačních důvodů omezen na maximálně patnáct osob. Pro ucelené skupiny asi deseti zájemců (např. pro firmy s větším počtem odborných zaměstnanců) lze zajistit školení, popř. i zkoušky v mimořádném termínu podle dohody. V těchto případech je možné obsah školení podle specifikace objednatele více zaměřit na konkrétní vykonávanou činnost pracovníků ve skupině. Předmětem dohody může být i způsob úhrady poplatků za školení a zkoušky.

Cena školení je stanovena na 1 000 korun za osobu.

Závazné přihlášky na školení i zkoušky přijímá sekretariát ESČ.

2. Přípravné kursy ke zkouškám revizních techniků elektrických zařízení

Termín: 26. února 2003, 8.00 h (zahájení kursu)
Místo: Střední odborné učiliště stavební – Malý zasedací sál, Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4
Uzávěrka přihlášek: 20. února 2003
Maximální počet účastníků kursu: 20

Šestidenní přípravný kurs je rozdělen do dvou částí. První (třídenní) část se uskuteční 26. až 28. 2. 2003 a po jedenáctidenní přestávce na samostudium kurs pokračuje 12. až 14. 3. 2003. Zkoušku lze složit buď hned následující týden v mimořádném termínu nebo v některém z dalších řádných termínů ITI. Kurs je úzce zaměřen na témata, která jsou předmětem zkoušky, přednášet budou osvědčení lektoři.

Cena:
Účastnický poplatek 12 000 Kč. Poplatek za zkoušku 3 780Kč (osvědčení pro revize elektrických zařízení do 1 000 V včetně hromosvodů v objektech třídy A) – poplatky se hradí přímo ITI Praha.

Ke zkoušce je nutné předložit:

 • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání,
 • potvrzení o délce odborné praxe a osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., minimálně v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1 000 V v objektech třídy A včetně hromosvodů,
 • zprávu o cvičné revizi elektrického zařízení,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci na elektrických zařízeních,
 • občanský průkaz.

Nejkratší doba požadované praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhl. č. 50/1978 Sb. (podle dosaženého odborného vzdělání: sedm let v případě vyučení, pět let pro ÚSO, tři roky pro VŠ).

Účastníkům přípravného kursu nabízíme jednodenní opakovací „školičku„ základů teoretické elektrotechniky a matematiky v rozsahu nezbytném pro zvládnutí typických příkladů, které se při zkoušce vyskytují. Bude-li zájem, uskuteční se 25. února od 8.00 do asi 16.00 h.

Organizační garant:
Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ

Dosažitelnost městskou hromadnou dopravou. Učiliště je v těsné blízkosti konečné stanice městského autobusu č. 205 Zelený pruh nebo zastávky autobusu č. 124 U Statku – nástupní zastávka pro oba autobusy u stanice metra Budějovická (trasa C).

Pro mimopražské účastníky jsme schopni zajistit ubytování na slušné úrovni za přijatelné ceny (je nutné závazně objednat).

Přihlášky:
Elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4
tel.: 244 464 649, 244 464 072
fax: 244 464 076
e-mail: esc@iol.cz


Měřicí technika pro kontrolu jakosti
Mezinárodní seminář České metrologické společnosti 11. a 12. března 2003, Plzeň

Již dvanáctý ročník semináře o měřicí technice a zkušebnictví se koná 11. a 12. března 2003 v Plzni, v domě kultury INWEST-K.

Účastnit semináře se bude přes 150 posluchačů z více než padesáti firem z patnácti zemí světa. Jeho cílem je seznámit účastníky s moderními měřicími přístroji a metodami používanými ve strojírenství, elektrotechnice, metalurgii, výrobě a průmyslu.

Akce je doprovázena výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky pro měření geometrických i negeometrických a navazujících veličin, pro zkoušky materiálu, systémy pro řízení a kontrolu technologických procesů, jakosti, metrologii a pro kalibraci měřidel.

Seminář je určen pro pracovníky útvarů řízení jakosti, technické kontroly a metalurgie, zkušební techniky, technology, konstruktéry a vývojové pracovníky, ale např. i pro odborné pedagogy.

Bližší informaci poskytne:
Česká metrologická společnost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
sekretariát ČMS (paní Ivana Vidímová)
tel.: 221 082 254
e-mail: cms-zk@csvts.cz
http://www.csvts.cz/cms


Za Ing. Vlastimilem Milostným

Jsou lidé, kteří se významně a nesmazatelně vryjí do povědomí svého okolí. Takový byl i Ing. Vlastimil Milostný, dlouholetý pracovník státního odborného dozoru, který zemřel na sklonku roku 2002, dne 18. prosince, ve věku nedožitých 81 let. Všichni, kteří jsme ho znali, cítíme hlubokou úctu k jeho osobnosti a zároveň i to, že s jeho odchodem jako by se uzavírala určitá etapa dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení.

Ing. Vlastimil Milostný nastoupil 1. dubna 1955 do Ústavu technického dozoru (ÚTD Praha) – inspektorát v Teplicích, který byl zřízen při ministerstvu paliv a energetiky a převzal úkoly bývalého Technického dozorčího spolku, znalců sdružených při Elektrotechnickém čs. svazu autorizovaných a civilních inženýrů při inženýrské komoře. Ing. Milostný zpočátku zastával funkci inspektora pro elektrická zařízení – zde osvědčil svoji odbornou erudici i řídící předpoklady. Pro tyto schopnosti byl povolán do vedoucích funkcí nejdříve ve své profesi a později jako vedoucí odboru dozoru a zástupce ředitele. Význam jeho osobnosti přesáhl hranice kraje především jako odborníka v oboru elektrotechniky.

Byl u zrodu systému Státního odborného dozoru podle zákona č. 174/1968 Sb., kterým byly integrovány tehdy existující složky dozoru nad bezpečností práce a bezpečností technických zařízení, konkrétně ÚTD, technický dozor v zemědělství (STS) a dozor odborů. Byl vytvořen Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP) a inspektoráty bezpečnosti práce (IBP) v jednotlivých krajích. V této době vykonával na Inspektorátu bezpečnosti práce v Teplicích funkci vedoucího odboru specializovaného dozoru. Jeho přístup k řešení problematiky, prosazování vysoké odbornosti, schopnost jednání a vystupování formoval celou generaci nových inspektorů. Byl prototypem pracovníka technického dozoru, který v sobě slučoval vynikající odborné znalosti s manažerskými schopnostmi, a tím byl a je pro nás velkým vzorem do budoucna. Technické veřejnosti byl znám jako soudní znalec z oboru elektrotechniky, dále jako předseda krajské rady Čs. společnosti elektrotechnické VTS a spolutvůrce mnoha technických předpisů a ČSN. Některé ČSN nesou jeho rukopis dodnes. Dosáhl významných ocenění jak v rámci systému Českého úřadu bezpečnosti práce, tak i ze strany orgánů, organizací, institucí a veřejnosti. Bohužel právě uvedená odbornost a zmíněné schopnosti a postoje byly trnem v oku normalizačním šéfům začátkem 70. let minulého století, a proto Ing. Milostný v lednu roku 1978 řady inspektorů státního odborného dozoru opustil. V novém působišti v Chemických závodech v Litvínově zavedl tzv. systém bezpečnostnětechnických služeb, který i po různých transformacích funguje dodnes.

Plné rehabilitace, co se týče státního odborného dozoru, se mu dostalo až po roce 1989 na Českém úřadu bezpečnosti práce v Praze.

Vážíme si Ing. Milostného pro jeho občanskou statečnost a lidské postoje v období druhé světové války, pro jeho činnost v protifašistickém odboji, za kterou mu byla udělena válečná vyznamenání. Na pozadí těchto skutečností, výjimečných schopností a charakterových vlastností si plně uvědomujeme, jaký člověk už mezi námi není, a dál ho ve svých myslích zachováváme jako člověka znamenitého a nám blízkého.

Český úřad bezpečnosti práce, Ing. Jaromír Elbel, předseda


Multifunkční kalibrátor MC5 finské firmy Beamex

MC5 je modulární multifunkční kalibrátor se všemi funkcemi integrovanými v jednom přístroji. Lze jím kalibrovat tlak, teplotu a elektrické signály, včetně frekvence a impulsů. Může být vybaven různými moduly a volitelným příslušenstvím, což umožňuje přizpůsobit jej požadavkům uživatele. MC5 lze dodatečně modernizovat přidáním modulů anebo příslušenství.

Obr. 2.

Tento snadno přenosný přístroj s krytím IP65 a vestavěnou ochranou proti otřesům je možné používat v náročných provozních podmínkách, ale díky jeho vysoké přesnosti jej lze využít i jako laboratorní přístroj.

Kalibrátor MC5 byl sestrojen pro to, aby usnadňoval splnění požadavků norem řady ISO 9000, ISO 14000 atd. Dokáže komunikovat s kalibračními programy QM6 a QD3 systému Beamex QCAL®.

Vícejazyčné uživatelské rozhraní (včetně češtiny) umožňuje velmi snadné použití přístroje. Velký osvětlený displej zobrazuje výsledky kalibrace před seřízením a po něm v číselné i grafické formě.

Volitelná komunikace protokolem HART dovoluje kalibrovat a seřizovat digitální a analogový výstup převodníků HART. Pomocí kalibrátoru MC5 je také možné prohlížet a upravovat nastavení a parametry přístroje s komunikací HART.

Jiskrově bezpečná verze kalibrátoru MC5-IS má certifikaci pro prostředí s nebezpečím výbuchu podle norem ČSN EN 50014 a ČSN EN 50020.

D-Ex Limited, spol. s r. o., tel.: 541 423 211, e-mail: info@dex.cz, http://www.dex.cz